Digitalt paradigmskifte

Automatiserar med robotiseringslösningar och AI

Publicerad 9 mars 2021
Text: Annika Wihlborg Foto: Transportstyrelsen
Peter Book, it-direktör på Transportstyrelsen. Foto: Transportstyrelsen

Många myndigheter befinner sig just nu i en intensiv verksamhetsförändring med it i fokus. Målet är en ökad effektivitet och servicegrad samt att ge medarbetarna möjlighet att fokusera på mer komplexa arbetsuppgifter och ärenden.

Kompetensförsörjningen inom it är verksamhetskritisk och möjligheterna många för it-specialister som vill vara delaktiga i myndigheternas digitala utveckling.
– Medborgare och företag ställer höga krav på myndigheternas tillgänglighet och service­grad, vilket bidrar till att accelerera digitaliseringstakten. Ett av myndigheternas mål är också att erbjuda säkra digitala lösningar som möter samhällets behov, vilket ytterst handlar om att leva upp till förväntningarna på en modern myndighet, säger Peter Book, it-direktör på Transportstyrelsen. Han har arbetat som konsultchef och vd inom flera konsultbolag, varit it-direktör på Karolinska institutet och är sedan drygt tre år tillbaka it-direktör på Transportstyrelsen.

Robotisering och AI
Transportstyrelsen är en myndighet som hanterar stora mängder data och register, bland annat på fordon och körkort. Många ärendeflöden lämpar sig väl för automatisering, vilket skett successivt sedan myndigheten bildades 2009. Allt fler pappersbaserade utskick blir digitala vilket är positivt ur ett hållbarhets- såväl som ett ekonomiskt perspektiv. Nu befinner sig Transportstyrelsen och många andra myndigheter också på tröskeln till att börja implementera robotiseringslösningar som kan automatisera ännu flera av myndighetens mer frekventa ärendeflöden. Även områden inom AI som chat­botar och stöd för analys av stora data­mängder är områden i fokus för en möjlig framtida implementering.

”När man arbetar med it på en myndighet hamnar man i verksamhetsutvecklingens absoluta mittpunkt.”

Säkerhetsfrågan i fokus
Digitaliseringsutvecklingen innebär också att säkerhetsfrågan hamnar i fokus. För Transportstyrelsen handlar det om att hitta rätt balans mellan att erbjuda en hög tillgänglighet till data som medborgare, företag och myndighet behöver ta del av, och att hantera skyddsvärd information på ett korrekt sätt. En viktig del av myndighetens informationssäkerhetsarbete handlar därför om att löpande utbilda samtliga medarbetare och konsulter i informationssäkerhet.

Kompetensförsörjningen
– Kompetensförsörjningen, inte minst inom it, är en av myndigheternas absolut största utmaningar. It-verksamheten blir allt mer strategisk och integrerad i myndigheternas kärnverksamhet och utveckling, vilket innebär att kompetensbehovet ökar, säger Peter Book.
De kompetenser som står högst i kurs just nu är systemutvecklare, säkerhetsspecialister, dataanalytiker samt specialister inom infrastruktur och kommunikation.
– När man arbetar med it på en myndighet hamnar man i verksamhetsutvecklingens absoluta mittpunkt. Våra it-medarbetare har en mycket nära samverkan med våra verksamhetsspecialister. Tillsammans bidrar de dagligen med samhällsnytta och får samtidigt bidra till en utveckling som sätter tonen för vår framtida verksamhet, säger Peter Book.