Etikettarkiv: Bostäder

MKB i Malmö söker projektledare till nyproduktion

MKB i Malmö söker efter en projektledare till nyproduktionsavdelningen. Som medarbetare på MKB får du vara med och utveckla bostadsmarknaden i Malmö, en uppgift som är både utmanande och mycket givande.

Nyproduktionsavdelningen har ett uppdrag att bygga 750 bostäder per år och har många intressanta projekt i tidiga skeden, flera förvärv har gjorts med omvandlingsområden som kommer att innebära nya stadsbyggnadsprojekt med fokus på bostäder.
 
Du blir en del i arbetet med att förverkliga vår vision ”Hem för var och en” och delar du vår övertygelse lovar vi dig världens roligaste jobb och arbetsplats!

För mer information om tjänsten och ansökan, klicka här

Dina arbetsuppgifter
Du ansvarar för genomförandet av nyproduktionsprojekt från projektplanering till överlämnade till förvaltningen. De viktigaste ansvarsområdena i tjänsten är:
• Ansvara för ett eller flera nyproduktionsprojekt beroende på storlek
• Ansvara för projektets budget, kvalitet, färdigställande och överlämnande till förvaltningen
• Ansvara för att hålla övriga avdelningar inom MKB informerade avseende projektets status
• I varje projekt agera för att få nöjda kunder internt såväl som externt

Du erbjuds arbete i en trevlig organisation där man lägger stor vikt vid att skapa både affärsnytta och samhällsnytta och där tre kärnvärden; modiga, enkla och tillsammans, ligger till grund för det arbetet. 

Din bakgrund
Vi söker dig med civilingenjörsutbildning inom väg och vatten, lantmäteri eller motsvarande. Du har gedigen erfarenhet och är uppdaterad inom nuvarande lagstiftning. Du har ett gediget intresse och erfarenhet av stadsutvecklingsfrågor. Vi ser också att du har tidigare erfarenhet av projektledning, gärna med erfarenhet av bostäder.
För att trivas och fungera väl i rollen är du en lösningsorienterad person som snabbt och kreativt hittar lösningar på uppkomna problem. Du är en lagspelare, social och har lätt för att samarbeta. Du har mycket god förmåga att arbeta i flera projekt samtidigt. Du har erfarenhet av att leda andra och är helt självgående.

För mer information om tjänsten och ansökan, klicka här
 

Om MKB

MKB Fastighets AB är ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag med 319 anställda. Med drygt 24 500 lägenheter och över 1 000 kommersiella lokaler, till ett värde av ca 39,3 miljarder kronor, och med 32 procent av hyresmarknaden är MKB det största fastighetsbolaget i Malmö.
www.mkbfastighet.se

 

Här får medarbetare vara med och göra skillnad

Linda Scherdin, samhällsplanerare och projektutvecklare och Linda Gyllroth, civilingenjör och projektledare.
Linda Scherdin, samhällsplanerare och projektutvecklare och Linda Gyllroth, civilingenjör och projektledare.

Stockholmshem är Stockholms största bostadsföretag. Företaget har drygt 26 000 bostäder i sitt bestånd och trappar nu upp sitt nybyggande till 1 000 bostäder per år, vilket medför en omväxlande arbetsmiljö med många spännande utmaningar.

Civilingenjören och projektledaren Linda Gyllroth har arbetat hos Stockholmshem i snart fem år. Hon betonar att den positiva stämningen bland kollegor och de flexibla arbetsuppgifterna är en stor anledning till att hon trivs på Stockholmshem.
– Vi bygger och förvaltar hyresbostäder, såväl studentbostäder som vanliga hyresprojekt, förskolor och lokaler. Inom ramarna för det har vi en oerhört omväxlande arbetsdag som omfattar byggkedjans alla delar och där vi träffar allt från arkitekter och hyresgäster till stadsbyggnadskontor och projektörer.

Påverka stadens framväxt
På Stockholmshem kan medarbetare vara med och påverka stadens framväxt, och Linda understryker att hon är stolt över att hon får vara med och göra skillnad. Där får hon medhåll från kollegan Linda Scherdin, samhällsplanerare och projektutvecklare, som har arbetat för Stockholmshem i 1,5 år.
– Det finns en långsiktighet här – vi bygger för egen förvaltning och därför bygger vi hållbart på alla plan, såväl invändigt som utvändigt. Det uppskattas i staden och vi får hjälpa till att bidra och förbättra. Stockholmshems goda renommé var faktiskt det som attraherade mig när jag började här.

Flexibelt arbetsklimat
Eftersom bolaget har fördubblat sina mål för nybyggnationer från 500 till 1 000 bostäder per år finns det ett stort behov av ingenjörer med intresse för stadsplanering och bostadsutformning. Med det sagt finns även en tydlig förståelse inom organisationen för behovet att kunna kombinera arbete med privatliv.
– Vi sätter de flesta av våra deadlines själva och har ett rörligt och öppet arbetsklimat, där alla stöttar varandra och utbyter kunskap. Den flexibiliteten går igen även vad gäller aspekter som fortbildning och utveckling. Det går att växa här, avslutar de.

Stockholmshem

Stockholmshem är Stockholms största bostadsföretag. Företaget bildades 1937 och har sedan dess varit en av de största aktörerna i huvudstadens utbyggnad och framväxt. Idag har Stockholmshem drygt 300 anställda som arbetar med allt från teknik, stadsutveckling, förvaltning och fastighetsservice till kommunikation, IT och hållbarhet.

AB Stockholmshem
Hornsgatan 128
102 71 Stockholm
Tel: 08-508 39 000
E-post: epost@stockholmshem.se
www.stockholmshem.se

Utvecklas och bygg ett hållbart samhälle på Skanska

Alexandra Lauren, vice VD och affärsutvecklingsdirektör hos Skanska. Foto: Gonzalo Irigoyen
Alexandra Lauren, vice VD och affärsutvecklingsdirektör hos Skanska. Foto: Gonzalo Irigoyen

Alexandra Lauren sökte sig till Skanska för att hon ville arbeta nära produktionen på ett värderingsdrivet företag med stark fokus på hållbarhet. Efter snart 20 år är hon fortfarande kvar.
– Det har varit otroligt roliga och omväxlande år. Här på Skanska satsar man verkligen på sina medarbetare och låter dem utvecklas, säger hon.

Alexandra, som tog sin examen som högskoleingenjör i konstruktion från Mälardalens högskola 1997, kom till Skanska Teknik 1998 för att arbeta med projektering och konstruktion av hus. Idag är hon vice VD med ansvar för affärsutveckling och är en del av Skanska Sveriges ledningsteam.
– Jag har haft många roliga och varierande uppgifter här på Skanska och det har varit och är fortfarande en fantastisk resa. Men jag har faktiskt aldrig haft några särskilda karriärmål, utan min drivkraft har varit att utmana mig själv och bidra till att utveckla företaget. Här finns så många möjligheter och ett genuint stöd från chefer och ledning. För den som är intresserad av en spännande och utvecklande karriär kan jag inte tänka mig en bättre arbetsplats än Skanska, säger hon.
Efter några år på Skanska Teknik avancerade Alexandra till gruppchef och fick då lyfta blicken från ett renodlat teknikfokus till övergripande ledarskapsfrågor. Den erfarenheten hade hon sedan nytta av när hon 2010 fick tjänsten som distriktschef med ansvar för entreprenadverksamheten i Sörmland.
– Det var ett stort steg, men jag fick möjlighet att växa in i rollen och kände mig trygg med att axla nya och okända ansvarsområden. Ett enormt plus här på Skanska är att här jobbar så kompetenta medarbetare som stöttar och hjälper varandra.

Samhälle och politik
Alexandra fortsatte att utmana sig själv och tillträdde för fyra år sedan en tjänst som regionchef för bostadsutveckling i Stockholm. Där kom nya dimensioner in i arbetet. Alexandra fick en mer utåtriktad roll, med mycket fokus på politik och samhällskontakter.
– För mig var det ett nytt perspektiv som var otroligt spännande. Skanska är ett företag med stor inverkan på samhällsutvecklingen och det var roligt att få vara med och påverka och ta långsiktiga beslut. Eftersom hållbarhet är en ledstjärna för både Skanska och mig så var det kul att få arbeta med sådana frågor på ett sätt som verkligen gör skillnad, berättar hon.
Dessa olika erfarenheter har varit ovärderliga för Alexandra i den roll hon nu har. Hon lyfter fram företagskulturen på Skanska och menar att den uppmuntrar medarbetarna att våga pröva sina vingar i olika roller.
– Det är väldigt prestigelöst och man hjälper varandra, oavsett vilken funktion man har. Jag har hela tiden haft chefer som fått mig att våga lämna komfortzonen och som har lyft fram mina styrkor och hjälpt mig att utveckla dem. Det har varit avgörande när jag blivit erbjuden nya utmaningar, säger hon.

Inkluderande kultur
Hon menar att det finns en stolthet hos medarbetarna över att få vara med och bidra till att utveckla företaget och det samhällsbygge som Skanska är en vital del av. Människor, miljö och en hållbar samhällsutveckling är ständigt i fokus liksom ansvar för kommande generationer. Skanska arbetar aktivt med mångfald och med att skapa en inkluderande företagskultur.
– Vi har en väldigt bra mix av människor, både vad gäller bakgrund och kompetens. Här finns det roliga karriärmöjligheter för såväl specialister som generalister och det finns också möjlighet till internationella uppdrag. En av de stora fördelarna med ett ledande, globalt företag är att det finns så många olika vägar att gå.
I den årliga Företagsbarometern som görs av Universum, har Skanska flera år i rad utsetts till branschens bästa arbetsgivare. Skanska är även ett av Sveriges bästa företag att göra karriär i enligt organisationen Karriärföretagen. Skanska rekryterar kontinuerligt civilingenjörer och högskoleingenjörer och erbjuder unika möjligheter till kompetensutveckling, ledarskapsutbildning, internationellt utbyte och personlig utveckling.

Skanska

Skanska utvecklar och bygger infrastruktur, bostäder, kommersiella lokaler och projekt i offentlig-privat samverkan. Just nu med tusentals projekt i Norden, Centraleuropa, UK och USA. Vi är stolta över att vara ett av världens största byggföretag. Vår framgång bygger på starka värderingar och att vi ska vara ledande inom hållbarhet. Vårt lag består idag av 48 500 duktiga, kunniga och passionerade medarbetare, varav drygt 10 300 i Sverige. Precis som i allt annat vi gör, utvecklar vi laget hållbart och långsiktigt.

Vi vill hela tiden bli bättre, vi behöver hela tiden bli fler. Är du bra på det du gör?

Välkommen att bygga ett bättre samhälle tillsammans med oss. www.skanska.se

Progressiv utveckling i Skåne

Den planerade centralstationen i Lund sett från öster, med Clemenstorget i förgrunden. Illustration: Elding Oscarson/C.F. Møller Architects
Den planerade centralstationen i Lund sett från öster, med Clemenstorget i förgrunden. Illustration: Elding Oscarson/C.F. Møller Architects

Skåne i allmänhet och Malmö, Lund och Helsingborg i synnerhet befinner sig i en positiv och progressiv stadsbyggnadsmässig utveckling. Här pågår och planeras stora infrastrukturprojekt, bostadsbyggnation och byggnation av bland annat sjukhus. Samverkan mellan regionens kommuner, var och en med sina unika kvaliteter, är stark.

Marcus Horning, stadsbyggnads­direktör i Lunds kommun. Foto: Emma Wolf
Marcus Horning, stadsbyggnads­direktör i Lunds kommun. Foto: Emma Wolf

De skånska kommunerna är bra på att samverka och dra nytta av varandras styrkor. Malmö, Lund och Helsingborg agerar lokomotiv för regionens stadsbyggnadsmässiga utveckling, men är samtidigt beroende av de mindre orterna. I synnerhet Öresundsregionen har samtidigt en stor outnyttjad potential för ökad samverkan och tillväxt, säger Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör i Lunds kommun.
I Lund pågår för närvarande flera omfattande stadsbyggnadsprojekt, till exempel byggnationen av en ny spårväg som ska gå från Lund C till de nya forskningsanläggningarna ESS och MAX IV, som är att katalysatorer för stadsutvecklingen. Samtidigt förtätas flera av stadens befintliga stadsdelar. Nya stadsdelar tillkommer också, exempelvis Brunnshög och Västerbro. I princip all stadsutveckling sker genom förtätning i stationsnära lägen.

Fyrspårsutbyggnaden
– Skåne och Öresundsregionen har en hög ambitionsnivå inom stadsbyggnad. Regionen är samtidigt relativt snabbfotade, vilket innebär att vi kan testa och utforska saker som tar längre tid i större regioner, som Stockholm, säger Marcus Horning.
En pågående infrastruktursatsning som i hög grad bidrar till regionens framtida stadsutveckling är fyrspårsutbyggnaden på södra stambanan mellan Malmö och Lund. De fyra spåren, som beräknas vara i full drift 2024, innebär att kapaciteten på den vältrafikerade sträckan ökar. Nu inleds även arbetet med fyrspår mellan Lund och Hässleholm som kommer att fylla en viktig funktion för regionen och Sverige genom att en flaskhals byggs bort. Den regionala pendlingen med tåg och buss är nyckeln i ett framtida hållbart Skåne.
– Fyrspårsutbyggnaden innebär en stor utvecklingspotential för de orter som ligger som ett pärlband längs med sträckningen. Här kommer mycket stadsutveckling att ske, inte minst i anslutning till stationerna, säger Marcus Horning.

Carola Joelsson, divisionschef för byggprojekt på Regionfastigheter.
Carola Joelsson, divisionschef för byggprojekt på Regionfastigheter.

Långsiktig stadsutveckling
– Det står helt klart att Skåne och Öresundsregionen kan erbjuda intressanta utvecklingsmöjligheter för ingenjörer i många år framöver. De stadsutvecklingssatsningar som pågår är långsiktiga och många nya satsningar planeras också. Det är viktigt att ingenjörer som vill arbeta med stadsutveckling i Skåne tillämpar ett helhetsperspektiv på sitt arbete, säger Marcus Horning.

Hög byggtakt av bostäder
– Den skånska stadsutvecklingen befinner sig i en mycket spännande fas. Mycket av utvecklingen är koncentrerad till Malmö, Lund och Helsingborg. Två spännande satsningar som pågår i många år framöver är om- och tillbyggnationen av de stora sjukhusområdena i Malmö och Lund. Dessa projekt är tekniskt komplexa och ställer höga krav på ingenjörskompetens, säger Carola Joelsson, divisionschef bygg på Region Skåne.
Byggtakten är hög även på bostadssidan, det pågår såväl förtätning av befintliga områden som byggnation av hela stadsdelar. För ingenjörer med ett genuint samhällsintresse och ett intresse av att påverka framtidens städer kan den skånska stadsutvecklingssektorn erbjuda många möjligheter. Eftersom stadsutvecklingssektorn är stor finns det många olika karriärvägar att välja mellan.
– Behovet av ingenjörer är generellt sett stort i hela regionen. Efterfrågan är särskilt hög på byggprojektledare och installationssamordnare. Teknikförvaltare med spetskompetens, digitaliseringsintresse och erfarenhet av att förvalta tekniskt avancerade fastigheter är också mycket efterfrågade, säger Carola Joelsson.

Byggbranschen accelererar sin digitaliseringsutveckling

Aspen Strand, Lerum. Illustration: Skanska
Aspen Strand, Lerum. Illustration: Skanska

På senare år har den svenska byggbranschen utvecklats i en positiv riktning. Även om bostadsmarknaden fått sig en törn visar branschen som helhet inga tecken på minskad tillväxttakt. Skanskas vice vd Lars Jonson har själv arbetat i byggbranschen under hela sitt yrkesverksamma liv. Han attraheras av variationen och möjligheten att vara delaktig i stora komplexa projekt.

Lars Jonson, civilingenjör och vice vd på Skanska.
Lars Jonson, civilingenjör och vice vd på Skanska.

Enligt Framtidens Karriär – Ingenjörs undersökning kan 62 procent av ingenjörerna tänka sig att jobba i fastighets- och bostadssektorn. 38 procent kan tänka sig att arbeta på Skanska eller rekommendera dem till en ingenjörskollega.
– Det är givetvis fantastiskt roligt att vi fått ett så bra genomslag bland ingenjörer, som är en av våra viktigaste rekryteringsbaser. Samtidigt är vi en av Sveriges största samhällsbyggare, vilket gör det naturligt att många känner till oss. Att branschen intresserar många kan bland annat bero på att den har ett gediget teknikinnehåll och mycket fokus på hållbarhetsfrågor, säger Lars Jonson, civilingenjör och vice vd på Skanska. Han har arbetat på Skanska sedan 1998, bland annat med inköpsfrågor och som distriktschef och är sedan 2012 vice vd.

Många ingenjörskompetenser behövs
Som ingenjör i byggbranschen kan man bland annat arbeta med konstruktionsfrågor, ingenjörsvetenskap i byggprocessen, projektering av el och VVS, som projektledare samt med hållbarhets- och digitaliseringsfrågor.
– Just hållbarhet och digitalisering är två frågor som kommer att prägla branschens utveckling och öppna nya karriärvägar fram­över. Traditionellt sett har branschen förstås anställt många byggingenjörer, men framöver behövs även andra ingenjörskompetenser, exempelvis dataingenjörer och maskiningenjörer som kan arbeta med teknisk problemlösning utifrån ett bredare perspektiv, säger Lars Jonson.

Många blir långvariga
Byggbranschen har präglats av högkonjunktur på senare år och även om bostadsmarknaden fått sig en törn fortsätter expansionen i andra delar av branschen. Exempelvis byggs många samhällsfastigheter och kommersiella fastigheter. Stora infrastrukturprojekt pågår och planeras också.
– Teknikutvecklingen i vår bransch kommer att accelerera de kommande åren, inte minst med tanke på att digitaliseringsutvecklingen hittills inte gått lika snabbt som i andra branscher. Många ingenjörer som söker sig till byggbranschen väljer att stanna länge, inte minst eftersom den är så omväxlande och stimulerande, där varje projekt innebär en ny konstellation och nya tekniska utmaningar, säger Lars Jonson.

Vilka av följande byggarbetsgivare kan du tänka dig att arbeta hos eller rekommendera till en ingenjör?
Om undersökningen

Framtidens Karriär – Ingenjör har genomfört en undersökning mot ett slumpmässigt urval av yrkesverksamma civil- och högskole­ingenjörer den 9–15 maj 2018. Statistisk felmarginal är 2,5–4 procentenheter.

Ett litet bostadsbolag med stort uppdrag

Erik Windt Wallenberg, byggchef och Annika Carlsson, projektutvecklare på Egnahemsbolaget. Foto: Patrik Bergenstav
Erik Windt Wallenberg, byggchef och Annika Carlsson, projektutvecklare på Egnahemsbolaget. Foto: Patrik Bergenstav
Egnahemsbolaget i Göteborg är ett litet, men unikt bostadsbolag. Här är de sociala vinsterna viktigare än de ekonomiska. Nu satsar bolaget på bostads- och äganderätter i områden med många hyresrätter.

– Jag känner mig stolt när jag åker till jobbet, säger Erik Windt Wallenberg, byggchef på Egnahemsbolaget.
Han kom till bolaget för två år sedan, från konsultjobb inom industri och infrastruktur. Det sociala uppdraget var en avgörande faktor för att han tog jobbet.
– Jag lever med föreställningen att vi gör nytta, på riktigt. Att vi faktiskt skapar värden för människor i områden där inte så många andra är intresserade av att engagera sig, säger Erik Windt Wallenberg.
Vi träffas i Gårdsten, ett område där Egnahemsbolaget agerat spjutspets.

Andra följer efter
– Här var vi bland de första. Nu kommer fler exploatörer in och det är jätteroligt, ett bra exempel på vad vi gör och försöker göra i ytterområden med många hyresrätter, säger projektledare Annika Carlsson, som började på bolaget som projektutvecklare för tre år sedan.
Egnahemsbolaget har bara 30 anställda. Här får projektledarna ett stort egen­ansvar i processen ”från ax till limpa”.
– Jag jobbar med allt från detaljplan till färdig bostad, även kundkontakter efter besiktningen, säger Annika Carlsson.
– Hela kedjan, alltså! Och det gör det här jobbet absolut roligast, framför allt att se glädjen hos köparna när de får den bostad de har tänkt sig och är nöjda i slutänden.
För att ge fler människor möjlighet att kunna köpa sin egen bostad anpassas produkten och upplåtelseformen efter analyser av marknaden och dess betalningsförmåga. Detta görs för varje projekt.

Flera projekt i ytterområden
– Till exempel valde vi att göra Kryddhyllan i Gårdsten som bostadsrätter i stället för äganderätter, för att fler skulle få chansen. Många kan betala en månadsavgift, men klarar inte att låna flera miljoner, säger Annika Carlsson.
Både Erik och Annika är väg- och vatteningenjörer, från Luleå tekniska högskola respektive Chalmers i Göteborg. Men det är inget krav att vara civilingenjör för att projektleda på Egna­hemsbolaget.
– Den kunskapen och erfarenheten kan man få från andra håll, säger Annika Carlsson.
Det sociala uppdraget har Egnahemsbolaget haft ända sedan 1930-talet. Nu är man inne i en ovanligt intensiv period med byggande i ytterområden, för att stärka områdena och göra dem socialt hållbara. Flera projekt är på gång i Länsman­gården, Bergsjön, Gårdsten och Lövgärdet.

Egnahemsbolaget
Egnahemsbolaget startade 1933 som ”Småstugebyrån”, med uppdrag att bygga småhus för en bredare allmänhet. Idag tar bolaget ett socialt ansvar genom att bygga bostäder med ägande- eller bostadsrätt i områden där hyresrätter dominerar.
Satsningarna ska skapa bättre förutsättningar för området vad gäller framtidstro, trygghet och social hållbarhet. I uppdraget ingår att bostäderna ska vara energisnåla, byggda i hållbara material och med god inomhusmiljö. Egnahemsbolaget var 2001 först i Sverige med att bygga passivhus; de så kallade kroppsvärmehusen i Lindås Park blev uppmärksammade runt om i världen.
Egnahemsbolaget ingår i Framtidenkoncernen i Göteborgs Stad.

Egnahemsbolaget
Box 4034
422 04 Hisings Backa
Besöksadress: S:t Jörgens väg 2
Tel: 031-707 70 00
www.egnahemsbolaget.se

www.egnahemsbolaget.se

Stor omväxling hos Familjebostäder

Nagwa Elmohr, projektledare och Alexander Markatatos, biträdande projektledare.
Nagwa Elmohr, projektledare och Alexander Markatatos, biträdande projektledare.
Hos anrika Familjebostäder har du stor frihet att utvecklas under eget ansvar i en organisation som möjliggör utveckling och växande. Med uppdraget att byggstarta 1 000 nya hyresrätter per år behöver bolagets fastighetsbestånd utvecklas och förvaltas optimalt, vilket skapar många spännande yrkesmöjligheter.

Projektledaren Nagwa Elmohr och biträdande projektledaren Alexander Markatatos har båda bakgrunder som högskoleingenjörer. Hos Familjebostäder utmanas deras kunskaper varje dag inom ramarna för projekt som spänner hela vägen från mindre underhållsprojekt till stora ombyggnationer och nyproduktioner.
– Vi bygger och förvaltar alla våra fastigheter och varje projekt har unika förutsättningar, så ingen dag är den andra lik. Ena dagen går man igenom ritningar på kontoret, andra kontrollerar man ett bygge och tredje går man en utbildning eller har utvecklingsmöte. För närvarande satsar vi kraftigt på nyproduktion och så kommer det att förbli även framöver, så våra projektledare behöver vara strukturerade och lösningsorienterade och trivas med att ha en omväxlande roll, berättar Nagwa.

Uppmuntrar kreativitet
Branschen lider stor brist på byggprojektledare, men Familjebostäders goda anseende och långa erfarenhet lockar många ingenjörer till företaget.
– Här får man insyn i såväl projektering och produktion som förvaltning, kort sagt i nästintill varje område inom byggbranschen. Det ger bred erfarenhet och omfattande kunskaper som man sedan tryggt kan omsätta i praktiken. Man lär sig oerhört mycket av varje projekt. Familjebostäder uppmuntrar dessutom kreativitet, så vill man ta egna initiativ och presentera nya lösningar eller arbetssätt finns det gott om utrymme, konstaterar Alexander.

Oändliga karriärmöjligheter
Nya ingenjörer tilldelas en mentor och får genomgå en introduktionsutbildning för att ha en stabil plattform att utgå från. Familjebostäder satsar mycket på individanpassad utveckling och det är bara medarbetarens egna förutsättningar som sätter gränserna.
– Vi har högt i tak och en väldigt skön atmosfär, både på kontoret och i lunchrummet. Vi är som en familj som jobbar mot samma mål, nämligen att göra kvalitativa byggnader som erbjuder trygga och trevliga bostäder. Som projektledare har man ett stort ansvar, men möjligheterna är rent ut sagt oändliga och det går verkligen att göra en bra karriär inom branschen hos Familje­bostäder, avslutar de.

Familjebostäder
Familjebostäder är ett allmännyttigt bostadsbolag och ingår i koncernen Stockholms stadshus som ägs av Stockholms stad. Företaget äger och förvaltar 19 121 hyresrätter. Utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål och bolagets ägaruppdrag fokuseras inriktningen till kärnuppdragen förvaltning, nyproduktion och stadsutveckling.

AB Familjebostäder
Box 92100
120 07 Stockholm
Tel. vxl: 08-737 20 00
E-post: kontakt@familjebostader.com
www.familjebostader.com

www.familjebostader.com

Samhällsbyggnad – en framtidsbransch

Kontorshuset Solna United utanför Stockholm är ett exempel på byggprojekt som har ett uttalat mål om att minska byggprocessens klimatpåverkan. Illustration: Tengbom
Kontorshuset Solna United utanför Stockholm är ett exempel på byggprojekt som har ett uttalat mål om att minska byggprocessens klimatpåverkan. Illustration: Tengbom
– Samhällsbyggnad är en framtidsbransch. Mycket ska byggas samtidigt som stora pensionsavgångar väntar. Dessutom ska produktionen ställas om till att bli klimatneutral vilket kräver både nytänkande och nya kompetenta medarbetare, säger Gunnar Hagman, vd för Skanska Sverige.

Gunnar Hagman, vd för Skanska Sverige. Foto: Skanska
Gunnar Hagman, vd för Skanska Sverige. Foto: Skanska
Gunnar Hagman inledde sin karriär på Skanska för snart 24 år sedan. Efter avlagd civilingenjörsexamen, med inriktning på väg och vattenbyggnad vid Lunds tekniska högskola, började han på Skanska i Blekinge. Sedan dess har det hänt en hel del. I november förra året utsågs han till vd för Skanska Sverige.
– Jag har haft förmånen att få gå mellan olika områden och positioner vilket gett mig en bred bas och övergripande syn på vår verksamhet.
Efter nära ett kvartssekel i branschen konstaterar han att samhällsbyggnadsfrågan är mer aktuell än någonsin.

Ny infrastruktur och nya bostäder
– Sverige växer och det behövs mängder med ny infrastruktur och nya bostäder. Efter 2008 har det varit en klar och tydlig marknadsuppgång och inte minst de senaste fyra åren har det varit en boom på bostadsmarknaden vilket driver mycket av byggandet idag.
En tydlig förändring mot förr är att hållbarhetsfrågorna kommit upp på dagordningen på ett helt nytt sätt.
– När jag började i branschen handlade hållbarhetsfrågor mest om kemikalier, sedan följde en period då energifrågor var i fokus. Idag är det ett mycket bredare spektrum, nu talar vi även om social hållbarhet där områden som miljö, klimat, mångfald och inkludering är självklara inslag.

Klimatneutrala 2050
Kontorshuset Solna United utanför Stockholm är ett exempel på byggprojekt som har ett uttalat mål om att minska byggprocessens klimatpåverkan.
– Vi har antagit en vision om att vara helt klimatneutrala år 2050. Det är ett tufft mål som driver utvecklingen i rätt riktning inom ett område jag känner starkt för.
Ett annat spännande projekt är kvarteret Skärvet i Växjö. Här skapas en ekologiskt och socialt hållbar stadsdel med fokus på mångfald. I bygget ingår även en arbetsmarknadssatsning där arbetslösa och nyanlända erbjuds praktikplatser.
– Vi försöker få till en helhet i byggandet på ett sätt som inte fanns för 20 år sedan.

Bransch i ständig utveckling
Det bästa med att vara vd på Skanska Sverige är enligt Gunnar Hagman att samhällsbygge är en stå stor och viktig fråga.
– Här är jag omgiven av spännande och duktiga människor i sammanhang som är väldigt stimulerande att vara i. Ett fantastiskt roligt jobb i en bransch som är under ständig utveckling.

Historiskt hög byggtakt i Stockholmsregionen

Norra Stationsparken, Hagastaden Stockholm. Illustration: Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB
Norra Stationsparken, Hagastaden Stockholm. Illustration: Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB
För ingenjörer som vill arbeta med samhällsbyggnad är Stockholm en het region med många intressanta projekt inom infrastruktur, bostad, sjukvårdsfastigheter och mycket annat. Stockholm växer snabbt och antalet tekniskt komplexa fastighetsprojekt ökar.

Anette Scheibe Lorentzi, stadsbyggnadsdirektör i Stockholms stad. Foto: Mikael Sjöberg
Anette Scheibe Lorentzi, stadsbyggnadsdirektör i Stockholms stad. Foto: Mikael Sjöberg
Det byggs för närvarande historiskt många bostäder i Stockholm. Politikerna i Stockholms stad har som målsättning att börja bygga 40 000 nya bostäder fram till år 2020. Fram till år 2030 ska ytterligare 100 000 nya lägenheter ha börjat byggas. Utöver det byggs förstås många nya bostäder även i kranskommunerna.
– Bostadsfrågan är strategiskt viktig för Stockholmsregionens tillväxt och behovet av nya bostäder är stort. De 140 000 nya bostäderna byggs både i befintliga stadsdelar och i helt nya stadsdelar. Bland de nya stadsdelarna som växer fram finns Hagastaden, Slakthusområdet vid Globen, som byter namn till Söderstaden, Årstafältet och Norra Djurgårdsstaden, som är Stockholms senaste miljöstadsdel. De nya bostäderna är spridda över hela staden. I Farsta planeras exempelvis för totalt 8 000 nya bostäder, säger Anette Scheibe Lorentzi, stadsbyggnadsdirektör i Stockholms stad.

Sara Lundén, chef för stora projekt på exploateringskontoret i Stockholms stad.
Sara Lundén, chef för stora projekt på exploateringskontoret i Stockholms stad.
Projekt spridda över hela staden
– Samhällsbyggnadsutvecklingen i Stockholm befinner sig mitt i en mycket spännande fas med många stora och mindre projekt spridda över hela staden. Det är intressant med den spännvidd som finns mellan projekten, från stora, långsiktiga projekt som Nya Slussen, stadsutvecklingsprojekt som Norra Djurgårdsstaden och Hagastaden, till mindre förtätningsprojekt, säger Sara Lundén, ansvarig för stora projekt på exploateringskontoret i Stockholms stad. Hon är civilingenjör med inriktning mot lantmäteri och har arbetat i Stockholms stad i sjutton år.
I den nya stadsdelen Hagastaden, där Stockholm och Solna möts, planeras 3 000 nya lägenheter och 14 000 nya arbetsplatser på Stockholmssidan. Norra Djurgårdsstaden är ytterligare ett ambitiöst stadsutvecklingsprojekt med hållbarhetsinriktning, här planeras 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser.
– Andra exempel på spännande stadsutvecklingsprojekt är Fokus Skärholmen, som omfattar 4 000–6 000 nya lägenheter, utbyggnaden av Slakthusområdet som en del av Söderstaden med 4 000 nya lägenheter samt Årstafältet med 6 000 nya lägenheter. Stockholms stad har lång rutin när det gäller att genomföra stora stadsutvecklingsprojekt, säger Sara Lundén.
Stockholms stad har behov av de flesta typer av ingenjörer med inriktning mot samhällsbyggnad och bygg. Här får man uppleva stor variation med olika typer av projekt och samtidigt vara en del av en stor organisation med många kompetenta kollegor.

Patrik Andersson, chef för bygg och teknik på Stockholmshem. Foto: Janis Lukas
Patrik Andersson, chef för bygg och teknik på Stockholmshem. Foto: Janis Lukas
Delaktighet från ax till limpa
Hållbart byggande är en tydlig trend för bostadsbyggandet i Stockholm. Många byggherrar tar till exempel stor hänsyn till projektens grönytefaktor, alltså hur stor andel gröna tak, fasader och gårdsutrymmen som ingår i ett bostadsprojekt. Att bygga energieffektiva bostadshus, bland annat i form av plusenergihus, är också en tydlig utveckling som verkar vara här för att stanna.
– Att arbeta med bostadsbyggande i Stockholmsregionen, där byggtakten är exceptionellt hög och kommer att förbli på höga nivåer åtminstone fram till 2030, är förstås mycket spännande och intressant. Många nya projekt startas hela tiden och det är en enorm spännvidd på bostadsprojekten, säger Patrik Andersson, chef för bygg och teknik på Stockholmshem.
Ingenjörer med inriktning mot samhällsbyggnad, installation av el och VVS samt ingenjörer med rätt kompetens för att förvalta de allt mer tekniskt komplexa bostadshus som byggs är några exempel på kompetenser som efterfrågas.
– Ingenjörer som vill vara delaktiga i nya bostadsprojekt från ax till limpa har mycket goda möjligheter till det i Stockholm. Många upplever det som intressant att följa ett bostadsprojekt från start till mål och att planera nya kvarter och stadsdelar utifrån ett helhetsperspektiv med såväl bostäder som skolor, förskolor, kommersiell service och liknande, säger Patrik Andersson.

Jan Thelander, projektdirektör på Locum.
Jan Thelander, projektdirektör på Locum.
Flera stora sjukvårdsfastighetsprojekt
– Det pågår en intensiv utveckling vad gäller sjukvårdsfastigheter i hela Stockholms län. I princip alla stora sjukhus genomgår för närvarande modernisering eller utbyggnad. Det rör sig om stora och komplexa projekt i mångmiljardklassen, säger Jan Thelander, projektdirektör på Locum, som ansvarar för förvaltningen av landstingets fastigheter i Stockholms län. Han är civilingenjör med inriktning mot väg och vatten och har arbetat på flera privata fastighets- och konsultbolag innan han kom till Locum hösten 2016.
Sjukvårdsverksamhet ställer höga krav på fastigheters utformning och funktion. Att arbeta med sjukvårdsfastigheter erbjuder därför många spännande tekniska utmaningar för ingenjörer. Att kombinera teknik med att få göra samhällsnytta genom att utveckla sjukvårdens fastigheter betraktar många som en spännande utmaning.
– Stockholm växer i snabb takt. Att bygga ut sjukvården för att kunna möta framtidens vårdbehov är därför en viktig strategisk fråga på såväl kort som lång sikt. Stora projekt pågår för närvarande på bland annat Södersjukhuset, Danderyds sjukhus, Huddinge sjukhus, Sollentuna sjukhus, S:t Görans sjukhus, Karolinska sjukhuset i Solna och Södertälje sjukhus, säger Jan Thelander.
Sjukhusfastighetsprojekt involverar många av byggmarknadens aktörer. Här behövs bland annat ingenjörer med erfarenhet av projektering, projektledning och produktion, som kan modern sjukvård och vet hur dess fastigheter ska utformas och byggas.
– Uppsala är en av Sveriges hetaste regioner när det kommer till stadsutveckling. Uppsala är en av de kommuner som bygger flest nya bostäder per capita, bland annat byggs den nya hållbara stadsdelen Ulleråker med 7 000 nya bostäder och Rosendal med nya 5 000 bostäder, säger Mats Norrbom, stadsbyggnadsdirektör i Uppsala kommun. Han är civilingenjör med inriktning mot väg och vatten och har bland annat varit vd för Nyréns arkitektkontor och stadsbyggnadschef i Haninge kommun innan han blev stadsbyggnadsdirektör i Uppsala för tre år sedan.

Mats Norrbom, stadsbyggnadsdirektör i Uppsala kommun.
Mats Norrbom, stadsbyggnadsdirektör i Uppsala kommun.
Stadsdel växer fram kring ny station
Den historiskt höga byggnivå som råder i Uppsala är en del av en långsiktig utveckling, där 44 000 nya bostäder planeras i kommunen de kommande femton åren. Ambitionen är att Uppsala ska växa med 150 000 nya invånare och 70 000 arbetsplatser fram till år 2050. Dessutom genomförs nu en analys av hur kommunens kollektivtrafiksystem behöver byggas ut för att matcha den framtida befolkningsökningen – nästa generations moderna kollektivtrafiksystem.
– Ett spännande projekt är den helt nya tågstationen som planeras i vår kommun i samband med att trafikverket i en framtid bygger nya spår till Arlanda. I området kring det som ska bli station Uppsala Södra vid Bergsbrunna planeras en helt ny stadsdel med drygt 10 000 bostäder. Kommunens stadsbyggnadsförvaltning växer snabbt; för närvarande är vi drygt 600 medarbetare och ytterligare minst ett femtiotal behövs de kommande åren. Fastighetsingenjörer, anläggningsingenjörer, byggprojektledare och exploateringsingenjörer hör till de mest efterfrågade tekniska kompetenserna, säger Mats Norrbom.

Skåneregionen är en het marknad för samhällsbyggare

Christer Larson, stadsbyggnadsdirektör i Malmö stad.
Christer Larson, stadsbyggnadsdirektör i Malmö stad.
Skåneregionen är en sammanhållen region som präglas av stark tillväxt och snabb expansion. Här finns gott om långsiktiga och omfattande projekt där ingenjörskompetens efterfrågas, allt från infrastrukturprojekt till bostadsbyggnation och planering av helt nya stadsdelar.

– Skåneregionen är av flera anledningar särskilt intressant i ett samhällsbyggnadsperspektiv. Det är en flerkärnig region med flera städer med stark tillväxt. Samtidigt utgör Skåne en sammanhållen bostads- och arbetsmarknadsregion. I Malmö stad beviljades över 4 000 bygglov 2016, vilket är den högsta nivån på mycket länge. Nybyggnationstakten är hög i hela staden, säger Christer Larson, stadsbyggnadsdirektör i Malmö stad.
Han nämner Nyhamnen som ett av Malmös mest intressanta stadsutvecklingsområden. Det är en citynära stadsdel som byggs i anslutning till centralstationen och Västra Hamnen. Här planeras 7 000 nya bostäder och arbetsplatser, med byggstart 2019.

Ny spårvagnssträckning i Lund
– Malmö är en kompakt stad med stora möjligheter till förtätning. Vi arbetar därför mycket med att förtäta befintliga stadsdelar samt att bygga nytt i området innanför yttre Ringvägen. Vår stadsbyggnadsförvaltning växer kontinuerligt, vi efterfrågar bland annat lantmäteriingenjörer, ingenjörer som arbetar med VR och kan utveckla tredimensionella modeller, GIS-ingenjörer och olika former av stadsplaneringsingenjörer, säger Christer Larson.
– Nu och de kommande åren händer otroligt mycket spännande i Lund på samhällsbyggnadsområdet. De kommande åren domineras av tre stora projekt: utvecklingen och byggnationen av den nya stadsdelen på Brunnshögsområdet i östra Lund, den nya spårvagnssträckning som ska gå från centralstationen till Brunnshög samt ombyggnationen av hela stationsområdet på Lund C, som är en anpassning till den framtida höghastighetsbanan, säger Jonna Myrebris, fastighetschef i Lunds kommun.


Jonna Myrebris, fastighetschef i Lunds kommun. Foto: Kennet Ruona
Jonna Myrebris, fastighetschef i Lunds kommun. Foto: Kennet Ruona
Påverka samhällsutvecklingen
Den nya stadsdelen Brunnshög blir en komplett stadsdel och forskarby med forskningsanläggningarna ESS och Maxlab i fokus. Här byggs bland annat bostäder, förskolor, skolor, äldreboende och annan kommunal service. Stadsdelen byggs utifrån ett utpräglat hållbarhetsperspektiv. Dessutom planeras en ny gymnasieskola i Lund, med plats för 2 000 elever. Ingenjörer med byggprojektledningskompetens är allra mest efterfrågade, men också specialistkompetens inom exempelvis brandsäkerhet, ventilation och energi står högt i kurs.
– Generellt sett så växer hela regionen kring Lund och Malmö i snabb takt. För ingenjörer som vill arbeta med samhällsbyggnad innebär det förstås många intressanta karriärmöjligheter, inte minst om man vill vara delaktig i och kunna följa stora och ofta komplexa samhällsbyggnadsprojekt från start till mål. Ingenjörer med intresse för miljö- och hållbarhetsfrågor kan få utlopp även för det. Många uppskattar att kunna arbeta utifrån ett långsiktigt perspektiv och samtidigt ha stora möjligheter att påverka samhällsutvecklingen, säger Jonna Myrebris.
– I Skåne pågår och planeras bland annat flera stora sjukhusprojekt. Många av våra sjukhus är byggda på sextio- och sjuttiotalen och behöver byggas om och moderniseras för att kunna uppfylla den moderna sjukvårdens krav. I Helsingborg pågår ett sjukhusprojekt för 6 miljarder kronor, i Malmö byggs sjukhus om för 12 miljarder kronor och i Lund planeras nu en stor om- och tillbyggnad av universitetssjukhuset. Att bygga om sjukhus är en komplex verksamhet som ställer höga krav på utföraren, säger Carola Joelsson, divisionschef för byggprojekt på Regionfastigheter, som är en del av Region Skåne.
Hon är civilingenjör med inriktning mot väg och vatten och arbetade på entreprenörsföretag i många år innan hon blev projektområdeschef för Malmö sjukhusområde på Regionfastigheter. Sedan ett halvår tillbaka är hon divisionschef.


Carola Joelsson, divisionschef för byggprojekt på Regionfastigheter.
Carola Joelsson, divisionschef för byggprojekt på Regionfastigheter.
Byggprojektledare efterfrågas
– Utöver sjukvårdsfastigheter byggs även en ny tågdepå i Hässleholm och en ny spårvagnsdepå i Lund. I Lund planeras en ny spårvägssträckning från centralen till forskningsbyn ESS. Region Skåne satsar även på miljöklassning av byggnader som en del av regionens miljöarbete. För ingenjörer som vill arbeta med storskaliga och tekniskt komplicerade bygg- och fastighetsutvecklingsprojekt finns många möjligheter i Region Skåne. Inom Regionfastigheter ägnar vi oss också åt småskaliga projekt och förvaltning, då vi har 1,2 miljoner kvadratmeter yta att förvalta, säger Carola Joelsson.
Bland de ingenjörskompetenser som är mest efterfrågade finns byggprojektledare, produktionsledare, installationsledare inom el och VVS samt förvaltare. Ingenjörer med energikompetens är ytterligare en efterfrågad grupp.