Bank- och försäkring

I skärningspunkten mellan teknik och affär

Publicerad 18 februari 2022
Text: Annika Wihlborg Foto: Adrian Leopoldson / Länsförsäkringar
Ulrica Holmgren, CIO på Läns­försäkringar. Foto: Adrian Leopoldson / Länsförsäkringar AB

Bank- och försäkringsbranschen är en av närings­livets mest digitala branscher. Digitaliseringen utgör en självklar och integrerad del av bolagens affärsutveckling och branschen investerar i storskaliga och långsiktiga digitaliseringssatsningar som förenar teknik- och affärsutveckling med samhällsnytta.

– Bank- och försäkringsbranschen är otroligt digital, men även om utvecklingen kommit långt så har vi fortfarande mycket utvecklingsarbete kvar att göra. Kundernas krav på en enkel, intuitiv och smidig interaktion med branschens aktörer ökar stadigt, säger Ulrica Holmgren, CIO på Länsförsäkringar. Hon är civilingenjör i industriell ekonomi och sökte sig till bank- och försäkringsbranschen 2019 efter många år i telekomsektorn. Möjligheten att ha en fot i affären och en fot i teknikens värld var ett av skälen. Länsförsäkringar, som består av 23 lokalt kundägda länsbolag runtom i landet, är starkt engagerade i den regionala samhälls­utvecklingen. Det bidrog till att Ulrica Holmgren sökte sig just dit.

”Även om utvecklingen kommit långt så har vi fortfarande mycket utvecklingsarbete kvar att göra.”

AI och IoT minimerar antalet skador
I bank- och försäkringsbranschen kan den senaste teknologin användas för att både stärka kundupplevelsen och förebygga skador, exempelvis med hjälp av sensorer som kan upptäcka rök eller fukt på ett tidigt stadium.
– AI i kombination med IoT används mycket i det skadeförebyggande arbetet. Exempelvis kan satellitbilder över skogsområden bidra till att minimera antalet skador i skogsbruket. AI kan även användas för att förebygga försäkringsbedrägerier, medan RPA används för att öka hastigheten i processerna och ge en snabbare kundhantering, säger Ulrica Holmgren.

I affärsutvecklingens hjärta
Bank- och försäkringsbranschen investerar stort i långsiktig digital utveckling och efterfrågar därför ett brett spektrum av it-kompetenser. Systemutvecklare, it-arkitekter, data scientists, säkerhetsexperter och specialister inom AI och molnteknologi är några exempel på kompetenser som behövs i branschen.
– I vår bransch får man vara med och ta stora digitala kliv, så det är en fördel om man trivs med att arbeta i ett högt utvecklingstempo. När man arbetar med it i bank- och försäkringsbranschen befinner man sig ständigt i affärsutvecklingens hjärta eftersom merparten av våra tjänster är digitala. Samtidigt fyller branschen en viktig samhällsfunktion, då stora delar av befolkningen är i behov av tjänster inom just bank- och försäkringsområdet och vi bidrar i allra högsta grad till ett välfungerande samhälle, säger Ulrica Holmgren.