Presentation
PRV

Nyutveckling och omväxling på PRV

Publicerad 18 februari 2022
Foto: Gonzalo Irigoyen
Annika Braddon, chef för enheten verksamhetsutveckling och Jimmie Femzén, chef för enheten för teknisk arkitektur och system­utveckling på PRV. Foto: Gonzalo Irigoyen
Annika Braddon, chef för enheten verksamhetsutveckling och Jimmie Femzén, chef för enheten för teknisk arkitektur och system­utveckling på PRV. Foto: Gonzalo Irigoyen

I PRV:s digitaliseringsresa genomsyrar IT allt. Här finns stora möjligheter att påverka i de stora processerna.
– Vi står i startgroparna till en ny epok, det är mycket spännande som kommer att hända den närmaste tiden, säger Annika Braddon, chef för enheten verksamhetsutveckling.

Annika Braddon är systemvetare i botten och har jobbat på PRV i ett år. Hon har ansvar för PRV:s verksamhets- och processutveckling och jobbar just nu med att få till ett helhetstänk kring myndighetens processer och projekt- och förvaltningsstyrning.
– IT är en bottenplatta och genomsyrar hela organisationen. I vår digitaliseringsresa försöker vi att lyfta vår verksamhetsutveckling så att den blir tvärfunktionell, säger hon.
Att PRV är en liten myndighet innebär att förändringar går relativt snabbt att genomföra och att medarbetarnas möjlighet att påverka är stor. I det spelar också kompetensutveckling en stor roll.
– Vi har tagit fram en plan för hur vi ska lyfta oss kompetensmässigt och hänga med i vår digitalisering. Vi vill jobba mer agilt och certifierar oss inom till exempel IT- och verksamhetsarkitektur, säger Annika Braddon.

Följ oss på LinkedIn

Öppet klimat
Hon rekommenderar PRV som arbetsplats.
– Det är lätt att få sin röst hörd, det är en tillåtande kultur och ett öppet klimat. Det finns stor chans att påverka och göra skillnad, och det är en jätteviktig faktor för mig, att man kan göra avtryck och driva förändring.
Jimmie Femzén är i civilingenjör och lärare i botten och har jobbat på PRV i elva år. Han är nu chef för enheten för teknisk arkitektur och systemutveckling.
– Vi särskiljer oss genom att vi är en mindre IT-avdelning; det ger möjlighet att jobba med många olika delar i utvecklingsprocessen. Du kan bredda dig och testa olika funktioner, gå mot ledarhållet eller IT-arkitektur eller DevOps eller mer mot olika delar kring systemutveckling, till exempel front-end eller mer back-end, säger han.

Nyutveckling centralt
Han fortsätter:
– Man sitter inte bara med buggar och systemförvaltning utan vi jobbar agilt och tvärfunktionellt med nyutveckling också.
Att jobba på en myndighet ger många möjligheter.
– Vi får se all den senaste tekniken innan andra ser den och vi hjälper samhället att bli mer innovativt med våra digitaliseringssatsningar. Det är en spännande resa att vara med på.

Följ oss på LinkedIn

PRV

Avdelningen för digitalisering och utveckling arbetar med verksamhetsutveckling, digitalisering, löpande IT-drift och systemutveckling. Karriärföretagen är de 100 arbetsgivare i Sverige som årligen utses vara attraktivast att göra karriär på för studenter och yrkesverksamma – PRV är utnämnt till ett av karriärföretagen. PRV har kontor i Stockholm och Söderhamn.

www.prv.se