Presentation
FOI

Sök svaren för en säkrare värld

Publicerad 9 mars 2021
Foto: Lasse Hejdenberg
Matts Björck och Åsa Andersson trivs på FOI. Foto: Lasse Hejdenberg
Matts Björck och Åsa Andersson trivs på FOI. Foto: Lasse Hejdenberg

Lockas du av tillämpad forskning på hög nivå? Vill du samtidigt bidra till Sveriges säkerhet och försvar? På FOI i Linköping finns spännande karriärmöjligheter för nyfikna och drivna civilingenjörer och forskare.

Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, bedriver framför allt uppdragsforskning för Försvarsmakten och Försvarets materielverk. Verksamheten spänner över ett brett fält – allt från samhällsvetenskaplig försvarsanalys till forskning om kemiska stridsmedel. Kärnan i verksamheten är att söka svaren för en säkrare värld.
– Vi har ett brett spektrum av forskningsområden och en blandning av större, långsiktiga forskningsprojekt och kortare uppdrag. Det är väldigt varierande, säger Åsa Andersson, som forskar om radarsystem och radarsignaturer. Åsa har civilingenjörsexamen i teknisk fysik och har doktorerat i teoretisk fysik vid Linköpings universitet. Till FOI i Linköping kom hon 2003.
– Samhällsnyttan ger en viktig dimension till arbetet här på FOI. Det är väldigt roligt att bidra till forskning som fyller ett verkligt behov och som kan komma Försvarsmakten till nytta både i framtiden och ”här och nu”, säger hon.

Jobba med oss på FOI. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Utvecklar kompetens
Hennes kollega Matts Björck instämmer. Efter civilingenjörsexamen i teknisk fysik och disputation i fysik i Uppsala ägnade han sig åt akademisk forskning i flera år, för att därefter gå över till industrin. För 1,5 år sedan började han på FOI, där han forskar på lasersystem.
– Jag längtade tillbaka till forskningen och här på FOI kan jag jobba med stor frihetsgrad i fältet mellan universitetsvärlden och industrin. Det är enormt intressanta frågeställningar, där man snabbt utvecklar sin kunskap och kompetens och bidrar med lösningar för Sveriges försvarsförmåga. Dessutom är det en väldigt trevlig arbetsplats, med väldigt kompetenta kolleger. Det känns som att jag har kommit hem, konstaterar han.

Söker nya medarbetare
FOI i Linköping rekryterar nu civilingenjörer och forskare som brinner för högteknologisk forskning som bidrar till ett säkrare samhälle. En lämplig bakgrund är civilingenjör i teknisk fysik, datateknik, elektroteknik eller systemvetenskap.
– Här behöver man inte ha en perfekt inriktning från början, för mycket av det vi arbetar med kan man inte läsa på universiteten. Man bygger sin expertis här, framhåller Åsa och Matts.
– Man bör trivas med att jobba i projektform och gilla problemlösning. Vårt fokus är alltid att stödja våra uppdragsgivare på kort och lång sikt.

Jobba med oss på FOI. Klicka här för att se våra lediga tjänster

FOI

FOI är en statlig myndighet under Försvarsdepartementet och ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Merparten av verksamheten är uppdragsfinansierad och största uppdragsgivare är Försvarsmakten, FMV, Regeringskansliet och MSB. FOI finns på fyra orter: Kista, Linköping, Grindsjön och Umeå. Hos oss behövs civilingenjörer, tekniker och signalexperter som vill vara med och söka svaren för säkerhet och försvar. Mycket av ditt arbete på FOI handlar om att utveckla teknik som ännu inte finns.

Följ oss gärna på LinkedIn

Vill du veta mer? Gå till www.foi.se