Etikettarkiv: Saab

Framtidens cybersäkerhet utvecklas på Saab

Daniel Fäldt och Jenny Hållmats från Saabs affärsenhet Cyber Security. Foto: Johan Marklund
Daniel Fäldt och Jenny Hållmats från Saabs affärsenhet Cyber Security. Foto: Johan Marklund

Cyberattacker är idag ett av de främsta hoten mot samhället.
Vill du utveckla cybersäkerhet i den absoluta framkanten, i en miljö där du har ena foten i framtiden? Saab expanderar snabbt och söker nu Sveriges vassaste ingenjörer och IT-specialister till Cyber Security-området.

Saab har sedan starten för över 80 år sedan drivit den tekniska utvecklingen på en rad områden, med banbrytande produkter, tjänster och lösningar. Saabs vision, “Det är en mänsklig rättighet att känna sig säker” genomsyrar arbetet i företaget. Inom affärsenhet Cyber Security utvecklas nya lösningar för Saabs produktportfölj utifrån ett cybersäkerhetsperspektiv. Data är en eftertraktad råvara, som ständigt utsätts för attacker av olika slag. Det kan röra sig om exempelvis att stjäla innovationer, sprida desinformation eller rena sabotage. En viktig del av arbetet inom Cyber Security är att ta fram en molnplattform, Egira, där Saab och företagets kunder kan skydda sin data, sina produkter och samtidigt behålla kontrollen över datan.
– Tidigare handlade försvaret av samhället om att skydda fysiska gränser och avvärja väpnade angrepp. Idag har hoten flyttat in i den digitala världen. I takt med den snabba digitaliseringen av så gott som samtliga delar av samhället ökar också sårbarheten. En säker molnmiljö för myndigheter och företag som idag jobbar med kritisk infrastruktur eller samhällsbärande funktioner är därför avgörande om vi ska kunna skydda viktiga intressen, säger Daniel Fäldt, som ansvarar för området Secure Cloud inom affärsenhet Cyber Security.

Jobba med oss på Saab. Klicka här för att se våra lediga tjänster

AI utforskar satellitdata
En annan stor satsning på Saab är utveckling av AI, artificiell intelligens. Denna teknologi används bland annat till att utforska satellitdata från rymden för att skapa lägesbilder av den fysiska miljön till havs, på land och i luften och på så sätt kartlägga mönster och upptäcka avvikelser.
– Det genereras enorma mängder data i vårt samhälle. Genom AI-teknik så kan helt nya innovationer och företag skapas vilket gör att datan också blir en alltmer efterfrågad råvara. För en människa är det helt omöjligt att hantera datamängden och få en helhetsbild. AI med hög beräkningskraft är ett mycket effektivt verktyg för att sålla och analysera den här värdefulla informationen. Genom att använda AI till den här typen av uppgift frigör man även den mänskliga kompetensen, så att människor kan fokusera på områden där de gör mest nytta, förklarar Jenny Hållmats, som är chef för marknadsföring, marknad och försäljning på Saabs affärsenhet Cyber Security.

Stor innovationshöjd
Saab skapade affärsenheten Cyber Security för två år sedan och den växer idag snabbt. Saab rekryterar nu drivna talanger inom ett brett fält, som vill vara med och utveckla morgondagens spjutspetsteknologi inom cybersäkerhet och AI. Innovationshöjden är stor och utvecklingen går med hisnande fart. Arbetssättet är agilt och fokus är att ligga i den absoluta framkanten för att möta framtidens utmaningar.
– Vi söker medarbetare som är intresserade av säkerhetsfrågor, gillar att ta eget ansvar och trivs med att inte alltid ha helt väldefinierade uppgifter. Det är en kreativ, dynamisk arbetsplats, där vi är väldigt snabbfotade. Det är som att jobba på en start-up, samtidigt som man har Saabs stora organisation och enorma kompetens i ryggen, berättar Daniel.

Stor rörlighet
Saab är ett av Sveriges mest FoU-intensiva företag och det finns en stor rörlighet inom koncernen, både i Sverige och internationellt. Jennys och Daniels karriärer är goda exempel på möjligheterna som Saab erbjuder. Jenny, som läste teknisk fysik i Uppsala, kom till Saab för att göra sitt ex-jobb för närmare 20 år sedan och har blivit kvar sedan dess, med undantag för en kort period utanför koncernen. Daniel har examen i elektroteknik från Lund och började på Saab för 13 år sedan, efter att ha arbetat några år i försvarssektorn. Båda har prövat en rad olika roller inom olika enheter och framhåller de goda möjligheterna till kompetensutveckling och att pröva nytt. En viktig dimension för Jenny och Daniel är också Saabs stora samhällsengagemang.
– Här känner man verkligen att man gör nytta för samhället och människors säkerhet, säger Jenny. Våra produkter och teknologier skapar en tryggare värld och det ger stor tillfredsställelse och mening.

Jobba med oss på Saab. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Saab Cyber Security

Saab levererar marknadsledande och högteknologiska produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet till den globala marknaden. Saab har verksamhet i 35 länder på alla kontinenter och kunder i över 100 länder. Saab har cirka 17000 medarbetare runt om i världen och en omsättning på 31 mdkr. 23 procent av omsättningen går till FoU och det finns en nära samverkan med universitet och högskolor. Saab utvecklar framtidens lösningar inom cybersäkerhet och AI, och rekryterar nu talanger inom bland annat IT-data, teknisk fysik och systemvetenskap.

www.saab.com

AI förändrar hela vår värld

Kye Andersson, Head of Communications på Peltarion och delegat i Swedish AI Council, Damian Borth, AI Professor, University of St. Gallen, Annika Schröder, Executive Director, UBS Group Technology, Otto Preiss, COO Digital på ABB, Dennis Nobelius, CEO på Zenuity.
Kye Andersson, Head of Communications på Peltarion och delegat i Swedish AI Council, Damian Borth, AI Professor, University of St. Gallen, Annika Schröder, Executive Director, UBS Group Technology, Otto Preiss, COO Digital på ABB, Dennis Nobelius, CEO på Zenuity.
AI kommer att förändra vår värld mer än någon annan teknologi någonsin har gjort. Den kommer att förbättra livet för flera miljarder människor, och vi kommer att kunna göra saker som vi inte trodde var möjliga.

Det är en sammanfattning av budskapet från ledande experter inom AI på eventet Artificial Intelligence – Turning into Reality som arrangerades i Zürich av Svenska Handelskammaren i Schweiz den 31 januari.
– De flesta är överens om att AI kommer att ändra på allt. En person på Google har sagt att AI blir större än elektricitet och eld. Kanske är han galen. Men ju mer man tittar på det, desto mindre galet verkar det, sade Kye Andersson, Head of Communications på Peltarion och delegat i Swedish AI Council.

Självkörande bilar
Ett område som AI kommer att påverka är självkörande bilar, något som Dennis Nobe­lius, CEO på Zenuity, redogjorde för. En självkörande bil har mycket stor datorkraft. Den använder neurala nätverk för att förstå omvärlden. Det innebär att nätverken är grunden för bilens position på vägen.
För att klara av allt det här är bilen utrustad med en mängd sensorer, kameror, radar, laser, GPS-mottagare och en superdator. Bilen kommunicerar också med servicefunktioner i molnet.
– I arbetet med att utveckla självkörande bilar är en mycket hög säkerhet det allra viktigaste, sade han. Det finns också etiska aspekter som man måste ta hänsyn till.

Autonoma system
Enligt Otto Preiss, Chief Operating Officer Digital, ABB, kommer AI att leverera värde till varje enskild del av ett företags värdekedja.
– AI är nyckeln till att vår vision blir verklighet, sade han. Visionen är att ge muskler till industriella processer. Med AI gör vi detta genom att börja använda autonoma system. Igår skapade vi system genom programmering. Idag lär vi systemen vad de ska göra. Imorgon lär systemen sig själva vad de ska göra.

Idealiska investeringsstrategier
Annika Schröder, Executive Director, UBS Group Technology, beskrev hur AI kan användas i banksektorn.
AI kan till exempel användas för att skapa idealiska investeringsstrategier för specifika kunder. Ett machine learning-system kan upptäcka mönster i stora datamängder som en människa aldrig skulle lägga märke till. På det sättet kan felaktiga investeringsbeslut minskas.
Ett annat exempel är regelefterlevnad och säkerhet.
– Vi måste ha en viss övervakning av de interna meddelanden som anställda skickar. Med machine learning går det att läsa av stora trafikmängder. Systemet reagerar om anställda skriver något som de normalt inte skulle skriva.
Bankerna använder även machine learning för att upptäcka mönster som tyder på penningtvättstransaktioner. Målet är att på ett effektivare sätt kunna minska risken för sådan verksamhet.
Annika Schröder påpekar att det är viktigt att en AI-lösning kan förklara varför den har kommit fram till ett visst resultat, till exempel varför den gett avslag på en låneansökan.
– Potentialen är mycket stor när det gäller att kombinera AI med andra teknologier, sade hon. Ett exempel är blockchain-tekniken som tillsammans med AI kan användas för att skapa mycket smarta tjänster och produkter.

Rekrytera rätt AI-kompetens
Flera av talarna nämnde svårigheterna med att lyckas rekrytera rätt AI-kompetens.
– Risken är stor att vi inte kommer att kunna anställa så många personer på det här området som vi skulle vilja. För att få saker och ting att hända kan det vara bra att gå in i partnerskap med ett antal aktörer. Det kan göra det enklare att rekrytera AI-kompetens, sade Otto Preiss.

AI-konferensen
AI-konferensen arrangerades av Swedish Swiss Chamber of Commerce i Schweiz i samarbete med deras sponsorer ABB, IKEA, Lombard International Assurance, Saab och Volvo.

Driv utvecklingen för en säkrare värld på Saab

Mats Hultin, CIO och Ellen Grev, Head of Cyber Security på Saab. Foto: Johan Marklund
Mats Hultin, CIO och Ellen Grev, Head of Cyber Security på Saab. Foto: Johan Marklund

Att arbeta på Saab innebär inte bara tillgång till en svårslagen bredd av karriärmöjligheter i Sverige och internationellt.
Du är också en del av ett av Sveriges mest forsknings- och utvecklingsintensiva företag, med lösningar i den absoluta framkanten som ytterst syftar till att skapa en säkrare värld.

Saab är ett av Sveriges i särklass mest kända och framgångsrika företag och har i över 80 år verkat i samhällets tjänst. Företaget grundades 1937 för att tillverka stridsflygplan till Flygvapnet och har sedan dess gått i bräschen för att skapa de säkraste och mest innovativa produkterna för både civila och militära ändamål.
Utvecklingen inom IT och ICT går oerhört snabbt, och för ett högteknologiskt företag som Saab innebär det en rad spännande satsningar. En sådan är affärsenheten Cyber Security, som startade för ett år sedan.
Här arbetar man med att säkra produktportföljen utifrån ett cybersäkerhetsperspektiv, bland annat genom att ta fram en säker molnmiljö där Saab och deras kunder kan utveckla sina produkter utan att riskera intrång. Miljön kan även konfigureras till en säker miljö för utveckling av AI, där stora mängder data och hög beräkningskraft krävs, och den ska även kunna skalas upp till ett datacenter.
Affärsenheten gör också en satsning inom AI och rymd.
– Det handlar om att samla in satellitdata från rymden och fusionera ihop detta med information från Saabs sensorer. Därefter används AI för att härleda avvikelser, mönster och objekt och deras rörelser. Som ni kan föreställa er ger denna teknik en överlägsen lägesbild och inblick i vad som är på väg att hända. Det finns militära tillämpningar, men även kommersiella och humanitära tillämpningar, berättar Ellen Grev, Head of Cyber Security.

Olika roller
Enheten har ambitiösa tillväxtmål och rekryterar nu talanger som vill vara med och utveckla morgondagens spjutspetsteknologi och nya, sofistikerade produkter.
Ellen Grevs egen karriär är ett bra exempel på de många möjligheter som finns hos Saab. Hon läste teknisk fysik i Umeå och Uppsala och kom till Saab för att göra sitt examensjobb. Det var för 20 år sedan och hon har blivit kvar.
– Det finns så många olika roller och uppdrag här. Det är svårt att hitta en annan arbetsgivare som erbjuder en sådan bredd, säger Ellen, som själv har arbetat bland annat som mjukvaruutvecklare, projektledare och i olika chefsfunktioner innan hon kom till sin nuvarande befattning. Hon har även arbetat på Saab i Australien under en period.
CIO Mats Hultin framhåller att det finns goda chanser för den som vill arbeta internationellt.
– Det finns en väldigt internationell prägel. Saab är ett globalt företag med verksamhet i 35 länder, berättar Mats, som har examen i teknisk fysik och elektroteknik från Linköpings universitet. Han är även reservofficer och kom till Saab för 25 år sedan.

Många projekt
Under årens lopp har han haft ett brett spektrum av arbetsuppgifter, bland annat med systemutveckling på Jas Gripen, support och eftermarknad samt projektledning. En röd tråd har varit förändringsledning för den växande produktportföljen.
– Saab är enormt dynamiskt och expanderar starkt. Vi har otroligt många projekt i alla teknikområden, som AI, virtual reality, robotics och 3D-print, för att nämna några, säger han.
IT och ICT är idag helt centrala, såväl i produkterna som i affären. Utvecklingen går mot allt mer avancerade, komplexa och högteknologiska lösningar.
– Det är samma utmaningar i hela företaget. Nu sker en snabb digital transformation med integrering av IT genom hela kedjan. Vi ser hur traditionell IT och IT i produkter och affärsverksamhet alltmer smälter ihop och blir ett. Här på Saab handlar det om att ständigt skapa säkrare, bättre och mer lönsamma lösningar berättar Mats Hultin.

Kompetensutveckling
Saab söker nu Sveriges vassaste högskole- och civilingenjörer, som vill vara med och driva den snabba utvecklingen. Det finns en rad olika spännande uppdrag, i Sverige och internationellt, och stor rörlighet inom företaget. Saab är också mycket forskningsintensivt och det finns goda möjligheter för den som är intresserad av FoU.
– Vi satsar mycket på karriärplanering, utbildning och kompetensutveckling, så att vi hela tiden aktivt säkerställer att alla har den relevanta kompetensen. Vi vill ju att alla medarbetare ska trivas och utvecklas, säger Mats Hultin.
Saab utmärker sig också genom sitt starka samhällsengagemang. Företagets vision är ”Det är en mänsklig rättighet att känna sig säker”, framhåller Ellen Grev och Mats Hultin:
– Visionen att förhindra och förebygga hot och skapa ett säkrare samhälle i en orolig värld genomsyrar Saabs hela verksamhet.

Var med och driv utvecklingen på Saab. Se våra lediga tjänster och ansök här

Saab Group
Saab levererar marknadsledande och högteknologiska produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet till den globala marknaden. Saab har verksamhet i 35 länder på alla kontinenter och kunder i över 100 länder. Saab har cirka 17 000 medarbetare runt om i världen och en omsättning på 31 mdkr. 23 procent av omsättningen går till FoU och det finns en nära samverkan med universitet och högskolor.

www.saab.com

Saab logotype