Presentation

Transportstyrelsen påverkar miljoner människors vardag

Publicerad 13 februari 2019
Mattias Lyrén, it-arkitekt och Maria Karlsson, systemutvecklare på Transportstyrelsen. Foto: Richard Ström
Mattias Lyrén, it-arkitekt och Maria Karlsson, systemutvecklare på Transportstyrelsen. Foto: Richard Ström

Transportstyrelsen har en mängd samhällsviktiga funktioner, vilket ställer stora krav på dess it-infrastruktur och digitala processer. Det medför en uppsjö spännande utmaningar och stor bredd för myndighetens it-verksamhet.

Är man nyfiken på stora, samhällsviktiga system är Transportstyrelsen en av de tveklöst intressantaste arbetsgivarna. Myndighetens digitala strukturer är komplexa och spänner hela vägen från gamla kärnsystem till modern teknik och funktioner i områdets absoluta framkant.
– Det finns en enorm bredd i verksamheten här, vilket var en av orsakerna till att jag 2014 sökte mig hit efter hela 14 år som konsult. Här behöver vi ha ett helhetsperspektiv för att kunna förstå verksamhetens behov och omsätta dem till lösningar i system. Just nu arbetar vi med en av de största utmaningarna inom it-Sverige, nämligen att förnya ett av våra centrala, äldre system. Det är väldigt spännande, berättar Mattias Lyrén, it-arkitekt på Transportstyrelsen.
Mattias kollega, systemutvecklaren Maria Karlsson, har en snarlik bakgrund – även hon arbetade som konsult under en längre tid innan hon för cirka sex år sedan sökte sig till Transportstyrelsen. Liksom Mattias betonar hon myndighetens bredd och variation som en avgörande orsak till att hon valde att lägga konsultlivet bakom sig.
– Förutom alla engagerande tekniska frågeställningar märker man en stor bredd på själva medarbetarna. Här samsas många olika människor med lika olika bakgrunder. It kan ibland bli ganska stereotypt, men det upplever jag inte här. Dessutom tycker jag att det är roligt att ha ett yrke där jag får jobba med saker som många människor kan relatera till och som har en stor påverkan på vårt samhälle. Det har jag hittat på Transportstyrelsen.

Har ett agilt arbetssätt
Det finns hos Transportstyrelsen en aktiv strävan framåt inom det digitala området, ett måste för alla aktörer som vill hålla sig à jour med utvecklingen. Allt fler funktioner och tjänster automatiseras och lagändringar eller nya behov hos verksamheterna kräver ett bra, rörligt och tydligt samarbete inom organisationen, något som underlättas av verksamhetens agila arbetssätt. Några exempel på löpande projekt är automatisering samt digitalisering av blanketter och konsumenttjänster. Ett annat projekt som pågår rör ny infrastruktur, med ett privat, lokalt moln i form av Microsofts Azure Stack som en av de tänkta målplattformarna.
– Vi behöver titta såväl kortsiktigt som långsiktigt för att skapa it-strukturer som motsvarar den ständigt skiftande digitaliseringen och därför gick vi över till ett agilt arbetssätt för några år sedan. Det har inneburit stora förändringar, som idag börjar komma till sin rätt. Det går dock inte att nöja sig där, utan vi fortsätter att utveckla nya metoder och system för automatisering och effektivisering, konstaterar Mattias.

Satsar på kompetensutveckling
Allt jobb inom it kräver en kontinuerlig kompetensutveckling, och på Transportstyrelsen ges möjligheten att utifrån eget ansvar driva sin kompetens framåt. Bland annat ger myndigheten möjlighet att medverka på relevanta konferenser och utbildningar. Därutöver har varje medarbetare en kontinuerlig dialog med sin chef för att identifiera förbättringsområden och karriärmöjligheter.
– Det finns alla möjligheter att utvecklas inom Transportstyrelsen. De som vill fördjupa sig har chansen att göra det, medan de som vill gå vidare till nya roller eller kanske fortbilda sig till exempelvis förvaltningsledare eller projektledare kan göra det. Cheferna är väldigt lyhörda, så du kan alltid påverka din situation och komma med egna initiativ, så länge de är relevanta för arbetet, säger Maria.

Öppen och lyhörd stämning
Just lyhördheten är något som både Maria och Mattias är överens om. De understryker att det till exempel går alldeles utmärkt att kombinera arbetsliv och familjeliv, något som de upplever som en stor trygghet. Myndigheten uppmuntrar dessutom till återhämtning och friskvård, och stämningen präglas av öppenhet och kunskapsutbyte.
–Majoriteten av våra projekt påverkar en stor mängd människor och därför är det viktigt att man som medarbetare inom it både är öppen och nyfiken på nya saker, och trivs med social interaktion. Vi gör skillnad för samhället varje dag, och har chansen att påverka utvecklingen. Det är verkligen positivt, avslutar de.

Jobba med IT på Transportstyrelsen. Se våra lediga tjänster och ansök här

Transportstyrelsen
Vill du varje dag jobba med it som påverkar 6,3 miljoner människors vardag? Vi får samhället att fungera för människor på väg, på räls, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen hos oss. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten. Vi finns på 13 orter i landet och har idag cirka 2 000 medarbetare. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Transportstyrelsen
Tel. vxl: 0771-503 503
E-post: kontakt@transportstyrelsen.se
transportstyrelsen.se

Transportstyrelsen logotype