Transportindustrin

Teknologi i framkant i transportindustrin

Publicerad 9 mars 2021
Text: Cristina Leifland Foto: Lisa Jabar / AnnalisaFoto
Victoria Woyland, Vice President på Volvo Group Connected Solutions. Foto: Lisa Jabar / AnnalisaFoto

Uppkopplad teknik, automatisering och elektrifiering omdanar fordonsindustrin, transport- och logistikbranschen – och hela samhället. Nu skapas nya affärslösningar, för effektiva, säkra och hållbara tjänster, där användarnas behov står i centrum.

Transport- och logistikindustrin befinner sig i snabb förvandling och Volvo är ett av de företag som går i bräschen för nya, digitala och högteknologiska lösningar i produkter och processer.
– Det är en väldigt spännande tid då det händer mycket, med nya teknologier som förändrar hela värdekedjan, säger Victoria Woyland, Vice President på Volvo Group Connected Solutions, som utvecklar lösningar och tjänster för uppkopplade lastbilar, bussar, maskiner och motorer.
Victoria Woyland är civilingenjör med examen från Chalmers i botten och har arbetat i ledande positioner inom Volvokoncernens olika bolag och genom stora delar av värdekedjan, med både strategiskt och operationellt ansvar. Hon har också sedan tidigare erfarenhet från Volvo Cars och konsultbranschen. Under Victorias drygt 15 år i branschen har det hänt mycket.
– Idag ser vi att utvecklingen drivs av tre teknologier: uppkopplad teknik, automatisering och elektrifiering. De är mjukvarudrivna, och digitaliseringen är grundläggande för att utveckla dessa teknologier och skapa nya värden, berättar hon.

”Vi ser att utvecklingen drivs av tre teknologier: uppkopplad teknik, automatisering och elektrifiering.”

Kundens behov styr
Utvecklingen möjliggör förbättrad effektivitet, säkerhet och hållbarhet från processer och produktion till den färdiga produkten och hur den används i transportsystem och samhälle. Hos Volvokoncernen finns ett starkt fokus på kundernas förväntningar och behov, och lösningarna utvecklas i samarbete med dem. Teknologin används för skräddarsydda lösningar som passar användarnas specifika önskemål samtidigt som grundläggande arkitektur och komponenter återanvänds på ett effektivt och skalbart sätt.
– Vi har en väldigt lösningsorienterad approach och jobbar nära våra kunder. Användarupplevelsen är helt central. Digitaliseringen gör det också möjligt för oss att jobba i partnerskap och öppna ekosystem med hjälp av olika standarder, säger Victoria Woyland.
Hon framhåller att digitalisering, uppkopplad teknik och andra teknologier spelar en nyckelroll för ökad transparens genom hela värdekedjan i den annars ganska fragmentiserade transportbranschen.
– Digitalisering och andra teknologier påverkar hela industrin. Tillsammans med kunderna effektiviserar vi processerna för att förbättra befintliga erbjudanden och skapa ekosystem för nya tjänster.

Artificiell intelligens
En av de teknologier som skapar nya möjligheter inom fordonsindustrin är artificiell intelligens, AI. Den är en förutsättning för autonoma fordon och för att transformera data till värden för kunden, exempelvis för felprediktion, adaptiva farthållare, automatiserad inbromsning och annat. Mängden data som genereras kommer bara att växa, bland annat genom 5G, och att rätt utnyttja dessa för fler tjänster är en stegvis process.
En annan central fråga är hållbarhet och att ta fram fordon som möter de allt hårdare utsläppskraven. Det tar tid att ställa om en hel fordonsflotta och utveckla nya, utsläppsneutrala modeller. De närmaste fem till tio åren skärps regelverken avsevärt såväl nationellt som på EU-nivå. Volvo ligger i framkant med FoU för att utveckla hållbara lösningar genom hela kedjan.
– Detta är en agenda som vi inte ensamma styr över, utan utvecklingen sker i samklang med lagstiftningen och samhället i stort. Det är svårt att säga när vi når full utsläppsneutralitet, men det kommer troligtvis att ske snabbare för tunga fordon än för personbilar, säger Victoria Woyland.

Stora kompetensbehov
Med de stora förändringar som sker inom fordonsindustrin är behovet av it-talanger stort. Utvecklare, UX-designer, dataanalytiker, cyber securityexperter, cloud computingspecialister och it-arkitekter är några exempel på den kompetens som efterfrågas. Samtidigt är medarbetarnas personliga egenskaper viktiga – i denna snabbföränderliga miljö krävs flexibilitet, problemlösningsförmåga och vilja att växa professionellt, framhåller Victoria Woyland:
– Det är avgörande för oss som arbetsgivare att kunna attrahera och behålla kompetens. Volvos verksamhet och ledarskap är värderingsstyrt och vi fäster stor vikt vid att möjliggöra våra medarbetares utveckling och att vi har den bästa miljön att jobba i. Tillsammans driver vi den tekniska utvecklingen och gör avtryck i samhället.