Presentation
Transportstyrelsen

Flexibilitet sätter medarbetarna i förarsätet hos Transportstyrelsen

Publicerad 9 mars 2021
Foto: Lasse Persson
Anders Toms, it-arkitekt i på Transportstyrelsen. Foto: Ulrika Lundholm Ericsson
Anders Toms, it-arkitekt i på Transportstyrelsen. Foto: Ulrika Lundholm Ericsson

Hos Transportstyrelsens it-avdelning är möjligheten att fokusera på det varje medarbetare kan bäst lika stor som möjligheten att vidga sin kompetens och utvecklas inom nya fält.

Transportstyrelsens uppdrag är att möjliggöra god tillgänglighet, hög kvalitet och miljöeffektivitet inom samtliga trafikslag. Myndigheten har med andra ord en central roll i Sveriges infrastruktur. Och dess it-avdelning är i högsta grad en möjliggörare till det.
– Vill man känna att man är med och påverkar transportsektorn och vara med där det händer, då ska man verkligen söka sig hit. Det är ofta Transportstyrelsen som utformar regelverken, och vi har ett ansvar att möjliggöra morgondagens resor och transporter. De system vi bygger på it-avdelningen har ett stort antal intressenter, såväl inom verksamheten som hos andra myndigheter och medborgare, säger Anders Toms.
Anders har en magisterexamen i datavetenskap och har arbetat inom den akademiska världen och på några av landets stora konsultbyråer. Idag är han it-arkitekt på Transportstyrelsen och delaktig i att dels ta fram nya system, dels anpassa de befintliga utifrån nya krav.
– Jag tycker det är spännande att vi ligger i framkant i vissa områden samtidigt som det också finns ett arv av gamla it-system. Som myndighet ställs vi dessutom ständigt inför nya utmaningar. Till exempel kommer det hela tiden nya lagkrav som it-systemen snabbt behöver anpassas till, i vissa fall behöver vi utveckla helt nya system för att kunna efterleva dem, säger han.

Jobba med oss på Transportstyrelsen. Klicka här för att se våra lediga tjänster.

Stor rörelsefrihet…
På it-avdelningen arbetar cirka 280 medarbetare och 140 konsulter vilka utgör en rik mångfald av kompetenser. Arbetsättet är agilt och här är möjligheten att fokusera på de frågor varje medarbetare kan bäst lika stor som möjligheten att röra sig inom nya fält.
Sofie Kinell är kravanalytiker och har arbetat på Transportstyrelsen sedan 2014. Hit kom hon direkt efter examen på systemvetenskapliga linjen på Örebro universitet, och har under åren arbetat i både projekt och förvaltning. Det har hon gjort både som ensam kravanalytiker och i större team med andra i samma skrå.
– Jag kom in som nyexaminerad och junior kravanalytiker och fick verkligen testa mina vingar, säger Sofie.
– Det finns sådana möjligheter att påverka sin arbetssituation här. Samtidigt finns det möjligheter att vara med och påverka arbetssättet genom kravhanteringsprocessen, stödjande och styrande dokument med mera, fortsätter hon.
Hon får medhåll av Sara Hoffback. Sara har en bakgrund i fintech- och telecom- sektorerna och kom till Transportstyrelsen 2019. Här arbetar hon som både testare och Scrum master inom förvaltningen, det vill säga coach för team som arbetar inom det agila ramverket Scrum. Hon sitter även med i ett testcenter som arbetar centralt med metoder och arbetssätt.
– Det finns mycket att välja på och det finns en god översikt så det är lätt att hitta till vad man brinner för. Jag kan variera mig i min profession och röra mig inom olika kärnverksamheter och tekniker, säger Sara.

Sofie Kinell, kravanalytiker och Sara Hoffback, testare och Scrum master på Transportstyrelsen. Foto: Lasse Persson
Sofie Kinell, kravanalytiker och Sara Hoffback, testare och Scrum master på Transportstyrelsen. Foto: Lasse Persson

…utvecklar både verksamhet och medarbetare
En positiv effekt av sådan rörelsefrihet är givetvis de goda utvecklingsmöjligheterna som uppstår. Under en lyhörd ledning ges alla medarbetare individuella möjligheter att röra sig mot vad de själva känner driver dem framåt.
– Jag trodde till exempel aldrig jag skulle bli Scrum master, utan har trivts ganska bra med att andra har haft den rollen. Men efter att jag fick möjligheten att testa på rollen visade det sig att det är jättekul. Nu får jag jobba mer med processer och människor, coacha och facilitera – ja styra teamet lite och leverera rätt saker vid rätt tillfällen, säger Sara Hoffback och fortsätter:
– Jag trivs bäst när jag får utmaningar och känna att jag själv lär mig hela tiden. Och med alla valmöjligheter hur jag kan utföra mitt arbete på bästa sätt – både för mig själv och för Transportstyrelsen – har jag utvecklats enormt sedan jag kom hit.

Jobba med oss på Transportstyrelsen. Klicka här för att se våra lediga tjänster.

Transportstyrelsen

Transportstyrelsen utvecklar ett tillgängligt transportsystem med hänsyn till säkerhet, miljö och hälsa. Med respekt för konsekvenser för medborgare och näringsliv utformar de regler och följer upp att de efterlevs. Myndigheten förser även samhället med uppgifter om transportmedel och förare. Transportstyrelsen finns på 13 orter i landet och har idag cirka 2 000 medarbetare. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro. It-avdelningen är i huvudsak belägen i Örebro men myndigheten har ett behov av fler it-kompetenser även på andra orter i landet.

transportstyrelsen.se