Etikettarkiv: Utveckling

Banksektorn har en stark digitaliseringsvilja

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Banksektorn öppnas upp och ny konkurrens förändrar spelplanen. Banksektorn måste fortsätta förnya sig. Och det gör den så gärna. Det menar Monica Grönlund, SEB.

Monica Grönlund, domänarkitekt på SEB.
Monica Grönlund, domänarkitekt på SEB.

– Bank som verksamhet är väldigt it-tung, vilket är väldigt roligt givetvis. Alla transaktioner sker genom it-system, och väldigt mycket affärsutveckling drivs genom it här. Så pass att affär och it behöver bli ett idag för att driva verksamhetsutvecklingen framgångsrikt, säger Monica Grönlund, domänarkitekt på SEB.
Det finns en stark digitaliseringsvilja inom bankbranschen, menar hon. Något som också är nödvändigt för den som vill stå kvar på marknaden i framtiden. Fajten om bankernas kunder är en helt annan än det har varit.
– Det finns så många som bygger lösningar mot våra kunder, de flesta av dem är nischade och det är en helt ny konkurrens. Det kommer från både låne- och betalningssidan och det är nu upp till bankerna att hänga med.

Utvecklingen öppnar upp
Samtidigt har en rad nya regulatoriska förordningar, med EU:s PSD2 (Revised Payment Service Directory) i täten, förändrat spelplanen. Nu ska finanssektorn bli öppnare för konkurrens med kundernas behov i fokus. Idag upprättas till exempel flitigt API:er som ska hjälpa fintech-bolag och externa utvecklare att ansluta sig till delar av bankernas data.
– Även om man ibland stönar lite över alla regulatoriska regelverk så finns det jättemycket möjligheter i dem. De flesta av dem är ju till för att värna om våra kunder och det vill vi ju, säger Monica Grönlund och fortsätter:
– De flesta vill verkligen vara öppna och försöker hitta affärsmodeller utifrån den förutsättningen.

Ett klart kompetensskifte
För att bankerna ska följa med i utvecklingen krävs även att inte tappa mark i kompetensförsörjningen. Förnyelsetakten är hög och snabba skiften vad gäller kompetensbehov har blivit vardag.
– Det är en värld som förändras hela tiden och man får inte sluta vara nyfiken. Vi behöver bli mer flexibla i våra miljöer, skapa snabbare produktionssättningar med mindre deploybara bitar som kan samexistera. Vi behöver bli ännu snabbare i vår förändringstakt och öka automatiseringen ytterligare.

Regionfastigheter – bred verksamhet där alla kan växa och utvecklas

Ervin Turanovic och Kristina Olofsson trivs hos Regionfastigheter i Malmö. Foto: Caroline L Jacobsen
Ervin Turanovic och Kristina Olofsson trivs hos Regionfastigheter i Malmö. Foto: Caroline L Jacobsen

– Regionfastigheter är en plats att växa på, oavsett var i karriären man befinner sig. Det säger Kristina Olofsson, civilingenjör och projektledare för en del av Nya Sjukhusområdet i Malmö, ett gigantiskt bygge som kommer att sätta sitt avtryck i staden för lång tid framöver.

Kristina Olofsson tog civilingenjörs­examen vid Lunds tekniska högskola i mitten av 1990-talet. Sedan dess har hon haft arbetat med en rad olika projekt inom både privat och offentlig sektor. För drygt tre år sedan sökte hon sig till Regionfastigheter i Malmö.
– Det var bygget av det nya sjukhusområdet som lockade, jag såg det som en unik chans att få arbeta med ett så omfattande och komplext projekt.
Ervin Turanovic, även han med en civilingenjörsexamen från Lund i bagaget, berättar en liknande historia.
– Jag såg det som en fantastisk utmaning att arbeta med ett så omfattande och mångfacetterat projekt. Här skulle jag även få insikt i vården och de speciella krav som ställs på sjukhusbyggnader, och därmed få stora möjligheter att utveckla min kompetens på området.
Det har nu gått två år sedan han började på Regionfastigheter, sedan dess har det hänt en hel del.
– Jag började som projekteringsledare i ett mindre projekt, sedan blev jag samverkansledare, biträdande projektledare och har nu landat som projektledare.
Även Kristina kan se tillbaka på en rad olika arbetsuppgifter.
– I början arbetade jag med förberedelser och med att bygga nya lokaler till verksamheter som skulle evakueras. Efter det kom jag in på en av nybyggnadsdelarna i projektområdet där vi nu är i full gång med planering, projektering och produktion.

Lagarbete
Det bästa med jobbet, säger både Kristina och Ervin, är lagandan och det stora nätverk som arbetet för med sig.
– Utmaningen som också är en stor del av tjusningen med det här jobbet är samarbetet med alla olika ingenjörsinriktningar och yrkeskategorier samt komplexiteten i tekniken, den ständiga utvecklingen och vårdens speciella krav på bygget. Det skapar en dynamisk och mycket stimulerande arbetsmiljö, konstaterar Ervin.
– Här finns en stor bredd av projekt och arbetsuppgifter. Som helt nyutexaminerad ingenjör är det kanske lättare att få ett större ansvar i ett mindre projekt än att ansvara för en mindre del i ett stort projekt. Olika saker passar olika människor och här på Regionfastigheter finns något för alla, fastslår Kristina.

Regionfastigheter, Region Skåne

Region Skåne genomför just nu en av de största satsningarna någonsin på sjukhusområdena i Helsingborg och Malmö samtidigt som planer läggs för nya investeringar i bland annat Lund. Regionfastigheter ansvarar för den samlade planerings- och byggprocessen från behovsanalys till idrifttagande. Arbetet sker i nära samverkan med berörd verksamhet där Regionfastigheter har en samordnande och stödjande roll.

Regionfastigheter, Region Skåne
291 89 Kristianstad
Tel:040-675 38 18
www.regionskane.se

SEB vågar tänka nytt och kreativt kring IT-lösningar

William Jonsson och Annika Uddgård på SEB. Foto: Gonzalo Irigoyen
William Jonsson och Annika Uddgård på SEB. Foto: Gonzalo Irigoyen

Inom SEB:s IT-verksamhet finns en enorm bredd av system, tjänster och lösningar. Banken har gått från en traditionell infrastruktur med gamla legacysystem till en agil arbetsmiljö som ligger i den digitala utvecklingens absoluta framkant.

Under de senaste fem åren har SEB genomgått en stor resa med ett tydligt mål: att utnyttja de senaste lösningarna för att driva en avancerad IT-verksamhet med stort fokus på nytänkande och utveckling. Det finns fortfarande förbättringsområden men resan har gått över förväntan och resultaten har inte låtit vänta på sig.
– Vissa delar av vår IT-verksamhet har kommit väldigt långt medan andra delar först nu gör ett skifte. Många har en förutfattad mening om hur IT fungerar på bank, men hos oss finns inga givna sätt att arbeta utan vi har riktat in oss på gemensamma mål och oavsett vad man är intresserad av finns det något att hämta här, konstaterar teamchefen William Jonsson, som kom till SEB via bankens IT Young Professionals Program. Se filmen om SEB Young IT professionals
SEB:s digitala arbete har, med stöd från ledningen, i stadig takt omvandlats till att snarare påminna om ett storföretag inom IT än en bank. Arbetet har bland annat inkluderat att minska ner storleken på projekt, introducera ny teknik och att ha en öppnare och mer flexibel arbetsmiljö. Klimatet uppmuntrar till samarbete och engagemang i frågor man är intresserad av och kan bidra till.
– Vi har gått från att vara kalkylerande och att slå vakt om nya initiativ till att se potentialen i att inte veta hur marknaden ser ut i morgon. Det gör att vi vågar satsar mer och prova nya saker, och lyckligtvis har vi de finansiella musklerna som krävs för detta. Det skapar massor av möjligheter för oss att testa våra idéer och, viktigast av allt, ger oss modet att misslyckas.

SEB går mot open source
– Hela SEB:s IT-verksamhet genomsyras av en framtidstro, som framförallt präglas av en beslutsamhet att se möjligheter snarare än problem. Till skillnad från många andra aktörer har banken till exempel valt att anamma konceptet med open source, vilket gör den bättre förberedd på det kommande införandet av PSD2. Länge ansågs open source som något riskabelt, men SEB fokuserar redan på ”inner source”, där all kod ska kunna delas mellan alla våra utvecklingsavdelningar. Dessutom inväntar vi ett godkännande från ledningen att gå helt open source, så när PSD2 introduceras nu 2018 kommer vi redan att vara på banan. Det finns enorma fördelar med att samarbeta med fristående aktörer, inte minst för att vi då kan dra nytta av varandras innovationer och förstärka den lärande miljö vi redan har.

Rätt attityd är avgörande
William poängterar att ett kontinuerligt lärande är en hörnsten i bankens IT-verksamhet och att alla sporras till utbildning, såväl genom kurser, konferenser och utbildningar som genom att hitta egna metoder till kunskapsinhämtning. På så vis blir rätt attityd och engagemang för teknik och IT lika avgörande som formella kunskaper. Vi ser hur andra IT-bolag arbetar och lär oss av både deras misstag och deras framgångar, samtidigt som vi hela tiden strävar efter att utveckla nydanande lösningar. På SEB finns cirka 120 utvecklingsteam varav mitt eget team stöttar de cirka 50 som fokuserar på Microsoft-relaterad utveckling. Vi arbetar med Continuous Delivery för att automatisera IT-infrastruktur-relaterade processer.

En nytänkande kultur
Annika Uddgård började på SEB som COBOL-programmerare 2015 och inledde sin karriär med både förvaltning och nyutveckling. Under 2017 fick hon tillsammans med några kollegor i uppdrag att ta över och driva ett helt nytt system och hon har lärt sig mycket nytt om teknik och IT.
– Det finns många initiativ kring ny teknik inom SEB, exempelvis blockchain-tekniken, stora satsningar på big data och dataanalys för att kunna ligga steget före. Verksamheten börjar mer och mer inse värdet av IT och vi pratar mycket om hur digitaliseringen skapar nya möjligheter för oss och våra kunder.
Hon berättar att det finns en nytänkande kultur på SEB där idéer från medarbetarna fångas upp och förverkligas.
– Det senaste året har det arrangerats två hackathons som varit öppna för alla och via Innovation Lab kan vi som medarbetare utveckla och presentera våra uppslag med möjlighet att förverkliga dem på riktigt. Samtalet om teknik är närvarande, oavsett om det är i fikarummet eller på formella möten, så jag tror att vi går en spännande framtid till mötes, avslutar Annika.

SEB

SEB är en av Nordens ledande affärsbanker med ett brett utbud av finansiella tjänster och med representation i ett 20-tal länder runt om i världen. Koncernen har drygt 15 000 anställda. Visionen är att alltid leverera service i världsklass till kunderna och där spelar IT en avgörande roll. IT är affärsdrivande och integrerat i hela verksamheten.
Förutom SEB IT Young Professional Program finns även ett internationellt traineeprogram som erbjuder roller inom hela SEB.

För ansökningstider och mer information: www.sebgroup.com/career

www.sebgroup.com/career

Ingenjören – svenskarnas nya favorit

Ulrika Lindstrand, ordförande i Sveriges Ingenjörer. Foto: Sveriges Ingenjörer/Pernilla Pettersson
Ulrika Lindstrand, ordförande i Sveriges Ingenjörer. Foto: Sveriges Ingenjörer/Pernilla Pettersson
Hela 82 procent av svenskarna anser att ingenjörsyrket är ett framtidsyrke. Det framgår av en ny SIFO-undersökning. Ordföranden i organisationen Sveriges Ingenjörer välkomnar resultatet.
– Det är en glädjande nyhet, som vi visserligen har anat, men inte haft på pränt. Nu gäller det att locka fler kvinnor till yrket, säger Ulrika Lindstrand, som är ordförande i Sveriges Ingenjörer.

Överhuvudtaget har svenskarna en mycket positiv inställning till teknik. Av undersökningen framgår att 73 procent anser att den tekniska utvecklingen de senaste tio till tjugo åren gjort livet bättre för vanliga människor.
Vidare framgår att hela 84 procent tror att den tekniska utvecklingen är avgörande för Sveriges konkurrenskraft. Det gäller i synnerhet män; 89 procent av männen anser att den tekniska utvecklingen är avgörande för konkurrenskraften.
Männens mer positiva inställning till teknik sätter fingret på ett sedan länge etablerat problem, nämligen att förhållandevis få kvinnor väljer att bli ingenjör. Men Ulrika Lindstrand är övertygad om att det är på väg att förändras och tror på att fler kvinnor väljer yrket.
Hon lyfter fram att högskolorna idag aktivt arbetar för att locka unga kvinnor att söka ingenjörsutbildningar och att unga kvinnor idag presterar bättre i den grundläggande utbildningen.
– Det finns all anledning till optimism när det gäller att locka kvinnor till ingenjörsyrket. Idag är inblicken i vad en ingenjör egentligen sysslar med bristfällig. Vi måste bli bättre på att lyfta fram att ingenjörer arbetar med de viktiga samhällsfrågorna.

Bidra till samhällsutvecklingen
Själv tog hon sin examen i kemi vid Chalmers 1998 och arbetar idag vid läkemedelsföretaget McNeil i Helsingborg. Varför valde hon då att bli ingenjör?
– Ytterst handlar det om ren och skär nyfikenhet, men jag har alltid varit intresserad av läkemedel och i synnerhet av tillverkningsprocessen. Naturligtvis var min drivkraft också att bidra positivt till samhällsutvecklingen.
Nu jobbar Sveriges Ingenjörer vidare med opinionsbildning med hjälp av undersökningen och den kommande rapporten. Nyligen träffade hon ministrarna Ann Linde och Mikael Damberg.
– Det handlar om att lyfta fram ingenjörernas roll i samhället och ministrarna var mycket nyfikna, säger Ulrika Lindstrand.

Ericssons vd ser ljust på uppkopplad framtid

Börje Ekholm, vd och koncernchef Ericsson. Foto: Per Myrehed
Börje Ekholm, vd och koncernchef Ericsson. Foto: Per Myrehed
En tillväxt på drygt 50 procent av trafiken i mobilnäten förra året i kombination med att allt fler saker och maskiner kopplas upp, och bäddar för 5G, gör att Ericssons vd och koncernchef Börje Ekholm ser en spännande tid bland annat för ingenjörer som vill delta i den här utvecklingen. De närmaste åren ska 1 000 ingenjörer nyanställas.

Hur ser du på utvecklingen inom telekombranschen just nu?
– Det är spännande bransch med olika utmaningar och med en stor affärspotential. Idag har de flesta människor minst ett mobiltelefonabonnemang och det finns 4,3 miljarder mobila bredbandsabonnemang i världen – och ökningen under förra året var över 25 procent. De senaste åren har även trafiken i mobilnätet fullkomligt exploderat. Mellan slutet av 2015 och slutet av 2016 ökade trafiken med hela 55 procent.* Att människor vill ha och behöver tillgång till mobiltelefoni och mobilt bredband är alltså helt uppenbart. Nu ser vi att marknaden förändras igen genom nästa generations mobilteknik, 5G.
– Utvecklingen går mot att koppla ihop fler och fler saker och maskiner, det vi kallar IoT eller sakernas internet. 5G kommer att förändra och driva innovation i alla branscher och vi ser redan att intresset är mycket stort, både bland våra kunder och från andra industrier, för möjligheterna som 5G kommer att innebära. Med väsentligt högre tillförlitlighet än idag, extremt låg fördröjning, och molnbaserade tjänster öppnas möjligheten att kostnadseffektivt adressera bland annat industrier inom tillverkning, transport, och logistik. Från att näten har varit lite ”best effort” får de med 5G en mycket viktig roll för både företag och konsumenter. De investeringar som våra kunder kommer att göra i 4G-uppgraderingar och 5G innebär dessutom att näten kan hantera 100 gånger fler uppkopplade enheter med upp till 10 års batteritid. Vi är övertygade om att marknaden har en mycket stor potential.

Vilka är de största möjligheterna resp. utmaningarna för branschen och Ericsson?
– Våra kunder, som främst är telekom-operatörer, verkar på en marknad som förändras snabbt eftersom deras kunder, konsumenterna, förväntar sig bättre tjänster och snabbare nät till en lägre kostnad. Samtidigt innebär det stora möjligheter och Ericsson har en ledande position på marknaden.
– Ericsson handlar om vår starka ingenjörskunskap och starka kompetens. Det gäller alla delar av företaget – forskning och utveckling, tjänsteleverans, försäljning och koncernfunktioner. Vi som bolag måste vara i den absoluta framkanten av teknikutvecklingen och företaget har en unik möjlighet att göra det genom att kombinera vår styrka i både produkter och tjänster för att skapa de rätta lösningarna för våra kunder.
– Det är en spännande tid för bland annat ingenjörer att komma in i den här utvecklingen. Det är en del i Ericssons strategi att satsa på nya områden. Inom morgondagens tekniklösningar behöver vi förstärka vår kompetens med nya ingenjörer för att behålla vår position. Sverige är hjärtat i vår globala forskning och utveckling inom radioteknik. Totalt har vi över 8 000 medarbetare i Sverige inom forskning och utveckling. De kommande tre åren kommer vi att behöva rekrytera omkring 1 000 ingenjörer och vi har redan startat det arbetet och ser att vi får många sökanden till våra olika utvecklingssiter.

Vad är roligast med att vara vd för Ericsson?
– Det är ett oerhört förtroende att få vara vd för Ericsson. Jag har alltid beundrat bolaget och jag har ju också suttit i styrelsen i tio år så jag har stor del av mitt hjärta här. Och så sporras jag av utmaningar så därför ser jag fram emot att jobba vidare med vår fokuserade strategi som vi meddelade under våren. Sedan jag startade i januari har jag mött väldigt många kompetenta och professionella medarbetare och jag slutar aldrig att imponeras av deras drivkraft och engagemang.

Kort om din egen ingenjörsbakgrund.
– Jag är civilingenjör i elektroteknik och har examen från KTH i Stockholm. Jag har inte arbetat som renodlad ingenjör men utbildningen har varit grunden i min karriär och från den har jag fått kunskap om hur jag kan adressera och lösa problem. Under många år var jag också ordförande för KTH och det har självfallet gett mig insyn i och kunskap inom teknikområdet.

* Ericsson Mobility Report

Fotnot: Den här intervjun gjordes via e-post