Presentation

Driv utvecklingen för en säkrare värld på Saab

Publicerad 13 februari 2019
Mats Hultin, CIO och Ellen Grev, Head of Cyber Security på Saab. Foto: Johan Marklund
Mats Hultin, CIO och Ellen Grev, Head of Cyber Security på Saab. Foto: Johan Marklund

Att arbeta på Saab innebär inte bara tillgång till en svårslagen bredd av karriärmöjligheter i Sverige och internationellt.
Du är också en del av ett av Sveriges mest forsknings- och utvecklingsintensiva företag, med lösningar i den absoluta framkanten som ytterst syftar till att skapa en säkrare värld.

Saab är ett av Sveriges i särklass mest kända och framgångsrika företag och har i över 80 år verkat i samhällets tjänst. Företaget grundades 1937 för att tillverka stridsflygplan till Flygvapnet och har sedan dess gått i bräschen för att skapa de säkraste och mest innovativa produkterna för både civila och militära ändamål.
Utvecklingen inom IT och ICT går oerhört snabbt, och för ett högteknologiskt företag som Saab innebär det en rad spännande satsningar. En sådan är affärsenheten Cyber Security, som startade för ett år sedan.
Här arbetar man med att säkra produktportföljen utifrån ett cybersäkerhetsperspektiv, bland annat genom att ta fram en säker molnmiljö där Saab och deras kunder kan utveckla sina produkter utan att riskera intrång. Miljön kan även konfigureras till en säker miljö för utveckling av AI, där stora mängder data och hög beräkningskraft krävs, och den ska även kunna skalas upp till ett datacenter.
Affärsenheten gör också en satsning inom AI och rymd.
– Det handlar om att samla in satellitdata från rymden och fusionera ihop detta med information från Saabs sensorer. Därefter används AI för att härleda avvikelser, mönster och objekt och deras rörelser. Som ni kan föreställa er ger denna teknik en överlägsen lägesbild och inblick i vad som är på väg att hända. Det finns militära tillämpningar, men även kommersiella och humanitära tillämpningar, berättar Ellen Grev, Head of Cyber Security.

Olika roller
Enheten har ambitiösa tillväxtmål och rekryterar nu talanger som vill vara med och utveckla morgondagens spjutspetsteknologi och nya, sofistikerade produkter.
Ellen Grevs egen karriär är ett bra exempel på de många möjligheter som finns hos Saab. Hon läste teknisk fysik i Umeå och Uppsala och kom till Saab för att göra sitt examensjobb. Det var för 20 år sedan och hon har blivit kvar.
– Det finns så många olika roller och uppdrag här. Det är svårt att hitta en annan arbetsgivare som erbjuder en sådan bredd, säger Ellen, som själv har arbetat bland annat som mjukvaruutvecklare, projektledare och i olika chefsfunktioner innan hon kom till sin nuvarande befattning. Hon har även arbetat på Saab i Australien under en period.
CIO Mats Hultin framhåller att det finns goda chanser för den som vill arbeta internationellt.
– Det finns en väldigt internationell prägel. Saab är ett globalt företag med verksamhet i 35 länder, berättar Mats, som har examen i teknisk fysik och elektroteknik från Linköpings universitet. Han är även reservofficer och kom till Saab för 25 år sedan.

Många projekt
Under årens lopp har han haft ett brett spektrum av arbetsuppgifter, bland annat med systemutveckling på Jas Gripen, support och eftermarknad samt projektledning. En röd tråd har varit förändringsledning för den växande produktportföljen.
– Saab är enormt dynamiskt och expanderar starkt. Vi har otroligt många projekt i alla teknikområden, som AI, virtual reality, robotics och 3D-print, för att nämna några, säger han.
IT och ICT är idag helt centrala, såväl i produkterna som i affären. Utvecklingen går mot allt mer avancerade, komplexa och högteknologiska lösningar.
– Det är samma utmaningar i hela företaget. Nu sker en snabb digital transformation med integrering av IT genom hela kedjan. Vi ser hur traditionell IT och IT i produkter och affärsverksamhet alltmer smälter ihop och blir ett. Här på Saab handlar det om att ständigt skapa säkrare, bättre och mer lönsamma lösningar berättar Mats Hultin.

Kompetensutveckling
Saab söker nu Sveriges vassaste högskole- och civilingenjörer, som vill vara med och driva den snabba utvecklingen. Det finns en rad olika spännande uppdrag, i Sverige och internationellt, och stor rörlighet inom företaget. Saab är också mycket forskningsintensivt och det finns goda möjligheter för den som är intresserad av FoU.
– Vi satsar mycket på karriärplanering, utbildning och kompetensutveckling, så att vi hela tiden aktivt säkerställer att alla har den relevanta kompetensen. Vi vill ju att alla medarbetare ska trivas och utvecklas, säger Mats Hultin.
Saab utmärker sig också genom sitt starka samhällsengagemang. Företagets vision är ”Det är en mänsklig rättighet att känna sig säker”, framhåller Ellen Grev och Mats Hultin:
– Visionen att förhindra och förebygga hot och skapa ett säkrare samhälle i en orolig värld genomsyrar Saabs hela verksamhet.

Var med och driv utvecklingen på Saab. Se våra lediga tjänster och ansök här

Saab Group
Saab levererar marknadsledande och högteknologiska produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet till den globala marknaden. Saab har verksamhet i 35 länder på alla kontinenter och kunder i över 100 länder. Saab har cirka 17 000 medarbetare runt om i världen och en omsättning på 31 mdkr. 23 procent av omsättningen går till FoU och det finns en nära samverkan med universitet och högskolor.

www.saab.com

Saab logotype