Byggbranschen

Byggbranschen digitaliseras steg för steg

Publicerad 18 februari 2022
Text: Anette Bodinger Larsson Foto: Johan Marklund
Klas Antoni, CIO på Peab. Foto: Johan Marklund

– Den omedelbara vinsten med digitalisering kommer av förenklade processer och minimerad administration så att mer tid kan läggas på kärnuppdraget, att producera och skapa värden för våra kunder, säger Klas Antoni, CIO på Peab.

Byggbranschen har länge ansetts ligga efter när det gäller digitalisering – delvis sant, men inte en helt rättvis bild, menar Klas Antoni, CIO på Peab.
– Det som syns i media är till exempel spännande AI-lösningar där robothundar rör sig på arbetsplatser och utför vissa uppgifter. Den utvecklingen kommer säkert också att få ett genomslag, men det tror vi är på längre sikt. Vårt primära fokus nu är att ta digitaliseringen närmare våra medarbetare och kunder.
Klas Antoni berättar att Peab historiskt har fokuserat mycket på digitalisering av administrativa stödsystem.
– Det som kanske har missats är att på allvar ta digitaliseringen ut till arbetsplatserna. Vi lägger nu mycket kraft på att underlätta projektering, projektstyrning, dokumentation och på att koppla ihop oss med kunder och leverantörer så att hela byggkedjan blir mer kostnadseffektiv. Resultatet blir att allt mindre tid måste läggas på administration och mer tid kan ägnas åt att producera. Vi vill skapa mervärde genom att låta vår personal göra det som de är bäst på.

”Det är inte längre enbart byggkompetens vi slåss om.”

Tydlig förändring
Byggbranschen är under tydlig förändring, digitaliseringen gör sitt intåg på allt fler nivåer och det händer mycket på många olika håll. Ett exempel är att byggbranschen och it-sektorn arbetar allt närmare varandra, något som fått konkurrensen om it-kunniga medarbetare att hårdna.
– Det är en omställning för branschen att inse att det inte längre enbart är byggkompetens vi slåss om. Idag när vi pratar BI, AI, masterdata, integration, etcetera, då konkurrerar vi med företag som Klarna, Spotify, Volvo och alla andra som har liknande behov som vi har. Kampen om it-talangerna sker på en marknad som både är branschöverskridande och internationell.
Fördelen med att välja byggbranschen är att det fortfarande finns mycket outforskat område.
– Vi har mycket kvar att göra, som att hitta nya sätt att skapa affärer med hjälp av digitalisering. Här är utvecklingen inom byggbranschen ännu i ett tidigt stadium, fastslår Klas Antoni.