Java håller ställningen som toppspråk

Publicerad 7 februari 2017
Text: Håkan Ogelid

Andrei Postoaca, vd på Oxojob.
Andrei Postoaca, vd på Oxojob.
Java efterfrågas i 36 procent av platsannonserna riktade till utvecklare och är därmed den mest efterfrågade kompetensen. Det visar en analys från rekryteringsföretaget Oxojob.

Listan över de mest efterfrågade programmeringsspråken hos utvecklare toppas alltså av Java med 36 procent, tätt följt av Javascript med 33 procent och .Net med 30 procent.
Sedan tre år tillbaka scannar Oxojob platsannonser. Totalt rör det sig om 2000 sajter varje dag. Redovisningen här omfattar 18800 annonser och företaget uppskattar att det finns 75000 utvecklare som besitter någon av de tolv kompetenserna som är listade i denna redovisning.
Undersökningen ger också en lägesbeskrivning av arbetsmarknaden.
– Den bekräftar den stora efterfrågan på utvecklare, säger Andrei Postoaca, som är vd på Oxojob.

Borde byta jobb oftare
Däremot vill han inte påstå att det råder brist på någon specifik kompetens.
– Det är snarare frågan om att utvecklare inte byter jobb tillräckligt ofta. Åtminstone inte lika ofta som arbetsgivarna som söker kandidater önskar.
I genomsnitt byter en utbildad svensk jobb vart 4,4 år.
–Jag vågar inte ge någon siffra på hur ofta en utvecklare byter jobb.
Här finns också ett stort mörkertal, beroende på att inte alla potentiella arbetsgivare annonserar.
– Vi har till exempel kontakt med konsultföretag som inte annonserar trots att de behöver anställa hundra utvecklare.

Mobil kompetens märks på listan
I listan har också kompetens på Android och IOS kommit med på vardera sju procent.
– Med tanke på diskussionen om mobilt först är jag förvånad över att kompetenserna inte efterfrågas mer.
Det går också att se vilka regioner som dominerar. Storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö svarar för 70 procent av efterfrågan.
Andrei Postoaca uppskattar att det totalt finns 150000 utvecklare i Sverige och 75000 av dem har någon av de tolv listade kompetenserna.
Sammanfattningsvis är alltså arbetsmarknaden fortsatt bra för utvecklare och problematisk för potentiella arbetsgivare eftersom systemutvecklare i allmänhet väntar på att bli kontaktade.
– Vårt bidrag för att lindra problemen är att vi aktivt ringer utvecklare och validerar hur intresserade de är av att byta jobb.

Mest efterfågade it-kompetenser baserat på analys av platsannonser 2016
oxojob_graf_1