Etikettarkiv: Fastigheter

Vi minskar sociala skillnader

Annika Mayer, marknads- och försäljningschef och Maria Henriksson, byggchef på Egnahemsbolaget. Foto: Patrik Bergenstav
Annika Mayer, marknads- och försäljningschef och Maria Henriksson, byggchef på Egnahemsbolaget. Foto: Patrik Bergenstav

Ett lite ovanligt bostadsbolag, med full orderportfölj lång tid framöver. Egnahemsbolaget i Göteborg har bara 30 anställda, men har stor påverkan i samhället. Här är två aktuella exempel:

• I kvarteret Makrillen i Gamlestaden ska det byggas 249 lägenheter – både Egnahemsbolagets bostadsrätter och systerbolaget Poseidons hyresrätter – men med en gemensam innergård. En tydlig markering av att det är bra att blanda upplåtelseformer om man vill minska segregationen mellan olika grupper.
• I Övre Lövgärdet – ett socialt utsatt område – ska det för första gången någonsin byggas bostadsrätter, totalt 66 lägenheter i tre sexvåningshus, enligt SABO:s koncept Kombohus för att få ned byggkostnaderna.

Både Makrillen och Övre Lövgärdet är typiska uppdrag för Egnahemsbolaget, som inte är ett ”vanligt” bostadsbolag, utan arbetar för att minska de sociala skillnaderna i hur göteborgarna bor. Det uppnår man bland annat genom att bygga bostadsrätter och äganderätter i områden som domineras av hyresrätter.

Integrerad stad
– Vi är ett litet bostadsbolag med ett stort uppdrag, säger Annika Mayer, marknads- och försäljningschef på Egnahemsbolaget.
– Och just det sociala ansvarstagandet var det som lockade mig, jag tycker att det känns väldigt vackert att jobba i göteborgarnas tjänst.
– Vi skiljer oss från andra bostadsbolag på så sätt att vi har en politiskt tillsatt styrelse och vi ska inte maximera vinsten varje kvartal, utan snarare maximera vinsterna för Göteborg, genom att bidra till en mer integrerad stad.
– Det är hela vårt uppdrag, vårt existensberättigande. Det tycker jag är otroligt tilltalande, det var därför jag började här, säger Annika Mayer, som kom till Egnahemsbolaget för ett år sedan från Next Step och tidigare har jobbat i 20 år inom reklamvärlden.

Intresset ökar
Hennes kollega Maria Henriksson är byggchef sedan april 2018, efter att ha arbetat som byggprojektledare i bolaget i drygt tre år, innan dess var hon projektledare på Vetlanda kommun. Hon tror att Egnahemsbolaget kommer att fördubbla sin produktion framöver. För ett par år sedan låg den på 150 lägenheter per år, om några år handlar det om minst 350.
– Största nyttan gör vi när vi går in och förtätar och bygger bostadsrätter i miljonprogramsområden där det i princip bara finns hyresrätter, säger Maria Henriksson.
Enligt FN:s boendeorgan UN-Habitats principer för ett socialt hållbart bostadsområde bör ingen upplåtelseform ha mer än 50 procent. En ”regel” som många svenska förorter bryter mot.
– Cirka 125 000 göteborgare bor i bostadsområden med 100 procent hyresrätter, så det behövs verkligen en förändring, säger Annika Mayer.

Egnahemsbolaget

Egnahemsbolaget startade 1933 som ”Småstugebyrån”, med uppdrag att bygga småhus för en bredare allmänhet. Idag tar bolaget ett socialt ansvar genom att bygga bostäder med ägande- eller bostadsrätt i områden där hyresrätter dominerar.
Egnahemsbolaget ingår i Framtidenkoncernen i Göteborgs Stad.

Egnahemsbolaget
Box 4034
422 04 Hisings Backa
Besöksadress: S:t Jörgens väg 2
Tel: 031-707 70 00
www.egnahemsbolaget.se

Tillsammans bygger vi morgondagens Malmö

Angelica Stenudd och Khaled Arnaout hos MKB Fastighets AB.
Angelica Stenudd och Khaled Arnaout hos MKB Fastighets AB.

– Jag sökte mig till MKB på grund av traineeprogrammet och verksamhetens värderingar där underhåll och förvaltning går hand i hand med sociala hållbarhetsfrågor. Här handlar det inte bara om att bygga hus utan om att bygga samhället, säger Angelica Stenudd, byggprojektledare.

Allmännyttan i Malmö, MKB Fastighets AB, har en lång historia av att ta samhällsansvar och göra sociala investeringar. Hållbarhetsarbetet är en viktig del av verksamheten vilket vägde tungt när det var dags för Angelica Stenudd att gå ut i arbetslivet.
– Jag läste till civilingenjör i lantmäteri på Lunds tekniska högskola och tog examen 2015. Sedan började jag som trainee på MKB där jag fick möjlighet att arbeta med varierade saker på flera olika avdelningar inom företaget. Jag såg det som en bra chans att lära mig så mycket som möjligt om företaget och fastighetsbranschen i stort. Att MKB bygger och förvaltar i hela Malmö samt tar ett stort socialt ansvar för att lyfta staden kändes också givande.
Khaled Arnaout nickar instämmande. Han utbildade sig till byggnadsingenjör vid Malmö högskola, tog examen 2015 och började som biträdande projektledare på MKB drygt ett år senare.
– Jag gillar att kunna lite om mycket och sökte efter en tjänst där man kan arbeta med helheten, ta vara på andras specialkompetens och fungera som en slags spindel i nätet. Här hittade jag exakt det jag sökte.

Bra introduktion
Som biträdande projektledare gick Khaled under 1,5 års tid bredvid en erfaren kollega.
– Det var en utmärkt introduktion som gav en bred inblick i de olika processerna. Jag lärde mig enormt mycket och arbetar idag som byggprojektledare med ansvar för egna projekt.
Utvecklingsmöjligheterna är goda och på sikt skulle jag gärna axla en ledande position på företaget. Som ett led i den strävan ska jag till hösten börja läsa en MBA, Master in Business Administration, for Engineers.
Också Angelica har haft en stadig yrkesutveckling.
– Efter traineeprogrammet började jag som biträdande projektledare och är nu projektledare för tre olika nyproduktions-/bostadsprojekt. Det är ett väldigt varierat arbete där jag får driva projekt från idé och detaljplan till projektering, byggnation och inflyttning, ett enormt roligt jobb i en verksamhet med bra kollegor, stöttande arbetskultur samt goda kompetens- och utvecklingsmöjligheter. Gillar man det är MKB helt rätt plats!
– Ja, som projektledare på MKB får man en helhetsbild över hur byggnation fungerar som system. Tillsammans med kollegor och samarbetspartners bidrar vi till att bygga morgondagens Malmö, det känns både kul och givande, fastslår Khaled.

MKB Fastighets AB

MKB Fastighets AB är ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag. Med drygt 23 000 lägenheter och 1 000 kommersiella lokaler är MKB det största fastighetsbolaget i Malmö. Ägare är Malmö stad. MKB:s fastigheter förvaltas med en stark betoning på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

MKB Triangeln
Södra Förstadsgatan 47
Box 50405
202 14 Malmö
Tel: 040-31 33 00
www.mkbfastighet.se

Spännande framtid väntar

Kåre Fredriksson, projektchef och Gunnar Ohlsén, chef för byggprojektavdelningen på Micasa Fastigheter.
Kåre Fredriksson, projektchef och Gunnar Ohlsén, chef för byggprojektavdelningen på Micasa Fastigheter.

Micasa Fastigheter genomför nybyggnadsprojekt för 2 miljarder fram till 2030. En utmaning för organisationen som behöver utöka personalstyrkan med nya kompetenser.

– Vi har fått uppdraget att projektera 21 nya fastigheter till 2040. Totalt innebär uppdraget en investering på 2 miljarder kronor fram till 2030, berättar Gunnar Ohlsén, chef för byggprojektavdelningen på Micasa Fastigheter.
Sverige blir äldre. Från 2020 till 2040 beräknas vi bli 30 000 fler som är äldre än 80 år, och 100 000 fler som är äldre än 65 år. Det ställer krav på fler äldreboenden.
Stockholm stad har därför beslutat att bygga ett antal nya vård- och omsorgsboenden. Micasa Fastigheter, som är helägt av Stockholms stad, har fått sin beskärda del av nybyggnadsprojekten.

En spännande utmaning
Då Micasa Fastigheters fokus tidigare varit förvaltning och anpassning är övergången till att driva nybyggnadsprojekt en spännande utmaning. En utmaning som inte minst kommer att kräva nya och fler kompetenser. Det gäller framförallt projektledare med förståelse för hela byggnadsprocessen.
– Vårt ansvar täcker hela byggnadsprocessen, från att söka markanvisningar och detaljplanearbete till upphandling och produktion, berättar Kåre Fredriksson, projektchef på Micasa Fastigheter och fortsätter:
– Vi är ett offentligt bolag och det är viktigt att ha ett helhetsperspektiv och samtidigt vara serviceinriktad och affärsmässig.

Ett viktigt uppdrag
Med sina 85 anställda är Micasa Fastig­heter ett jämförelsevis litet fastighetsbolag. Trots det finns alla funktioner som krävs för uppdraget inom bolagets väggar. Det ger en särskild förståelse för vad som krävs av samtliga funktioner för att projekten ska bli så framgångsrika som möjligt. Och möjligheterna att bredda sin kompetens här är stor.
Dessutom ger Micasa Fastigheters arbete samhällsnytta för en målgrupp som behöver ett anpassat boende.
– Att få hjälpa äldre till ett modernt och tillgängligt boende känns bra, säger Kåre Fredriksson.

Micasa Fastigheter

Micasa Fastigheter bildades 2004 och har idag 85 anställda. Bolaget ägs av Stockholms stad och är ett dotterbolag till Stockholms Stadshus AB. Dess uppdrag är att äga och förvalta stadens vård- och omsorgsfastigheter. I år, 2018, ansvarar bolaget för en miljon kvadratmeter fördelat på 120 fastigheter och omsätter omkring en miljard kronor.

www.micasa.se

Byggbranschen accelererar sin digitaliseringsutveckling

Aspen Strand, Lerum. Illustration: Skanska
Aspen Strand, Lerum. Illustration: Skanska

På senare år har den svenska byggbranschen utvecklats i en positiv riktning. Även om bostadsmarknaden fått sig en törn visar branschen som helhet inga tecken på minskad tillväxttakt. Skanskas vice vd Lars Jonson har själv arbetat i byggbranschen under hela sitt yrkesverksamma liv. Han attraheras av variationen och möjligheten att vara delaktig i stora komplexa projekt.

Lars Jonson, civilingenjör och vice vd på Skanska.
Lars Jonson, civilingenjör och vice vd på Skanska.

Enligt Framtidens Karriär – Ingenjörs undersökning kan 62 procent av ingenjörerna tänka sig att jobba i fastighets- och bostadssektorn. 38 procent kan tänka sig att arbeta på Skanska eller rekommendera dem till en ingenjörskollega.
– Det är givetvis fantastiskt roligt att vi fått ett så bra genomslag bland ingenjörer, som är en av våra viktigaste rekryteringsbaser. Samtidigt är vi en av Sveriges största samhällsbyggare, vilket gör det naturligt att många känner till oss. Att branschen intresserar många kan bland annat bero på att den har ett gediget teknikinnehåll och mycket fokus på hållbarhetsfrågor, säger Lars Jonson, civilingenjör och vice vd på Skanska. Han har arbetat på Skanska sedan 1998, bland annat med inköpsfrågor och som distriktschef och är sedan 2012 vice vd.

Många ingenjörskompetenser behövs
Som ingenjör i byggbranschen kan man bland annat arbeta med konstruktionsfrågor, ingenjörsvetenskap i byggprocessen, projektering av el och VVS, som projektledare samt med hållbarhets- och digitaliseringsfrågor.
– Just hållbarhet och digitalisering är två frågor som kommer att prägla branschens utveckling och öppna nya karriärvägar fram­över. Traditionellt sett har branschen förstås anställt många byggingenjörer, men framöver behövs även andra ingenjörskompetenser, exempelvis dataingenjörer och maskiningenjörer som kan arbeta med teknisk problemlösning utifrån ett bredare perspektiv, säger Lars Jonson.

Många blir långvariga
Byggbranschen har präglats av högkonjunktur på senare år och även om bostadsmarknaden fått sig en törn fortsätter expansionen i andra delar av branschen. Exempelvis byggs många samhällsfastigheter och kommersiella fastigheter. Stora infrastrukturprojekt pågår och planeras också.
– Teknikutvecklingen i vår bransch kommer att accelerera de kommande åren, inte minst med tanke på att digitaliseringsutvecklingen hittills inte gått lika snabbt som i andra branscher. Många ingenjörer som söker sig till byggbranschen väljer att stanna länge, inte minst eftersom den är så omväxlande och stimulerande, där varje projekt innebär en ny konstellation och nya tekniska utmaningar, säger Lars Jonson.

Vilka av följande byggarbetsgivare kan du tänka dig att arbeta hos eller rekommendera till en ingenjör?
Om undersökningen

Framtidens Karriär – Ingenjör har genomfört en undersökning mot ett slumpmässigt urval av yrkesverksamma civil- och högskole­ingenjörer den 9–15 maj 2018. Statistisk felmarginal är 2,5–4 procentenheter.

Här vill ingenjörerna arbeta

Ett brett arbetsfält med konkreta resultat gör fastighets- och bostadsbranschen efterfrågad bland ingenjörer. Framtidens Karriär – Ingenjör har kartlagt kännedom bland fastighets- och bostadsaktörerna och var ingenjörerna vill arbeta.

Vilka av följande fastighets- och bostadsaktörer känner du till väl?
fastighet_graf_1

Vilka av dessa fastighets- och bostadsaktörer kan du tänka dig att arbeta för eller rekommendera till en vän eller kollega?
fastighet_graf_2