Etikettarkiv: FMV

Gör skillnad på riktigt på FMV

Daniel Tourde, chef för enheten Spektral miljö och kommunikation på FMV. Foto: Gonzalo Irigoyen
Daniel Tourde, chef för enheten Spektral miljö och kommunikation på FMV. Foto: Gonzalo Irigoyen

Elektromagnetisk kompabilitet och ett störningsfritt frekvensspektrum är helt kritiskt, både för Försvarsmakten och det civila samhället. På enheten Spektral miljö på FMV kan du arbeta med dessa komplexa och utmanande frågor på den allra högsta nivån i ett unikt kompetenskluster.

Rätt frekvens och elektromagnetisk kompabilitet, EMC, är nödvändigt för så gott som alla kommunikationssystem, så att radiosignaler inte stör ut varandra och utrustningen därmed får sämre funktion och prestanda. I takt med samhällets snabba digitalisering, elektrifiering och utbyggnaden av alltmer komplexa kommunikationssystem blir kraven på EMC och samordning mellan civila och militära system allt högre. På Försvarets materielverks (FMV) enhet Spektral miljö och kommunikation samlas den främsta expertisen för detta samhällskritiska kunskapsområde. Det var därför Ibrahim Salloum, civilingenjör i elektronisk design med inriktning mot EMC, sökte sig hit.
– För mig var FMV ett självklart val. EMC har en mycket stark förankring i militär teknologi och här på FMV får man arbeta med den strängaste standarden, mest avancerade utrustningen och extremt kompetenta kollegor. Samtidigt finns en nära koppling till det civila samhället eftersom alla system måste samexistera och fungera i både krig och fred. Ytterst handlar det om rikets säkerhet och jag gillar att det finns en så tydlig samhällsnytta i det vi gör, säger Ibrahim som kom till FMV i juni i fjol efter ett par år som EMC-specialist i fordonsindustrin.

Vill du jobba med oss på FMV? Klicka på tjänsterna nedan för mer information och ansök

Ingenjörer inom elmiljö till Spektral Miljö (Sista ansökningsdag har passerat)

Ingenjörer inom frekvensförvaltning (Sista ansökningsdag har passerat)

Projektledare till Spektral miljö (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Omväxlande och dynamiskt
Ibrahim får medhåll av Daniel Tourde, nytillträdd chef för enheten. Han är civilingenjör i teknisk fysik och elektronik och har arbetat inom försvaret i 25 år, bland annat som förste forskare och enhetschef på FOI. Daniel framhåller att arbetet är väldigt omväxlande och dynamiskt, med både praktiska och teoretiska delar. Uppgifterna spänner över ett brett spektrum, med allt från mätningar i fält, kontroll av RÖS-rum (rum där inga signaler kan gå in eller ut), samordningsarbete nationellt och internationellt till avancerade analyser av komplexa vapensystem. FMV är även tillsynsmyndighet och tillhandahåller kunskap och kompetens till en rad andra myndigheter och aktörer, både i Sverige och internationellt.
– Det händer mycket hela tiden och tempot är högt. Vi ser gärna att våra medarbetare har olika bakgrunder, eftersom alla kompletterar varandra, säger Daniel. Det viktiga är att man har en förståelse för EMC, förmåga till reflektion och dialog och vill utvecklas och göra skillnad!

Ibrahim Salloum, civilingenjör i elektronisk design med inriktning mot EMC.
Ibrahim Salloum, civilingenjör i elektronisk design med inriktning mot EMC.
FMV – Enheten Spektral miljö

Vi rekryterar nu nya medarbetare med goda kunskaper i svenska och engelska, problemlösningsförmåga och engagemang. Här finns ett brett utbud av kompetensutveckling och många spännande karriärmöjligheter. FMV, Försvarets materielverk, är en myndighet som upphandlar, utvecklar och levererar materiel och tjänster till det svenska försvaret. Hos oss samlas specialister inom teknik, affärer, juridik och projektledning. Det är så vi möter det svenska försvarets behov –
i fred, kris och krig.

Nyfiken? Läs mer på www.fmv.se eller följ oss på LinkedIn och Instagram.

Jobba över hela spektrumet!

Erik Lundström och Ola Wimo på enheten Spektral miljö, FMV. Foto: Gonzalo Irigoyen

Att radiofrekvenser fungerar utan störningar är en förutsättning för så gott som alla kommunikationssystem, såväl civila som militära. På FMV kan du jobba med den här samhällskritiska verksamheten, i en dynamisk, internationell och snabbrörlig miljö.

Alla elektroniska kommunikationssystem måste frekvenskoordineras, så att de inte stör ut varandra och får försämrad funktion och prestanda. Det handlar ofta om mycket komplexa system, och kraven på samordning mellan civil och militär frekvensanvändning blir allt högre, både i Sverige och internationellt. Även enheter som inte är avsedda att sända ut radioenergi kan i vissa fall generera oönskade emissioner som kan störa kommunikationsutrustning och sensorer. Enheten Spektral miljö på Försvarets materielverk, FMV, har en central roll att spela för att skydda svenska intressen och se till att frekvensspektrumet fungerar. Ytterst handlar det om att skydda rikets säkerhet.
– Det är ett väldigt komplext, utmanande och spännande område. Vi arbetar bokstavligen över hela spektrumet, från elektroner till kompletta system och gör nytta på riktigt, berättar Erik Lundström, projektledare på Spektral miljö. Erik har lång erfarenhet av olika tekniska roller inom Försvarsmakten innan han kom till FMV 2007.

Vill du jobba med oss på Försvarets materielverk? Klicka här för att se våra lediga tjänster.

Dynamiska mål
Kollegan Ola Wimo, som arbetar med frekvensförvaltning och EMB (elektromagnetiska beräkningar), instämmer. Ola har studerat teknisk fysik och arbetade bland annat med olika typer av kommunikationssystem och som konsult innan han kom till FMV för tre år sedan.
– Det är ett fantastiskt brett och omväxlande arbete, med dynamiska mål, där det inte finns färdiga formler. Vår enhet levererar lösningar till andra verksamheter och röjer vägen för dem. Genom att möjliggöra optimal spektrumanvändning bidrar vi både till Sveriges försvarsförmåga och till det civila samhället.

Internationellt arbete
Arbetet innebär även internationella kontakter och förhandlingar. Spektral miljö är aktivt i internationella organisationer för att koordinera radiovågor, bland annat inom det europeiska samarbetsorganet CEPT samt ITU, som lyder under FN.
– En annan väldigt rolig aspekt av arbetet är de uppdrag vi lägger till FOI. Vi har en viktig roll i att styra forskningen så att den möter framtidens behov, säger Erik.
Nu söker Spektral miljö nya drivna och nyfikna ingenjörer, som kan arbeta både självständigt och i nära team. Här utvecklas du snabbt professionellt samtidigt som det finns en balans mellan arbete och fritid.
– På FMV tar man verkligen vara på medarbetarnas engagemang och kompetens, menar Ola. Det finns otroligt många karriärspår och ständigt nya utmaningar.

Vill du jobba med oss på Försvarets materielverk? Klicka här för att se våra lediga tjänster.

FMV

FMV, Försvarets materielverk är en myndighet som upphandlar, utvecklar och levererar materiel och tjänster till det svenska försvaret. Hos oss samlas specialister inom teknik, affärer, juridik och projektledning. Det är så vi möter det svenska försvarets behov – i fred, kris och krig. Enheten Spektral miljö rekryterar nu nya medarbetare med goda kunskaper i svenska och engelska, problemlösningsförmåga och engagemang. Här finns ett brett utbud av kompetensutveckling och många spännande karriärmöjligheter.

Nyfiken? Läs mer på www.fmv.se eller följ oss på LinkedIn och Instagram

Komplext och dynamiskt inom IT på FMV

Jakob Ordeberg, projektledare inom it-säkerhet och Rabbi Mohsin Pracic, projektledare inom informationssystem på FMV. Foto: Johan Marklund
Jakob Ordeberg, projektledare inom it-säkerhet och Rabbi Mohsin Pracic, projektledare inom informationssystem på FMV. Foto: Johan Marklund

Vill du arbeta med riktigt spännande och komplexa IT-uppdrag och samtidigt bidra till att försvara Sverige och göra världen säkrare? På FMV finns en mängd olika roller, både som specialist och generalist.

Försvarets materielverk, FMV, är en del av totalförsvaret och levererar utrustning och tjänster till Försvarsmakten. Det handlar ofta om stora, komplexa lednings- och informationssystem, med en mängd avancerade komponenter, som används för övningar och insatser i Sverige och internationellt. IT är en helt central del av systemen och kraven på säkerhet, prestanda och robusthet är mycket högt ställda.
– FMV ligger långt fram när det gäller informations- och ledningssystem. Det är väldigt dynamiskt och det händer mycket på området. Därför är det enormt spännande att arbeta här på FMV, berättar Jakob Ordeberg, som är projektledare inom IT-säkerhet på FMV ledningssystem.

Välkommen till FMV Ledningssystemmateriel! Klicka på länkarna nedan för ansökan

Ingenjörer specialiserade på informationssäkerhet

Projektledare med inriktning på informationssystem

Specialist eller generalist
Han får medhåll av sin kollega Rabbi Mohsin Pracic, som är projektledare inom informationssystem.
– Man kan jobba specialiserat med säkerhet eller produkter eller, som jag, med hela system. Här finns det en roll för både den som har en renodlad teknisk kompetens och för den som vill jobba mer med management och helheten. Det viktiga är att man är driven, nyfiken och kan tänka självständigt, säger Rabbi, som är lite ovanlig i att han är civilekonom och inte IT-specialist eller ingenjör.
Rabbi och Jakob framhåller att FMV erbjuder mycket goda möjligheter till kompetensutveckling och att den som vill utforska nya roller uppmuntras att göra det. Kompetensen på FMV är mycket hög och FMV har ett nära samarbete med andra myndigheter. FMV har också långsiktiga och affärsmässiga relationer till försvarsindustrin och IT-leverantörer.
– Det finns otroligt mycket kunskap och kompetens som man kan stödja sig på och ha som bollplank. Det är prestigelöst och vi löser problem tillsammans, säger Jakob.

Säkrare värld
FMV erbjuder inte bara några av Sveriges mest utmanande och spännande jobb inom IT. Myndighetens arbete är en av grundpelarna för försvaret av Sverige och för svenska militära förbands förmåga och säkerhet i internationella insatser. Detta är en viktig aspekt för Jakob och Rabbi. Båda är intresserade av omvärlden och vill bidra till ett bättre samhälle. Politisk, social och ekonomisk oro på många håll har skapat en större medvetenhet kring säkerhet och kommunikation.
– Säkra produkter och effektiva system är helt avgörande för att skydda nationella intressen, säger de. Det är väldigt positivt att få vara med och bidra till ett större ändamål och ett tryggare samhälle.

Välkommen till FMV Ledningssystemmateriel! Klicka på länkarna nedan för ansökan

Ingenjörer specialiserade på informationssäkerhet

Projektledare med inriktning på informationssystem

Klicka här för att se alla FMV:s lediga tjänster

Försvarets materielverk, FMV

Försvarets materielverk, FMV, hjälper till att försvara Sverige. Vi utformar och förser det svenska försvaret med försvarsmateriel och tjänster. Vi kall-ar det att vi levererar försvarslogistik. Vi är duktiga på både teknik och affärer. FMV arbetar med många spännande projekt i en internationell miljö. För oss är det viktigt att det vi gör kommer till nytta och att vi i partnerskap med vår kund Försvarsmakten möjliggör effektiva lösningar. Hos oss får man arbeta med samhällsviktiga uppdrag som i förlängningen syftar till att bevara fred och demokrati. FMV är en civil oberoende myndighet med 1600 anställda som finns på ett flertal orter i hela Sverige. Vårt huvudkontor finns i Stockholm.

Nyfiken? Läs mer på www.fmv.se