Etikettarkiv: Projektledning

FMV erbjuder en mångsidig utvecklingsplattform för ingenjörer

Caroline Johansson, systemingenjör och projektledare på FMV. Foto: Gonzalo Irigoyen
Caroline Johansson, systemingenjör och projektledare på FMV. Foto: Gonzalo Irigoyen

För den som har en ingenjörsexamen i bagaget öppnar sig många dörrar på FMV, Försvarets materielverk. Civilingenjören Caroline Johansson sökte sig till FMV efter rekommendation från en bekant. Här har hon hittat en omväxlande utvecklingsplattform med fokus på såväl teknik som projektledning.

– Här får jag dels utvecklas som projektledare och dels upphandla tekniskt komplex utrustning som är helt nödvändig för att försvaret ska fungera. Det känns bra att kunna bidra till en så samhällsviktig funktion som Försvarsmakten, säger Caroline Johansson, som tog civilingenjörsexamen med inriktning mot maskinteknik vid KTH i juni 2016. Därefter började hon arbeta som systemingenjör och projektledare med fokus på anskaffning och logistik av luftvärnsmateriel på FMV:s enhet för markmateriel.
Hon arbetar för närvarande med två stora utvecklingsprojekt som ska forma Sveriges framtida luftvärnssystem och projektleder även ett eget projekt inom luftvärn. Det innebär att arbetsdagarna är omväxlande med en hel del kontakter med leverantörer, både i Sverige och utomlands.

Satsar mycket på sina medarbetare
– FMV är bra på att ta hand om och erbjuda nya medarbetare en genomtänkt introduktion. Jag har bland annat varit på en introduktionskurs i ”Praktisk armé­kännedom” i Boden för att få en inblick i hur livet ute i fält kan se ut. Sen har jag arbetat nära erfarna projektledare för att lära mig hur FMV arbetar med projekt. Det är en intressant blandning av teknik och kommersiella frågor samt att man får jobba mycket med människor, säger Caroline Johansson.
Oavsett om man har siktet inställt på att bli generalist, projektledare, chef eller specialist så förser FMV sina medarbetare med de verktyg och utbildningar som behövs för att de ska nå sina mål. Här får man snabbt mycket eget ansvar, både för sina dagliga arbetsuppgifter och för sin professionella utveckling.
– Ytterligare en fördel med att arbeta på FMV är att det är en arbetsplats med ett rikt föreningsliv som ger många möjligheter att engagera sig och etablera flera enhetsöverskridande nätverk. Jag är med i ett nätverk för unga medarbetare och har även blivit facklig representant för Sveriges Ingenjörer. Det finns även många andra föreningar och det ger en speciell gemenskap, säger Caroline Johansson.

FMV

FMV, Försvarets materielverk, är en civil myndighet under ägaren Försvardepartementet. Huvuduppgiften är att se till att Försvarsmakten har den materiel och de logistiktjänster de behöver för att kunna utföra sitt uppdrag att försvara Sverige. FMV samarbetar med många aktörer, både inom Sverige och internationellt. Huvudkontoret finns i Stockholm och verksamheten bedrivs på ett 40-tal orter över hela Sverige.

FMV
115 88 Stockholm
Tel: 08-782 40 00
E-post: registrator@fmv.se
www.fmv.se

Ingenjörer med samhällsintresse utvecklas på Trafikverket

Robin Backebjörk och Pernilla Ngo, civil­ingenjörer hos Trafikverket. Foto: Gonzalo Irigoyen
Robin Backebjörk och Pernilla Ngo, civil­ingenjörer hos Trafikverket. Foto: Gonzalo Irigoyen
Trafikverket är en arbets­givare som verkligen satsar på sina medarbetare och deras professionella utveckling. Här har civil­ingenjörerna Pernilla Ngo och Robin Backebjörk funnit intressanta karriärer.

För Pernilla Ngo, som är civilingenjör med inriktning mot samhällsbyggnad sedan 2010, var det i första hand Trafikverkets traineeprogram som fick henne att söka sig till myndigheten. Hon började jobba på ett konsultbolag direkt efter examen och trivdes bra där, men när hennes mentor rekommenderade henne att söka jobb på Trafikverket blev Pernilla nyfiken.

Skräddarsydd tjänst
– Jag lyckades få en av de eftertraktade traineeplatserna och blev projektledare på verksamhetsområdet investering. Traineeprogrammet var verkligen genomtänkt och utvecklande. För att skaffa mig en gedigen projektledarkompetens tillbringade jag delar av traineeperioden hos aktörer som Trafikverket ofta samverkar med, exempelvis NCC och Regeringskansliet. Jag arbetade även en period med ett trafiksäkerhetsprojekt i Bosnien, via Trafikverkets internationella konsultbolag Sweroad, säger Pernilla Ngo.
Som avslutning på traineeperioden fick hon projektleda ett eget projekt, en gång- och cykelväg med en projektbudget på 80 miljoner kronor. Efter traineeprogrammet blev Pernilla Ngo projektledare på halvtid. Den andra halvan av sin tjänst fokuserade hon på att arbeta med gröna transportkorridorer, ett internationellt projekt som ska effektivisera godstransporter genom Europa.

Får utlopp för sitt engagemang
– Trafikverket är verkligen lyhörda för sina medarbetares karriärmässiga önskemål. Jag fick en skräddarsydd tjänst som gjorde det möjligt att kombinera de två områden som jag var mest intresserad av för tillfället. Så småningom blev jag strategisk planerare nationellt, då arbetade jag som funktionsansvarig för vägnätet och analyserade bland annat omledningsvägar och sårbara punkter på strategisk nivå, säger Pernilla Ngo.
I sommar återvänder hon till verksamhetsområdet investering, där hon nu ska bli enhetschef. Hon brinner för ledarskap, att arbeta med projekt och att utveckla människor i samklang med verksamheten. Som enhetschef får hon utlopp för hela sitt engagemang.
– Innan jag kom till Trafikverket hade jag en bild av att det var mossigt att arbeta på en myndighet. När jag kom hit blev jag positivt överraskad, här är tempot högt och vi arbetar med samhällsfrågor som berör alla människor. Trafikverket ligger verkligen i framkant bland myndigheterna, både vad gäller arbetssätt och hur de tar hand om sina medarbetare, säger Pernilla Ngo.
Robin Backebjörk tog examen från civilingenjörsutbildningen med inriktning mot väg och vattenbyggnad med technology management 2013. Han hade från början inte siktet inställt på att arbeta på Trafikverket, men när han såg att de sökte nyexaminerade personer som skulle agera juniora rådgivare åt högsta ledningen bestämde han sig för att söka. Sedan dess har hans karriär utvecklats i snabb takt. Redan som 26-åring blev han chef för arton medarbetare.
– Under mitt första år fick jag gå bredvid en av ledningsgruppens verksamhetsområdeschefer. Det gjorde att jag verkligen lärde känna Trafikverket från insidan. Under en omorganisation där alla chefer fick söka nya tjänster tog jag vara på möjligheten att söka en chefstjänst. Trafikverket vågar verkligen satsa på unga medarbetare, här kan den som vill avancera snabbt. Om man visar vad man går för och är tydlig med vad man vill så kan man komma hur långt som helst, säger Robin Backe­björk.

En vilja att förbättra samhället
Nu arbetar han som verksamhetsstyrningschef på avdelningen för järnvägssystem, med ansvar för att arbeta med strategier, mål och arbetssätt med fokus på att förvalta det svenska järnvägssystemet utifrån ett tekniskt och samhällsekonomiskt perspektiv.
– Jag brinner för att arbeta i gränslandet mellan ekonomi och teknik, vilket jag verkligen får göra här. Att förvalta det svenska järnvägsnätet känns som en viktig uppgift som verkligen bidrar till samhällsnytta. En gemensam nämnare för alla som jobbar på Trafikverket är just att vi bidrar till ett bättre samhälle i form av infrastruktur, säger Robin Backebjörk.

Trafikverket
Resor och transporter är en stor del av vår vardag. Trafikverket arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi tänka vidare och underlätta livet i hela Sverige. Ett Sverige där alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. Vi är en stor organisation med många olika verksamhetsområden och spännande arbetsuppgifter. Här finns över 150 olika yrken och en stor intern arbetsmarknad. Detta gör att vi kan erbjuda dig goda möjligheter att utvecklas.
Antal medarbetare: cirka 6 500

Tel: 0771-921 921
www.trafikverket.se/jobboframtid

www.trafikverket.se/jobboframtid

Svenska Bostäder går från framgång till framgång

Peter Julin, projektledare ombyggnad och Pernilla Eckeskog, personalvetare och HR-konsult vid Svenska Bostäder. Foto: Gonzalo Irigoyen
Peter Julin, projektledare ombyggnad och Pernilla Eckeskog, personalvetare och HR-konsult vid Svenska Bostäder. Foto: Gonzalo Irigoyen
Det kommunägda bostadsbolaget Svenska Bostäder erbjuder intressanta och varierade uppdrag för engagerade ingenjörer som vill vara delaktiga i att utveckla samhällsnyttan i Stockholms stad. För närvarande förbereder bolaget för att de kommande åren kraftigt öka byggandet av hyresrätter.

Svenska Bostäder grundades redan 1944 och har sedan dess varit en nyckelaktör i utformningen av den svenska bostadsmarknaden. Idag förvaltar bolaget tiotusentals lägenheter och lokaler i Stockholm och förbereder för att under de kommande åren bygga hela 1 000 nya bostäder per år.
– Vi är en av de stabilaste bostadsförvaltarna i Sverige och det är något vi tänker fortsätta att vara. Det omfattar inte bara att vara bäst på hyresrätter, utan även att bedriva en verksamhet som gör skillnad i praktiken, säger Pernilla Eckeskog, personalvetare och HR-konsult vid Svenska Bostäder.
Projektledaren Peter Julin ger Pernilla sitt medhåll och betonar att det just är möjligheten att bidra till samhällsnyttan som spelade störst roll då han sökte sig till Svenska Bostäder för drygt ett år sedan.
– Genom att förvalta våra fastigheter på ett hållbart och medvetet sätt förbättrar vi vardagen för tusentals människor varje år. Det är oerhört stimulerande och roligt samtidigt som det är både utvecklande och utmanande att få ingå i en så stor organisation. Förutom de krav som ställs på oss från Stockholms stad vad gäller exempelvis miljöaspekter och energiförbrukning har vi själva en målsättning att arbeta resultatorienterat, handlingskraftigt, kommunikativt och lyhört, säger han.

Jämställdhet och mångfald
Företagets värdegrund genomsyrar hela organisationen och ger konkreta resultat; förutom att Svenska Bostäder vann Kundkristallen tidigare i år som Sveriges bästa hyresvärd är företaget rankat som en av Sveriges bästa arbetsplatser i Great Place to Works undersökning och ligger också i toppen bland fastighetsbolag vad gäller jämställdhet enligt Nyckeltalsinstitutet.
– Jämställdhetsfrågor och mångfald är angelägna ämnen för oss. Vi har en relatvit jämn fördelning mellan kvinnor och män och uttaget av föräldradagar fördelar sig också jämnt mellan könen.

Generös fortbildning
För möjligheterna att göra karriär och fortbilda sig finns en långtgående flexibilitet. Peter Julin konstaterar att det råder en mycket generös inställning till kompetensutveckling och utbildning.
Det anordnas en hel del utbildningar företagsövergripande, både gällande teknik men också exempelvis kundbemötande. Vill man gå vidare inom företaget finns en mängd olika vägar att ta – alla nya tjänster annonseras internt på bolagets intranät, så det finns goda alternativ för de som vill röra sig sidledes eller kanske axla en ledarroll.
Pernilla betonar dock att en av företagets målsättningar är att ge medarbetarna god möjligheter att kombinera arbete med privatliv.
Svenska Bostäder har utmärkta förmåner, bra arbetstider och satsar mycket på hälsa, bland annat genom ett ansenligt friskvårdsbidrag och ett stort antal gemensamma friskvårdsaktiviteter.

Mångsidigt fastighetsbestånd
Svenska Bostäders fastighetsbestånd är mångsidigt och bjuder på omväxlande utmaningar för företagets medarbetare. Utöver bostäder och lokaler som exempelvis förskolor och affärsverksamheter förvaltar Svenska Bostäder även kulturhistoriska och k-märkta fastigheter med unika förutsättningar, i dotterbolaget Stadsholmen AB.
– Våra projektledare behöver vara beredda på att anpassa sig beroende på vilka fastigheter och skeden de arbetar med. I många fall handlar det om att kunna balansera flera projekt i olika skeden, där vissa kanske befinner sig i produktion medan andra är i ett förstudieskede. Projektledarna på Svenska Bostäder har det övergripande ansvaret för alla processer i projekten, säger Peter.
Förutom projektledare söker företaget även bland annat fastighetsingenjörer, installationsledare och traineer.
– Utöver relevant utbildning är det även viktigt att man som ingenjör hos oss är självgående och trivs med männi­skor – en viktig del av jobbet är att samverka med arkitekter och teknikkonsulter i projekteringsskedet och entreprenörer i produktionsskedet. Vi har mycket planerat inför framtiden och därför är vi ute efter engagerade medarbetare som är intresserade av att vara med på den resan, avslutar Pernilla.

Svenska Bostäder
Svenska Bostäder grundades 1944 och ägs av Stockholms stad. De närmaste åren bygger bolaget tusentals nya hyreslägenheter i Stockholms stad. Svenska Bostäder förvaltar också lokaler och centrumanläggningar. Där finns allt från kontor, butiker och restauranger till förskolor, vårdanläggningar och lager. Verksamheterna bidrar till att skapa levande stadsdelar.

Svenska Bostäder
Box 95
162 12 Vällingby
Tel: 08-508 370 00
E-post: info@svenskabostader.se
www.svenskabostader.se

www.svenskabostader.se

Peab Bostad verkar för jämställdare byggbransch

Emelia Antonsson och Jenny Sjöborg ser gärna fler kvinnor i byggbranschen.
Emelia Antonsson och Jenny Sjöborg ser gärna fler kvinnor i byggbranschen.
Byggsektorn är en kraftigt mansdominerad bransch, vilket inte bara påverkar arbetsklimatet – det ger även sämre lönsamheten. På Peab Bostad arbetar man aktivt med jämställdhetsfrågor och har 56 procent kvinnor i Sverige, vilket gör bolaget till en förebild i branschen.

Andelen kvinnor i byggbranschen ligger stadigt runt 8,5 procent visar siffror från Byggnads. Även om antalet kvinnor i styrelser och chefspositioner ökat på senare år är de fortfarande i klar minoritet − något som kan slå hårt mot företagens ekonomi visar bland annat en internationell studie från PIIE. Att ha färre kvinnor i ledningen leder också till att det är svårare att rekrytera rätt kompetens.
– Mångfald och jämställdhet är jätteviktiga frågor för oss här på Peab Bostad och grunden för att vara en attraktiv och kompetent arbetsgivare. I vår organisation ska alla kunna göra karriär på lika villkor, oavsett kön, etnisk bakgrund eller annat, säger Jenny Sjöborg som är personalchef på Peab Bostad och tillägger att man gärna ser flera kvinnor i de olika chefsrollerna.

Olika karriärvägar lockar
Men det är svårt att rekrytera kvinnor till byggbranschen. Att man på Peab Bostad har en större andel kvinnor i bolaget, beror delvis på aktivt jämställdhetsarbete, men också på att utveckling och produktion skiljer sig åt generellt när det gäller könsfördelningen.
– Att utveckla nya bostadsområden är ett spännande jobb där man får vara med och utforma samhället, vilket naturligtvis tilltalar både män och kvinnor. Här finns också goda utvecklingsmöjligheter och många olika karriärvägar, inom både Peab Bostad och övriga Peabkoncernen, säger Jenny Sjöborg.

Varierande arbetsuppgifter
En som gjort karriär inom Peab Bostad är Emelia Antonsson. Efter avslutade studier på programmet Affärsutveckling och entreprenörskap vid Chalmers tekniska högskola fick hon jobb som Trainee på Peab. Därefter har hon arbetat som arbetsledare, entreprenadingenjör och projektutvecklare innan hon för ett drygt halvår sedan blev projektchef.
– Jag visste inte att jag skulle arbeta inom byggbranschen när jag började på Chalmers, men jag har varit här i 13 år nu. Det är väldigt roligt att vara delaktig i alla olika delar av processen, alltifrån att köpa råmark till kalkylering, projektering och försäljning av bostäder, säger hon och berättar att de varierande arbetsuppgifterna passar henne bra.
– Det är också ett flexibelt jobb där jag har frihet under ansvar och får gehör för mina önskemål, fortsätter hon.

Utbildning i likabehandling
Trots att jämställdheten inom Peab Bostad är hög är man medveten om jargonger som kan finnas på framför allt byggarbetsplatserna som kan skrämma bort kvinnor. För att förbättra arbetsklimatet har Peab låtit flera tusen medarbetare genomgå en utbildning kring likabehandling. På Peab Bostad arbetar man också kontinuerligt med dessa frågor.
– Byggbranschen har gjort en ordentlig resa när det gäller jämställdhetsfrågor och mångfald, men naturligtvis finns det fortfarande mycket kvar att göra. Här spelar ledarskapet en avgörande roll tillsammans med våra värderingar, säger Jenny Sjöborg.
När Emelia Antonsson varit ute på byggarbetsplatserna har hon dock inte märkt av någon speciellt jargong utan alltid känt sig välkommen.
– Jag har redan från början haft möjlighet att arbeta med kompetent och tillmötesgående personal. Har man inställningen att man vill lära sig och visar intresse är det oftast inga konstigheter, säger hon och tillägger att det som saknas i branschen är framför allt kvinnliga förebilder.

Branschen får anpassa sig
– När jag har varit ute och föreläst för studenter på tekniska utbildningar märker jag att det finns flera unga tjejer som är nyfikna på byggsektorn. Men branschen måste bli bättre på att anpassa sig efter dem och deras behov, säger Emelia Antonsson.
Jenny Sjöborg är inne på samma linje.
– Jag märker i arbetsintervjuer med framför allt unga, att bra arbetsmiljö och flexibla arbetstider har hög prioritet, säger hon och fortsätter:
– Konkurrensen om duktiga medarbetare är extremt hård inom vår bransch. Att vi ändå lyckas behålla så stor del av våra medarbetare ser vi som ett gott betyg på att vi faktiskt gör rätt saker, avslutar hon.

Peab Bostad
Peab Bostad AB är en av Sveriges största bostadsutvecklare och en del av Peabkoncernen. Bolaget har 150 medarbetare och en omsättning på cirka 6 miljarder. Peab Bostad ingår i affärsområde Projektutveckling som ansvarar för koncernens förvärv, utveckling och avyttring av bostäder och kommersiella fastigheter.
I Peab blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling.

I en nyligen genomförd undersökning från den amerikanska tankesmedjan Peterson Institute for International Economics, där 22 000 företag i 91 länder granskats, visade att företag med minst 30 procent kvinnor i ledningen hade upp till 6 procent högre vinst än de som saknade kvinnliga chefer.
www.peabbostad.se

www.peabbostad.se