Starkt ökande behov av digital kompetens i detaljhandeln

Publicerad 7 februari 2018
Text: Måns Widman

Florian Westerdahl, CTO på modekedjan Lindex. Foto: Lindex
Florian Westerdahl, CTO på modekedjan Lindex. Foto: Lindex
Det pågår ett paradigmskifte i detaljhandeln. Strömmen av konsumenter från den fysiska butiken till den digitala kanalen ökar mycket mer än tidigare. Det är en tuff tid för branschen, men möjligheterna växer snabbare än utmaningarna.

Det säger Florian Westerdahl, CTO på modekedjan Lindex, om digitaliseringen inom detaljhandeln.
– Nu ökar kundströmmarna från den fysiska butiken till den digitala kanalen mycket mer än de har gjort tidigare. Kundernas förväntningar förändras i takt med de nya möjligheter som dyker upp. I botten är det här en teknologisk revolution.
Florian Westerdahl har varit teknisk chef på Lindex i nio år. Innan dess arbetade han bland annat i konsultbranschen som teknisk specialist.
– På grund av digitaliseringen är vi inne i en tuff tid för detaljhandeln, men det är samtidigt oerhört utmanande och stimulerande. Med all ny teknologi som kommer är känslan stark att möjligheterna växer snabbare än utmaningarna.
För de aktörer som vill vara framgångsrika i framtiden är det absolut nödvändigt att lyckas med de digitala kanalerna och ha ett omnikanalperspektiv.
– Vi arbetar med att skapa förutsättningar för att kunna ta mer datadrivna beslut. Därför labbar vi med de nya plattformarna inom data analytics. Vi är fortfarande ganska gröna på att använda big data, och vi ökar resurserna för att utforska detta område.
– Men vi gör det med fingertoppskänsla. Vi vill inte riskera att omvandla en bra kundupplevelse till något som inte känns bra för kunden.

Digital utveckling i fysiska butiker
Den stora utmaningen inom detaljhandeln finns på den digitala sidan. Men de fysiska butikerna har också en resa framför sig, betonar Florian Westerdahl.
– Konsumentströmmen till den digitala kanalen innebär inte slutet för den fysiska butiken. Utvecklingen där i ett digitalt perspektiv är nästan lika intressant som utvecklingen av den digitala kanalen. I vårt fall har vi börjat detta arbete genom att rulla ut en digital plattform till alla våra butiker.
En stor del av butikspersonalens tid i dag ägnas åt administrativa uppgifter. Mycket av detta arbete kan automatiseras, till exempel inventering och lagerhantering. På det sättet kan personal flyttas ut från back office till butiksgolvet.
– Kunderna förväntar sig upplevelser i högre grad än tidigare och vi måste hitta bästa sätt att låta butikerna och e-handeln komplettera varandra. Butikerna ger en viktig upplevelse som kan förstärkas genom digitala tjänster för butikspersonalen är den personliga servicen.
I dag har fysiska butiker i en modekedja som Lindex olika storlek, men de har ungefär samma utbud. Inom en snar framtid kommer det bli allt vanligare med olika typer av konceptbutiker.
– Det kan vara allt från automatiserade butiker med snabb omsättning av kunder, till tillfälliga pop-up-butiker, till butiker med showrooms där fokus ligger än mer på kundupplevelsen.
Digitaliseringen påverkar kompetensbehovet i modebranschen. Nya yrkesroller har uppkommit, och det har uppstått hård konkurrens om kompetensresurserna på arbetsmarknaden.
– Utvecklingen har gett upphov till ett skriande kompetensbehov. Ett av de viktigaste områdena är data analytics. Där är behovet av kompetens stort i dag och kommer vara det under de närmast två–tre åren. Ett annat område är säkerhet. Vi vet inte hur kompetensbehoven kommer se ut på lite längre sikt, men vi kan konstatera att digitaliseringen innebär att vi får en oerhört intressant och spännande arbetsmiljö, säger Florian Westerdahl.