Etikettarkiv: Säkerhet

Stort intresse för försvarssektorn

Per-Ola Johansson, stf chef för FMTIS.

8 av 10 it-akademiker kan tänka sig att arbeta med it-utveckling i försvarssektorn. I sektorn ingår bland andra Försvarsmakten, FMV, FRA, FOI samt de privata försvarsföretagen.

– Det känns otroligt positivt att över 80 procent av it-akademikerna kan tänka sig att arbeta i försvarssektorn. Försvarssektorns personal är direkt avgörande för att vi ska kunna genomföra militära operationer i luften, till havs och på marken. Det stora intresset är ett kvitto på att vi är en attraktiv och intressant arbetsgivare, säger Per-Ola Johansson, stf chef för FMTIS, Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband.

”Säkerhetskraven innebär att behovet av spetskompetens är omfattande.”

Strategisk it-kompetens
Uppdraget att försvara Sverige mot kvalificerade motståndare ställer höga krav på att befinna sig i teknikutvecklingens frontlinje med datadriven information och hög automationsgrad.
– Försvarsmakten är i tillväxt och behöver ständigt ett inflöde av it-kompetenser. Hos oss jobbar personer som är lösningsorienterade och nyfikna på att lära sig system på både bredden och djupet. Gemensamt för våra anställda är att alltid inkludera säkerhetsperspektivet i allt vi gör. Våra system måste klara högre konfliktnivåer, säger Per-Ola Johansson.

Cybersäkerhet
Ett av de främsta fokusområdena är cyber­säkerhet.
– Säkerhetskraven innebär att behovet av spetskompetens är omfattande och vi erbjuder unika möjligheter för den som vill fördjupa sig inom ett specifikt teknologiområde – här kan man verkligen utvecklas som specialist. Våra medarbetare gör ofta intern karriär i Försvarsmakten och förutsättningarna för kompetensutveckling är goda, säger Per-Ola Johansson.
Försvarssektorn har ett stort behov också av civila chefer med teknisk kompetens då verksamheten omfattar allt från flygindustri till signalskydd och ubåtsförsvar. Utvecklingsmöjligheterna är många för de som trivs med att arbeta i team som ägnar sig åt komplex problemlösning som stärker Sveriges försvarsförmåga.

Skulle du kunna tänka dig att arbeta med it, digitalisering, teknikutveckling eller säkerhet inom försvarssektorn?

Om undersökningen

Framtidens Karriär – It & Data genomförde undersökningen 12–22 november 2021 mot ett slumpmässigt urval av de som tagit examen på teknisk högskola eller universitet inom datateknik, teknisk fysik, elektroteknik eller data- och systemvetenskap. Statistisk felmarginal är 2,5–4 procentenheter.

Bidra till ett bättre samhälle hos polisen

Tomas Herlestam, Lina Bjurhager, Maria Waldö, Mattias Karlsson och Christoffer Strömblad. Foto: Johan Marklund
Tomas Herlestam, Lina Bjurhager, Maria Waldö, Mattias Karlsson och Christoffer Strömblad. Foto: Johan Marklund

På Polismyndigheten arbetar du inte bara med teknologi i framkant och tar fram lösningar som får en omedelbar tillämpning i verksamheten. Du bidrar också till ett tryggare samhälle, med effektivare brottsbekämpning och större rättssäkerhet.

IT hos polisen är långt ifrån endast en stödfunktion. Den är i högsta grad verksamhetsnära, och innovativa, digitala lösningar blir i allt större utsträckning en integrerad del av den polisiära vardagen. Ett exempel är utvecklandet av en app för ordningsböter. Det är ett modernt, mobilt verktyg som ersätter dagens pappershantering och effektiviserar polisens arbete. Den bötfällde skriver under direkt på skärmen och domen vinner omedelbart laga kraft.
– Vi arbetar i nära dialog med verksamheten och är regelbundet ute i verksamhetspraktik, där vi kan följa processer på nära håll. Det är väldigt roligt att skapa lösningar som snabbt får en konkret tillämpning och underlättar polisens arbete men som även stärker rättssäkerheten, berättar Tomas Herlestam, civilingenjör i elektroteknik.

Bättre samhälle
Han får medhåll av Lina Bjurhager, som också arbetar med den verksamhetsnära IT-utvecklingen. Hon är systemvetare och kom till polisen för snart 14 år sedan. Lina menar att samhällsnyttan i arbetet ger ett värde och stimulans som är svårslagen.
Eftersom vi så tydligt har lagen och rättssäkerheten att förhålla oss till blir det en annorlunda och intressant dimension av IT-utveckling jämfört med många andra arbetsplatser. Det handlar inte bara om teknik, utan lika mycket om att förbättra polisens arbetssätt och i förlängningen skapa ett bättre samhälle för medborgarna.
Maria Waldö är polisassistent och har varit delaktig i pilotprojektet för utvecklingen av appen för ordningsböter. Hon menar att samarbetet med IT-avdelningen gör stor skillnad.
– Det är så tacksamt för oss som arbetar ute på fältet att ha tillgång till digitala verktyg som verkligen fungerar. Den här appen gör vårt jobb mycket enklare och frigör viktig tid till annat, säger hon.

Jobba med IT på Polisen. Klicka här för mer information och ansök

Gränsövervakning
En annan viktig del av IT-avdelningens arbetsfält är att utveckla säkra system för gränsövervakning och passagerarkontroll. Även om systemen är nationella finns ett nära internationellt samarbete, inte minst med övriga EU-länder.
– Vi utvecklar tekniska lösningar som kan leta mönster och avvikelser avseende personer som reser in i landet och som förser bland annat gränspolisen och tullen med uppgifter. Brottsligheten är i hög grad globaliserad och det blir ett alltmer komplext arbete att bevaka Sveriges gränser och kontrollera vilka som kommer hit. Det händer väldigt mycket inom teknikutvecklingen på det här området och vi är inne i en väldigt spännande och dynamisk period, berättar Mattias Karlsson, som kom till polisen i augusti efter att ha arbetat inom telekombranschen.

Upptäcka cyberhot
Svenska myndigheter utsätts kontinuerligt för cyberattacker och polisen är inget undantag. Därför är cybersäkerhet ett grundläggande område för IT-avdelningen. Utvecklingen går snabbt.
– På bara tio år har polisen gått från att knappt ha internetåtkomst ute i verksamheten till att vara högt digitaliserad. Det ökar sårbarheten och det är helt väsentligt att skydda polisens IT-system och bevara det digitala fortet. Den tekniska infrastrukturen måste vara robust och vi måste ligga steget före så att vi upptäcker och avvärjer angrepp, säger Christoffer Strömblad, som sedan tio år arbetar hos polisen med cybersäkerhet och med att kartlägga och förstå cyberhoten som riktas mot myndigheten.
Lina, Tomas, Mattias och Christoffer framhåller att IT hos polisen är innovativt, dynamiskt, agilt och snabbfotat. Polisen har några av de mest avancerade systemen och lösningarna bland svenska myndigheter. För den som drivs av ett starkt samhällsintresse och vill bidra till IT-utvecklingen hos en av våra viktigaste myndigheter finns en lång rad spännande karriärmöjligheter. Den formella bakgrunden är mindre viktig än analytisk skärpa, kreativitet och driv. Bredden är stor och det finns goda utvecklingsmöjligheter, oavsett om man vill arbeta som generalist eller specialist.
– Det är en agil och modern arbetsplats, som inte alls är stelbent eller så byråkratisk som man skulle kunna tro. Det är lätt att trivas här, säger Lina.

Jobba med IT på Polisen. Klicka här för mer information och ansök

Polisens IT-avdelning

På polisens IT-avdelning bidrar cirka 900 medarbetare dagligen till samhällsnytta genom att utveckla och förvalta IT-system som förebygger brottslighet och underlättar polisens samhällsviktiga verksamhet i hela Sverige och internationellt. Polisens IT-avdelning karakteriseras av ett agilt arbetssätt, en nära verksamhetsanknytning och en prestigelös arbetsplatskultur med många utvecklingsmöjligheter.

www.polisen.se/IT

Populäraste företagen inom it

Ikea, Volvo Cars, Volvo Group, Ericsson och Saab är de företag som yrkesverksamma dataingenjörer och systemvetare helst vill arbeta hos.

Hos vilka av följande företag skulle du helst vilja arbeta med it, digitalisering, teknikutveckling eller datasäkerhet?
Om undersökningen

Framtidens Karriär – It & Data genomförde en undersökning mot ett slumpmässigt urval av it/dataingenjörer och systemvetare 31 januari – 4 februari 2020. Statistisk felmarginal är 2,5–4 procentenheter.

Att göra nytta för samhället och medborgarna

Anna Günhter Hanssen, biträdande it-chef på Polisen.
Anna Günhter Hanssen, biträdande it-chef på Polisen.

Ett växande intresse för samhällsfrågor samt en vilja att bidra konkret till ökad trygghet och säkerhet är några faktorer som gör staten till en intressant arbetsgivare för it-akademiker. 3 av 4 it-akademiker kan tänka sig att arbeta hos en statlig myndighet.

– Andelen it-akademiker som kan tänka sig att arbeta statligt är högre än jag trott, vilket förstås är glädjande. Undersökningsresultatet återspeglar det faktum att myndigheter numera betraktas som moderna arbetsgivare som bedriver it-utveckling i framkant. Att många myndigheter kan erbjuda bra villkor vad gäller lön, semester och föräldraledighet kan också ha bidragit till det stora intresset. Flera myndigheter har dessutom blivit bättre på att marknadsföra sina karriärmöjligheter inom it, vilket givit resultat, säger Anna Günhter Hanssen, biträdande it-chef på Polisen.
69 procent av de som kan tänka sig att arbeta statligt anger att de vill göra nytta för samhället och medborgarna, medan 65 procent anger att arbeta med samhällsviktiga funktioner som främsta skäl till att söka jobb i staten. Polisen, Säkerhetspolisen, Försvarsmakten, Trafikverket och FRA är de populäraste statliga arbetsgivarna bland it-akademikerna.

Bidra till samhällsnytta
– Vi märker definitivt att viljan att bidra med samhällsnytta har ökat, i synnerhet bland något yngre it-akademiker. Drivkraften att bidra till ett säkrare och tryggare samhälle har också blivit tydligare, det märks inte minst på att Polisen, Säkerhetspolisen och Försvaret rankas högst bland de myndigheter där it-akademiker helst vill jobba. Det stora intresset för Polisen och Försvarsmaktens verksamheter beror nog även delvis på en ökad brottslighet och en skärpt hotbild mot Sverige som nation, inte minst digitalt. Allt fler vill bidra till att vända utvecklingen och stärka samhällssäkerheten, säger Anna Günhter Hanssen.
– Att vara delaktig i samhällets utveckling är viktigt för många. Jag upplever även att många vill använda sin it-kompetens till att göra konkret skillnad för medarbetarna ute i verksamheten, exempelvis för poliser, tjänstemän på Skatteverket eller Trafikverket, avslutar Anna Günhter Hanssen.

Kan du tänka dig att arbeta hos en statlig myndighet med IT-utveckling, digitalisering eller informationssäkerhet?
Varför skulle du kunna tänka dig att arbeta för en statlig myndighet?

1. Göra nytta för samhället och medborgarna
2. Arbeta med samhällsviktiga funktioner
3. En trygg arbetsgivare
4. Intressanta arbetsuppgifter
5. Goda arbetsvillkor
6. Goda utvecklingsmöjligheter
7. Satsar mycket på teknik för ökad digitalisering
8. Annat

Hos vilka av följande myndigheter skulle du helst vilja arbeta med it, digitalisering, teknikutveckling eller datasäkerhet?
Om undersökningen

Framtidens Karriär – It & Data genomförde en undersökning mot ett slumpmässigt urval av it/dataingenjörer och systemvetare 31 januari – 4 februari 2020. Statistisk felmarginal är 2,5–4 procentenheter.

Framtidens cybersäkerhet utvecklas på Saab

Daniel Fäldt och Jenny Hållmats från Saabs affärsenhet Cyber Security. Foto: Johan Marklund
Daniel Fäldt och Jenny Hållmats från Saabs affärsenhet Cyber Security. Foto: Johan Marklund

Cyberattacker är idag ett av de främsta hoten mot samhället.
Vill du utveckla cybersäkerhet i den absoluta framkanten, i en miljö där du har ena foten i framtiden? Saab expanderar snabbt och söker nu Sveriges vassaste ingenjörer och IT-specialister till Cyber Security-området.

Saab har sedan starten för över 80 år sedan drivit den tekniska utvecklingen på en rad områden, med banbrytande produkter, tjänster och lösningar. Saabs vision, “Det är en mänsklig rättighet att känna sig säker” genomsyrar arbetet i företaget. Inom affärsenhet Cyber Security utvecklas nya lösningar för Saabs produktportfölj utifrån ett cybersäkerhetsperspektiv. Data är en eftertraktad råvara, som ständigt utsätts för attacker av olika slag. Det kan röra sig om exempelvis att stjäla innovationer, sprida desinformation eller rena sabotage. En viktig del av arbetet inom Cyber Security är att ta fram en molnplattform, Egira, där Saab och företagets kunder kan skydda sin data, sina produkter och samtidigt behålla kontrollen över datan.
– Tidigare handlade försvaret av samhället om att skydda fysiska gränser och avvärja väpnade angrepp. Idag har hoten flyttat in i den digitala världen. I takt med den snabba digitaliseringen av så gott som samtliga delar av samhället ökar också sårbarheten. En säker molnmiljö för myndigheter och företag som idag jobbar med kritisk infrastruktur eller samhällsbärande funktioner är därför avgörande om vi ska kunna skydda viktiga intressen, säger Daniel Fäldt, som ansvarar för området Secure Cloud inom affärsenhet Cyber Security.

Jobba med oss på Saab. Klicka här för att se våra lediga tjänster

AI utforskar satellitdata
En annan stor satsning på Saab är utveckling av AI, artificiell intelligens. Denna teknologi används bland annat till att utforska satellitdata från rymden för att skapa lägesbilder av den fysiska miljön till havs, på land och i luften och på så sätt kartlägga mönster och upptäcka avvikelser.
– Det genereras enorma mängder data i vårt samhälle. Genom AI-teknik så kan helt nya innovationer och företag skapas vilket gör att datan också blir en alltmer efterfrågad råvara. För en människa är det helt omöjligt att hantera datamängden och få en helhetsbild. AI med hög beräkningskraft är ett mycket effektivt verktyg för att sålla och analysera den här värdefulla informationen. Genom att använda AI till den här typen av uppgift frigör man även den mänskliga kompetensen, så att människor kan fokusera på områden där de gör mest nytta, förklarar Jenny Hållmats, som är chef för marknadsföring, marknad och försäljning på Saabs affärsenhet Cyber Security.

Stor innovationshöjd
Saab skapade affärsenheten Cyber Security för två år sedan och den växer idag snabbt. Saab rekryterar nu drivna talanger inom ett brett fält, som vill vara med och utveckla morgondagens spjutspetsteknologi inom cybersäkerhet och AI. Innovationshöjden är stor och utvecklingen går med hisnande fart. Arbetssättet är agilt och fokus är att ligga i den absoluta framkanten för att möta framtidens utmaningar.
– Vi söker medarbetare som är intresserade av säkerhetsfrågor, gillar att ta eget ansvar och trivs med att inte alltid ha helt väldefinierade uppgifter. Det är en kreativ, dynamisk arbetsplats, där vi är väldigt snabbfotade. Det är som att jobba på en start-up, samtidigt som man har Saabs stora organisation och enorma kompetens i ryggen, berättar Daniel.

Stor rörlighet
Saab är ett av Sveriges mest FoU-intensiva företag och det finns en stor rörlighet inom koncernen, både i Sverige och internationellt. Jennys och Daniels karriärer är goda exempel på möjligheterna som Saab erbjuder. Jenny, som läste teknisk fysik i Uppsala, kom till Saab för att göra sitt ex-jobb för närmare 20 år sedan och har blivit kvar sedan dess, med undantag för en kort period utanför koncernen. Daniel har examen i elektroteknik från Lund och började på Saab för 13 år sedan, efter att ha arbetat några år i försvarssektorn. Båda har prövat en rad olika roller inom olika enheter och framhåller de goda möjligheterna till kompetensutveckling och att pröva nytt. En viktig dimension för Jenny och Daniel är också Saabs stora samhällsengagemang.
– Här känner man verkligen att man gör nytta för samhället och människors säkerhet, säger Jenny. Våra produkter och teknologier skapar en tryggare värld och det ger stor tillfredsställelse och mening.

Jobba med oss på Saab. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Saab Cyber Security

Saab levererar marknadsledande och högteknologiska produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet till den globala marknaden. Saab har verksamhet i 35 länder på alla kontinenter och kunder i över 100 länder. Saab har cirka 17000 medarbetare runt om i världen och en omsättning på 31 mdkr. 23 procent av omsättningen går till FoU och det finns en nära samverkan med universitet och högskolor. Saab utvecklar framtidens lösningar inom cybersäkerhet och AI, och rekryterar nu talanger inom bland annat IT-data, teknisk fysik och systemvetenskap.

www.saab.com

IoT möjliggör effektiv realtidsövervakning

Helena Forsmark, vd för HiQ Stockholm. Foto: Mikael Teng
Helena Forsmark, vd för HiQ Stockholm. Foto: Mikael Teng

IoT, Internet of things, är resultatet av långsiktig teknikutveckling, avancerad hårdvara och avancerade applikationer som sammantaget kan lösa olika problem och möjliggöra effektiv realtidsövervakning.

IoT fyller en nyckelfunktion i den pågående digitaliseringen av samhället, men visionen om det helt uppkopplade samhället kan dröja ett par år.
– Några av de främsta fördelarna med IoT är att tekniken kan spara liv när uppkopplade fordon kan undvika svåra situationer, och när uppkopplad medtechutrustning kan övervaka patienter och dosera medicin. IoT innebär även färre onödiga resor till fungerande prylar. Dessutom kan prylarna säga till innan de går sönder och kan då stoppas för att minska effekter av haveri. IoT-applikationer kan även bidra till hållbarhet eftersom prylarna håller längre och haverier kan undvikas, säger Helena Forsmark, vd för HiQ Stockholm och tidigare vice ordförande för organisationen IoT Sverige. Hon är civilingenjör med inriktning mot elektroteknik och har tidigare arbetat som bland annat systemarkitekt, teknisk projektledare och affärsområdeschef.

”Utvecklingen inom IoT kommer att gå snabbt under de kommande åren”

5G accelerator för IoT
Den främsta acceleratorn för IoT-utvecklingen blir, enligt Helena Forsmark, när 5G lanseras på bred front. 5G öppnar upp nya möjligheter till att utveckla IoT-tillämpningar som bidrar till verklig verksamhetsnytta, exempelvis genom att kunna agera säkrare och snabbare på realtidsinformation.
– Utvecklingen inom IoT kommer att gå snabbt under de kommande åren. Industrin, sjukvården och många andra sektorer kommer att utveckla många IoT-tillämpningar som på olika sätt effektiviserar verksamheten. Däremot dröjer det nog ytterligare ett par år innan visionen om det helt uppkopplade samhället förverkligas. Vi har en rad utmaningar att ta tag i innan dess, bland annat vad gäller säkerhet, etik och integritet, säger Helena Forsmark.

Säkerhetsrisker och sårbarhet
– Den främsta svagheten med IoT är att när sensorer sprids överallt så blir systemet förstås mer sårbart. Dessa sensorer har dessutom tidigare varit relativt kostsamma. Nu börjar dock prisnivåerna gå ner, men problematiken med säkerhetsrisker och sårbarhet kvarstår, säger Helena Forsmark.
Hon är övertygad om att IoT kommer att fungera som en katalysator för en mängd olika innovationer och disruptiva tillämpningar när 5G-tekniken får ett brett genomslag.

Exempel på användningsområden för IoT


• Att övervaka flöden av trafikanter i kollektivtrafiken
• Övervakning av uppvärmningssystem och avloppssystem i realtid
• Att kartlägga seniorers rörelsemönster för att på så sätt kunna förebygga exempelvis fallskador.
• Att monitorera tillverkningsutrustning för att kunna förutse underhållsbehov i exempelvis industrin.
• Sensorer på avfallskärl som signalerar när kärlen är fyllda och redo att tömmas.

Ta säkerhets­arbetet på allvar

Åke Holmgren, chef för cybersäkerhet och säkra kommunikationer vid MSB. Foto: MSB
Åke Holmgren, chef för cybersäkerhet och säkra kommunikationer vid MSB. Foto: MSB

Åke Holmgren, chef för cybersäkerhet och säkra kommunikationer vid MSB, svarar på frågor om skydd mot dataintrång, säkerhetshot och säkerhetsmedvetandet bland anställda.

Hur väl skyddade anser du att statliga myndigheter är mot dataintrång?
– Det finns statliga myndigheter med ett väldigt högt skydd mot dataintrång och sedan finns det även myndigheter som har en bit kvar i sitt arbete. Det går inte att dra alla över en kam. Eftersom den digitala utvecklingen går så snabbt kan man inte heller slå sig till ro bara för att man idag har ett bra skydd.

Vilka brister anser du att det finns?
– Det brister i det grundläggande, systematiska informationssäkerhetsarbetet. Man har för dålig koll på sin information, var den skyddsvärda informationen finns och hur vi gör för att skydda den. Det är även så att man inte tänker på informations- och cybersäkerhet när man startar nya projekt, utan får lägga till efteråt.

Varifrån kommer de största hoten?
– De kvalificerade angriparna är ständigt ett hot som man måste räkna med. I många organisationer kan det vara svårt att göra den typen av riskbedömningar, och här kan man vinna på att införa grundläggande skyddsåtgärder som skyddar brett. Fortfarande står mänskliga felhandlingar och tekniska fel för en stor del av de it-störningar som vi ser i samhället.

Vilka råd vill du ge till myndigheterna för att förbättra sina skydd mot dataintrång?
– Ta ett helhetsgrepp, börja i toppen och skapa ett systematiskt sätt att jobba. Satsa sedan på att öka medvetenheten hos all personal. Bygg en säkerhetskultur i organisationen. Se till att utbilda och öva. Förr eller senare kommer organisationen att drabbas av en it-incident eller ett cyberangrepp – det är då viktigt att det finns en plan B.

Hur anser du att säkerhetsmedvetandet är hos anställda inom näringsliv och offentlig sektor?
– Det skiljer det sig väldigt mycket åt mellan olika branscher och organisationer. Överlag anser jag att informations- och cybersäkerhet inte tas på tillräckligt stort allvar. Digitaliseringen av samhället går väldigt fort och i många sammanhang kommer funktionalitet före säkerhet – istället för att de går hand i hand.

På vilka sätt brister säkerhetsmedvetandet anser du?
– Många gånger slarvar man för att vinna tid, men hamnar då endast i ett ännu mer pressat läge när man måste lägga på säkerhet i slutfasen. Bristerna kan vara på användarsidan, men det kan även vara så att säkerhetsorganisationen inte tillhandahåller ett användbart stöd eller förstår verksamhetens behov.

Hur kan säkerhetsmedvetandet höjas?
– Skapa en bild över var de stora riskerna finns och anställ en bra CISO (Chief Information Security Officer) som får mandat och resurser. En ledning som är engagerad och införstådd med verksamhetsnyttan med informations- och cybersäkerhetsarbetet skapar förutsättningar för en hög säkerhetsmedvetenhet i hela organisationen.

Cyberhot ökar i digitaliserat samhälle

Ellen Grev, chef för Saabs affärsenhet Cyber Security. Foto: Johan Marklund
Ellen Grev, chef för Saabs affärsenhet Cyber Security. Foto: Johan Marklund

Sverige ligger i framkant när det gäller att digitalisera och är bra på att dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Men det finns en eftersläpning vad beträffar säkerheten.

Vi måste stänga gapet mellan den snabba digitala utvecklingen och den växande hotbilden. Detta borde vara ett absolut krav och en topprioritet när man utvecklar nya digitala lösningar, säger Ellen Grev, chef för Saabs affärsenhet Cyber Security, som är ledande inom utvecklingen av cyberskydd.

Aggressiva attacker i gråzon
– Cyberhoten mot Sverige ökar och alla samhällssektorer är utsatta. Idag handlar försvaret av Sverige inte bara om att skydda landets territoriella gränser utan också de digitala gränserna och tillgångarna. Vi måste värna om Sveriges digitala suveränitet, säger Ellen Grev.
Det finns flera typer av attacker, som mestadels sker i en så kallad gråzon, där attackerna är aggressiva och fientliga. Ofta är de statsunderstödda, med syftet att stjäla information, kunskap och innovationer. Sabotage för att skada förtroendet för landet eller enskilda företag är också förekommande liksom spridande av desinformation. Det kan bli enormt kostsamt att reparera skadorna efter en cyberattack och i värsta fall kan kritiska samhällsfunktioner slås ut helt.

AI hanterar stora datamängder
Artificiell intelligens, AI, kan vara ett effektivt verktyg i arbetet med cybersäkerhet och rent generellt för att sortera de stora datamängder som genereras dagligen. På Saabs affärsenhet Cyber Security utvecklas AI bland annat för att dra slutsatser om mönster och avvikelser i stora datamängder.
– AI är oöverträffat på att hantera stora datamängder och kan användas för att upptäcka och analysera hot och för att filtrera vad som är verkligen är ett hot och inte bara brus. Då kan människor fokusera på de riktiga hoten, så att vi använder den mänskliga kompetensen där den gör mest nytta, förklarar Ellen Grev.

Data som råvara
– Det handlar inte bara om att kunna skydda vår digitala värld utan också att dra nytta av den och datan som den genererar. Sverige ligger generellt i framkant och har stor innovationskraft, trots att vi är ett litet land. Vi har tagit vara på resurserna och har hög kompetens och utbildningsnivå, säger Ellen Grev.
– Nu och framöver kommer data att vara en viktig resurs. Det är råvara för framtidens innovationer och förmågor, nya jobb och ny kompetens. Vi behöver se till att behålla den råvaran i Sverige och inte låta den hamna hos utländska moln- och it-leverantörer.

Kompetensbrist inom cybersäkerhet
Hon framhåller att det idag råder stor kompetensbrist i Sverige inom cybersäkerhet och det krävs skarpa ingenjörer och it-specialister inom cybersäkerhetsområdet, personer med en bredd och olika erfarenheter.
– Det är en utmaning i hela landet att hitta rätt kompetens. Detta är ett snabbt växande område, där drivkraft och intresse är nog så viktiga som formell kompetens, så det finns stora möjligheter till en spännande karriär, avslutar Ellen Grev.

Jobba med Sveriges cyberförsvar på FRA

Vi kombinerar signalspaningen med vårt informationssäkerhetsarbete för att stärka Sveriges motståndskraft.

FRAs uppdrag är att bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Oavsett roll bidrar vi alla på vårt sätt till att utföra det gemensamma uppdraget. Här får du arbeta i en kunskapsintensiv och kreativ miljö där du gör skillnad varje dag.
Är du intresserad av att arbeta på någon av våra avdelningar?

Cyberverksamhet
Bidrar med direkt och indirekt skydd till Sveriges mest skyddsvärda verksamheter och är en del av vårt nationella cyberförsvar. Vi identifierar, analyserar och följer angripare som genomför avancerade IT-angrepp från utlandet.

Signalspaning
Ger våra uppdragsgivare underrättelser om omvärlden. Vår signalspaning riktas mot utländska förhållanden och kan ge unik kunskap om sådant som påverkar Sveriges utrikes- och försvarspolitik.

Teknik
Förser hela myndigheten med den teknik och de system som vår verksamhet behöver inom signalspaning, cyberförsvar och stödfunktioner.

Verksamhetsstöd
Stöttar och ger strategisk rådgivning inom ekonomi och inköp, HR, förvaltningsjuridik, säkerhetsskydd och informationsförvaltning.

FRA

FRA arbetar med signalspaning och utgör en del av Sveriges underrättelsetjänst. FRA är en civil myndighet som lyder under Försvarsdepartementet, med huvudkontor på Lovön, strax väster om Stockholm. Antal anställda är cirka 800 personer.

Vi på FRA bidrar till att skydda Sverige och svenska intressen. Det sker genom att vi ger våra uppdragsgivare information om viktiga utländska förhållanden av betydelse för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik. Det sker också genom vårt arbete med att skapa förutsättningar för ett cyberförsvar och att bidra till att skydda samhällsviktiga informationssystem.

www.fra.se

Hur säkerhetsmedvetna och skyddade är vi?

Statliga myndigheter är inte så väl skyddade mot dataintrång, och säkerhetsmedvetandet bland anställda i näringsliv och offentlig sektor är överlag ganska lågt.

Hur väl skyddade anser du att statliga myndigheter är mot dataintrång?
Vilket säkerhetsmedvetande anser du att anställda i näringsliv och offentlig sektor överlag har vad gäller informations- och datasäkerhet?
Om undersökningen

Framtidens Karriär – It & Data genomförde en undersökning mot ett slumpmässigt urval av it/dataingenjörer och systemvetare 31 januari – 4 februari 2020. Statistisk felmarginal är 2,5–4 procentenheter.