Många karriärvägar på storbanken

Publicerad 9 februari 2016
Christian Edström, Service Delivery Manager och Nina Hammarström, Head of IT Development. Foto: Gonzalo Irigoyen
Christian Edström, Service Delivery Manager och Nina Hammarström, Head of IT Development. Foto: Gonzalo Irigoyen

Swedbanks arbete med att förenkla och förbättra tjänsterna för sina kunder ställer stora krav på it som är den stora möjliggöraren. Bankens it-avdelning fortsätter växa och i dagsläget gäller rekryteringsbehovet främst utvecklare.

Swedbank erbjuder många av det stora företagets arbetsplatsfördelar. Utvecklingsmöjligheterna och karriärvägarna inom it och data är många oavsett om man vill söka sig till en chefsposition, specialisera sig inom sin yrkesroll eller pröva något nytt.
Christian Edström har jobbat på Swedbank sedan 1999 efter universitetsexamen i systemvetenskap. En viktig orsak till att Christian blivit banken trogen är att han gillar förändring och utmaningar.
– Jag är inne på min tionde arbetsroll sedan jag började som programmerare. Under åren här har jag också varit systemutvecklare och arkitekt, jobbat med sourcingfrågor och med inköp. Jag har hunnit med två utlandstjänstgöringar – i Indien och Litauen. Just nu är jag inne på management, vilket är nytt för mig.

Bra stöd från chefer
Medarbetarnas kompetensutveckling uppmuntras med utbildningsprogram och gott stöd av chefer, framhåller Christian. Idag är han Service Delivery Manager på den it-avdelning som hanterar utveckling och underhåll av system och kanaler för kunderna på den svenska marknaden, vilket innefattar internetbanken, mobilbanken, interna applikationer, ramver och säkerhet.
– Nu håller vi på att bygga en ny version av vår internet- och mobilbank som ska bli responsiv, det vill säga kunden ska kunna använda tjänsterna från vilken dator eller mobil enhet som helst, berättar Christian.

Arbetar i tvärfunktionella team
Nina Hammarström var it-chef på mobiloperatören 3 innan hon anställdes på Swedbank för tre och ett halvt år sedan. Idag är Nina Head of IT Development med ansvar för bankens it-utveckling.
– Vi har en stor förändringsagenda framför oss. Hela banken ska digitaliseras så det finns mycket spännande och utmanade saker att göra. Vi har kommit långt i digitaliseringen och har en fantastisk mobilbank idag, men vi har fortfarande mycket kvar att göra och det måste gå fort med tanke på hur omvärlden förändras med nya mindre aktörer, nya regleringar och så vidare, säger hon.
Nina driver också ett program för att implementera agila arbetsmetoder på banken.
– Vi försöker omorganisera it-arbetet och jobba i fasta tvärfunktionella team som levererar från linjen istället för att allting är projektbaserat, förklarar hon.
Teknikutvecklingen går snabbt. Samtidigt kan Nina och Christian konstatera att bankens digitala tjänster har en hög kundnöjdhet.
– Det är ett kvitto på att vi lyckas förnya oss.

Swedbank Group IT
Swedbank har 7,3 miljoner privatkunder i Sverige och Baltikum och ca 600 000 företags- och organisationskunder. Det gör Swedbank till Sveriges största bank i antalet kunder med en ledande ställning även i Estland, Lettland och Litauen. Hos Swedbank arbetar IT och affär nära tillsammans i en kreativ och snabbrörlig miljö. Inom Group IT är man idag 1 500 anställda i Sverige och Baltikum.

Swedbank Group IT
www.swedbank.se

www.swedbank.se