Etikettarkiv: 5G

Tekniklyft som kommer att gå till historien

Foto: Shutterstock

– 5G är ett teknikskifte som kommer att gå till historien som ett av de riktigt stora tekniksprången inom telekom. Inom de närmaste fem åren kommer vi att förstå vilka möjligheter som 5G faktiskt innebär, säger Mats Hultin, CIO Ericsson.

Mats Hultin, CIO Ericsson. Foto: Panseri Photography

Det kommer inte bara att bli ett av de största tekniklyften i telekomhistorien, det kommer också att bli ett av de snabbaste. I Ericssons senaste Mobility Report som kom i november var prognosen att 15 procent av världens befolkning skulle ha 5G-täckning vid ingången av 2021. Vid slutet av 2025 räknar företaget med att antalet 5G-abonnenter kommer att uppgå till 3,5 miljarder.
På frågan om vad 5G har betytt för Ericsson, och vad Ericsson har betytt för 5G, blir svaret från bolagets CIO, Mats Hultin, ”mycket!”.
– Ericsson spelar en central roll i hela 5G-utvecklingen, verksamheten har många patent generellt sett och så även inom detta område. Vi ligger långt framme vad gäller både utveckling och teknologi vilket också syns i våra siffror och i hur det går för företaget.

”Inom fem år kommer vi att se tusentals implementeringar och tillämpningar av 5G.”

På gång
Just nu lanseras 5G-nätet i flera av landets största städer, frågan är när 5G kommer till Sverige på allvar?
– Det är på gång, operatörernas utrullning av 5G pågår för fullt. Pandemin som lett till att allt fler måste jobba hemifrån har satt tryck på operatörerna att verkligen utveckla sina nätverk för att kunna erbjuda bästa möjliga prestanda. Samma tryck kommer från till exempel hälso- och sjukvården där coronapandemin satt fart på införandet av nya digitala arbetssätt och tjänster. Konnektivitet och 5G är centrala delar i den utvecklingen, säger Mats Hultin.

Nya möjligheter
En utmaning som återstår när det gäller utrullningen av 5G är finansiella muskler.
– Det finns alltid prioriteringar av investeringar i alla länder. Utmaningen är hitta lösningar som gör att både nationer och företag kan se långsiktigt på sina investeringar.
Han påpekar att global tillgänglighet av 5G kommer att skapa helt nya möjligheter.
– 5G kommer att göra mycket mer än att förbättra folks nätverksanslutningar. Tekniken kommer att bidra till ett mer hållbart, flexibelt och anpassningsbart samhälle, ända ner på individnivå. Om det går som jag vill och hoppas på kommer digitaliseringen av samhället att fortsätta, och leda till att 5G-tillämpningar gör stor nytta, inte minst inom hälso-, transport- och energisektorn. Inom fem år kommer vi att se tusentals implementeringar och tillämpningar av 5G, och då kommer vi att förstå vilka möjligheter som tekniken faktiskt innebär.

5G gör samhället smartare

5G öppnar helt nya möjligheter där såväl samhälle som industrier förväntas bli smartare. Det talas bland annat om:
• Smartare elnät för kraftigt minskade koldioxidutsläpp
• Fler anslutna fordon som delar data för att förhindra kollisioner
• Fjärrkompetens med specialister som smidigt konsulterar och diagnostiserar patienter på distans
• Produktionslinjer inom industrin som autonomt reagerar på utbud och efterfrågan
• Full spårbarhet ned till den enskilda artikeln i lager och hamnar
• Fjärråtkomst till kraftfulla robotar och fordon för förbättrad säkerhet i riskfyllda miljöer
• Ökad användning av IoT i jordbruket för effektivare odling av grödor

Skulle du kunna tänka dig att arbeta med it, digitalisering, mjukvaru- och teknikutveckling eller datasäkerhet inom industrin?
Hos vilka av följande industriföretag skulle du helst vilja arbeta med it, digitalisering, mjukvaru- och teknikutveckling eller datasäkerhet? (Ange gärna flera)
Om undersökningen:

Framtidens Karriär – It & Data genomförde undersökningen mot ett slumpmässigt urval av dataingenjörer och data- och systemvetare 10–13 februari 2021. Statistisk felmarginal är 2,5–4 procentenheter.

”Jag tror på symbios mellan människa och robot”

Elena Fersman, forskningschef inom AI på Ericsson. Foto: Daniel Roos
Elena Fersman, forskningschef inom AI på Ericsson. Foto: Daniel Roos

Elena Fersman, forskningschef inom AI på Ericsson, säger lite skämtsamt att hennes fascination för artificiell intelligens och algoritmer bottnar i viss lathet.
– När något göromål är tråkigt försöker jag hitta sätt att automatisera det, roliga saker gör jag gärna för egen maskin.

Ericsson satsar närmare 40 miljarder kronor årligen på forskning och utveckling. Elena Fersman, som leder forskningen inom AI och även är adjungerad professor inom cyberfysiska system på KTH, började intressera sig för tekniken redan under studietiden. Då handlade det främst om genetiska algoritmer, en metod som till stor del liknar genetisk programmering.
– Med hjälp av AI-processer går det att imitera mänsklig intelligens eller naturens processer. Genom att lägga genetiska algoritmer i en jättekraftig processor kan du nästan snabbspola fram evolutionen vilket är väldigt spännande, det tycker jag fortfarande.

”5G-nätet är komplext och innehåller enorma mängder algoritmer”

AI nödvändigt för 5G
Ett skarpt fokus för hela Ericsson är 5G, nästa generations system för mobilkommunikation. Den utvecklingen går också hand i hand med bolagets AI-forskning.
– 5G-nätet är komplext och innehåller enorma mängder algoritmer. Det handlar om tusentals parametrar och extrema datamängder som systemet ska ta in och processa. Ingen människa kan styra ett så komplext system, det skulle inte fungera utan AI. På fem års sikt är syftet att de nya algoritmerna som tas fram ska kunna sättas i produktion väldigt snabbt. Dessa bygger vi med hjälp av konkreta case som vi tar fram tillsammans med våra kunder.
Ett sådant case handlar om förväntat underhåll av kundernas nätverk.
– Om näten inte servas i tid går nätverkskopplingarna ner och därmed även kundens drift. Redan idag kan vi utifrån data som vi läser av från noderna ta fram algoritmer som förutsäger underhållsbehovet mycket effektivt. På så vis går det att veta precis när det är dags att åka ut och serva noden, alternativt sköta servicen på distans. På sikt kanske utskickade drönare kommer att sköta underhållet, fast där är vi inte riktigt än. Men utvecklingen pågår för fullt.

Etiska aspekterna svårast
Den största utmaningen i dagens AI-utveckling, menar Elena Fersman, handlar mer om människa än om teknik.
– När är en människa fattar ett snabbt och felaktigt beslut kan man alltid gå tillbaka och säga att ”man gjorde felbedömning”. Men när det handlar om algoritmer som programmeras i förväg måste man också i förväg bestämma hur systemet ska agera i olika situationer. Det kommer att dyka upp obekväma frågeställningar, och det är här de etiska aspekterna kommer in. Att programmera och digitalisera är relativt lätt, men att bestämma och definiera regelverk kommer att bli svårt.

Framtida symbios
Framtidens AI-applikationer ser Elena Fersman som ett gynnsamt samarbete mellan människa och maskin.
– Vi har redan nu en massa hjälp av robotik och AI-algoritmer i vår vardag. Algoritmer är väldigt bra på beräkningar som kan användas till AI-lösningar för specificerade domäner. Vi människor är mycket bättre på mer odefinierade situationer. Maskinen kan hjälpa oss att bli bättre och vice versa. Jag tror på ett liv i lycklig symbios med framtidens robotar.

IoT möjliggör effektiv realtidsövervakning

Helena Forsmark, vd för HiQ Stockholm. Foto: Mikael Teng
Helena Forsmark, vd för HiQ Stockholm. Foto: Mikael Teng

IoT, Internet of things, är resultatet av långsiktig teknikutveckling, avancerad hårdvara och avancerade applikationer som sammantaget kan lösa olika problem och möjliggöra effektiv realtidsövervakning.

IoT fyller en nyckelfunktion i den pågående digitaliseringen av samhället, men visionen om det helt uppkopplade samhället kan dröja ett par år.
– Några av de främsta fördelarna med IoT är att tekniken kan spara liv när uppkopplade fordon kan undvika svåra situationer, och när uppkopplad medtechutrustning kan övervaka patienter och dosera medicin. IoT innebär även färre onödiga resor till fungerande prylar. Dessutom kan prylarna säga till innan de går sönder och kan då stoppas för att minska effekter av haveri. IoT-applikationer kan även bidra till hållbarhet eftersom prylarna håller längre och haverier kan undvikas, säger Helena Forsmark, vd för HiQ Stockholm och tidigare vice ordförande för organisationen IoT Sverige. Hon är civilingenjör med inriktning mot elektroteknik och har tidigare arbetat som bland annat systemarkitekt, teknisk projektledare och affärsområdeschef.

”Utvecklingen inom IoT kommer att gå snabbt under de kommande åren”

5G accelerator för IoT
Den främsta acceleratorn för IoT-utvecklingen blir, enligt Helena Forsmark, när 5G lanseras på bred front. 5G öppnar upp nya möjligheter till att utveckla IoT-tillämpningar som bidrar till verklig verksamhetsnytta, exempelvis genom att kunna agera säkrare och snabbare på realtidsinformation.
– Utvecklingen inom IoT kommer att gå snabbt under de kommande åren. Industrin, sjukvården och många andra sektorer kommer att utveckla många IoT-tillämpningar som på olika sätt effektiviserar verksamheten. Däremot dröjer det nog ytterligare ett par år innan visionen om det helt uppkopplade samhället förverkligas. Vi har en rad utmaningar att ta tag i innan dess, bland annat vad gäller säkerhet, etik och integritet, säger Helena Forsmark.

Säkerhetsrisker och sårbarhet
– Den främsta svagheten med IoT är att när sensorer sprids överallt så blir systemet förstås mer sårbart. Dessa sensorer har dessutom tidigare varit relativt kostsamma. Nu börjar dock prisnivåerna gå ner, men problematiken med säkerhetsrisker och sårbarhet kvarstår, säger Helena Forsmark.
Hon är övertygad om att IoT kommer att fungera som en katalysator för en mängd olika innovationer och disruptiva tillämpningar när 5G-tekniken får ett brett genomslag.

Exempel på användningsområden för IoT


• Att övervaka flöden av trafikanter i kollektivtrafiken
• Övervakning av uppvärmningssystem och avloppssystem i realtid
• Att kartlägga seniorers rörelsemönster för att på så sätt kunna förebygga exempelvis fallskador.
• Att monitorera tillverkningsutrustning för att kunna förutse underhållsbehov i exempelvis industrin.
• Sensorer på avfallskärl som signalerar när kärlen är fyllda och redo att tömmas.

5G förverkligar fjärde industrirevolutionen

Erik Josefsson, Head of Advanced Industries på Ericsson.
Erik Josefsson, Head of Advanced Industries på Ericsson.
Nu börjar processer, produkter och tjänster inom industrin att på allvar bli uppkopplade och mobila. Den fjärde industriella revolutionen är här.
– Det gäller att paddla och sätta sig i rätt position. Annars riskerar man att missa den våg av innovationer som kommer nu.

Att Erik Josefsson, Head of Advanced Industries på Ericsson, gillar att surfa märks. Men ännu mer passionerad är han när det gäller de möjligheter som 5G och IoT ger för att förverkliga det som kallas Industry 4.0, där digitalisering och automatisering av industriella processer kommer att ge helt nya, smarta fabriker, arbetsmetoder och produkter.
– Idag sker ungefär 90 procent av uppkopplingen inom tillverkningsindustrin via kabel. Det drar ner effektiviteten och flexibiliteten enormt. Om man på allvar vill bli digital och utnyttja de möjligheter som AI, automatisering och robotisering ger måste man bli trådlös – och det är 5G som är lösningen. Mitt jobb är att klippa kablar, säger han.

Helt nya möjligheter
5G ger en helt annan bandbredd, hastighet och säkerhet jämfört med 4G och det utvecklas nu i snabb takt. 2024 beräknas mer än 40 procent av jordens befolkning ha 5G-täckning. Här kommer även industrier att utnyttja den nya teknologin för att skapa en helt trådlös uppkopplad miljö.
– De industrier som är snabbt ute får en klar konkurrensfördel. Genom dedikerade 5G-nätverk får de full kontroll över sina processer och kan installera sensorer överallt, som kommunicerar med varandra och skapa digitala tvillingar. Gruvor, oljeriggar och fordonsindustrin är exempel på branscher som snabbt kan dra nytta av en sådan investering. Inom tillverkningsindustrin kommer det att skapa helt nya affärsmodeller, där kunderna kan få en direktrelation till fabrikerna. Det blir lite av en återgång till hantverkstraditionen som fanns före löpande band och standardprodukter. Istället styr kundernas önskemål slutprodukten, berättar Erik Josefsson.
I framtiden kommer 5G också att påverka städer och transporter med olika former av smarta lösningar, men det är mer komplext än i en avgränsad, kontrollerad miljö som en gruva eller fabrik. Därför är det svårt att sia om när smarta städer och förarlösa fordon slår igenom på allvar och påverkar vår vardag.

Kul att driva förändring
Enligt Framtidens Karriär – It & Datas undersökning ses IoT, AI och och maskininlärning som de viktigaste trenderna inom it, och över 70 procent ser 5G som viktig för Sveriges framtida digitala utveckling.
– Det är otroligt kul att få vara med och driva utvecklingen. Unga talanger kan verkligen förändra industrin globalt. Det gäller inte minst på stora etablerade företag, som Ericsson, där man kan vara intraprenör och arbeta väldigt brett. Att Ericsson placerar sig på första plats bland 24 viktiga it-arbetsgivare gör en extra stolt. Det visar också att vi verkligen är i framkanten av att driva global digital förändring, säger Erik, som själv pluggat i Hong Kong och arbetat i olika roller för Ericsson i Singapore, Kuala Lumpur och Dallas innan han kom till huvudkontoret i Stockholm.
Största skillnaden mellan att jobba i Sverige och att jobba i Sydostasien och USA är de platta organisationerna och nära samarbetet mellan industrier och andra aktörer i Sverige, tycker Erik.
– Svensk industri har goda förutsättningar att ta en ledande position i digitaliseringen. Ska jag ge något råd till studenter och unga ingenjörer så är det att besöka Hannover­mässan i vår. Sverige är partnerland och där kommer man att kunna se hur mycket spännande som är på gång.

Vill du vara med och driva utvecklingen framåt på Ericsson?

Hur viktig är 5G för den framtida digitaliseringen och it-utvecklingen i Sverige?

Vilka av följande företag anser du ligger i framkant inom it-utveckling och digitalisering? Ange gärna flera.

Om undersökningen
Framtidens Karriär – It & Data genomförde en undersökning mot ett slumpmässigt urval av it/dataingenjörer och systemvetare 27 december 2018 – 2 januari 2019. Statistisk felmarginal är 2,5–4 procentenheter.

5G skapar kompetensbehov

Erik Ekudden, CTO i Ericsson-koncernen. Foto: Gonzalo Irigoyen
Erik Ekudden, CTO i Ericsson-koncernen. Foto: Gonzalo Irigoyen
– Lanseringen av den femte generationens mobilnät innebär ett större teknikskifte än de tidigare generationsskiftena. För industrin skapar 5G ett nytt landskap med fantastiska möjligheter.

Det säger Erik Ekudden, CTO i Ericsson-koncernen sedan juli förra året.
– Magnituden av förändringarna för konsumenter och företag de kommande fem–tio åren blir åtminstone ett lika stort steg för hela industrin som när vi skapade en massmarknad för mobiltelefonin i början av 1990-talet. 5G är en nyckelkomponent i digitaliseringen av hela samhället.

Blixtsnabb dataöverföring
Syftet med 5G är framför allt att klara av mobil dataöverföring med mycket stor bandbredd. Dataöverföringen går blixtsnabbt. Fördröjningarna blir inte större än enstaka millisekunder i stället för flera tiotals millisekunder som i dagens mobilnät.
– Om tidigare generationer mobilkommunikation byggdes för mänskliga interaktioner är 5G byggt för att också klara kraven för industrier och maskiner. Genom den superkorta fördröjningen och pålitliga kommunikationen i 5G-nätverk kan man till exempel inom tillverkningsindustrin för första gången skapa flexibel produktion när man inte längre behöver förlita sig på kablar. Tillförlitlig trådlös kommunikation har inte tidigare varit möjlig.

Flytta intelligens till molnet
En annan stor möjlighet med 5G är att man kan göra produkter smartare och flytta mer av intelligensen bort från maskinen upp i molnet och i realtid konfigurera, uppdatera och styra maskinen. Det möjliggör billigare capex-investeringar, snabbare releaser och produkter samt erbjudanden av nya tjänster.
– De nya 5G-näten ska vara så robusta att de klarar av betydligt mer kritiska applikationer än vad som har varit möjligt hittills. Det måste till exempel finnas inbyggd redundans i näten för att de ska vara säkra och ständigt tillgängliga.
I industrin blir 5G en effektiv global skalbar plattform för digitaliseringen.
– 5G skapar ett nytt och annorlunda landskap med spännande och fantastiska möjligheter för industriföretagen.
– Genom utbyte av information mellan självkörande bilar och 5G-nät kan bilarna köras och styras säkert och effektivt. Fordonen måste läsa in mycket data, bland annat för att kunna förbättra de självkörande egenskaperna.

Mycket efterfrågad kompetens
Teknikskiftet kommer att påverka arbetsmarknaden och karriärmöjligheterna för ingenjörer. Det gäller företag inom mobil kommunikation, men också företag inom alla andra branscher som digitaliseras. 5G hänger ihop med flera starka tekniktrender. Några av dem är mobilitet, molnteknik, Internet of Things, maskinintelligens och automation.
– För de som brinner för ett eller flera av dessa områden öppnas enastående karriärmöjligheter. Sådan kompetens är mycket efterfrågad.
– 5G är ett teknik- och affärsprojekt som kommer att pågå under många år. Än så länge har vi bara tagit de första stegen. Under 2018 får vi se de första kommersiella implementeringarna av 5G, säger Erik Ekudden.

Digitaliseringen omvandlar industrins kompetensbehov

Foto: Saab AB
Foto: Saab AB
Nu har digitaliseringen börjat ta riktig fart inom industrin. Trots att den här mognaden har kommit hos företagen behöver de hjälp, eftersom det är fråga om stora förändringar som genomsyrar den totala verksamheten.

Lars Ydreskog, vice vd på Combitech AB.
Lars Ydreskog, vice vd på Combitech AB.
Det betonar Lars Ydreskog, vice vd på Combitech AB, det obundna konsultbolaget inom Saab-koncernen med verksamhet inom teknik, miljö och säkerhet.
– Det har hänt oerhört mycket med digitaliseringen inom industrin bara under det senaste året, säger han. Företagen har mognat när det gäller hur man ska använda digitaliseringen för att utveckla nya produkter och tjänster, och att möjliggöra en effektivare verksamhet.
Lars Ydreskog kommer senast från Saabs affärsområde Aeronautics där han var chef för Operations där bland annat stridsflygplanet Gripen har utvecklats. Han har varit den drivande kraften bakom Saabs arbete inom modellbaserade arbetssätt och digitalisering.
– Den snabba utvecklingen innebär att vi har kommit ett steg förbi det som man kallar Industri 4.0. Det begreppet hängde nära samman med IoT och standarder kring hur maskiner, komponenter eller fordon ska kopplas upp.

Strategier för ekosystem
Idag har många företag skapat strategier för att bygga industriella ekosystem inom sina egna branscher.
– Ett konkret exempel från media är att taxitjänsten Uber köper upp till 24 000 självkörande bilar av Volvo. Volvo säljer alltså inte bilar till privatpersoner utan ett ekosystem med självstyrande fordon.
Artificiell intelligens, AI, har en viktig roll i den här utvecklingen inom industrin.
– Det som möjliggör den växande användningen av AI idag är i princip två faktorer. Dels möjligheten att få data distribuerad genom de trådlösa systemen 3G, 4G och 5G. Dels utvecklingen av högpresterande och kostnadseffektiva processorer.
Redan runt år 2000 pratade man om ”den nya ekonomin”. Då skulle många stora industriföretag använda internet för att bygga nya produkter och tjänster.
– De flesta av dessa projekt dog. Idag, 17 år senare, har många företag i princip samma vision. Skillnaden är att nu kommer det faktiskt att hända. Men trots dagens mognad hos företagen är det viktigt att förstå att de behöver hjälp, eftersom de står inför mycket stora förändringar som kommer att genomsyra den totala verksamheten, både tekniskt och kulturellt.

Kompetensförsörjningen till industrin
Mot den här bakgrunden är karriärmöjligheterna för ingenjörer mycket stora. Men det finns problem, inte minst med kompetensförsörjningen till industrin – och de måste lösas så fort som möjligt.
– Många av de ingenjörer som utexamineras idag från traditionella ingenjörsutbildningar vid högskolor och universitet har inte den profil som behövs för att utveckla de nya digitala produkterna och tjänsterna. Samverkan mellan industri och universitet och högskolor är avgörande för att kunna utveckla den kompetens som behövs för att Sverige ska kunna vara ledande inom digitaliseringen, säger Lars Ydreskog.