Försäkringsbranschen

Storskaliga it-skiften öppnar upp för utmaningar

Publicerad 13 februari 2023
Text: Annika Wihlborg
Anders Lundsten, CIO på Folksam.

It är en helt central del av en försäkringssektor där gränserna mellan it och affär har suddats ut. Utan en gedigen och genomtänkt it-infrastruktur kan försäkringsbranschen inte driva sin affär. Därför genomförs stora teknikskiften som ska resultera i en sammanhållen kundupplevelse i en samhällsnyttig bransch.

– Det som attraherade mig med försäkringssektorn är att det är en samhällsviktig bransch som verkar för att driva på samhällets gröna omställning. På Folksam strävar vi ständigt efter att driva våra investeringar åt det gröna hållet för att säkerställa att våra kunders pengar gör maximal nytta för klimatomställningen, samtidigt som de växer på kontot, säger Anders Lundsten, CIO på Folksam. Han är ingenjör och har bland annat arbetat i processindustrin, på telekombolag, flygbolag och inom detaljhandelssektorn innan han i februari 2022 blev CIO på Folksam.

”It-specialister i försäkringsbranschen får vara delaktiga i ett stort sammanhang.”

Teknikskiften effektiviserar
På Folksam pågår för närvarande en omfattande satsning på att modernisera företagets it-infrastruktur. De pågående storskaliga teknikskiftena syftar till att minska antalet system. De är, enligt Anders Lundsten, en nödvändighet för att Folksam på sikt ska kunna ge ett bra försäkringserbjudande till sina 4,5 miljoner kunder. Ytterligare en viktig drivkraft för de storskaliga it-investeringar som nu genomförs är kundernas ökade krav på digital tillgänglighet och självservicetjänster, och att snabbare kunna svara på kunders och partners efterfrågan på nya försäkringslösningar.

Sammanhållen kundupplevelse
– Försäkringsbranschens digitalisering behöver accelerera ytterligare. Den stora utmaningen är kompetensbristen, vilket bromsar vår digitaliseringstakt. Data Engineers med kompetens inom AI machine learning och Data Scientists är några av de mest efterfrågade kompetenserna just nu. På tre till fem års sikt har vi sannolikt genomfört de viktigaste förflyttningarna som möjliggör en sammanhållen kundupplevelse. Samtidigt fortsätter vi att konsolidera våra it-system, säger Anders Lundsten.
Försäkringsbranschen påverkas mycket av regleringar och regelverk som kommer från EU. De påverkar bland annat försäkringsbolagens möjligheter att välja icke europeiska SaaS-lösningar. En utmaning handlar om att hitta rätt balans mellan att kontinuerligt lansera nya digitala tjänster och att samtidigt minimera risken för cyberattacker.
– It-specialister i försäkringsbranschen får vara delaktiga i ett stort sammanhang, vara med och utveckla tjänster som berör miljontals människor och vara en drivande kraft i arbetet med att skapa en sammanhållen digital kundupplevelse. Samtidigt är man en del av en samhällsviktig bransch som är mån om att ge tillbaka till och bidra till samhällsutvecklingen, säger Anders Lundsten.