It-pulsen

Lön viktigare än värderingar för it-specialister

Publicerad 13 februari 2024
Text: Annika Wihlborg Foto: Pernilla Pettersson
Mathias Linarfve, vd på Wise IT. Foto: Pernilla Pettersson
Mathias Linarfve, vd på Wise IT. Foto: Pernilla Pettersson

It-specialister värdesätter lön och ledarskap mer än flexibilitet, utvecklingsmöjligheter och arbetsuppgifter. Mer än hälften av it-specialisterna rankar lönen högst upp på listan över faktorer som avgör valet av arbetsgivare, medan två av fem fortfarande prioriterar möjligheten att arbeta var de vill. Det framgår av Wise IT:s årliga undersökning IT-pulsen.

– Att lön nu är viktigast vid valet av arbetsgivare kan vara en konsekvens av de ökade levnadskostnader som lågkonjunkturen medför. Molntjänster, data och analys samt it-säkerhet är högt efterfrågade kompetenser och lön och flexibilitet värderas extra högt för specialister med de inriktningarna, säger Mathias Linarfve, vd på Wise IT.
Hans råd till arbetsgivare som vill rekrytera och behålla it-specialister är att erbjuda konkurrenskraftiga löner. Det är avgörande på en marknad där kompetensbristen är stor. Se till att din organisation erbjuder lönenivåer som är konkurrenskraftiga på marknaden och som motsvarar it-specialisternas kompetens och erfarenhet.

”För att attrahera it-specialister behöver man erbjuda intressanta och utmanande projekt.”

Tydliga och kommunikativa ledare
Mathias Linarfves andra råd är att skapa en attraktiv arbetsmiljö för it-specialister. En flexibel arbetsmiljö som erbjuder frihet och flexibilitet är två faktorer som värderas högt av it-specialister.
– Jag rekommenderar även arbetsgivare att investera i kontinuerlig kompetensutveckling, det är ytterligare en avgörande faktor för att kunna attrahera rätt it-kompetens och kunna möta behoven på den snabbföränderliga it-arbetsmarknaden, säger Mathias Linarfve.
I en tid av osäkerhet och förändring är tydliga och kommunikativa ledare som kan navigera genom osäkerheten och skapa en känsla av trygghet och stabilitet viktigt. Vikten av ett bra ledarskap har även ökat i betydelse, vilket bekräftas av två av fem it-specialister.

Flexibilitet inte lika viktigt
När IT-pulsen genomfördes hösten 2021 rankade mer än hälften av it-specialisterna flexibilitet, möjligheten att arbeta var man vill, som den allra viktigaste faktorn vid val av arbetsgivare. I den senaste undersökningen har andelen minskat till två av fem. Slutsatsen är att fler vill tillbringa mer av arbetstiden på kontoret än hemma.
– För att attrahera it-specialister behöver man erbjuda intressanta och utmanande projekt som utvecklar deras tekniska och kreativa sida. Det kan också öka sannolikheten att behålla konsulterna på längre sikt, då de känner att de har möjlighet att växa och utvecklas inom företaget, säger Mathias Linarfve.

De fem långsiktigt mest efterfrågade it-kompetenserna:

1. Data & analys (inklusive AI & IoT)
2. It- och informationssäkerhet
3. Molntjänster
4. Affärs- och verksamhetsutveckling eller arkitektur
5. Systemutveckling

De åtta viktigaste faktorerna för att attrahera it-specialister:

1. Lön
2. Flexibilitet
3. Arbetsuppgifter
4. Ledarskap
5. Teamet/kollegor
6. Utvecklingsmöjligheter
7. Organisationskultur
8. Bolagsvärderingar
Källa: Wise IT