Stadsutveckling

”Sammanhållen infra­struktur för stadens digitala utveckling”

Publicerad 13 februari 2023
Text: Anette Bodinger Larsson Foto: Josefine Järlbrink / Elite Studio
Malin Lundqvist, avdelningschef för digital infrastruktur på Intraservice i Göteborgs Stad. Foto: Josefine Järlbrink / Elite Studio

Malin Lundqvist, avdelningschef för digital infrastruktur på Intraservice i Göteborgs Stad, har ägnat hela sitt yrkesliv åt it. En spännande resa i den digitala teknikutvecklingens framkant som tagit henne ända till Sydafrika.
– Där lärde jag mig massor om hur man gör mycket med lite.

Det har gått mer än 30 år sedan Malin Lundqvist läste data på universitet. Sedan dess har det hänt en hel del.
– Jag arbetade mina första femton år på Ericsson och nästkommande femton på Volvo, varav tre år i Sydafrika som CIO för Volvo Lastvagnar. Det var en rolig och värdefull erafenhet som handlade om att skapa nytta med it i ett land som inte riktigt har den infrastruktur vi är vana vid i Sverige. Där lärde jag mig massor om hur man gör mycket med lite.
Erfarenheterna kommer väl till pass i hennes nuvarande roll som avdelningschef för digital infrastruktur på Intraservice i Göteborgs Stad.
– Alla kommuner och städer står inför utmaningen att leverera mer med mindre medel. Här kommer behovet av digitalisering in. Vi kan verkligen se en stor nytta i att ta fram smarta lösningar som avlastar personer som idag är överbelastade eller inte finns i tillräcklig utsträckning. För oss på it-sidan innebär det att vi måste leverera AI, RPA, chatbotar och robotar.

”Alla kommuner och städer står inför utmaningen att leverera mer med mindre medel. Här kommer behovet av digitalisering in.”

Stor kundnytta
En verklig uppsida med jobbet, säger hon, är kundnyttan. Arbetet på avdelningen för med sig att handläggningstider förkortas, kontaktvägar förenklas, vattenavläsning effektiviseras, parkeringsavgifter kan betalas på distans, etc. Listan på alla fördelar som digitaliseringen för med sig kan bli hur lång som helst.
– Man kan verkligen känna att det vi gör ger något till staden. Jag brukar beskriva det som att vår avdelning tillhandahåller motorvägen som alla andra ska köra sina bilar på. Det är en stor leverans, vi hanterar i dagsläget 180 000 konton, managerar 122 000 enheter och 35 000 Windowsdatorer. Till skolan levererar vi 26 000 Ipads och Chromebooks. Det är både roligt och spännande i kombination med stora utmaningar, säger Malin Lundqvist.

Verksamhetsdrivet
Hon påpekar att initiativen till de smarta lösningarna kommer utifrån.
– Det är inte vår sak att berätta hur en verksamhet ska bli mer effektiv. Lösningarna initieras av medarbetare ute i stadens verksamheter som skapar och beskriver ett behov. Sedan skapar vi förutsättningar för att bygga en lösning genom att tillhandahålla den infrastruktur som krävs samt den tekniska expertis som inte alltid finns ute i verksamheterna. Det är tekniken som är möjliggöraren, men en förutsättning är att vi människor tänker nytt och vågar tänka om.
Målet för oss på Intraservice är att fortsätta ligga i framkant och sträva efter att vara den självklara interna leverantören av it och digitalisering för stadens verksamheter.
– Jag ser morgondagens digitala infrastruktur i Göteborgs stad som två hål i väggen: enkel, robust och integrerbar. Jag hoppas också att framtiden för med sig att vi kommit förbi hela GDPR-frågan vad gäller molntjänster, det vore verkligen en önskedröm.