Etikettarkiv: Skanska

Var med och skapa framtidens högteknologiska byggande!

Payam Khatibnia och Joakim Sandberg. Foto: Johan Marklund
Payam Khatibnia och Joakim Sandberg. Foto: Johan Marklund

Brinner du för att bidra med nya lösningar, i en bransch som står på tröskeln till ett stort digitalt paradigmskifte? Välkommen till Skanska, som har högt engagemang för den digitala utvecklingen i byggsektorn. Här skapar du framtidens hållbara, säkra och effektiva byggande.

Digitalisering, automatisering och robotisering kommer nu på bred front i byggsektorn och Skanska ligger i framkant, med lösningar för ett högteknologiskt, hållbart byggande.
– Det är en väldigt dynamisk tid att arbeta med IT på Skanska. Vi står inför stora utmaningar och förändringar och de nya teknologierna ger otroligt spännande möjligheter för innovationer, med effektivare och hållbarare byggprocesser och produkter. Det är väldigt kul att få bidra till den utvecklingen, säger Payam Khatibnia, som jobbar med data analytics på Platform Skanska Sweden IT. Payam är ekonom i grunden, men har även tagit kurser i systemutveckling och arbetade som Business Intelligence-konsult innan han kom till Skanska 2018.

Vill du vara med på Skanskas digitaliseringsresa?

Skanska rekryterar kontinuerligt engagerade och drivna IT-talanger, över ett brett kompetensspektrum. Väx professionellt hos oss!

Klicka här för att läsa mer

Brinda Maiti.
Brinda Maiti.

Brett fält
Payam får medhåll av sina kolleger Brinda Maiti, Carl-Johan Fryxell och Joakim Sandberg. Alla menar att det händer mycket när det gäller digitalisering i byggbranschen och detta var en starkt bidragande faktor till varför de lockades till Skanska.
– Automatisering och robotisering förändrar hela kedjan, från hur vi arbetar med våra leverantörer till interna processer, byggande och underhåll. Som IT-expert här på Skanska arbetar man över ett väldigt brett fält och det finns ett mycket starkt stöd från ledningen för det vi gör. Här pratar man inte bara om digitalisering, utan satsar verkligen, säger IT-ingenjören Brinda, som är avdelningschef för automatisering med fokus på IT-processer. Hon började på Skanska som konsult 2014 och när hon efter ett par år fick chans till en anställning tvekade hon inte att tacka ja.

Carl-Johan Fryxell.
Carl-Johan Fryxell.

Nya teknologier
På samma avdelning arbetar Carl-Johan, som är elektrisk ingenjör i botten och kom till Skanska för fem år sedan efter att ha jobbat som konsult i många år, i både Sverige och Tyskland. Han började som testansvarig och arbetar idag med att utveckla och etablera processer och kapabiliteter för att bland annat stöjda Skanskas resa mot molnet.
Han har också varit involverad i att etablera Skanskas RPA Centre of Excellence, som robotiserar processer för att minska repetitivt manuella arbetsmoment.
– Vårt arbete skapar enorma fördelar när det gäller kostnadseffektivitet och tidsbesparing. Förändringar sker snabbt nu och på Skanska finns en stor förståelse för hur nya teknologier, som AI och IoT, kommer att styra den framtida konkurrenskraften och vara en helt integrerad del av framtidens hållbara lösningar. Det är spännande att själva byggandet nu genomgår så stora förändringar, säger Carl-Johan.
Joakim, som är utbildad flygmekaniker och även har utbildning samt certifikat inom Microsofts produkter, har under sina sex år på Skanska hunnit arbeta som såväl tekniker, med att utveckla lösningar för företagets mobiltelefoni och iPads samt nu som lösningsarkitekt för digitalisering av IT och byggarbetsplatsen.
– Det är en så intressant sektor, och Skanska utmärker sig verkligen med den senaste tekniken inom flera områden. Det är en väldigt digital och innovativ arbetsplats och karriärmöjligheterna är många. Skanska är ju också ett stort, globalt företag med internationell prägel, vilket ger en extra dimension, säger han.

Stark värdegrund
Skanska utmärker sig inte bara genom att ligga långt fram i byggbranschens digitaliseringsprocess. Företaget står på en gedigen värdegrund, med fokus på att göra nytta, bidra till ett hållbart samhälle och vara en inkluderande arbetsplats, där medarbetarna trivs och utvecklas.

Vill du vara med på Skanskas digitaliseringsresa?

Skanska rekryterar kontinuerligt engagerade och drivna IT-talanger, över ett brett kompetensspektrum. Väx professionellt hos oss!

Klicka här för att läsa mer

Skanska

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag i Norden, Europa och USA. Genom att gå i spetsen för hållbarhet erbjuder vi konkurrenskraftiga lösningar. Med våra värderingar och en attraktiv affärsmodell bidrar vi till att skapa en hållbar framtid för kunder och samhället. Här finns många spännande karriärmöjligheter för IT-talanger!

Nyfiken? Läs mer på www.skanska.se

Sektor i snabb förvandling

Per Boström, CIO på Skanska. Foto: Johan Marklund

Jämfört med en del andra sektorer står byggbranschen fortfarande alldeles i början av sin digitaliseringsresa. Men nu sker utvecklingen snabbt, med nya lösningar för både produkter och processer.

Det var just det faktum att byggindustrin varit ganska digitalt omogen som lockade CIO Per Boström till Skanska för fyra år sedan. Han är systemvetare i botten och kom med en bred erfarenhet av andra sektorer, där digitaliseringen nått mycket längre.
– Jag tyckte att det var spännande att vara med från början och driva den här utvecklingen. Det finns väldigt stora möjligheter att applicera it i branschen och man kan skapa enormt mycket nytta, säger han.
Traditionellt har it inom byggbranschen mest använts som administrativt stöd på kontorssidan, men nu står ett stort skifte för dörren.
– Det är högprioriterat att digitalisera våra processer inom tillverkning och logistik. Dessutom blir våra produkter, det vill säga byggnader och anläggningar, allt mer digitaliserade. Vi bygger in smarta lösningar och utnyttjar data som genereras, berättar Per Boström.

”Det är högprioriterat att digitalisera våra processer inom tillverkning och logistik.”

Stora samhällseffekter
Digitalisering genom automatisering, robotisering och att bli mer datadrivna i produktionen får stora effekter på samhälle och miljö. Att bygga är dyrt, och mer effektiva processer kan leda till billigare bostäder som fler har råd med. Ett annat viktigt område är arbetsplatssäkerhet, där exempelvis robotar och AI kan användas för att minimera risker. Även jämställdhetsarbetet kan påverkas positivt genom att tunga moment sköts av robotar. Effektiva och smarta processer och produkter är också betydligt mer hållbara för miljön.
– Ny teknologi ger oändliga möjligheter. I en nära framtid kommer vi exempelvis att utnyttja sensorer och bli självförsörjande i att samla information för att skapa digitala tvillingar. Det finns väldigt mycket nytänkande och ett starkt driv att göra avtryck och se resultat i form av bättre, säkrare och hållbarare lösningar, säger Per Boström.

Behov av kompetens
Den snabba och verksamhetsnära utvecklingen innebär att det finns ett stort behov av it-kompetens, exempelvis inom it-arkitektur, som är ett område av yttersta vikt. Det finns också ett stort sug efter personer med spetskompetens inom olika specifika teknikområden, som kan skifta över tid.
– Det finns många spännande karriärmöjligheter hos oss, säger Per Boström. Här kan man verkligen vara med och skapa framtid dels internt, men dels också till alla de som kommer bo och leva i det vi bygger och utvecklar – en fantastisk möjlighet att vara med när vi tillsammans bygger ett bättre samhälle.