Försvarsmyndigheterna

Extrema systemkrav gör försvarssektorn intressant

Publicerad 9 mars 2021
Text: Annika Wihlborg Foto: FMV / Ola Jacobsen
Rebecca Ihrfors, chef för verksamhetsområde ledningssystem på FMV. Foto: FMV / Ola Jacobsen

Att arbeta med it hos någon av försvarsmyndigheterna är att dagligen bidra till Sveriges samhällssäkerhet. Extrema kravställningar, komplexa projekt och möjligheten att ingå i specialistteam är några av de faktorer som utmärker försvarsmyndigheternas karriärmöjligheter.

Försvarsmyndigheterna är alla stora it-arbetsgivare som erbjuder ett brett spektrum av inriktningar. Som it-medarbetare på försvarsmyndigheterna möter man det svenska försvarets behov i såväl fred som kris och krig.
– En grundläggande aspekt är att systemen ska vara otroligt robusta och fungera även under extrema förhållanden. Hos oss på FMV får man arbeta med problemlösning med höga säkerhetskrav och samtidigt verka för hög kvalitet i alla led, säger Rebecca Ihrfors, chef för verksamhetsområde ledningssystem på FMV.

Lösa komplexa uppgifter
– I våra it-organisationer ingår man alltid i ett större sammanhang; vi jobbar ofta i specialistteam som tillsammans ska lösa komplexa uppgifter. Det kan exempelvis handla om att utforma ett it-system eller en produkt som ska klara av extrema situationer, alltifrån ökenstormar till sträng kyla, men som också ska ha både skydd och verkan. De extrema kravställningarna är en faktor som gör det så intressant att jobba med it hos FMV och försvaret, säger Rebecca Ihrfors.

”Vår verksamhet har ett högt skyddsvärde och genomgår samtidigt en snabb digitalisering.”

3 av 4 kan tänka sig försvaret
72 procent av dataingenjörerna och systemvetarna kan tänka sig att arbeta inom försvarssektorn.
– Det är verkligen roligt att intresset är så stort, det tyder på att många fått upp ögonen för den mångfald av spännande karriärmöjligheter som försvarssektorn kan erbjuda. Vår verksamhet har ett högt skyddsvärde och genomgår samtidigt en snabb digitalisering. It fyller dessutom en central funktion i merparten av vår verksamhet, säger Rebecca Ihrfors.
Försvarssektorn är relativt stor och har därmed ett omfattande behov av it-kompetens de kommande åren. It-säkerhetskompetens står förstås högt i kurs, alltifrån nischad specialistkompetens med fokus på exempelvis specifika krypton till mer generell it-säkerhetskompetens som arkitekter, men vi behöver också spetskompetens inom spektral miljö, radio, och telekrig.

Stötta samhället vid kriser
– Försvarssektorn fyller även en viktig stödjande funktion i samband med olika typer av samhällskriser. Under coronapandemin har Försvarsmakten och FMV exempelvis varit med och byggt upp tillfälliga fältsjukhus och stött Socialstyrelsen med upphandlingar av sjukvårds- och skyddsmateriel, avslutar Rebecca Ihrfors.

Skulle du kunna tänka dig att arbeta med it, digitalisering, teknikutveckling eller säkerhet inom försvarssektorn?
Om undersökningen:

Framtidens Karriär – It & Data genomförde undersökningen mot ett slumpmässigt urval av dataingenjörer och data- och systemvetare 10–13 februari 2021. Statistisk felmarginal är 2,5–4 procentenheter.