Presentation

Förändringsresa mot framtidens bank

Publicerad 7 februari 2017

Frida Elving, Delivery Coach inom IT Solution Delivery, och Rewend Mahmud, Senior Advisor till chefen för IT och Affärsstöd. Foto: Gonzalo Irigoyen
Frida Elving, Delivery Coach inom IT Solution Delivery, och Rewend Mahmud, Senior Advisor till chefen för IT och Affärsstöd. Foto: Gonzalo Irigoyen
SEB:s digitala resa har tagit ny fart. IT och bankaffär är idag en integrerad helhet med lösningar i den absoluta framkanten. Med bankens tydliga fokus på kompetensutveckling och ledarskap ger en anställning på SEB utvecklingsmöjligheter som är svåra att hitta någon annanstans.

SEB är en av Sveriges största IT-arbetsgivare med många avdelningar, applikationer och plattformar. Frida Elvings senaste roll har varit som Scrum Master med ansvar för ett utvecklingsteam som levererar lösningar på internetbankerna och apparna. Hon har ekonomiutbildning och fick anställning på SEB då hon var klar med studierna för åtta år sedan.
– Jag kommer från affärssidan och är ganska ny inom IT. En av fördelarna med en stor organisation som SEB är att du har möjlighet att växa inom många olika områden. Här finns stora möjligheter till internutbildning och kompetensutveckling. För mig har det varit mycket spännande att kunna växla mellan olika uppdrag.

Nyfikenhet lönar sig
Det var under arbetet med affärssidans digitala lösningar som nyfikenheten på IT väcktes, berättar Frida.
– Jag blev nyfiken på hur det fungerar bakom det som kunden ser och fick möjlighet att prova på rollen som Scrum Master vilket gav mig en bra utbildning inom området. Nu går jag in i en ny roll som Delivery Coach inom IT Solution Delivery, som är en lite mer övergripande strategisk funktion.
Frida har hela tiden fått ett starkt stöd för att hitta rätt arbetsuppdrag, framhåller hon.
– Vi har ett väldigt bra ledarskap på SEB. Chefer och ledning uppmuntrar nytänkande och är duktiga på att ta vara på medarbetarnas kreativitet och förmåga och vilja att förändra och förbättra. Det finns en stor rörlighet och de anställda uppmuntras att röra sig mellan avdelningarna för att få en ökad förståelse för varandras förutsättningar och affären som helhet.

Många chanser till jobbrotering
Liksom Frida har Rewend Mahmud kunnat utnyttja möjligheterna att jobb­rotera inom SEB. Han har haft flera olika uppdrag under sina sex år på banken och är sedan några månader Senior Advisor till chefen för IT och Affärsstöd.
Rewend har studerat industriell ekonomi på KTH. Efter studierna sökte han till SEB IT Young Professional Program och blev antagen.
– Programmet gav mig en bra inblick i SEB:s verksamhet samt ett väldigt stort nätverk. Efter programmets slut började jag på IT-sidan som ansvarig för några av bankens dataplattformar. Jag blev nyfiken på hur IT påverkar våra kunder och vår affär och arbetade ett tag som Business Analyst inom IT. Jag har också arbetat med uppbyggnad av våra baltiska offshoring-center där vi idag är en stor arbetsgivare. Efter det har jag arbetat med rådgivning inom outsourcing för att se till att vi får ut den effekt vi vill ha av samarbetet med våra externa partners och leverantörer. Min roll idag som Senior Advisor handlar om att göra komplexa frågor lättförståeliga för vår verksamhet.

Stark vision ger engagemang
Engagemanget hos medarbetarna får näring av bankens starka vision, förklarar Rewend.
– IT är inte längre något sidouppdrag utan utgör kärnan i bankens affärsverksamhet. Som kund ser du effekten när du går in på appen istället för att gå till bankkontoret. Kundinteraktionen kommer att bli mer och mer via det digitala gränssnittet och som bank måste vi förändras och anpassa oss så att vi kan vara slagkraftiga i framtiden också. Därför känns det som att det är nu resan börjar, säger Rewend och får medhåll av Frida.
– Man ser en tydlig skillnad idag jämfört med hur det har varit tidigare då IT var mera en mottagare av beställningar till att idag utmana och samarbeta kring hur vi ska bygga för att fortsätta vara hållbara framåt. Vi har mycket kvar att göra och har ett kontinuerligt rekryteringsbehov av personer med rätt kompetens och rätt inställning. Det handlar också om att vi som redan arbetar här alltid måste vara beredda på att kliva utanför vår egen komfortzon och utmana oss själva att tänka nytt och ifrågasätta för att alltid vara i framkant.
Ett råd som båda vill ge till dem som vill söka sig till SEB är att vara beredda på att vara med på en förändringsresa och vilja påverka den resan i rätt riktning.
– En av anledningarna till att jag är kvar på SEB, och varför resan framåt är så spännande, är att det känns som att jag verkligen kan göra skillnad här. Vill du så kan du vara med och påverka i hög grad, avslutar Frida.

SEB
SEB är en av Nordens ledande affärs­banker med ett brett utbud av finansiella tjänster och med representation i ett 20-tal länder runt om i världen. Koncernen har drygt 15 000 anställda.
Visionen är att alltid leverera service i världsklass till kunderna och där spelar IT en avgörande roll. IT är affärsdrivande och integrerat i hela verksamheten.
Förutom SEB IT Young Professional Program finns även ett internationellt traineeprogram som erbjuder roller inom hela SEB.

Sista ansökningsdag för programmet är 12 februari. Ansök via länken här: www.sebgroup.com/itypp

www.sebgroup.com/itypp