Presentation

Systemarkitekt/systemutvecklare inom cybersäkerhet till FOI i Linköping

Publicerad 15 november 2018

FOI_2

Till FOI i Linköping söker vi en driven systemarkitekt och systemutvecklare som är intresserad av cybersäkerhet. Hos oss får du vara med och arbeta med viktiga utmaningar i en verksamhet som bidrar till Sveriges cyberförsvarsförmåga.

Du får arbeta på en av Europas främsta anläggningar för utbildning, träning, övning och experiment kopplade till cybersäkerhet, CRATE.

Arbetsuppgifter
Vi erbjuder ett omväxlande arbete med hela kedjan från utredning av användares behov till färdig exekverbar programvara. Slutresultaten kan spänna från avgränsade prototyper för att illustrera forskningsresultat till delar av omfattande simuleringsmiljöer. Du får även bidra till genomförandet av experiment och tester kopplade till cybersäkerhetsegenskaper.

Din profil
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av arbete som systemarkitekt och –utvecklare samt ett uttalat intresse för cybersäkerhet. Du är civilingenjör eller master inom datateknik, datorteknik, informationsteknik eller motsvarande. Alternativt civilingenjör eller master i ett annat område (ex. teknisk fysik) med en specialisering mot datateknik eller informationsteknik.

Du har god förmåga att uttrycka dig muntligt och skriftligt, är ansvarstagande, noggrann, problemlösningsorienterad, kommunikativ samt har god samarbetsförmåga.

För mer information om tjänsten och ansökan, klicka här

Vi erbjuder
Att arbeta som forskare på FOI är omväxlande med stora möjligheter till personlig utveckling inom mjukvaruutveckling för simulerings- och cybersäkerhetstillämpningar. Vi har stor frihet att formulera förslag till vetenskapliga studier samt att ta fram nya metoder och tekniska lösningar utifrån den allra senaste tekniken. Hos oss får du möjlighet till kontinuerlig personlig kompetensutveckling som anpassas så att både du som person och vi som organisation kan växa tillsammans. Vi underlättar för våra anställda att kombinera arbetet med föräldraskap. FOI tillämpar individuell lönesättning.

Arbetsplats
Enheten är en del av avdelningen för Ledningssystem som till helhet fokuserar på att ta fram mesta möjliga informationsmängd från enskilda sensorer och sätta samman informationen från många sensorer i syfte att öka förståelsen och kunna fatta korrekta beslut. Forskningen spänner över hela kedjan från sensorer till beslutsstöd

Tjänstgöringsort är Linköping. Arbetet innefattar en del kortare tjänsteresor avseende kund- och projektmöten, konferenser såväl inom som utom landet.

För mer information om tjänsten och ansökan, klicka här

Om FOI
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. FOI är en myndighet under Försvarsdepartementet och vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Verksamheten bedrivs på uppdrag av i första hand Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På FOI är vi cirka 950 anställda, varav drygt 770 arbetar direkt med forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap.

www.foi.se