Presentation
PRV IT-organisationen

Internationellt samarbete ger nya utvecklingsmöjligheter

Publicerad 13 februari 2024
Foto: Johan Marklund
Maziar Soltani, CIO och avdelningschef och Brian Thorne, chefsarkitekt på PRV. Foto: Johan Marklund
Maziar Soltani, CIO och avdelningschef och Brian Thorne, chefsarkitekt på PRV. Foto: Johan Marklund

PRV:s it-organisation erbjuder ett brett spektrum av arbetsuppgifter och utvecklingsmöjligheter.
– Samarbetet med andra patentmyndigheter i Europa ger ytterligare en dimension till verksamheten, säger Maziar Soltani, CIO och avdelningschef för digitalisering och utveckling på PRV.

Brian Thorne började som IT-arkitekt/systemutvecklare på PRV för fyra år sedan. Idag är han chefsarkitekt.
– Jag kan verkligen rekommendera andra systemvetare och ingenjörer att söka sig hit. På PRV finns många karriärvägar och en stor flora av tekniker, det finns alltid något som fångar ens intresse oavsett om man vill arbeta med förvaltning, befintlig kod eller nyutveckling.
Maziar Soltani, CIO och avdelningschef, som inledde sin karriär på PRV som patentingenjör 2006, är inne på samma linje.
– Under mina år på myndigheten har jag haft flera befattningar och arbetat inom olika områden. Det finns möjlighet att utföra olika arbetsuppgifter inom den egna yrkesrollen. Vi har till exempel specialister som är involverade i utvecklingen av IT-systemen. Dessa experter ägnar en del av sin tid åt systemutveckling, medan resterande tid fokuseras på andra ansvarsområden. Denna mångsidighet tror jag är en av anledningarna till att många inte bara söker sig till oss, utan även väljer att förbli en del av vår organisation.

Strategisk arkitektur
Brian är en av dem som valt att axla olika arbetsuppgifter inom ramen för sin tjänst som chefsarkitekt.
– Som tidigare systemutvecklare vill jag inte släppa det fältet. Här behöver jag inte välja utan kan fortsätta ha en fot kvar i den världen.
Just nu ligger fokus på att modernisera myndighetens söktjänster.
– Vi siktar på att kunna erbjuda AI-chat som förstärkning av patentdataverksamheten och har redan börjat titta på olika plattformar och verktyg för ändamålet.
Ett annat spännande projekt har fokus på utbyte av data med andra patentmyndigheter inom EU.
– Här handlar det om implementering av ny AI- och blockchain-teknik. Medarbetarna är med i olika samverkansforum där de gemensamt utvecklar systemstöd som sedan appliceras och anpassas i olika länder, säger Maziar.
För framtiden ser de båda kollegorna en förflyttning mot mer strategiskt arkitekturarbete.
– För att lyckas skapa en hållbar arkitektur krävs bidrag från många olika intressenter.
Jag tror att vi som arbetar med IT kommer att behöva vara mer närvarande i verksamheten för att få ökad förståelse för våra handläggares vardag. Med bättre verksamhetskunskap kan vi börja arbeta mer förebyggande än reaktivt, fastslår Brian.

PRV – Patent- och registreringsverket

Avdelningen för digitalisering och utveckling arbetar med verksamhetsutveckling, digitalisering och löpande IT-drift. På PRV får du ett spännande arbete i händelsernas centrum. Här finns många utvecklingsvägar, en positiv företagskultur och möjlighet att jobba internationellt.

www.prv.se