Etikettarkiv: Sjukhus

Vi arbetar med flera av Sveriges mest spännande byggprojekt

Henrik Andersson och Frida Nordvall på Regionfastigheter. Foto: Freddy Billqvist
Henrik Andersson och Frida Nordvall på Regionfastigheter. Foto: Freddy Billqvist
– Om man vill jobba i en professionell byggorganisation med stora utvecklingsmöjligheter och några av Sveriges mest spännande och påkostade byggprojekt, då ska man börja hos oss, säger Frida Nordvall, enhetschef byggproduktion på Regionfastigheter.

Frida Nordvall arbetade tidigare som byggprojektledare inom privat sektor och ledde bland annat arbetet med bygget av den nya onkologiavdelningen vid universitetssjukhuset i Lund.
– När uppdraget var slut fick jag ett jobberbjudande från Regionfastigheter och tackade ja, ett beslut jag inte har ångrat.
Det är nu drygt två år sedan Frida tog steget över till beställarsidan. Första utmaningen blev uppdraget som byggprojektledare för ombyggnaden av sjukhuset i Helsingborg. Sedan ett par månader tillbaka är hon enhetschef för verksamhetens byggprojektledare.
– Jag har tidigare erfarenhet av arbete i ledande positioner, så att bli chef kändes som ett naturligt steg i utvecklingen.
Henrik Andersson har en lite annorlunda bakgrund. Efter många år som ingenjör inom kraftverksindustrin började han för två år sedan som projektledare inom VVS på Regionfastigheter.
– Det kan låta som ett stort hopp men faktum är att du som projektledare inom Regionfastigheter arbetar med en mycket högteknologisk industri, den medicintekniska utrustningen på regionens sjukhus är toppmodern. Inom kärnkraftsteknologin tummar du inte på någonting när det gäller säkerhet, och det är lite utav samma tänk här.

Helhetsbild
En av de stora fördelarna med jobbet, menar Henrik, är att han får vara med i projekten från start till mål.
– Här får jag under resans gång komma med nya idéer, lösa olika saker och ha kontakt med konsulter inom olika specialistområden. Arbetet sker i nära samarbete med entreprenören och allt vad det innebär, samtidigt som du har vården som kund. I praktiken fungerar jag som en slags medlare mellan beställare, entreprenör och kund för att vi i slutänden få fram en så bra produkt som möjligt. Det är ett enormt stimulerande och utvecklande jobb som jag verkligen kan rekommendera.
Frida nickar instämmande.
– Just nu söker vi fler projektledare till några av våra spännande uppdrag. Den som vill jobba i en professionell byggorganisation med stora utvecklingsmöjligheter ska absolut söka sig hit. En fördel är att vi inte styrs av vinstintresse utan av att åstadkomma god kvalitet. Det är en viktig skillnad mot den privata sektorn, och som för med sig ett stort mandat att styra och påverka sina projekt.

Regionfastigheter
Region Skåne genomför just nu de största satsningarna någonsin på sjukhusområdena i Helsingborg, Malmö, Lund och Ängelholm. Regionfastigheter ansvarar för den samlade planerings- och byggprocessen från behovsanalys till idrifttagande. Arbetet sker i nära samverkan med berörd verksamhet där Regionfastigheter har en samordnande och stödjande roll.

Regionfastigheter
Region Skåne
291 89 Kristianstad
Tel:040-675 38 18
www.regionskane.se

www.regionskane.se

Utmanande fastigheter med avancerad teknik

Magdalena Låstbom, projektledare och Linda Nilsson, driftingenjör hos Västfastigheter. Foto: Hans Karlsson
Magdalena Låstbom, projektledare och Linda Nilsson, driftingenjör hos Västfastigheter. Foto: Hans Karlsson
Att förvalta sjukhuslokaler är en enorm utmaning och när gammal teknik möter ny ställs det krav på kreativitet. Västfastigheter bidrar till att utveckla sjukvården genom att skapa rätt lokalmässiga förutsättningar.

Västfastigheter förvaltar bland annat sjukhusbyggnader inom hela Västra Götalandsregionen. I uppdraget ingår att driva byggprojekt med både om- och tillbyggnationer med en komplex logistik. En hel del har förändrats över tid sedan byggnaderna uppfördes, vilket gör det svårt att anpassa till dagens krav på säkerhet, miljö och teknik.
– Det är mycket som ska fungera och fastigheterna är väldigt tekniktäta. När vi bygger idag har vi därför framtiden i fokus. Det ska vara hållbart och flexibelt för att kunna justeras och anpassas till olika verksamheter, säger Magdalena Låstbom, civilingenjör och projektledare på Östra sjukhuset i Göteborg.

Stort och komplext skifte
Magdalena Låstboms uppgift är att driva stora till- och ombyggnadsprojekt inom sjukvården. Utvecklingen av lokalerna ska gå hand i hand med den medicintekniska utvecklingen, krav på hållbarhet och inte minst patientsäkerhet.
– Det är spännande och utvecklande att arbeta som projektledare inom sjukvården med tanke på att man kan göra skillnad och bidra till samhällsutvecklingen. Våra projekt är ofta tekniskt utmanande vilket gör att man ständigt lär sig nya saker, säger hon.
Västra Götalandsregionen ska halvera sin energianvändning i egna lokaler till 2030 jämfört med 1995. Linda Nilsson är utbildad civilingenjör och jobbar som driftingenjör, hon ser till att driftoptimera fastigheternas tekniska installationer för att sänka energianvändningen.
– Det kommer in mer och mer avancerad teknik och därför behöver vi ha utbildad, engagerad och tekniskt kunnig personal hela tiden. Det är inte vilka fastigheter som helst utan väldigt speciellt, säger hon.

Unga perspektiv tas tillvara
Linda Nilsson sitter själv med i Unga rådgivare, ett initiativ i Västra Götalandsregionen som ska stötta regiondirektören med perspektiv som kanske inte är självklara för äldre generationer.
– Det finns många karriärs- och utvecklingsmöjligheter inom Västfastigheter. Vi är inte enbart placerade i Göteborg utan över hela Västra Götalandsregionen. Det finns stor kunskap och erfarenhet inom organisationen. Våra erfarna medarbetare kan stötta yngre kollegor. Det finns alltid någon att fråga, säger hon.

Västfastigheter
Västfastigheter har cirka 450 medarbetare som med hög kompetens och stort engagemang bidrar till verksamhetens utveckling. De närmaste åren har vi en ökad investeringsvolym med en årlig investeringsnivå på cirka 2 miljarder. Det pågår flera intressanta byggprojekt bland annat vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, tillbyggnaden av drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus på Östra sjukhuset, ombyggnationen av hela centralkliniken på Östra sjukhuset och nya Sahlgrenska Life.

Charlotta Moberger
Områdeschef HR och Kommunikation
Västra Götalandsregionen
Västfastigheter
462 80 Vänersborg
Tel: 0707-25 02 44
E-post: charlotta.moberger@vgregion.se
vastfast.vgregion.se

vastfast.vgregion.se

Historiskt hög byggtakt i Stockholmsregionen

Norra Stationsparken, Hagastaden Stockholm. Illustration: Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB
Norra Stationsparken, Hagastaden Stockholm. Illustration: Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB
För ingenjörer som vill arbeta med samhällsbyggnad är Stockholm en het region med många intressanta projekt inom infrastruktur, bostad, sjukvårdsfastigheter och mycket annat. Stockholm växer snabbt och antalet tekniskt komplexa fastighetsprojekt ökar.

Anette Scheibe Lorentzi, stadsbyggnadsdirektör i Stockholms stad. Foto: Mikael Sjöberg
Anette Scheibe Lorentzi, stadsbyggnadsdirektör i Stockholms stad. Foto: Mikael Sjöberg
Det byggs för närvarande historiskt många bostäder i Stockholm. Politikerna i Stockholms stad har som målsättning att börja bygga 40 000 nya bostäder fram till år 2020. Fram till år 2030 ska ytterligare 100 000 nya lägenheter ha börjat byggas. Utöver det byggs förstås många nya bostäder även i kranskommunerna.
– Bostadsfrågan är strategiskt viktig för Stockholmsregionens tillväxt och behovet av nya bostäder är stort. De 140 000 nya bostäderna byggs både i befintliga stadsdelar och i helt nya stadsdelar. Bland de nya stadsdelarna som växer fram finns Hagastaden, Slakthusområdet vid Globen, som byter namn till Söderstaden, Årstafältet och Norra Djurgårdsstaden, som är Stockholms senaste miljöstadsdel. De nya bostäderna är spridda över hela staden. I Farsta planeras exempelvis för totalt 8 000 nya bostäder, säger Anette Scheibe Lorentzi, stadsbyggnadsdirektör i Stockholms stad.

Sara Lundén, chef för stora projekt på exploateringskontoret i Stockholms stad.
Sara Lundén, chef för stora projekt på exploateringskontoret i Stockholms stad.
Projekt spridda över hela staden
– Samhällsbyggnadsutvecklingen i Stockholm befinner sig mitt i en mycket spännande fas med många stora och mindre projekt spridda över hela staden. Det är intressant med den spännvidd som finns mellan projekten, från stora, långsiktiga projekt som Nya Slussen, stadsutvecklingsprojekt som Norra Djurgårdsstaden och Hagastaden, till mindre förtätningsprojekt, säger Sara Lundén, ansvarig för stora projekt på exploateringskontoret i Stockholms stad. Hon är civilingenjör med inriktning mot lantmäteri och har arbetat i Stockholms stad i sjutton år.
I den nya stadsdelen Hagastaden, där Stockholm och Solna möts, planeras 3 000 nya lägenheter och 14 000 nya arbetsplatser på Stockholmssidan. Norra Djurgårdsstaden är ytterligare ett ambitiöst stadsutvecklingsprojekt med hållbarhetsinriktning, här planeras 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser.
– Andra exempel på spännande stadsutvecklingsprojekt är Fokus Skärholmen, som omfattar 4 000–6 000 nya lägenheter, utbyggnaden av Slakthusområdet som en del av Söderstaden med 4 000 nya lägenheter samt Årstafältet med 6 000 nya lägenheter. Stockholms stad har lång rutin när det gäller att genomföra stora stadsutvecklingsprojekt, säger Sara Lundén.
Stockholms stad har behov av de flesta typer av ingenjörer med inriktning mot samhällsbyggnad och bygg. Här får man uppleva stor variation med olika typer av projekt och samtidigt vara en del av en stor organisation med många kompetenta kollegor.

Patrik Andersson, chef för bygg och teknik på Stockholmshem. Foto: Janis Lukas
Patrik Andersson, chef för bygg och teknik på Stockholmshem. Foto: Janis Lukas
Delaktighet från ax till limpa
Hållbart byggande är en tydlig trend för bostadsbyggandet i Stockholm. Många byggherrar tar till exempel stor hänsyn till projektens grönytefaktor, alltså hur stor andel gröna tak, fasader och gårdsutrymmen som ingår i ett bostadsprojekt. Att bygga energieffektiva bostadshus, bland annat i form av plusenergihus, är också en tydlig utveckling som verkar vara här för att stanna.
– Att arbeta med bostadsbyggande i Stockholmsregionen, där byggtakten är exceptionellt hög och kommer att förbli på höga nivåer åtminstone fram till 2030, är förstås mycket spännande och intressant. Många nya projekt startas hela tiden och det är en enorm spännvidd på bostadsprojekten, säger Patrik Andersson, chef för bygg och teknik på Stockholmshem.
Ingenjörer med inriktning mot samhällsbyggnad, installation av el och VVS samt ingenjörer med rätt kompetens för att förvalta de allt mer tekniskt komplexa bostadshus som byggs är några exempel på kompetenser som efterfrågas.
– Ingenjörer som vill vara delaktiga i nya bostadsprojekt från ax till limpa har mycket goda möjligheter till det i Stockholm. Många upplever det som intressant att följa ett bostadsprojekt från start till mål och att planera nya kvarter och stadsdelar utifrån ett helhetsperspektiv med såväl bostäder som skolor, förskolor, kommersiell service och liknande, säger Patrik Andersson.

Jan Thelander, projektdirektör på Locum.
Jan Thelander, projektdirektör på Locum.
Flera stora sjukvårdsfastighetsprojekt
– Det pågår en intensiv utveckling vad gäller sjukvårdsfastigheter i hela Stockholms län. I princip alla stora sjukhus genomgår för närvarande modernisering eller utbyggnad. Det rör sig om stora och komplexa projekt i mångmiljardklassen, säger Jan Thelander, projektdirektör på Locum, som ansvarar för förvaltningen av landstingets fastigheter i Stockholms län. Han är civilingenjör med inriktning mot väg och vatten och har arbetat på flera privata fastighets- och konsultbolag innan han kom till Locum hösten 2016.
Sjukvårdsverksamhet ställer höga krav på fastigheters utformning och funktion. Att arbeta med sjukvårdsfastigheter erbjuder därför många spännande tekniska utmaningar för ingenjörer. Att kombinera teknik med att få göra samhällsnytta genom att utveckla sjukvårdens fastigheter betraktar många som en spännande utmaning.
– Stockholm växer i snabb takt. Att bygga ut sjukvården för att kunna möta framtidens vårdbehov är därför en viktig strategisk fråga på såväl kort som lång sikt. Stora projekt pågår för närvarande på bland annat Södersjukhuset, Danderyds sjukhus, Huddinge sjukhus, Sollentuna sjukhus, S:t Görans sjukhus, Karolinska sjukhuset i Solna och Södertälje sjukhus, säger Jan Thelander.
Sjukhusfastighetsprojekt involverar många av byggmarknadens aktörer. Här behövs bland annat ingenjörer med erfarenhet av projektering, projektledning och produktion, som kan modern sjukvård och vet hur dess fastigheter ska utformas och byggas.
– Uppsala är en av Sveriges hetaste regioner när det kommer till stadsutveckling. Uppsala är en av de kommuner som bygger flest nya bostäder per capita, bland annat byggs den nya hållbara stadsdelen Ulleråker med 7 000 nya bostäder och Rosendal med nya 5 000 bostäder, säger Mats Norrbom, stadsbyggnadsdirektör i Uppsala kommun. Han är civilingenjör med inriktning mot väg och vatten och har bland annat varit vd för Nyréns arkitektkontor och stadsbyggnadschef i Haninge kommun innan han blev stadsbyggnadsdirektör i Uppsala för tre år sedan.

Mats Norrbom, stadsbyggnadsdirektör i Uppsala kommun.
Mats Norrbom, stadsbyggnadsdirektör i Uppsala kommun.
Stadsdel växer fram kring ny station
Den historiskt höga byggnivå som råder i Uppsala är en del av en långsiktig utveckling, där 44 000 nya bostäder planeras i kommunen de kommande femton åren. Ambitionen är att Uppsala ska växa med 150 000 nya invånare och 70 000 arbetsplatser fram till år 2050. Dessutom genomförs nu en analys av hur kommunens kollektivtrafiksystem behöver byggas ut för att matcha den framtida befolkningsökningen – nästa generations moderna kollektivtrafiksystem.
– Ett spännande projekt är den helt nya tågstationen som planeras i vår kommun i samband med att trafikverket i en framtid bygger nya spår till Arlanda. I området kring det som ska bli station Uppsala Södra vid Bergsbrunna planeras en helt ny stadsdel med drygt 10 000 bostäder. Kommunens stadsbyggnadsförvaltning växer snabbt; för närvarande är vi drygt 600 medarbetare och ytterligare minst ett femtiotal behövs de kommande åren. Fastighetsingenjörer, anläggningsingenjörer, byggprojektledare och exploateringsingenjörer hör till de mest efterfrågade tekniska kompetenserna, säger Mats Norrbom.

Sjukvårdsfastigheter präglas av hög investeringstakt

Lars Janson, fastighetsdirektör på Västfastigheter. Foto: Catharina Fyrberg
Lars Janson, fastighetsdirektör på Västfastigheter. Foto: Catharina Fyrberg
Byggtakten är hög i Västra Götalandsregionen, både vad gäller infrastrukturprojekt, bostadsbyggande och sjukvårdsfastigheter. Den storskaliga infrastruktursatsningen Västsvenska paketet, bostadsprojekt och nya stadsdelar samt pågående ny-, om- och tillbyggnadsprojekt på samtliga sjukhus i regionen bidrar till den höga aktivitetsnivån.

– Flera faktorer gör det attraktivt och intressant för ingenjörer att arbeta med sjukvårdsfastigheter i Västra Götalandsregionen. Sjukvården är en krävande hyresgäst med mycket specifika krav vad gäller fastigheternas egenskap och funktion. Sjukvårdsfastigheter är dessutom tekniskt komplexa konstruktioner överlag. Som ingenjör får du möjlighet att göra samhällsnytta och samtidigt få inblick i hur politiskt styrda organisationer fungerar, säger Lars Janson, som sedan 2012 är fastighetsdirektör på Västfastigheter, som ansvarar för Västra Götalandsregionens fastigheter.

Två miljarder kronor per år
– Vi genomför årligen drygt femhundra fastighetsprojekt, från småskaliga om- och tillbyggnader till storskaliga miljardprojekt, exempelvis den planerade byggnationen av en ny kvinnoklinik vid Östra sjukhuset i Göteborg. Det innebär att byggprojektledare ofta ansvarar för flera projekt parallellt, vilket ger en god variation i arbetet, säger Lars Janson.
De kommande åren har Västfastigheter en investeringsbudget på drygt två miljarder kronor per år. Projekt pågår i såväl Göteborg som Skövde, Alingsås, Kungälv och Borås. Ett av de största pågående projekten är en tillbyggnad på Östra sjukhusets barnsjukhus. Dessutom byggs ett Regionens hus i centrala Göteborg, som ska samla regionens administrativa personal från femton adresser runtom i staden. I Borås byggs psykiatrins kvarter, som samlar olika typer av psykiatrisk vård och på Skaraborgs sjukhus i Skövde pågår stora om- och tillbyggnationsprojekt.

Från förstudie till förvaltning
I princip alla tekniska specialiteter och ingenjörsinriktningar efterfrågas i Västra Götalandsregionen de kommande åren, men efterfrågan är särskilt hög på byggprojektledare samt ingenjörer som projektleder fastighetsinstallationer av olika slag.
Det söks ingenjörskompetens i såväl Göteborg som i Borås, Uddevalla och Skövde. Att bo i olika delar av regionen och samtidigt arbeta med tekniskt komplexa och utmanande fastighetsprojekt är en stor möjlighet.
– En fördel med att arbeta med sjukvårdsfastigheter är att man som ingenjör får vara med från förstudie och planeringsstadium till genomförande och så småningom även förvaltning. Det rör sig ofta om långsiktiga projekt där man verkligen får en möjlighet att finslipa sin projektledarkompetens i kontakten med såväl sjukvårdens representanter som entreprenörer, säger Lars Janson.