Presentation
FOI Cybersäkerhet och telekrig

Utmanande forskning för Sveriges totalförsvar

Publicerad 13 februari 2024
Foto: Christine Engström
Ema Becirovic, forskare, Hanna Gustafsson, forskningsingenjör och Leif Festin, forskningsledare hos FOI. Foto: Christine Engström
Ema Becirovic, forskare, Hanna Gustafsson, forskningsingenjör och Leif Festin, forskningsledare hos FOI. Foto: Christine Engström

På FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, erbjuds forskare, ingenjörer och IT-experter möjlighet att skapa nya infallsvinklar på och lösningar för utmanande totalförsvarsfrågor och dagligen bidra till Sveriges säkerhet. På FOI i Linköping utvecklas bland annat cyberförsvars-, lednings- och telekrigslösningar som gör Försvarsmakten och andra samhällskritiska aktörer effektivare och starkare inom sina respektive områden.

FOI är en forskningsintensiv försvars- och säkerhetsverksamhet som bedriver forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret till stöd för icke-spridning och internationell säkerhet.
– Jag skrev mitt exjobb på FOI våren 2022 och trivdes så bra att jag stannade kvar. Mina uppgifter nu är att planera och genomföra cyberförsvarsövningar, exempelvis genom att ta fram skadlig kod för simulerade cyberangrepp. Det är ett fritt och omväxlande arbete där jag ofta får direkt feedback från våra deltagare. Variationen och många kompetenta kollegor i en miljö där man är villig att stödja och hjälpa varandra bidrar till att jag trivs, säger Hanna Gustafsson, civilingenjör på enheten för cyberträningscentrum.

Från forskning till praktisk tillämpning
– Jag har arbetat på FOI i 25 år och kom hit efter min doktorsexamen i astronomi. I mitt arbete på enheten Telekrig mot radiokommunikation ska jag dels utvinna så mycket information som möjligt ur befintlig radiotrafik och dels göra radiotrafiken otillgänglig för våra motståndare. Jag har ofta förmånen att följa vår forskning hela vägen från idé till praktisk tillämpning, exempelvis hos Försvarsmakten. Det är spännande att se hur våra lösningar stärker våra beställares verksamhet, säger forskningsledare Leif Festin.
Forskaren Ema Becirovic disputerade inom kommunikationssystem 2022 och sökte sig till FOI för att arbeta med tillämpad forskning. I sitt dagliga arbete analyserar hon bland annat möjligheterna att utvinna information ur radiosystem.
– Det förekommer även att vi utvecklar funktionaliteten genom att implementera våra algoritmer och vår egenutvecklade mjukvara i våra beställares utrustning. Det är givande att arbeta nära slutanvändarna och kontinuerligt möta deltagare i säkerhetsövningar ute på fältet. FOI är en arbetsgivare som passar bra för ingenjörer som är nyfikna och vill hitta lösningar på problem som ibland kan vara lite udda, men som alltid har en tydlig beställare och påtaglig samhällsnytta, säger hon.

En dynamisk och snabbrörlig miljö
– Telekrigsområdet är dynamiskt och snabbrörligt. Jag ägnar mycket tid åt framtidsspaningar för att utröna vilka teknologier som kommer att vara betydelsefulla på fem till tio års sikt. På FOI hittar jag ständigt nya utmaningar, även efter 25 år hos samma arbetsgivare, säger Leif Festin.

FOI

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är en statlig myndighet under Försvarsdepartementet, ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. I Linköping har FOI forskning och expertstöd kring dels telekrig, dels cyberförsvar och ledningsteknik.

foi.se