Etikettarkiv: Nybyggnad

Här får medarbetare vara med och göra skillnad

Linda Scherdin, samhällsplanerare och projektutvecklare och Linda Gyllroth, civilingenjör och projektledare.
Linda Scherdin, samhällsplanerare och projektutvecklare och Linda Gyllroth, civilingenjör och projektledare.

Stockholmshem är Stockholms största bostadsföretag. Företaget har drygt 26 000 bostäder i sitt bestånd och trappar nu upp sitt nybyggande till 1 000 bostäder per år, vilket medför en omväxlande arbetsmiljö med många spännande utmaningar.

Civilingenjören och projektledaren Linda Gyllroth har arbetat hos Stockholmshem i snart fem år. Hon betonar att den positiva stämningen bland kollegor och de flexibla arbetsuppgifterna är en stor anledning till att hon trivs på Stockholmshem.
– Vi bygger och förvaltar hyresbostäder, såväl studentbostäder som vanliga hyresprojekt, förskolor och lokaler. Inom ramarna för det har vi en oerhört omväxlande arbetsdag som omfattar byggkedjans alla delar och där vi träffar allt från arkitekter och hyresgäster till stadsbyggnadskontor och projektörer.

Påverka stadens framväxt
På Stockholmshem kan medarbetare vara med och påverka stadens framväxt, och Linda understryker att hon är stolt över att hon får vara med och göra skillnad. Där får hon medhåll från kollegan Linda Scherdin, samhällsplanerare och projektutvecklare, som har arbetat för Stockholmshem i 1,5 år.
– Det finns en långsiktighet här – vi bygger för egen förvaltning och därför bygger vi hållbart på alla plan, såväl invändigt som utvändigt. Det uppskattas i staden och vi får hjälpa till att bidra och förbättra. Stockholmshems goda renommé var faktiskt det som attraherade mig när jag började här.

Flexibelt arbetsklimat
Eftersom bolaget har fördubblat sina mål för nybyggnationer från 500 till 1 000 bostäder per år finns det ett stort behov av ingenjörer med intresse för stadsplanering och bostadsutformning. Med det sagt finns även en tydlig förståelse inom organisationen för behovet att kunna kombinera arbete med privatliv.
– Vi sätter de flesta av våra deadlines själva och har ett rörligt och öppet arbetsklimat, där alla stöttar varandra och utbyter kunskap. Den flexibiliteten går igen även vad gäller aspekter som fortbildning och utveckling. Det går att växa här, avslutar de.

Stockholmshem

Stockholmshem är Stockholms största bostadsföretag. Företaget bildades 1937 och har sedan dess varit en av de största aktörerna i huvudstadens utbyggnad och framväxt. Idag har Stockholmshem drygt 300 anställda som arbetar med allt från teknik, stadsutveckling, förvaltning och fastighetsservice till kommunikation, IT och hållbarhet.

AB Stockholmshem
Hornsgatan 128
102 71 Stockholm
Tel: 08-508 39 000
E-post: epost@stockholmshem.se
www.stockholmshem.se

Spännande framtid väntar

Kåre Fredriksson, projektchef och Gunnar Ohlsén, chef för byggprojektavdelningen på Micasa Fastigheter.
Kåre Fredriksson, projektchef och Gunnar Ohlsén, chef för byggprojektavdelningen på Micasa Fastigheter.

Micasa Fastigheter genomför nybyggnadsprojekt för 2 miljarder fram till 2030. En utmaning för organisationen som behöver utöka personalstyrkan med nya kompetenser.

– Vi har fått uppdraget att projektera 21 nya fastigheter till 2040. Totalt innebär uppdraget en investering på 2 miljarder kronor fram till 2030, berättar Gunnar Ohlsén, chef för byggprojektavdelningen på Micasa Fastigheter.
Sverige blir äldre. Från 2020 till 2040 beräknas vi bli 30 000 fler som är äldre än 80 år, och 100 000 fler som är äldre än 65 år. Det ställer krav på fler äldreboenden.
Stockholm stad har därför beslutat att bygga ett antal nya vård- och omsorgsboenden. Micasa Fastigheter, som är helägt av Stockholms stad, har fått sin beskärda del av nybyggnadsprojekten.

En spännande utmaning
Då Micasa Fastigheters fokus tidigare varit förvaltning och anpassning är övergången till att driva nybyggnadsprojekt en spännande utmaning. En utmaning som inte minst kommer att kräva nya och fler kompetenser. Det gäller framförallt projektledare med förståelse för hela byggnadsprocessen.
– Vårt ansvar täcker hela byggnadsprocessen, från att söka markanvisningar och detaljplanearbete till upphandling och produktion, berättar Kåre Fredriksson, projektchef på Micasa Fastigheter och fortsätter:
– Vi är ett offentligt bolag och det är viktigt att ha ett helhetsperspektiv och samtidigt vara serviceinriktad och affärsmässig.

Ett viktigt uppdrag
Med sina 85 anställda är Micasa Fastig­heter ett jämförelsevis litet fastighetsbolag. Trots det finns alla funktioner som krävs för uppdraget inom bolagets väggar. Det ger en särskild förståelse för vad som krävs av samtliga funktioner för att projekten ska bli så framgångsrika som möjligt. Och möjligheterna att bredda sin kompetens här är stor.
Dessutom ger Micasa Fastigheters arbete samhällsnytta för en målgrupp som behöver ett anpassat boende.
– Att få hjälpa äldre till ett modernt och tillgängligt boende känns bra, säger Kåre Fredriksson.

Micasa Fastigheter

Micasa Fastigheter bildades 2004 och har idag 85 anställda. Bolaget ägs av Stockholms stad och är ett dotterbolag till Stockholms Stadshus AB. Dess uppdrag är att äga och förvalta stadens vård- och omsorgsfastigheter. I år, 2018, ansvarar bolaget för en miljon kvadratmeter fördelat på 120 fastigheter och omsätter omkring en miljard kronor.

www.micasa.se

Svenska Bostäder går från framgång till framgång

Peter Julin, projektledare ombyggnad och Pernilla Eckeskog, personalvetare och HR-konsult vid Svenska Bostäder. Foto: Gonzalo Irigoyen
Peter Julin, projektledare ombyggnad och Pernilla Eckeskog, personalvetare och HR-konsult vid Svenska Bostäder. Foto: Gonzalo Irigoyen
Det kommunägda bostadsbolaget Svenska Bostäder erbjuder intressanta och varierade uppdrag för engagerade ingenjörer som vill vara delaktiga i att utveckla samhällsnyttan i Stockholms stad. För närvarande förbereder bolaget för att de kommande åren kraftigt öka byggandet av hyresrätter.

Svenska Bostäder grundades redan 1944 och har sedan dess varit en nyckelaktör i utformningen av den svenska bostadsmarknaden. Idag förvaltar bolaget tiotusentals lägenheter och lokaler i Stockholm och förbereder för att under de kommande åren bygga hela 1 000 nya bostäder per år.
– Vi är en av de stabilaste bostadsförvaltarna i Sverige och det är något vi tänker fortsätta att vara. Det omfattar inte bara att vara bäst på hyresrätter, utan även att bedriva en verksamhet som gör skillnad i praktiken, säger Pernilla Eckeskog, personalvetare och HR-konsult vid Svenska Bostäder.
Projektledaren Peter Julin ger Pernilla sitt medhåll och betonar att det just är möjligheten att bidra till samhällsnyttan som spelade störst roll då han sökte sig till Svenska Bostäder för drygt ett år sedan.
– Genom att förvalta våra fastigheter på ett hållbart och medvetet sätt förbättrar vi vardagen för tusentals människor varje år. Det är oerhört stimulerande och roligt samtidigt som det är både utvecklande och utmanande att få ingå i en så stor organisation. Förutom de krav som ställs på oss från Stockholms stad vad gäller exempelvis miljöaspekter och energiförbrukning har vi själva en målsättning att arbeta resultatorienterat, handlingskraftigt, kommunikativt och lyhört, säger han.

Jämställdhet och mångfald
Företagets värdegrund genomsyrar hela organisationen och ger konkreta resultat; förutom att Svenska Bostäder vann Kundkristallen tidigare i år som Sveriges bästa hyresvärd är företaget rankat som en av Sveriges bästa arbetsplatser i Great Place to Works undersökning och ligger också i toppen bland fastighetsbolag vad gäller jämställdhet enligt Nyckeltalsinstitutet.
– Jämställdhetsfrågor och mångfald är angelägna ämnen för oss. Vi har en relatvit jämn fördelning mellan kvinnor och män och uttaget av föräldradagar fördelar sig också jämnt mellan könen.

Generös fortbildning
För möjligheterna att göra karriär och fortbilda sig finns en långtgående flexibilitet. Peter Julin konstaterar att det råder en mycket generös inställning till kompetensutveckling och utbildning.
Det anordnas en hel del utbildningar företagsövergripande, både gällande teknik men också exempelvis kundbemötande. Vill man gå vidare inom företaget finns en mängd olika vägar att ta – alla nya tjänster annonseras internt på bolagets intranät, så det finns goda alternativ för de som vill röra sig sidledes eller kanske axla en ledarroll.
Pernilla betonar dock att en av företagets målsättningar är att ge medarbetarna god möjligheter att kombinera arbete med privatliv.
Svenska Bostäder har utmärkta förmåner, bra arbetstider och satsar mycket på hälsa, bland annat genom ett ansenligt friskvårdsbidrag och ett stort antal gemensamma friskvårdsaktiviteter.

Mångsidigt fastighetsbestånd
Svenska Bostäders fastighetsbestånd är mångsidigt och bjuder på omväxlande utmaningar för företagets medarbetare. Utöver bostäder och lokaler som exempelvis förskolor och affärsverksamheter förvaltar Svenska Bostäder även kulturhistoriska och k-märkta fastigheter med unika förutsättningar, i dotterbolaget Stadsholmen AB.
– Våra projektledare behöver vara beredda på att anpassa sig beroende på vilka fastigheter och skeden de arbetar med. I många fall handlar det om att kunna balansera flera projekt i olika skeden, där vissa kanske befinner sig i produktion medan andra är i ett förstudieskede. Projektledarna på Svenska Bostäder har det övergripande ansvaret för alla processer i projekten, säger Peter.
Förutom projektledare söker företaget även bland annat fastighetsingenjörer, installationsledare och traineer.
– Utöver relevant utbildning är det även viktigt att man som ingenjör hos oss är självgående och trivs med männi­skor – en viktig del av jobbet är att samverka med arkitekter och teknikkonsulter i projekteringsskedet och entreprenörer i produktionsskedet. Vi har mycket planerat inför framtiden och därför är vi ute efter engagerade medarbetare som är intresserade av att vara med på den resan, avslutar Pernilla.

Svenska Bostäder
Svenska Bostäder grundades 1944 och ägs av Stockholms stad. De närmaste åren bygger bolaget tusentals nya hyreslägenheter i Stockholms stad. Svenska Bostäder förvaltar också lokaler och centrumanläggningar. Där finns allt från kontor, butiker och restauranger till förskolor, vårdanläggningar och lager. Verksamheterna bidrar till att skapa levande stadsdelar.

Svenska Bostäder
Box 95
162 12 Vällingby
Tel: 08-508 370 00
E-post: info@svenskabostader.se
www.svenskabostader.se

www.svenskabostader.se

Stor omväxling hos Familjebostäder

Nagwa Elmohr, projektledare och Alexander Markatatos, biträdande projektledare.
Nagwa Elmohr, projektledare och Alexander Markatatos, biträdande projektledare.
Hos anrika Familjebostäder har du stor frihet att utvecklas under eget ansvar i en organisation som möjliggör utveckling och växande. Med uppdraget att byggstarta 1 000 nya hyresrätter per år behöver bolagets fastighetsbestånd utvecklas och förvaltas optimalt, vilket skapar många spännande yrkesmöjligheter.

Projektledaren Nagwa Elmohr och biträdande projektledaren Alexander Markatatos har båda bakgrunder som högskoleingenjörer. Hos Familjebostäder utmanas deras kunskaper varje dag inom ramarna för projekt som spänner hela vägen från mindre underhållsprojekt till stora ombyggnationer och nyproduktioner.
– Vi bygger och förvaltar alla våra fastigheter och varje projekt har unika förutsättningar, så ingen dag är den andra lik. Ena dagen går man igenom ritningar på kontoret, andra kontrollerar man ett bygge och tredje går man en utbildning eller har utvecklingsmöte. För närvarande satsar vi kraftigt på nyproduktion och så kommer det att förbli även framöver, så våra projektledare behöver vara strukturerade och lösningsorienterade och trivas med att ha en omväxlande roll, berättar Nagwa.

Uppmuntrar kreativitet
Branschen lider stor brist på byggprojektledare, men Familjebostäders goda anseende och långa erfarenhet lockar många ingenjörer till företaget.
– Här får man insyn i såväl projektering och produktion som förvaltning, kort sagt i nästintill varje område inom byggbranschen. Det ger bred erfarenhet och omfattande kunskaper som man sedan tryggt kan omsätta i praktiken. Man lär sig oerhört mycket av varje projekt. Familjebostäder uppmuntrar dessutom kreativitet, så vill man ta egna initiativ och presentera nya lösningar eller arbetssätt finns det gott om utrymme, konstaterar Alexander.

Oändliga karriärmöjligheter
Nya ingenjörer tilldelas en mentor och får genomgå en introduktionsutbildning för att ha en stabil plattform att utgå från. Familjebostäder satsar mycket på individanpassad utveckling och det är bara medarbetarens egna förutsättningar som sätter gränserna.
– Vi har högt i tak och en väldigt skön atmosfär, både på kontoret och i lunchrummet. Vi är som en familj som jobbar mot samma mål, nämligen att göra kvalitativa byggnader som erbjuder trygga och trevliga bostäder. Som projektledare har man ett stort ansvar, men möjligheterna är rent ut sagt oändliga och det går verkligen att göra en bra karriär inom branschen hos Familje­bostäder, avslutar de.

Familjebostäder
Familjebostäder är ett allmännyttigt bostadsbolag och ingår i koncernen Stockholms stadshus som ägs av Stockholms stad. Företaget äger och förvaltar 19 121 hyresrätter. Utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål och bolagets ägaruppdrag fokuseras inriktningen till kärnuppdragen förvaltning, nyproduktion och stadsutveckling.

AB Familjebostäder
Box 92100
120 07 Stockholm
Tel. vxl: 08-737 20 00
E-post: kontakt@familjebostader.com
www.familjebostader.com

www.familjebostader.com

”Arbetet på HSB är mer än bara ett jobb”

HSB Göteborg flyttade nyligen sitt huvudkontor till Chalmersområdet för att öka samverkan och komma närmare forskningen. Foto: White arkitekter/Åke E:son Lindman
HSB Göteborg flyttade nyligen sitt huvudkontor till Chalmersområdet för att öka samverkan och komma närmare forskningen. Foto: White arkitekter/Åke E:son Lindman
Samhällsansvar, innovation och kompetens är tre ord som genomsyrar HSB Göteborgs verksamhet.
– Vi är och har alltid varit en viktig samhällsbyggare, säger Rickard Fränberg, projektchef för nyproduktion på HSB Göteborg.

HSB tar sin innovativa tradition ett steg vidare i och med HSB Living Lab. I nära interaktion mellan människor och forskare avser HSB skapa framtidens boende i tredje generationens Living Lab. Laboratoriet är en världsunik arena där företaget utvecklar nya sätt att bygga och forma framtidens boende.
HSB Living Lab är ett flyttbart modulhus som består av 29 lägenheter. Huset finns på Chalmers Johanneberg i Göteborg. Här ska människor – studenter, HSB-medlemmar och forskare – bo och leva samtidigt som forskning pågår kring tekniska, arkitektoniska och sociala lösningar.

Ett levande experimenthus
Det låter lite som science fiction. Men faktum är att allt smart som forskas fram i HSB Living Lab ska gagna nuvarande och kommande HSB-medlemmar, både när HSB bygger nya hus och förvaltar befintliga. Huset är byggt som en flyttbar byggnad med fyra våningar, med en boendedel med studentbostäder och en utställningsdel där det finns kontor, möteslokal, showroom för forskningsresultat, tvättstudio och mycket mer.
– När vi bygger nya bostadsrättsföreningar skapar vi hem för vanliga människor och det faktum att vi har kontakt med slutanvändaren tidigt i processen gör oss unika, berättar Rickard Fränberg. Vi lägger alltid stor vikt vid att människor ska trivas och vi försöker tillföra unika värden som bidrar till bekvämlighet och livskvalitet. Några exempel från våra nyaste bostadsrättsföreningar är gemensam takterrass, pool på gården och relaxavdelning.

Med ett medvetet arbetssätt
Frågor som ställs i forskningen inkluderar till exempel: Hur kan vi spara på resurser och energi? Hur ska vi laga vår mat, hur ska vi tvätta och hur skapar vi en hållbarhet som passar vårt klimat – idag och imorgon? För att ge svar på dessa frågor samverkar HSB Living Lab idag med nio olika samarbetspartner för att skapa en bred samverkansarena för ny kunskap med fokus på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet och nya smarta tekniska lösningar som kan användas i framtidens produktion. Bland annat samverkar bolaget med Vinnova kring en innovationstävling där digitala koncept för delningsekonomi i bostadsmiljö ska utvecklas. Vinnarna får chansen att testa sina bidrag i HSB Living Lab. Tävlingen lanseras i vår och leds av Johanneberg Science Park i samarbete med Chalmers och HSB.
Denna medvetenhet om sociala, ekonomiska och ekologiska utmaningar genomsyrar HSB:s verksamhet på alla nivåer. Exempelvis arbetar HSB Göteborg allt mer digitalt och bara de senaste två åren har pappersanvändningen minskat med hela 90 procent.

Modernt och kreativt
Till skillnad från andra bostadsbyggare stannar dessutom HSB kvar och förvaltar husen när färgen har torkat. Susanne Rodin arbetar som projektledare för ombyggnadsprojekt på HSB Göteborg.
– Som HSB-förening får man mycket gratis om man tar hjälp av oss med projektledningen. Eftersom vi oftast har byggt fastigheten så har vi både historiken och kompetensen med oss, säger hon.
Susanne Rodin är miljöingenjör med VVS-inriktning i botten. Hon är verksam på HSB:s huvudkontor i Johanneberg Science Park i Göteborg, en modern och flexibel arbetsmiljö som ger stort utrymme för utveckling och kreativitet. Där ansvarar hon för uppemot tio renoverings- och ombyggnadsprojekt. Det kan till exempel handla om stambyten, tvättstugor eller att bygga om vindsutrymmen till bostäder.
– Det roligaste med jobbet är att det innebär så många möten med människor, säger hon. Våra uppdragsgivare är oftast bostadsrättsföreningarnas styrelser som består av personer i olika åldrar och med varierande bakgrund.

Mer än bara ett jobb
Rickard Fränberg själv började jobba på HSB för 18 år sedan och alltsedan dess har han haft flera olika roller. Idag arbetar han som projektchef för nyproduktionsprojekt.
– HSB Göteborg är en organisation som erbjuder stora möjligheter till utveckling och karriär, säger han. Mitt arbete är både flexibelt och omväxlande och framför allt får jag ägna mig åt något som är viktigt för människor: deras boende. Det är en stark drivkraft och gör arbetet på HSB Göteborg till mer än bara ett jobb.

HSB Göteborg
• Grundat år: 1925
• Antal anställda: cirka 300
• Antal medlemmar: 67 000
• Antal förvaltade brf:er: Cirka 350

HSB är hållbarhetsverifierade enligt ISO 26 000 och miljödiplomerade via Göteborgs stad.
www.hsb.se

www.hsb.se

Ungt byggföretag siktar högt i framtidsbransch

Mick Salonen Högberg, affärsenhetschef, Emma Palmqvist och Lovisa Gebert, projektingenjörer, är stolta över Zenguns företagskultur där människan sätts i centrum. Foto: Gonzalo Irigoyen
Mick Salonen Högberg, affärsenhetschef, Emma Palmqvist och Lovisa Gebert, projektingenjörer, är stolta över Zenguns företagskultur där människan sätts i centrum. Foto: Gonzalo Irigoyen
Zengun växer så det knakar. Med ledord som kunskap, affärsmannaskap och gemenskap utmanar bolaget de traditionella byggföretagen i Stockholmstrakten. Att ta sig an komplexa projekt och tänka annorlunda har blivit något av Zenguns signum.

I huvudkontorets lokaler på Torsgatan i centrala Stockholm ekar det tomt. Zenguns medarbetare sitter alla ute på byggarbetsplatser när vi träffar Lovisa Gebert, Emma Palmqvist och Mick Salonen Högberg i deras ljusa mötesrum i Bonnierhuset. Byggföretaget Zengun som driver byggprojekt på entreprenad, har de senaste åren tagit sig an flera komplexa utmaningar. Genom att tänka och göra annorlunda har man blivit en stark utmanare till de traditionella bjässarna med lyckat resultat.
I skrivande stund arbetar Zengun bland annat med den nya gallerian Urban Escape mitt i City och kvarteret Pelaren som växer fram söder om stan intill Globen.
– Det är ofta komplexa förutsättningar när vi bygger. För att bli ett verkligt alternativ till storbyggarna på Stockholmsmarknaden har det varit nödvändigt för oss att tänka annorlunda, vilket lett till spännande projekt som är lätt att attrahera engagerade medarbetare till, säger Mick Salonen Högberg som är affärsenhetschef på Zengun.

Gemenskap skapar engagemang
Medarbetarnas personliga engagemang är en av hemligheterna bakom bolagets framgång. På Zengun arbetar man aktivt med gemensamma värderingar som ligger till grund för hur omvärlden och kunderna uppfattar företaget. Något som tilltalar Lovisa Gebert som sedan ett drygt halvår arbetar här som pro­jektingenjör.
– Jag tilltalades av Zenguns kultur där man sätter människan i centrum och hjälper varandra. I komplexa byggprojekt är det speciellt viktigt med nära samarbete då vi tillsammans måste vara drivna och engagerade för att lösa problem på vägen, säger hon.
Zenguns starka sammanhållning och företagskultur var något som även tilltalade Emma Palmqvist när hon började som projektingenjör här för drygt ett år sen.
– Jag kände direkt att företagskulturen här var rätt för mig. Att vara ett sammansvetsat team är en förutsättning för att vi ska komma framåt. Sen tror jag att sammanhållningen ökar då vi sitter direkt på byggarbetsplatsen och ser resultatet växa fram utanför fönstret, säger hon.

Viktigt med friskvård
Zenguns har medarbetare genom hela kedjan, från tidiga skeden och projektering, via installationsteknik och ledning till yrkesarbetare. För att öka sammanhållningen har man en hälso- och friskvårdssatsning med gemensamma aktiviteter för alla medarbetare.
– Förutom att det sporrar en själv att bli mer hälsosam skapar träningen ett gemensamt engagemang, vilket automatiskt ger bättre sammanhållning, säger Lovisa Gebert.

Anammar senaste tekniken
Zengun startade 2009 efter den stora bankkrisen. Målet var att göra någonting annorlunda, att tänka nytt och vara flexibel. Något som blivit bolagets signum och gör att man snabbt och enkelt kan anamma den senaste tekniken, som VR-lösningar.
– Det som verkligen kännetecknar Zengun är flexibilitet. Just att vi arbetar nära varandra och sitter på byggarbetsplatsen gör det lättare att anamma nya innovationer och ta snabba beslut, säger Mick Salonen Högberg och berättar att bolaget även premierar personlig utveckling. Själv började han som snickare.

Stora karriärmöjligheter
– Vi brukar skämtsamt säga att man får välja den roll och titel man vill ha, bara man levererar. Här bromsas ingen som vill utvecklas, fortsätter han.
Han får medhåll av Emma Palmqvist.
– Här finns även möjligheter att testa något nytt. Skulle jag vilja prova på att jobba med inköp till exempel så finns det stora möjligheter att göra det, säger hon.
Emma och Lovisa får ofta frågan hur det känns att vara i minoritet i en kraftigt mansdominerad bransch. Men för dem har det aldrig varit något problem.
– För oss är jämställdhetsfrågan närmast en icke-fråga. Jag tänker inte på det och har aldrig känt mig diskriminerad i min yrkesroll, säger Lovisa Gebert.
Mick Salonen Högberg instämmer.
– Här på Zengun ser vi människan, sen spelar det ingen roll var du kommer ifrån. Tillsammans bygger vi kunskapen och det innefattar hela teamet, precis det Zengun betyder på japanska, avslutar han.

Zengun
Zengun startade 2009 och är ett företag som driver och drivs av projekt. Alla beslut på Zengun fattas med grundtanken ”hur gynnar det här projekten?” Totalt omsätter företaget drygt 1,2 miljarder kronor med 110 anställda, varav ett fyrtiotal yrkesmedarbetare.

Zenguns grundvärderingar genomsyrar företagskulturen och ligger till grund för hur omvärlden och kunderna uppfattar företaget:
• Projektet i centrum
• Människorna i centrum
• Ständig förbättring, med 80/20-regeln (20% innovation, resten beprövat)
• Personligt åtagande
• Respekt
www.zengun.se

www.zengun.se