Etikettarkiv: ÅF

Civila företag avgörande för starkt försvar

Erik Heilborn, chef för affärsområdet Systems Management på ÅF, med ansvar för försvar och säkerhet samt ICT och telekom. Foto: ÅF
Erik Heilborn, chef för affärsområdet Systems Management på ÅF, med ansvar för försvar och säkerhet samt ICT och telekom. Foto: ÅF

Hoten mot Sverige ökar och blir alltmer komplexa. Försvarssektorn har därför stort behov av de bästa och mest avancerade tekniska lösningarna.
– Det civila näringslivet har en viktig roll i att förse försvarsmyndigheterna med sofistikerade och robusta produkter och tjänster. Digitalisering är en av nycklarna.

Det säger Erik Heilborn, chef för affärsområdet Systems Management på ÅF, med ansvar för försvar och säkerhet samt ICT och telekom. ÅF är en av de största leverantörerna av konsulttjänster till försvarssektorn.
Erik Heilborn har examen från såväl Kungliga Sjökrigsskolan som KTH och har tidigare arbetat som reservofficer i amfibiekåren och inom it- och telekombranscherna. För honom innebär tjänsten på ÅF att han kan kombinera sina tidigare yrkeserfarenheter med sitt stora intresse för samhälls- och försvarsfrågor.
– Min drivkraft har alltid varit att bidra till samhällsbygget och det gör man på ett väldigt konkret sätt både som ingenjör och inom försvaret. Målet är att skapa ett säkert och hållbart samhälle, oavsett om det gäller att arbeta med sofistikerade vapensystem, utveckla smarta städer eller bygga stora infrastrukturprojekt, säger han.

”När Sverige nu rustar innebär det krav på extremt komplexa och sofistikerade lösningar”

Snabb digitalisering
Sedan Erik Heilborn först ryckte in som värnpliktig i kustartilleriet strax före ubåtskrisen 1981 har han sett stora förändringar i hotbilden mot Sverige. Det har också skett en snabb och omfattande digitalisering av försvarets verksamhet.
– När jag ryckte in i lumpen började vissa enkla datorbaserade system komma. Idag är it integrerat i nästan allt. Se bara på kodmassan i en kustkorvett eller i försvarets olika vapen­system. It stödjer allt och det krävs oerhört robusta system som klarar både höga säkerhetskrav och påfrestningar i plattformen, säger han.
– Snart sagt alla samhällssektorer genomgår en omfattande digitalisering och det har skapat nya hot mot Sverige, bland annat i form av cyberattacker. Samtidigt är den geopolitiska situationen i vår omvärld väldigt föränderlig och mer svårbedömd än tidigare.
En annan skillnad är att Försvarsmakten idag inte förfogar över alls lika stora resurser som för 30–40 år sedan. Totalförsvaret är betydligt mindre än då, eftersom såväl det militära som civila försvaret har krympt. Det innebär att den civila industrin har en stor och viktig roll idag som leverantör av produkter och tjänster till försvarsmyndigheterna.
– Det finns ett stort behov av stöd från civila företag. Det är viktigt att komma ihåg att näringslivet bidrar med lösningar till både det militära och civila försvaret och att båda är avgörande för Sveriges utveckling och säkerhet. Det gäller allt från renodlat försvarsmateriel till nödvändiga samhällsfunktioner som livsmedelsförsörjning, sjukvård och bankväsende, framhåller Erik Heilborn.

Försvarssatsningar
Han välkomnar det trendbrott som skett i försvarsanslagen och synen på totalförsvaret, vars vikt nu uppmärksammas alltmer. En rad stora försvarssatsningar har inletts eller står för dörren, bland annat nya luftvärns- och ubåtssystem, utvecklingen av Gripen E och återetablering av militära förband på Gotland.
– När Sverige nu rustar innebär det krav på extremt komplexa och sofistikerade lösningar. Vår roll från ÅF:s sida är att stödja Försvarsmakten och Försvarets materielverk i försvarshanteringen med exempelvis lednings- och sambandssystem, simulatorer och garnisonsanläggningar. Ett av våra viktigaste bidrag är våra kompetenta medarbetare, som utgör en sorts hjärnreserv för våra uppdragsgivare.

Spännande och omväxlande karriär

Erik Westman och Katarina Giertta arbetar båda i divisionen Digital Solutions hos ÅF. Foto: Gonzalo Irigoyen
Erik Westman och Katarina Giertta arbetar båda i divisionen Digital Solutions hos ÅF. Foto: Gonzalo Irigoyen

Vill du ha en karriär där du skapar verklig samhällsnytta, samtidigt som du själv utvecklas, både professionellt och som person? Välkommen till ÅF, ett av Sveriges ledande konsultbolag och vassaste kunskapsföretag. Här finns möjligheter som är svåra att matcha i sin bredd, variation och värdeskapande.

På det globala ingenjörs- och design­företaget ÅF är det samhällsbygget som står i centrum. För den som brinner för att skapa hållbara framtidslösningar erbjuder ÅF stora karriärmöjligheter för såväl nya som erfarna ingenjörer. Katarina Giertta och Erik Westman arbetar båda i affärsområdet Systems Management, divisionen Digital Solutions, som är ledande i Sverige inom IT och försvarsindustri, med kunder i bland annat försvarssektorn, telekom, fordonsindustrin och myndigheter.
– Jag kände att jag kom rätt redan första dagen. Utvecklingsmöjligheterna här är unika, man får ta stort ansvar och jobbar med otroligt kompetenta kollegor. Inte minst får man arbeta med viktiga saker och bidra till att forma framtidens samhälle, säger Katarina.
Hon är högskoleingenjör inom elektroteknik och efter sin examen från KTH i början av millenniet har Katarina arbetat bland annat inom IT- och telekomsektorn. Till ÅF kom hon första gången 2013 och arbetade då som konsultchef inom inbyggda system. Efter en kort tur utanför företaget återvände Katarina till ÅF för drygt två år sedan och idag är hon chef över affärsenheten ICT och telekom.
– Det är inte ovanligt att man kommer tillbaka hit efter att ha testat något annat. Det är en stöttande och uppmuntrande miljö, där medarbetarna får pröva sina vingar. Drivkraften att göra nytta är en del av ÅF:s genetik och det är väldigt kul att få jobba i en sådan miljö.

ÅF sticker ut
Katarina får medhåll av sin kollega Erik Westman, chef för affärsenheten Defence & Security, och med en bakgrund som officer inom Försvarsmakten. Efter en IT-telekomutbildning i Försvarsmaktens regi arbetade han bland annat som projektingenjör med ledningssystem på Försvarets materielverk, där ÅF är Strategisk partner.
– Där hade jag en hel del med ÅF att göra och jag märkte hur företaget stack ut på ett positivt sätt, berättar Erik, som började som konsult på ÅF 2010 och sedan dess har prövat olika roller på företaget.
– Det finns inga glastak eller trång linjestruktur här. Gemensamt för alla mina uppdrag är att jag verkligen fått möjlighet att jobba med viktiga saker och åstadkomma något. Hållbarhet och samhällsnytta är alltid i fokus och på ÅF kan man göra skillnad, säger han.

Hela värdekedjan
Erik och Katarina lyfter fram den bredd och variation som konsultarbete på ÅF innebär. Divisionen Digital Solutions erbjuder ett stort utbud av tjänster inom digitalisering, IT och telekom och är en samarbetspartner genom hela värdekedjan, från idé till upphandling, leverans, implementering, drift och underhåll. Som konsult eller projektledare bygger man snabbt omfattande nätverk och har möjlighet att fördjupa sig som specialist eller bredda sig som generalist. Samtidigt kan man få erfarenhet av en mängd olika typer av kunder, från stora, etablerade bolag eller myndigheter till små, idédrivna start-upföretag.
– Det är enormt omväxlande. En sak som utmärker ÅF är att man är duktig på att i planeringen av ett projekt handplocka kompetensen utifrån medarbetarnas kunskap och intressen. Det gör att medarbetarna i varje uppdrag har förutsättningarna att leverera den allra bästa lösningen, som är smart, säker och hållbar, berättar Katarina och Erik.
En viktig del av företagskulturen på ÅF är också de många olika aktiviteterna som medarbetarna kan ta del av. Förutom kompetensutveckling och andra verksamhetsrelaterade program erbjuds en mängd mer sociala aktiviteter inom exempelvis idrott och kultur.

ÅF Digital Solutions

ÅF är en digital front runner som besitter kompetens i alla delar av det digitala erbjudandet. Kärnan i ÅF:s digitala erbjudande avseende digitalisering och utveckling av digitala plattformar finns samlat i divisionen Digital solutions, för att skapa det fokus vi behöver för att kunna hantera stora digitala projekt.
När fler sektorer i näringslivet växer ihop har ÅF domänkunskap, processkunskap och utvecklingskompetens inom alla delar av digitalisering. Division Digital Solutions har sin huvudsakliga verksamhet i Sverige inom R&D, kommunikationsteknik och IT.
Divisionen hjälper företag, myndigheter och försvaret att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. En stark bas med många och väl genomförda uppdrag under lång tid ger kunderna stabilitet och trygghet. Divisionen sitter på den tydliga digitala nyckeln inom respektive bransch.

ÅF
Frösundaleden 2
169 99 Stockholm
Tel: 010-505 00 00
E-post: info@afconsult.com
www.afconsult.com

En avgörande tid för samhällsbyggare

Station Centralen, Västlänken. Illustration: Metro Arkitekter
Station Centralen, Västlänken. Illustration: Metro Arkitekter
Mats Påhlsson, chef för ÅF:s division för infrastruktur, har arbetat med samhällsbyggnad sedan slutet av 1970-talet.
– Jag har aldrig upplevt en större samhällsbyggnadsförändring än den som nu pågår. Städerna växer inifrån och trenden är global.

Mats Påhlsson, chef för ÅF:s division för infrastruktur. Foto: ÅF
Mats Påhlsson, chef för ÅF:s division för infrastruktur. Foto: ÅF
Samhällsbyggnad har gått som en röd tråd genom Mats Påhlssons yrkesliv, som arbetat både som entreprenör och på teknikkonsultbolag. Sedan åtta år tillbaka leder han ÅF:s division för infrastruktur, och konstaterar att det är en spännande tid för samhällsbyggnad.
– I en stad kan man se större och mindre årsringar från de gångna årens samhällsbyggen. Jag är övertygad om att den årsring vi nu bygger kommer att vara synlig för många generationer framöver.
Mats Påhlsson påpekar att den riktigt stora utväxlingen av dagens infrastruktursatsningar ligger i framtiden.
– När du bygger ny infrastruktur förändrar du också samhället. Hur mycket stora infrastrukturprojekt som till exempel Förbifart Stockholm och Västlänken kommer att påverka samhällsbyggnaden, det vet vi inte förrän om 15, 20 år. Städerna fortsätter att utvecklas efter de förutsättningar som den nya infrastrukturen ger.

Stor potential
Under de gånga åren har samhällsbyggandet kommit att omfatta allt fler mjuka faktorer.
– Idag ses det inte enbart som en logistisk utmaning där det handlar om att få hus att inrymma tillräckligt många människor eller arbetsplatser. Där var vi på 1960-talet, nu är det mer fokus på att bygga städer där människor mår bra, kan leva och utvecklas i.
För ÅF:s del har det bland annat inneburit förvärv av flera arkitektbolag.
– För att vara en aktör som bygger de riktigt nyskapande och framstående stads- och samhällsprojekten måste vi ha duktiga gestaltare. Avsikten är inte att åstadkomma det mest flashiga resultatet, utan att folk ska bo bra och må gott i det vi bygger.
På frågan om han kan rekommendera andra att välja en karriär inom samhällsbyggnadssektorn blir svaret ett tveklöst ”Ja!”
– Här finns en stor utvecklingspotential och möjligheter att odla intresse både för hur man får en betongkonstruktion att hålla och hur människor lever och frodas. Det bästa med mitt jobb är att projekten består just av människor. Att tillsammans jobba för att skapa de miljöer, byggnader och projekt vi arbetar med är roligast av allt. Jag är grymt stolt över att vara en del av den här världen.

Kan du tänka dig att arbeta i samhällsbyggnadsektorn? (om du bortser från var du bor och arbetar idag)
samhalle1_graf

ÅF arbetar med allt från apputveckling till energiförsörjning

Henrik Tham, projektledare, och Zohal Amin, byggekonom sökte sig till ÅF direkt efter examen från KTH. Foto: Gonzalo Irigoyen
Henrik Tham, projektledare, och Zohal Amin, byggekonom sökte sig till ÅF direkt efter examen från KTH. Foto: Gonzalo Irigoyen
Det globala ingenjörs- och konsultföretaget ÅF är en kunskapsdriven verksamhet vars medarbetare brinner för att driva samhällsutvecklingen framåt. ÅF leder mångfacetterade projekt på en mängd olika nivåer vilket borgar för en omväxlande och lärorik arbetsmiljö.

2014 sökte både projektledaren Henrik Tham och byggekonomen Zohal Amin sig till ÅF direkt efter examen från KTH. Under sina tre år vid företaget har de hunnit vara delaktiga i vitt skilda projekt och båda betonar att de har utvecklats oerhört i sin yrkesroll de senaste åren.
– Varje uppdrag är unikt och det är ett ständigt lärande att arbeta här. Genom såväl olika projekt som via mina kollegor har jag kunnat skaffa mig omfattande erfarenheter och jag har utvecklats väldigt bara på dessa tre år. ÅF växer enormt och det ger många intressanta möjligheter, berättar Zohal.
Idag arbetar Zohal bland annat med mängdförteckningar och kostnadskalkyler inom marknadsområde byggekonomi under divisionen Infrastructure. Variationen på uppdragen är stor; det kan lika gärna röra sig om ett projekt på 500 kvadratmeter som ett på 50 000 eller mer och de kan kretsa kring allt från förskolor och bostäder till hotell, ambassader eller sjukhus.
– Det gäller att ha tålamod och vara detaljorienterad. Beroende på vad kunden efterfrågar kan det nämligen bli väldigt fördjupade kalkyler – det är både roligt och utmanande, konstaterar hon.

Alla kan bidra med något
Henrik å sin sida arbetar inom segmentet Stora projekt, där ÅF driver sina allra största infrastrukturprojekt. Under två och ett halvt års tid har han arbetat med Ostlänken, Sveriges första höghastighetsjärnväg.
– Vi optimerar var järnvägen ska gå för att minimera intrång på natur och samhälle. Därefter projekterar vi hur järnvägen ska byggas. En så stor satsning kräver ett tydligt underlag och vi skapar både 3D-modeller och VR-simuleringar över hur järnvägen kommer att se ut. Jag är med i uppdragsledningen och är en av de som samordnar omkring 20 olika teknikområden som arbetar tillsammans för att hitta den bästa lösningen för en snabb och tillförlitlig järnväg.
Liksom de flesta andra konsultföretag söker ÅF kontinuerligt nyfikna och engagerade medarbetare. Henrik påpekar att företagets breda verksamhet innebär att det finns spännande möjligheter och uppdrag oavsett vilken inriktning man har valt som ingenjör, men att det finns en tydlig strävan efter att integrera och utveckla modern teknik.
– Här finns uppdrag inom allt från apputveckling till energiförsörjning. Vi brukar säga att ens bakgrund inte är lika viktig som en stark vilja att söka kunskap och dela med sig av sina egna erfarenheter. ÅF är en kunskapsdriven organisation och alla kan bidra med något, så länge man är villig att lära sig och vågar testa sina idéer. Det är så vi driver samhällsutvecklingen framåt!

Ett företag med plats för alla
För att utveckla medarbetarna anordnar ÅF olika möjligheter till vidareutbildning och kompetensutveckling. Nya anställda tilldelas en mentor som erbjuder stöd och vägledning och alla ställer upp för varandra; lagandan är stark.
– ÅF arbetar aktivt med att skapa en trygg arbetsmiljö där det finns plats för alla. Ett exempel är projektet New Immigrated Engineers, där ÅF erbjuder praktikplatser åt inflyttade ingenjörer för att hjälpa dem att hitta en väg in på arbetsmarknaden. Ett annat är att vi en månad varje år satsar särskilt på kvinnliga sökanden, även om vi naturligtvis alltid anställer den som är bäst lämpad för positionen. Detta är en mansdominerad bransch och som kvinna tycker jag att det är positivt att det finns en tydlig inriktning och medvetenhet runt dylika frågor, säger Zohal med eftertryck.

Omfattande förmåner
Utöver det verksamhetsrelaterade finns det stort utrymme att umgås och lära känna varandra utanför arbetet. Förutom ett flertal olika förmåner såsom utökad föräldraersättning, friskvårdsbidrag och mycket mer erbjuder ÅF genom kamratklubben Club ÅF sportaktiviteter, kulturevenemang, resor och andra sociala evenemang. Syftet är naturligtvis att främja en aktiv fritid och att bidra till en stark gemenskap.
– Det är inte bara att vi har månadsvisa afterwork. Inom ramarna för Club ÅF kan du även gå på teater eller kurser i allt från konst till självförsvar. Efter att ha provat någon av våra 15 sportgrenar kanske man heller varvar ner med en ölprovning eller gemensam matlagning. Varje år planerar Club ÅF ett antal resor inom t.ex. skidåkning, ridning eller klättring. I höst ska jag på den mest extrema resan hittills. Då planerar jag att bestiga Kilimanjaro tillsammans med ett tiotal andra kollegor, avslutar Henrik.

ÅF
ÅF är ett ingenjörs- och konsultföretag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. Sedan 1895 har vi bidragit till våra kunders utveckling och framgång.
Genom att kombinera olika teknikområden och kompetenser skapar vi lönsamma, innovativa och hållbara lösningar för en bättre framtid. Vår bas är i Europa men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen. Idag har ÅF cirka 9 000 medarbetare i 30 länder världen över och en nettoomsättning per år på cirka 11 mdkr.

ÅF
Frösundaleden 2
169 99 Stockholm
Tel: 010-505 00 00
E-post: info@afconsult.com
www.afconsult.com

www.afconsult.com