Etikettarkiv: Arbetsgivarverket

Jobba statligt med it, digitalisering eller informationssäkerhet

arbgivarverket_bild

”Vi behöver någon som mest är ute på nätet”. I statliga myndigheter kan du arbeta med utvecklande uppgifter inom it, digitalisering och informationssäkerhet och samtidigt göra skillnad för samhället och medborgarna.

Nästan 8 av 10 it-akademiker kan tänka sig att arbeta med it-utveckling, digitalisering eller informationssäkerhet hos en statlig myndighet, enligt Framtidens Karriär – It & Datas undersökning januari 2019.

Klicka här för mer information om att Jobba statligt – Lediga statliga jobb inom it

”Jobba statligt” är ett initiativ från Arbetsgivarverkets 240 medlemmar för att visa på karriär- och utvecklingsmöjligheter i statliga verksamheter.

Arbetsgivarverket - Jobba statligt
Statliga arbetsgivare har många likheter, de skiljer sig också åt vad gäller till exempel storlek och verksamhet – gemensamt för alla är dock målet att bidra till en positiv samhällsutveckling. En väl fungerande stat är avgörande för ett lands utveckling och här är statsförvaltning en viktig funktion för övriga samhällssektorer och för Sveriges tillväxt och ekonomiska utveckling.
Det viktiga samhällsuppdraget gör att statliga arbetsgivare attraherar den kompetens som gör det möjligt att uppnå visionen.

Håll koll på de lediga statliga jobben på www.jobbastatligt.se eller med appen ”Jobba statligt”

Sanoma logo

Statens långsiktiga digitalisering lockar många

Roger Vilhelmsson, chefsekonom på  Arbetsgivarverket. Foto: Catharina Biesèrt
Roger Vilhelmsson, chefsekonom på Arbetsgivarverket. Foto: Catharina Biesèrt
Intresset för att arbeta på en statlig myndighet är stort bland it-akademiker. 77 procent kan tänka sig att arbeta på en statlig myndighet. Att vara delaktig i myndigheternas snabba digitaliseringsutveckling och att kunna göra samhällsnytta på jobbet tilltalar många.

– Det är verkligen glädjande att så många it-akademiker kan tänka sig att arbeta på en statlig myndighet, inte minst eftersom de är nyckelkompetenser när det gäller att effektivisera verksamheterna, förenkla och förbättra servicen för medborgare och företag. Kännedomen om den snabba digitaliseringstakten och att statsförvaltningen investerar mycket och långsiktigt i digitaliseringsutveckling kan ha ökat, säger Roger Vilhelmsson, chefsekonom på Arbetsgivarverket.

Samhällsuppdraget är attraktivt
Att göra skillnad för medborgarna, arbeta med viktiga samhällsfunktioner och med statlig digitalisering i framkant är några faktorer som bidrar till att dataingenjörer och systemvetare kan tänka sig att arbeta med it-utveckling, digitalisering eller informationssäkerhet på en statlig myndighet.
– Dessa faktorer känner jag igen från andra liknande undersökningar. Förr i tiden var det nog tryggheten som man sökte sig till. Idag är det snarare utvecklande arbetsuppgifter och samhällsuppdraget som lockar. Det märks att den yngre generationens värderingar har fått ordentligt genomslag på arbetsmarknaden nu. De värdesätter verkligen möjligheten att göra samhällsnytta och att ha ett meningsfullt arbete, vilket staten kan erbjuda, säger Roger Vilhelmsson.

Möjligheter över myndighetsgränserna
Han anser att myndigheter på senare år blivit bättre på att marknadsföra sina karriärmöjligheter gentemot it-akademiker, men tycker att fler borde kommunicera den mångfald av karriärmöjligheter som myndigheterna kan erbjuda, även över myndighetsgränserna.
– Det är exempelvis ofta lätt att beviljas tjänstledighet om man arbetar på en myndighet och hittar ett intressant vikariat på en annan. Myndigheterna kan dessutom erbjuda många olika yrkesroller och naturliga kontaktvägar till andra statliga arbetsgivare, säger Roger Vilhelmsson.

AI, blockkedjor och system
Myndigheternas behov av kvalificerad personal inom it är stor. Särskilt eftertraktat är kompetens inom säkerhet, AI och block­kedjor, och individer som är intresserade av att bygga och utveckla gemensam it-struktur som kan användas av flera myndigheter.
– Det finns inget annat arbetsområde inom statsförvaltningen där suget efter kompetens är så stort. Inom utveckling av system, arkitektur och infrastruktur är behoven enormt stora. Just blockkedjor är ett område som jag personligen tror är på stark frammarsch, säger Roger Vilhelmsson.

Kan du tänka dig att arbeta hos en statlig myndighet med it-utveckling, digitalisering eller informationssäkerhet?
Om undersökningen
Framtidens Karriär – It & Data genomförde en undersökning mot ett slumpmässigt urval av it/dataingenjörer och systemvetare 27 december 2018 – 2 januari 2019. Statistisk felmarginal är 2,5–4 procentenheter.