Ansvarstagande och engagemang viktigast

Publicerad 9 februari 2016
Text: Annika Wihlborg, Foto: Carina Gran
Marie Eriksson, vd på rekryterings- och konsultföretaget Dfind IT.
Marie Eriksson, vd på rekryterings- och konsultföretaget Dfind IT.

Enligt Framtidens Karriär – It & Datas trendundersökning, som genomförts i samarbete med VOC Nordic, är ansvarstagande och engagemang, förståelse för verksamheten och social kompetens de mest avgörande faktorerna vid rekrytering av it-medarbetare. Ledaregenskaper eller rätt akademiska meriter är däremot inte lika viktigt.

Bland de mest efterfrågade yrkeskategorierna finns helpdesktekniker som 41 procent av cheferna efterfrågar, projektledare som efterfrågas av 29 procent samt infrastrukturexperter som 25 procent efterfrågar. Affärsutvecklare och mjukvaruutvecklare finns också med bland de mest efterfrågade kategorierna.
– Undersökningen speglar våra kunders efterfrågan. Min erfarenhet är att efterfrågan på specialistkompetenser har ökat på senare år. Ytterligare en övergripande trend är att det numera är ett hygienkrav att kunna kombinera teknisk och social kompetens, oavsett roll, säger Marie Eriksson, vd på rekryterings- och konsultföretaget Dfind IT.

Avgörande att kunna entusiasmera
De fyra mest efterfrågade ledaregenskaperna i undersökningen är förmåga att fatta beslut, förmåga att entusiasmera, drivande och resultatinriktad samt förändringsförmåga. Enligt Marie Eriksson skärps kraven på framtidens it-chefer vad gäller affärsmässighet och social kompetens. Hon anser därför att social kompetens och förändringskompetens borde rankas högre än 44 procent i undersökningen.
– Jag reagerar på att endast sex procent anser att teknisk kompetens är en efterfrågad ledaregenskap. Många it-specialister värdesätter specialistkompetens även hos sina chefer. Jag anser att förmågan att entusiasmera och få med sig människor är helt avgörande, liksom förmågan att fatta beslut, säger Marie Eriksson.

Förändringskompetens bör rankas högt
I kartläggningen av vilka kriterier som är viktiga vid rekrytering av it-medarbetare hamnar en positiv inställning till vidareutveckling och förändring först på fjärde plats, 53 procent anser att det är viktigt. Att endast 6 procent betraktar rätt akademiska meriter som viktigt är, enligt Marie Eriksson, typiskt för it-branschen där erfarenhet och specifik ämneskompetens ofta värderas högre än en examen.
– Förändringskompetens är ett kriterium som generellt sett borde rankas högre. Eftersom it-branschen förändras så snabbt är det svårt att göra karriär i branschen och samtidigt ha svårigheter att acceptera och ta till sig förändringar. Ett kriterium som många av våra kunder lägger stor vikt vid finns inte med i undersökningen, nämligen att individen som rekryteras passar in i den befintliga personalgruppen och fungerar i en grupp. Det är viktigt att kunna vara en lagspelare, säger Marie Eriksson.

Vilka yrkeskategorier efterfrågar ni främst?

itchefer_graf_1
Viktiga kriterier vid rekrytering?
Vilka kriterier är mest viktiga vid rekrytering av it-medarbetare?

itchefer_graf_2

Vilka ledaregenskaper eftersöks?
Vilka ledaregenskaper eftersöks för att bekräfta och leda en ny generation it-medarbetare?

itchefer_graf_3

Om undersökningen
Framtidens Karriär – IT & Data har i samarbete med VOC Nordic genomfört en trendundersökning riktad mot 2000 it-chefer och ledande it-befattningshavare i företag och organisationer. Undersökningen genomfördes 29 januari–2 februari 2016.