Must oöverträffat inom IT-säkerhet

Publicerad 9 februari 2016
Martin Eriksson, IT-säkerhetsexpert på Must. Foto: Johan Marklund
Martin Eriksson, IT-säkerhetsexpert på Must. Foto: Johan Marklund

Vill du arbeta med IT-säkerhet i den absoluta framkanten, som ytterst syftar till att skydda det svenska demokratiska samhällsskicket? Då bör du titta närmare på Must. Där finns några av Sveriges allra mest spännande och utmanande IT-jobb.

Samhället är ständigt utsatt för IT-hot, som både ökar i omfattning och blir alltmer komplexa. Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Must, har några av landets allra främsta experter inom IT-säkerhet, matematik och kryptologi, som arbetar med att förebygga och avvärja hot mot rikets säkerhet. Arbetet består bland annat av att leda och samordna signalskyddet för att hindra obehörig insyn och påverkan av telekommunikationssystem och IT-system. En annan viktig uppgift är att granska och godkänna kryptosystem för att skydda hemlig information.
– Här kan jag kombinera mitt samhällsintresse med mitt intresse för datasäkerhet. På Must handlar det inte om att skydda ett varumärke eller pengar, utan om andra värden. Det ger arbetet en helt annan dimension, säger Martin Eriksson, IT-säkerhetsexpert på Must.

Ultimata arbetsgivaren
Martin, som har en magisterexamen i datavetenskap från Linköpings universitet, arbetade några år inom det privata näringslivet innan han kom till Försvarsmakten. Inriktningen var redan från början datasäkerhet.
– När det gäller IT-säkerhet är Must verkligen den ultimata arbetsgivaren. Sverige är dagligen utsatt för attacker och vårt jobb är att skydda rikets säkerhet. De aktörer som vill komma in i systemen olovligen är enormt resursstarka och vi måste hela tiden ligga steget före och vara bäst. Det är otroligt stimulerande och utmanande. Ingen annan arbetsplats kan matcha det, säger Martin.
Han framhåller att det inte bara är arbetets innehåll och tyngd som gör jobbet på Must oöverträffat. Att arbeta för Försvarsmakten ger trygghet och många fördelar. God handledning, mycket stora möjligheter till kompetensutveckling och träning på arbetstid är självklarheter. Att dessutom få arbeta med några av landets mest framstående specialister inom säkerhet är en stor förmån, framhåller Martin.
– Det är mycket teamarbete och till vår hjälp har vi den främsta expertisen inom olika områden. Den som har ett starkt eget driv och stort intresse för de här frågorna har exceptionella möjligheter att utvecklas i sin yrkesroll här på Must.

Must
Must är en verksamhet inom Försvarsmakten som bearbetar och analyserar information och utarbetar underrättelser om trender i omvärlden och yttre hot mot Sverige. Säkerhetstjänsten arbetar förebyggande med att både bedöma säkerhetshot och att vidta skyddsåtgärder. På Must arbetar många olika kompetenser. Lediga tjänster utannonseras i press och på Försvarsmaktens hemsida:
www.försvarsmakten.se
www.forsvarsmakten.se