Från tradition till interaktion

Publicerad 7 februari 2017
Text: Peter Johansson

Joakim Winter, CIO Stockholms universitet. Foto: Eva Dalin
Joakim Winter, CIO Stockholms universitet. Foto: Eva Dalin
Den digitala transformationen förändrar det traditionella högre lärosätet i grunden. Samtidigt ställer den krav på en större servicemedvetenhet hos it-avdelningen.

Det är ingen teknisk revolution i sig. Lite förenklat handlar digitaliseringen inom den högre utbildningen om en förlängning av informationsålderns gyllene regel – att tillgängliggöra information. Men för en traditionstyngd verksamhet som den högre utbildningen förändrar den kärnverksamheten i grunden.
– Vi går från de traditionella föreläsningarna där undervisningen handlat om att läraren informerar och lär ut på ett ganska enkeltriktat sätt till studenterna, till att istället dra nytta av lösningar där studenterna kan ta del av undervisningsmaterial i förväg. Väl i klassrummet kan det ske en annan typ av undervisning, en interaktion snarare, säger Joakim Winter, CIO Stockholms universitet.
Där har han suttit i snart fyra år. Innan dess var han it-chef inom spelbranschen samt på Statens jordbruksverk och för Röda korset.

It som service
Accesslösningar, materialdelning, digitaliserade resultatlistor och videoinspelade föreläsningar är några exempel på de behov som vuxit fram med digitaliseringen. Men kraven på it-avdelningen sträcker sig längre än till att bara leverera teknik. I och med ett allt starkare fokus på kärnverksamheten blir serviceerbjudandet minst lika viktigt.
– Vi måste vara mer lyhörda på verksamhetens krav än vad vi kanske är vana vid. Och vi måste bli snabbare på att ställa om, vi kan inte vara så stelbenta som it traditionellt kanske har varit. Det ska vara lätt för kärnverksamheten att komma i kontakt med oss för att anmäla ärenden, förfrågningar eller beställningar och att vi hanterar dem på ett professionellt sätt, säger Joakim Winter.

Nya och gamla kompetensbehov
Det är med andra ord ett helt spektrum av arbetsuppgifter, vilket ökar behovet av bredare kompetenser.
– Generellt har vi redan en bredd, och kompetensnivån är hög. Men när leveransmodeller förändras driver det behovet av nya kompetenser. Vi kommer behöva mer av beställarkompetenser och samordande roller, säger han och tillägger:
– Men fortfarande med en gedigen teknisk kompetens.