Etikettarkiv: IT-avdelning

Teknik i framkant och agila team på Pensionsmyndigheten

Viktor Hamnholm Löfgren, testare, Daniel Stagnell, systemarkitekt och Farah Alrobaye, systemvetare hos Pensionsmyndigheten. Foto: Gonzalo Irigoyen
Viktor Hamnholm Löfgren, testare, Daniel Stagnell, systemarkitekt och Farah Alrobaye, systemvetare hos Pensionsmyndigheten. Foto: Gonzalo Irigoyen

Vill du arbeta i agila team, med den allra senaste tekniken och med uppgifter som gör verklig samhällsnytta? Pensionsmyndigheten erbjuder en rad spännande karriärmöjligheter, i en öppen, prestigelös och kreativ arbetskultur.

I takt med att samhället blir allt mer digitaliserat ökar kraven på våra myndigheter att tillhandahålla snabba, effektiva och säkra digitala tjänster till medborgarna. På Pensionsmyndigheten ligger man därför i den absoluta framkanten när det gäller teknik och digitala lösningar. Det är en kreativ, dynamisk och snabb arbetsplats, där du verkligen kan göra avtryck.
– Jag kom hit för sju år sedan och blev redan då överraskad över hur modern tekniken var. Sedan dess har utvecklingen gått enormt snabbt, så vi befinner oss verkligen i framkant, berättar systemvetaren Farah Alrobaye. Farah kommer från telekombranschen, och när hon började på Pensionsmyndigheten var det i rollen som testare. Idag arbetar hon som scrum master och leder ett agilt utvecklingsteam.

Snabbt tempo
Kollegan Viktor Hamnholm Löfgren började på Pensionsmyndigheten för två år sedan, direkt efter examen från yrkeshögskola, där han pluggade test-automatisering. Nu jobbar han som testare, med fokus på automatiserad testning. Parallellt med detta gör han en hel del utvecklingsarbete.
– Det är ett högt tempo, med korta ledtider och det händer mycket hela tiden. Här är det inga kvartalsreleaser, utan vi släpper koder kontinuerligt. Så fort något är klart så släpps det ut i produktionen, vilket är spännande och kul, säger han.

Avdelningar tänker lika
Arbetssättet på avdelningen är utpräglat agilt, med sammansvetsade utvecklingsteam, där systemarkitekter, utvecklare, testare och andra kompetenser arbetar tätt tillsammans. Teamen har stor självständighet och ett nära samarbete med andra team.
– Det är ett kreativt och stimulerande sätt att arbeta på. Kompetensen inom teamen är hög och det är prestigelöst. Det finns alltid någon att rådfråga eller bolla idéer med och man har stor frihet så länge man levererar, berättar Daniel Stagnell, systemarkitekt, som arbetat i den statliga sektorn i 18 år. Till Pensionsmyndigheten kom han i höstas, lockad av möjligheten att jobba med avancerad it i nära samarbete med verksamheten.
– Verksamheten är i högsta grad delaktig i det vi gör. Vi för tillsammans en ständig diskussion om myndighetens behov, vart tekniken är på väg och hur vi ska prioritera. Dessutom utmärker sig Pensionsmyndigheten på så sätt att det inte bara är inom it som vi arbetar agilt. Hela myndigheten har en kunddriven, agil organisation. De olika avdelningarna tänker lika och vi talar samma språk.

Pröva sina vingar
Alla tre lyfter fram att Pensionsmyndigheten är en arbetsplats där det är lätt att trivas och där man har stora möjligheter att testa olika roller och pröva sina vingar. Man uppmuntras att pröva nytt om man så vill, eller att fördjupa sina kunskaper och bli specialist om man är särskilt lockad av något specifikt område. It-avdelningen har cirka 300 medarbetare i Stockholm och i Luleå. Bland kompetenserna finns exempelvis DevOpsspecialister, systemarkitekter, frontendutvecklare, utvecklingsledare, javautvecklare, it-säkerhetsspecialister, agila coacher, UX-designers och testare.
– Eftersom vi är en så pass stor it-avdelning, som dessutom växer, så finns det en stor flexibilitet att jobba inom andra roller, tillfälligt eller under en längre tid. Det är väldigt omväxlande och utmanande och man utvecklas snabbt. Som ny får man stort stöd av sina kollegor, säger Viktor.
Gemensamt för Farah, Viktor och Daniel är att de inte bara vill arbeta med it i framkant. Avgörande för dem när de sökte sig till Pensionsmyndigheten var en vilja att bidra till samhället och göra nytta i ett större sammanhang. Pensionsmyndighetens verksamhet påverkar alla i samhället och det är centralt att tjänsterna är säkra, effektiva och möter medborgarnas förväntningar.
– Det är en viktig produkt och en viktig organisation, säger Farah. Här skapar vi nytta och värde för alla medborgare.

Pensionsmyndighetens IT-avdelning

Pensionsmyndighetens it-avdelning har cirka 300 medarbetare i Stockholm och Luleå. Utvecklare, testare och systemspecialist är de vanligaste rollerna. Vi har omkring 5 000 000 rader kod i våra tjänster och 200 000 automatiserade processer. Våra medarbetare trivs – 97 procent är stolta över att arbeta här och 96 procent har förtroende för sin chef och upplever att de får stöd från sina kollegor, enligt vår medarbetarundersökning. Vi jobbar agilt och med teknologi i framkant.

Nyfiken? Läs mer på pensionsmyndigheten.se/itjobb

It-jobb med fokus på samhällsnytta

Fredrik Lundström, it-chef och Ida Eriksson, förvaltningsledare på Tullverket i Luleå. Foto: Viveka Österman
Fredrik Lundström, it-chef och Ida Eriksson, förvaltningsledare på Tullverket i Luleå. Foto: Viveka Österman

Tullverkets it-avdelning har all verksamhet samlad under ett och samma tak.
– Här finns många karriärvägar för den som vill kombinera sitt intresse för IT med utvecklande arbetsuppgifter som bidrar till samhällsnytta, säger Fredrik Lundström, it-chef på Tullverket i Luleå.

Medarbetarna på Tullverkets it-avdelning täcker hela spektrumet av arbetsuppgifter som förekommer på en it-avdelning och lite till. Utöver de vanliga administrativa systemen finns här även system för bland annat brottsbekämpning och effektiv handel.
– Vi gör allt i egen regi, har egen serverhall och utvecklar och driftar de allra flesta system själva. Eftersom vi är en stor och omfångsrik organisation som jobbar med det mesta finns det alltid möjlighet att prova andra arbetsuppgifter. Här kan man utvecklas efter sitt eget intresse, berättar it-chefen Fredrik Lundström.
Han får medhåll av Ida Eriksson, förvaltningsledare, som började på Tullverket för två år sedan.
– Jag arbetade tidigare som konsult, hade ett halvårsuppdrag här på avdelningen och trivdes så bra att jag blev kvar. Det som lockade var framförallt möjligheten att kunna arbeta mer långsiktigt och få utveckla mina kunskaper på djupet.

Innovation
Med facit i hand känner hon att valet var helt rätt.
– Absolut, det är en jättebra arbetsplats med högt i tak vilket är skönt, inte minst när man som jag är relativt ny i branschen. Här finns en bra mix av erfarna och mer juniora medarbetare vilket gör att det alltid finns någon som kan svara på de frågor som dyker upp.
Just nu arbetar avdelningen för fullt med att i samarbete med andra EU-länder digitalisera all tullhantering.
– Det innebär att vi utvecklar EU-gemensamma stöd för underrättelse, analys och brottsutredning. Vi har också ett ganska nytt, spännande projekt kring innovation, där vi bland annat gör utvärderingar av ny teknik och tittar närmare på hur vi kan använda till exempel AI, VR, AR och drönare. Om man vill ha ett roligt jobb, arbeta med spännande teknik och bidra till samhällsnyttan så är det här helt rätt plats, fastslår Fredrik Lundström.

Tullverket

Tullverkets it-avdelning har ett brett uppdrag, ligger långt fram tekniskt sett och satsar mycket på digitalisering. Avdelningen i Luleå är med sina cirka 200 anställda norra Sveriges största arbetsgivare inom it. Hos oss är du delaktig i utvecklingen inom flera spännande verksamhetsområden och arbetar sida vid sida med bland annat systemutvecklare, systemtekniker och webbutvecklare.

www.tullverket.se

Gör en insats för samhället på polisens it-avdelning

Linus Ek, systemutvecklare på polisens it-avdelning och Marie Axelsson Wetterhall, forensisk laborant på NFC. Foto: Lasse Hejdenberg
Linus Ek, systemutvecklare på polisens it-avdelning och Marie Axelsson Wetterhall, forensisk laborant på NFC. Foto: Lasse Hejdenberg

Som medarbetare på polisens it-avdelning är man delaktig i utvecklingen inom många spännande verksamhetsområden. Här kan man göra skillnad – för en effektivare polisverksamhet och för ett rättssäkert och demokratiskt samhälle.

Medarbetarna vid polisens it-avdelning svarar för att tillhandahålla it-stöd till hela polismyndigheten och dess omkring 30000 medarbetare. Detta medför en mycket omväxlande arbetsplats där inget uppdrag är det andra likt och där det pågår ett tätt utbyte med andra avdelningar. Systemutvecklaren Linus Ek har arbetat med it-verksamheten för Nationellt forensiskt centrum (NFC) sedan 1995, och han berättar att arbetet omfattar allt från att undersöka lagringsmedier till att utveckla nya metoder, system och verktyg för att förbättra analys-arbetet.
– Jag har arbetat med it- och systemutvecklingsfrågor hela livet, bland annat inom räddningstjänsten och här hos polisen. Det är ett oerhört varierat jobb eftersom polisväsendet inbegriper väldigt många olika ämnesområden och därmed också ständigt medför nya och spännande utmaningar. Ena dagen kan vi bygga system för dna-analyser, nästa utvecklar vi verktyg för vapenundersökningar. Varje nytt uppdrag blir nästan som att arbeta för ett nytt företag.

Effektiviserar handläggning
Det senaste uppdraget var att bygga ett nytt system, SlimDrog, för digital administration åt droganalyssektionen på NFC. Syftet var att kraftigt effektivisera handläggning och analys av beslagtagna substanser, bland annat för att snabbare kunna klassificera nya droger genom att inledningsvis föra över information från instrument direkt till ärende-systemet.
– Vi hanterar omkring 50000 ärenden varje år och det ställer krav på vår verksamhet att ständigt vara à jour och i förändring framåt. I nuläget sköts resultathantering vid våra instrument manuellt, så SlimDrog kommer att både spara enormt mycket tid och modernisera verksamheten. Denna effektivisering utgör en del av en rationaliseringsresa som pågått under en längre tid, som också inkluderar ökad specialisering, kortare handläggningstider och höjd kvalitet, berättar Marie Axelsson Wetterhall, forensisk laborant på NFC, där hon arbetat sedan 1994.

Agil systemutveckling
Systemet utformades i nära samarbete mellan it-avdelningen och droganalyssektionen NFC, och arbetet genomfördes på ett agilt sätt. Förutom Marie och Linus var ytterligare två kollegor, en från varje avdelning, inblandade i att rita upp en prototyp.
– Vi samverkade redan från början genom att specificera våra behov och genom täta avstämningsmöten. Det ledde till korta beslutsvägar mellan användare och utvecklare och ett väldigt effektivt arbetsflöde. Vi har en komplex verksamhet, så för oss som användare var det väldigt positivt att få chansen att förklara vilka krav som fanns. Samarbetet har varit en stor framgång, betonar Marie.
– Utvecklingen har justerats efterhand och när frågetecken har dykt upp har vi genast kommunicerat det med varandra. I förlängningen handlar det om tillgänglighet och tydlig dokumentation i kombination med att vi som medarbetare har haft mandat att utforma ett system som verkligen tillgodoser reella behov, lägger Linus till.
Såväl Marie som Linus understryker att det goda samarbete de har haft kring SlimDrog är en återspegling av klimatet mellan avdelningarna.

Stort engagemang
Linus berättar att it-avdelningen präglas av en bra arbetsmiljö med stort medarbetarinflytande, där delaktighet välkomnas. Det finns också mycket god potential till fortbildning och att prova på nya positioner inom organisationen. Bland annat finns satsningen ”Exploration Day”, där medarbetarna två gånger om året kan avsätta tre heldagar för att utforska något helt nytt inom verksamheten.
– Engagemanget bland medarbetarna är väldigt stort och det är verkligen roligt. Till syvende och sist gör vi en oerhört viktig insats för samhället och det ger en enorm arbetstillfredsställelse, avslutar de.

Jobba på Polisens IT-avdelning. Se våra lediga tjänster och ansök här

Polisens it-avdelning
Polisens it-avdelning levererar it-stöd till hela Polismyndigheten och dess cirka 30 000 medarbetare. Fokus är att generera verksamhetsnytta – med hög utvecklingstakt och modern teknik, utifrån agila principer och förhållningssätt. Här sköter cirka 800 anställda utveckling, drift och underhåll av it-stödet till myndighetens olika verksamhetsområden.
Avdelningen ansvarar även för att införskaffa it-system och it-applikationer och införa dem i Polismyndighetens verksamhet. It-avdelningen har även ett funktionsansvar för den del av säkerhets- och verksamhetsskyddet som omfattar it- och digital informationssäkerhet samt signalskydd.

www.polisen.se/lediga-jobb

Polisen logotype