Etikettarkiv: Innovation

It-jobb med fokus på samhällsnytta

Fredrik Lundström, it-chef och Ida Eriksson, förvaltningsledare på Tullverket i Luleå. Foto: Viveka Österman
Fredrik Lundström, it-chef och Ida Eriksson, förvaltningsledare på Tullverket i Luleå. Foto: Viveka Österman

Tullverkets it-avdelning har all verksamhet samlad under ett och samma tak.
– Här finns många karriärvägar för den som vill kombinera sitt intresse för IT med utvecklande arbetsuppgifter som bidrar till samhällsnytta, säger Fredrik Lundström, it-chef på Tullverket i Luleå.

Medarbetarna på Tullverkets it-avdelning täcker hela spektrumet av arbetsuppgifter som förekommer på en it-avdelning och lite till. Utöver de vanliga administrativa systemen finns här även system för bland annat brottsbekämpning och effektiv handel.
– Vi gör allt i egen regi, har egen serverhall och utvecklar och driftar de allra flesta system själva. Eftersom vi är en stor och omfångsrik organisation som jobbar med det mesta finns det alltid möjlighet att prova andra arbetsuppgifter. Här kan man utvecklas efter sitt eget intresse, berättar it-chefen Fredrik Lundström.
Han får medhåll av Ida Eriksson, förvaltningsledare, som började på Tullverket för två år sedan.
– Jag arbetade tidigare som konsult, hade ett halvårsuppdrag här på avdelningen och trivdes så bra att jag blev kvar. Det som lockade var framförallt möjligheten att kunna arbeta mer långsiktigt och få utveckla mina kunskaper på djupet.

Innovation
Med facit i hand känner hon att valet var helt rätt.
– Absolut, det är en jättebra arbetsplats med högt i tak vilket är skönt, inte minst när man som jag är relativt ny i branschen. Här finns en bra mix av erfarna och mer juniora medarbetare vilket gör att det alltid finns någon som kan svara på de frågor som dyker upp.
Just nu arbetar avdelningen för fullt med att i samarbete med andra EU-länder digitalisera all tullhantering.
– Det innebär att vi utvecklar EU-gemensamma stöd för underrättelse, analys och brottsutredning. Vi har också ett ganska nytt, spännande projekt kring innovation, där vi bland annat gör utvärderingar av ny teknik och tittar närmare på hur vi kan använda till exempel AI, VR, AR och drönare. Om man vill ha ett roligt jobb, arbeta med spännande teknik och bidra till samhällsnyttan så är det här helt rätt plats, fastslår Fredrik Lundström.

Tullverket

Tullverkets it-avdelning har ett brett uppdrag, ligger långt fram tekniskt sett och satsar mycket på digitalisering. Avdelningen i Luleå är med sina cirka 200 anställda norra Sveriges största arbetsgivare inom it. Hos oss är du delaktig i utvecklingen inom flera spännande verksamhetsområden och arbetar sida vid sida med bland annat systemutvecklare, systemtekniker och webbutvecklare.

www.tullverket.se

Innovation och kreativitet på SEB IT

Stephanie Carlsson och Adrian Opsahl, utvecklare på enheten Hosting and Integration på SEB. Foto: Johan Marklund
Stephanie Carlsson och Adrian Opsahl, utvecklare på enheten Hosting and Integration på SEB. Foto: Johan Marklund

Vill du jobba med framtidens digitala lösningar i en innovativ och kreativ miljö?
Välkommen till SEB, som har ett brett spektrum av karriärmöjligheter för IT-specialister. Här kan du fördjupa dig som specialist eller bredda din kompetens som generalist.

Många spännande nya digitala lösningar utvecklas inom bank och finans, och SEB är en av de mest innovativa och drivande aktörerna.
– SEB har länge gått i bräschen för IT inom finansbranschen. Vi var tidiga med att nyttja modern informationsteknik. Det finns en stark entreprenörsanda och vilja att ligga i framkant, säger Adrian Opsahl, som arbetar som utvecklare på enheten Hosting and Integration på SEB i Arenastaden i Solna. Här arbetar cirka 4500 personer och många av dessa inom IT.
Adrian, som är civilingenjör i teknisk fysik från KTH, kom till SEB som konsult för åtta år sedan. Han trivdes väldigt bra och när han fick erbjudande om fast anställning nappade han.
– Det är stor skillnad mot att vara konsult. Som anställd kan jag bygga upp långsiktiga lösningar och utvecklas på ett helt annat sätt, säger han.

Pröva olika roller
Stephanie Carlsson, som också arbetar som utvecklare på samma avdelning, kom till SEB på ett liknande sätt. Efter studier i systemvetenskap i Uppsala började hon som konsult på SEB för drygt fyra år sedan och har nu varit anställd i tre år.
– Det finns så många möjligheter här, det är svårt att hitta en arbetsplats som erbjuder en sådan bredd. Här har vi en mängd olika inriktningar och vi får verkligen chansen att pröva på olika roller. Istället för att byta arbetsgivare kan man byta avdelning, säger hon.
Adrian håller med. På SEB kan den som har intresse och driv vara ”intraprenör” och utvecklas inom företaget. Han framhåller att det finns en stark kultur av kompetensutveckling och en uppmuntrande inställning från chefer och ledning till att lära nytt eller pröva en annan roll. Rörligheten är stor mellan olika funktioner. En spännande möjlighet är Innovation Lab. Där kan medarbetare ”pitcha” sina egna innovations- och förbättringsidéer och få chansen att testa hur de skulle kunna fungera i verkligheten. Innovation Lab är ett av många exempel på hur medarbetare värdesätts och blir katalysatorer för innovation och förändring.
IT på SEB är en integrerad del av hela verksamheten. Många initiativ syftar till att förenkla samarbetet mellan IT och affären. Nya kundförväntningar och stränga säkerhetskrav driver utvecklingen och Adrians och Stephanies avdelning jobbar lite som spindeln i nätet för att få olika system, så väl interna som ut mot kunderna, att fungera.
– SEB strävar alltid efter att tillhandahålla tjänster som kunderna efterfrågar och att utveckla säkra lösningar. Vårt viktigaste kapital är kundernas förtroende, de måste verkligen kunna lita på oss. Det ställs höga krav på banker att leverera tjänster och produkter som inte bara är användarvänliga, utan också uppfyller stränga säkerhetskrav. Här får vi vara med och utveckla framtidens lösningar, säger Stephanie.

Nytänkande och tradition
Stephanie och Adrian framhåller samtidigt att vissa gamla IT-system, som utvecklades för närmare 50 år sedan, fortfarande håller måttet och används i kombination med nya lösningar.
– Det kännetecknar SEB, blandningen av tradition och nytänkande. Här kombineras tryggheten, stabiliteten och styrkan hos ett väletablerat, renommerat och globalt storföretag med ny teknik och agila arbetssätt där fokus ligger på innovation och problemlösning.
Eftersom det finns en sådan bredd av olika arbetsuppgifter och stora möjligheter till kompetensutveckling och fortbildning är det mindre viktigt vilken formell utbildning man har så länge man har adekvat IT-kunskap.
– Se bara på oss två, vi har helt olika utbildningsbakgrund. Här jobbar civilingenjörer av olika slag, kemister, systemvetare och en rad andra. Det viktiga är personliga egenskaper, som nyfikenhet och driv. Den som tycker om utmaningar och vill växa passar in på SEB.

Vill du också jobba på SEB. Se våra lediga tjänster och ansök här

SEB
SEB är en av Nordens ledande affärsbanker med ett brett utbud av finansiella tjänster och med representation i ett 20-tal länder runt om i världen. Koncernen har drygt 15 000 anställda. Visionen är att alltid leverera service i världsklass till kunderna och där spelar IT en avgörande roll. IT är affärsdrivande och integrerat i hela verksamheten. Det finns många spännande karriärmöjligheter för IT-utbildade och flera program för unga professionella, bland annat Tech-program och ett internationellt traineeprogram.

www.sebgroup.com/career

SEB logotype

Digital transformation tar Alfa Laval in i framtiden

Johan Malmgren, Group CIO, Anita Paulsson, ansvarig för Unified Communicationsområdet och Mattias Jonasson, gruppchef i teamet Digital & Information hos Alfa Laval. Foto: Caroline Jacobsen
Johan Malmgren, Group CIO, Anita Paulsson, ansvarig för Unified Communicationsområdet och Mattias Jonasson, gruppchef i teamet Digital & Information hos Alfa Laval. Foto: Caroline Jacobsen
På Alfa Laval spelar IT en viktig roll i processerna för bland annat produkt­utveckling, försäljning och eftermarknad. Just nu pågår en omfattande transformation där digitala verktyg ska göra verksamheten mer flexibel och bidra till att riva barriärer både organisatoriskt och geografiskt.

Alfa Laval är ett företag som funnits i mer än 130 år och där innovation, teknikutveckling och förvärv tagit verksamheten in i framtiden.
– Företaget har under årens lopp kommit att omfatta allt fler verksamhetsområden. Idag återfinns Alfa Laval inom ledande applikationer för vattenrening, ren energi, sjöfart, livsmedelsproduktion, avfallshantering, läkemedelsutveckling och mycket mer. Våra globala team utformar och implementerar, i nära samarbete med våra kunder, processer för raffinering, återvinning och rening av naturliga resurser som sammantaget bidrar till en mer hållbar framtid, säger Johan Malmgren, Group CIO, Alfa Laval.
Sedan en tid tillbaka pågår en digital transformation av verksamheten där man genom att ta ett helhetsgrepp om företagets processer skapar en IT-plattform för framtiden. Det innebär mer strukturerade arbetssätt vilka samtidigt möjliggör större flexibilitet, lägre kostnader och högre kvalitet i leveranserna.
– I praktiken handlar det om att bygga en process- och IT-plattform som stödjer vår verksamhet, och gör det möjligt att kunna arbeta med digitalisering på ett effektivt och agilt sätt. Detta är ett stort och viktigt fokusområde som vi driver i ett antal parallella program vilka har en direkt koppling till högsta affärsledning, förklarar Johan Malmgren.

Utmaningar
Mattias Jonasson är gruppchef i teamet Digital & Information som bland annat arbetar med lösningar för smart kommunikation och Content Management.
– Den största utmaningen för oss just nu är koordineringen mellan våra stora IT-program: detta kräver resurser inom arkitektur och programstyrning.
Själv har han arbetat på Alfa Laval sedan 2006.
– Elva år kan tyckas vara en lång tid men det har gått fort eftersom jag trivts väldigt bra, och haft en stadig utveckling med förändrade arbetsuppgifter. Ansvaret har ökat i takt med kunskap och erfarenhet och jag har hela tiden haft stora möjligheter att driva, leda och påverka vilket jag tycker är inspirerande och viktigt för att kunna göra ett bra jobb.
Anita Paulsson, ansvarig för Unified Communicationsområdet, började på Alfa Laval för tre år sedan.
– Jag ansvarar bland annat för att driva verksamhetens globala utrullning av Skype-telefoni. Det är inte så många andra stora bolag som gjort detta globalt vilket är en spännande utmaning.

Många möjligheter
Hon påpekar att digital transformation i slutänden handlar relativt lite om teknik och väldigt mycket om människor. Kärnpunkten är att transformera organisationen till att kunna dra fördel av de möjligheter som ny teknik, nya produkter och tjänster samt nya beteenden ger.
– Jag ser själva informationsflödet till slutanvändaren som en stor utmaning. Ta till exempel Office 365-produkterna, som min enhet ansvarar för, där det kommer nyheter precis hela tiden. Vi som använder appar privat har alla varit med om uppdateringar utan föregående information. Nu händer samma sak med arbetsverktygen, men i yrkeslivet är acceptansen för oannonserade förändringar något lägre.
Mattias Jonsson nickar instämmande.
– De nya molnbaserade verktygen kräver en viss arbetsinsats för att man ska kunna hålla sig uppdaterad. Samtidigt ger den nya tekniken många möjligheter till att jobba när och var som helst. Den skapar även större global samhörighet eftersom du hela tiden, även om du inte är på plats rent fysiskt, träffar kollegor som jobbar i andra delar av världen.

Framtid
Digitaliseringen har inte för inte kallats för den fjärde industriella revolutionen. För Alfa Lavals del kommer den att leda till väldigt många projekt inom området.
– Projektledare har en ljus framtid liksom arkitekter med fokus på teknik- och processförståelse. Målet är inställt på att våra kunder ska uppleva ett mervärde i att det blivit ännu enklare att göra affärer med oss. Och våra anställda ska även fortsättningsvis uppleva att Alfa Laval är ett spännande och utvecklande företag att arbeta i, fastslår Johan Malmgren.

Alfa Laval
Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering. Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2016 en omsättning på cirka 35,6 miljarder kronor och har cirka 17 000 anställda.

Alfa Laval
Rudeboksvägen 1
226 55 Lund
Tel: 046- 36 65 00
www.alfalaval.se

SEB vågar tänka nytt och kreativt kring IT-lösningar

William Jonsson och Annika Uddgård på SEB. Foto: Gonzalo Irigoyen
William Jonsson och Annika Uddgård på SEB. Foto: Gonzalo Irigoyen

Inom SEB:s IT-verksamhet finns en enorm bredd av system, tjänster och lösningar. Banken har gått från en traditionell infrastruktur med gamla legacysystem till en agil arbetsmiljö som ligger i den digitala utvecklingens absoluta framkant.

Under de senaste fem åren har SEB genomgått en stor resa med ett tydligt mål: att utnyttja de senaste lösningarna för att driva en avancerad IT-verksamhet med stort fokus på nytänkande och utveckling. Det finns fortfarande förbättringsområden men resan har gått över förväntan och resultaten har inte låtit vänta på sig.
– Vissa delar av vår IT-verksamhet har kommit väldigt långt medan andra delar först nu gör ett skifte. Många har en förutfattad mening om hur IT fungerar på bank, men hos oss finns inga givna sätt att arbeta utan vi har riktat in oss på gemensamma mål och oavsett vad man är intresserad av finns det något att hämta här, konstaterar teamchefen William Jonsson, som kom till SEB via bankens IT Young Professionals Program. Se filmen om SEB Young IT professionals
SEB:s digitala arbete har, med stöd från ledningen, i stadig takt omvandlats till att snarare påminna om ett storföretag inom IT än en bank. Arbetet har bland annat inkluderat att minska ner storleken på projekt, introducera ny teknik och att ha en öppnare och mer flexibel arbetsmiljö. Klimatet uppmuntrar till samarbete och engagemang i frågor man är intresserad av och kan bidra till.
– Vi har gått från att vara kalkylerande och att slå vakt om nya initiativ till att se potentialen i att inte veta hur marknaden ser ut i morgon. Det gör att vi vågar satsar mer och prova nya saker, och lyckligtvis har vi de finansiella musklerna som krävs för detta. Det skapar massor av möjligheter för oss att testa våra idéer och, viktigast av allt, ger oss modet att misslyckas.

SEB går mot open source
– Hela SEB:s IT-verksamhet genomsyras av en framtidstro, som framförallt präglas av en beslutsamhet att se möjligheter snarare än problem. Till skillnad från många andra aktörer har banken till exempel valt att anamma konceptet med open source, vilket gör den bättre förberedd på det kommande införandet av PSD2. Länge ansågs open source som något riskabelt, men SEB fokuserar redan på ”inner source”, där all kod ska kunna delas mellan alla våra utvecklingsavdelningar. Dessutom inväntar vi ett godkännande från ledningen att gå helt open source, så när PSD2 introduceras nu 2018 kommer vi redan att vara på banan. Det finns enorma fördelar med att samarbeta med fristående aktörer, inte minst för att vi då kan dra nytta av varandras innovationer och förstärka den lärande miljö vi redan har.

Rätt attityd är avgörande
William poängterar att ett kontinuerligt lärande är en hörnsten i bankens IT-verksamhet och att alla sporras till utbildning, såväl genom kurser, konferenser och utbildningar som genom att hitta egna metoder till kunskapsinhämtning. På så vis blir rätt attityd och engagemang för teknik och IT lika avgörande som formella kunskaper. Vi ser hur andra IT-bolag arbetar och lär oss av både deras misstag och deras framgångar, samtidigt som vi hela tiden strävar efter att utveckla nydanande lösningar. På SEB finns cirka 120 utvecklingsteam varav mitt eget team stöttar de cirka 50 som fokuserar på Microsoft-relaterad utveckling. Vi arbetar med Continuous Delivery för att automatisera IT-infrastruktur-relaterade processer.

En nytänkande kultur
Annika Uddgård började på SEB som COBOL-programmerare 2015 och inledde sin karriär med både förvaltning och nyutveckling. Under 2017 fick hon tillsammans med några kollegor i uppdrag att ta över och driva ett helt nytt system och hon har lärt sig mycket nytt om teknik och IT.
– Det finns många initiativ kring ny teknik inom SEB, exempelvis blockchain-tekniken, stora satsningar på big data och dataanalys för att kunna ligga steget före. Verksamheten börjar mer och mer inse värdet av IT och vi pratar mycket om hur digitaliseringen skapar nya möjligheter för oss och våra kunder.
Hon berättar att det finns en nytänkande kultur på SEB där idéer från medarbetarna fångas upp och förverkligas.
– Det senaste året har det arrangerats två hackathons som varit öppna för alla och via Innovation Lab kan vi som medarbetare utveckla och presentera våra uppslag med möjlighet att förverkliga dem på riktigt. Samtalet om teknik är närvarande, oavsett om det är i fikarummet eller på formella möten, så jag tror att vi går en spännande framtid till mötes, avslutar Annika.

SEB
SEB är en av Nordens ledande affärsbanker med ett brett utbud av finansiella tjänster och med representation i ett 20-tal länder runt om i världen. Koncernen har drygt 15 000 anställda. Visionen är att alltid leverera service i världsklass till kunderna och där spelar IT en avgörande roll. IT är affärsdrivande och integrerat i hela verksamheten.
Förutom SEB IT Young Professional Program finns även ett internationellt traineeprogram som erbjuder roller inom hela SEB.

För ansökningstider och mer information: www.sebgroup.com/career