Etikettarkiv: Telekom / 5G

Visioner krävs för techsektorn

Åsa Zetterberg, förbundsdirektör på TechSverige. Foto: Daniel Roos

Techsektorn är en förutsättning för vår ekonomiska utveckling och är även en katalysator för tillväxt i andra branscher. För att Sverige ska fortsätta ha en ledande position krävs en tydlig vision för hur vi ska tillvarata digitaliseringens möjligheter, säger Åsa Zetterberg på TechSverige.

En rapport från TechSverige, som tidigare hette IT & Telekomföretagen, visar att techbranschen har etablerat sig som en ny bas för svensk ekonomi. 2020 uppgick techbranschens BNP till totalt 281 miljarder kronor och var nästan lika stort som bidraget från de traditionella svenska basindustrierna sammanlagt.
– Techföretagen tillför stora värden till samhället, det är därför av största vikt att branschen värnas. Ett nära samspel mellan en stark techsektor, resten av näringslivet och offentlig sektor är en avgörande framgångsfaktor för Sverige, säger Åsa Zetterberg.

Krävs nationell kraftsamling
Politikerna måste höja ambitionsnivån rejält för att vi inte ska tappa vår position i den globala digitaliseringen.
– Sverige har länge profilerat sig i teknikutvecklingens framkant. Vi var först med såväl 3G som 4G, men i introduktionen av 5G befinner vi oss på en mittenplats i förhållande till andra europeiska länder. Många andra länder som dragit nytta av coronapandemin för att accelerera sin digitaliseringsutveckling kör om oss. Det är med oro jag ser att politikerna inte tar dessa frågor på tillräckligt stort allvar; vi saknar tydliga visioner för hur Sverige på bästa sätt kan till­varata digitaliseringens möjligheter. Nu krävs en nationell kraftsamling där politiken samspelar med marknaden, säger Åsa Zetterberg.

”Techföretagen tillför stora värden till samhället, det är därför av största vikt att branschen värnas.”

Sektorns kompetensbehov
– För att ha en världsledande techsektor måste vi kunna tillgodose sektorns kompetensbehov. Digitaliseringen av samhället har bidragit till att techsektorn fyller en än viktigare strategisk roll, och smarta uppkopplade lösningar är nu en förutsättning för att stora delar av samhället ska fungera. I dagsläget tvingas många techföretag dessvärre tacka nej till uppdrag på grund av kompetensbrist, säger Åsa Zetterberg.
Sektorn behöver bli bättre på att lyfta fram de karriärmöjligheter man har att erbjuda, och arbeta aktivt med mångfaldsfrågan.
– Vi behöver väcka ungas techintresse längre ner i årskurserna! Branschen behöver många olika kompetenser och typer av människor framöver, säger Åsa Zetterberg.

Health tech och sustainable tech
– Hälso- och sjukvårdens behov av teknologi som på olika sätt kan effektivisera och rationalisera deras arbete är stort, och Sverige har definitivt rätt förutsättningar för att flytta fram positionerna inom health tech. Vi är också väl positionerade inom sustain­able tech, som utvecklar tekniker för en smartare resursanvändning. Vi kommer därför att fokusera extra på att stödja dessa två branscher under 2022. Ytterligare ett fokusområde är cybersäkerhet. Hela Sverige behöver stärkas på cybersäkerhetsområdet via en nationell kraftsamling, säger Åsa Zetterberg.

Help create a world of limitless possibilities

Ericsson_header

Imagine changing the world by rewriting the rules of what tech can do. You can be the one who makes it Possible.

At Ericsson you’ll have a unique opportunity. The chance to use your skills and imagination to push the boundaries of what’s possible. To create never-seen-before solutions to some of the world’s toughest problems. You’ll be challenged. But you won’t be alone. You’ll be part of a team of like-minded innovators, all driven to go beyond the status quo to build what comes next. At Ericsson you can be an explorer, a change maker and a force for good.

Help create a world of limitless possibilities. Apply for a job here: https://www.ericsson.com/en/careers

5G nyckeln till framtidens samhälle

Åsa Tamsons, Senior Vice President, Head of Business Area Technologies and New Businesses på Ericsson. Foto: Erik Lundback

Utrullningen av 5G, femte generationes mobilnät, öppnar för ett tekniksprång som kan bli avgörande för oss människor och vår förmåga att ställa om till ett mer hållbart samhälle. I kombination med andra teknologier, som AI och AR, banar 5G väg för teknologiska lösningar och upplevelser som idag knappt går att föreställa sig.

– Det är otroligt roligt och utvecklande att arbeta i techsektorn. På Ericsson befinner vi oss ständigt drygt tio år före vår samtid. Vårt globala utvecklingsteam fokuserar exempelvis just nu till stor del på att utveckla framtidens 6G-nät, som kan börja rullas ut om drygt tio år, säger Åsa Tamsons, Senior Vice President, Head of Business Area Technologies and New Businesses och ledamot i Ericssons koncernledning.

”5G är en förutsättning för att fortsätta accelerera utvecklingen av förarlösa fordon samt automatiserade och elektrifierade transporter.”

Exponentiell vidareutveckling av 4G
– Jag inledde min karriär med tolv år på konsultbolaget McKinsey. Där fick jag jobba med bolag i många olika branscher och sektorer. Mina sista år som konsult jobbade jag mycket med techbolag. Det var därför naturligt för mig att tacka ja när erbjudandet från Ericsson kom. Ericsson befinner sig i teknikutvecklingens absoluta framkant och det finns inte så många bolag av Ericssons kaliber i Europa – de flesta finns i Asien eller USA, säger Åsa Tamsons.
5G är en exponentiell vidareutveckling av de superkrafter som 4G gjorde möjliga. 5G erbjuder fler frekvenser och en högre tillgänglighet i mobilnätet.
– Det är dessutom säkrare och har en högre driftsäkerhet än 4G, vilket är viktigt exempelvis för företag som använder uppkopplad tillverkningsutrustning. 5G har dessutom en betydligt snabbare reaktionsförmåga än 4G. Det innebär i sin tur att appar kan reagera snabbare än en människa, vilket ger säkrare exekvering i självkörande bilar och automatiserade maskiner, säger Åsa Tamsons.

Gynnar automatiserade transporter
Ytterligare aspekter av 5G är att det är 90 procent mer energieffektivt per trafikenhet än 4G och att det är utvecklat för att stödja företags automatiseringsutveckling på ett helt annat sätt än tidigare generationers nät.
– Några av de sektorer som gynnas särskilt är fordonsindustrin och transportindustrin. 5G är en förutsättning för att fortsätta accelerera utvecklingen av förarlösa fordon och automatiserade och elektrifierade transporter. Även den tillverkande industrin har stor nytta av 5G. När 5G kombineras med andra teknologier, exempelvis AI eller AR, genereras de verkligt avgörande teknologisprången, säger Åsa Tamsons.
När 6G-nätet lanseras inom ett decennium kommer vi, enligt Åsa Tamsons, bland annat att kunna uppleva texturen och doften av saker och ting som virtuella upplevelser. 6G-nätet kommer att erbjuda intryck för alla sinnen, liksom möjligheten att möta andra människor digitalt och samtidigt få en känsla av att alla befinner sig i samma rum.

”Jag tror på symbios mellan människa och robot”

Elena Fersman, forskningschef inom AI på Ericsson. Foto: Daniel Roos
Elena Fersman, forskningschef inom AI på Ericsson. Foto: Daniel Roos

Elena Fersman, forskningschef inom AI på Ericsson, säger lite skämtsamt att hennes fascination för artificiell intelligens och algoritmer bottnar i viss lathet.
– När något göromål är tråkigt försöker jag hitta sätt att automatisera det, roliga saker gör jag gärna för egen maskin.

Ericsson satsar närmare 40 miljarder kronor årligen på forskning och utveckling. Elena Fersman, som leder forskningen inom AI och även är adjungerad professor inom cyberfysiska system på KTH, började intressera sig för tekniken redan under studietiden. Då handlade det främst om genetiska algoritmer, en metod som till stor del liknar genetisk programmering.
– Med hjälp av AI-processer går det att imitera mänsklig intelligens eller naturens processer. Genom att lägga genetiska algoritmer i en jättekraftig processor kan du nästan snabbspola fram evolutionen vilket är väldigt spännande, det tycker jag fortfarande.

”5G-nätet är komplext och innehåller enorma mängder algoritmer”

AI nödvändigt för 5G
Ett skarpt fokus för hela Ericsson är 5G, nästa generations system för mobilkommunikation. Den utvecklingen går också hand i hand med bolagets AI-forskning.
– 5G-nätet är komplext och innehåller enorma mängder algoritmer. Det handlar om tusentals parametrar och extrema datamängder som systemet ska ta in och processa. Ingen människa kan styra ett så komplext system, det skulle inte fungera utan AI. På fem års sikt är syftet att de nya algoritmerna som tas fram ska kunna sättas i produktion väldigt snabbt. Dessa bygger vi med hjälp av konkreta case som vi tar fram tillsammans med våra kunder.
Ett sådant case handlar om förväntat underhåll av kundernas nätverk.
– Om näten inte servas i tid går nätverkskopplingarna ner och därmed även kundens drift. Redan idag kan vi utifrån data som vi läser av från noderna ta fram algoritmer som förutsäger underhållsbehovet mycket effektivt. På så vis går det att veta precis när det är dags att åka ut och serva noden, alternativt sköta servicen på distans. På sikt kanske utskickade drönare kommer att sköta underhållet, fast där är vi inte riktigt än. Men utvecklingen pågår för fullt.

Etiska aspekterna svårast
Den största utmaningen i dagens AI-utveckling, menar Elena Fersman, handlar mer om människa än om teknik.
– När är en människa fattar ett snabbt och felaktigt beslut kan man alltid gå tillbaka och säga att ”man gjorde felbedömning”. Men när det handlar om algoritmer som programmeras i förväg måste man också i förväg bestämma hur systemet ska agera i olika situationer. Det kommer att dyka upp obekväma frågeställningar, och det är här de etiska aspekterna kommer in. Att programmera och digitalisera är relativt lätt, men att bestämma och definiera regelverk kommer att bli svårt.

Framtida symbios
Framtidens AI-applikationer ser Elena Fersman som ett gynnsamt samarbete mellan människa och maskin.
– Vi har redan nu en massa hjälp av robotik och AI-algoritmer i vår vardag. Algoritmer är väldigt bra på beräkningar som kan användas till AI-lösningar för specificerade domäner. Vi människor är mycket bättre på mer odefinierade situationer. Maskinen kan hjälpa oss att bli bättre och vice versa. Jag tror på ett liv i lycklig symbios med framtidens robotar.

IoT möjliggör effektiv realtidsövervakning

Helena Forsmark, vd för HiQ Stockholm. Foto: Mikael Teng
Helena Forsmark, vd för HiQ Stockholm. Foto: Mikael Teng

IoT, Internet of things, är resultatet av långsiktig teknikutveckling, avancerad hårdvara och avancerade applikationer som sammantaget kan lösa olika problem och möjliggöra effektiv realtidsövervakning.

IoT fyller en nyckelfunktion i den pågående digitaliseringen av samhället, men visionen om det helt uppkopplade samhället kan dröja ett par år.
– Några av de främsta fördelarna med IoT är att tekniken kan spara liv när uppkopplade fordon kan undvika svåra situationer, och när uppkopplad medtechutrustning kan övervaka patienter och dosera medicin. IoT innebär även färre onödiga resor till fungerande prylar. Dessutom kan prylarna säga till innan de går sönder och kan då stoppas för att minska effekter av haveri. IoT-applikationer kan även bidra till hållbarhet eftersom prylarna håller längre och haverier kan undvikas, säger Helena Forsmark, vd för HiQ Stockholm och tidigare vice ordförande för organisationen IoT Sverige. Hon är civilingenjör med inriktning mot elektroteknik och har tidigare arbetat som bland annat systemarkitekt, teknisk projektledare och affärsområdeschef.

”Utvecklingen inom IoT kommer att gå snabbt under de kommande åren”

5G accelerator för IoT
Den främsta acceleratorn för IoT-utvecklingen blir, enligt Helena Forsmark, när 5G lanseras på bred front. 5G öppnar upp nya möjligheter till att utveckla IoT-tillämpningar som bidrar till verklig verksamhetsnytta, exempelvis genom att kunna agera säkrare och snabbare på realtidsinformation.
– Utvecklingen inom IoT kommer att gå snabbt under de kommande åren. Industrin, sjukvården och många andra sektorer kommer att utveckla många IoT-tillämpningar som på olika sätt effektiviserar verksamheten. Däremot dröjer det nog ytterligare ett par år innan visionen om det helt uppkopplade samhället förverkligas. Vi har en rad utmaningar att ta tag i innan dess, bland annat vad gäller säkerhet, etik och integritet, säger Helena Forsmark.

Säkerhetsrisker och sårbarhet
– Den främsta svagheten med IoT är att när sensorer sprids överallt så blir systemet förstås mer sårbart. Dessa sensorer har dessutom tidigare varit relativt kostsamma. Nu börjar dock prisnivåerna gå ner, men problematiken med säkerhetsrisker och sårbarhet kvarstår, säger Helena Forsmark.
Hon är övertygad om att IoT kommer att fungera som en katalysator för en mängd olika innovationer och disruptiva tillämpningar när 5G-tekniken får ett brett genomslag.

Exempel på användningsområden för IoT


• Att övervaka flöden av trafikanter i kollektivtrafiken
• Övervakning av uppvärmningssystem och avloppssystem i realtid
• Att kartlägga seniorers rörelsemönster för att på så sätt kunna förebygga exempelvis fallskador.
• Att monitorera tillverkningsutrustning för att kunna förutse underhållsbehov i exempelvis industrin.
• Sensorer på avfallskärl som signalerar när kärlen är fyllda och redo att tömmas.

Kompetensförsörjning och jämställdhet avgörande

Åsa Zetterberg, förbundsdirektör för IT&Telekomföretagen.
Åsa Zetterberg, förbundsdirektör för IT&Telekomföretagen.

Två av it- och techbranschens främsta utmaningar är bristerna på kompetens och jämställdhet. Fram till 2022 räknar branschorganisationen IT&Telekomföretagen med att branschen kommer att sakna 70 000 medarbetare. För att inte bromsa samhällets digitala omställning krävs att dessa frågor tas på största allvar.

Många företag riskerar att förlora affärer på grund av kompetensbrist. Då håller det inte att branschen främst attraherar män, rekryteringsbasen behöver vara bredare än så.
– Alla vinner på en jämställd it- och techbransch. Ändå går utvecklingen för långsamt. Det är verkligen positivt att jämställdhets- och mångfaldsfrågan på senare år har hamnat högre upp på företagens strategiska agendor. Dessa frågor bör hanteras som strategiska ledningsfrågor med stark koppling till affärsnytta, säger Åsa Zetterberg, förbundsdirektör för IT&Telekomföretagen. Hon har tidigare varit regeringens Chief Digital Officer och ansvarig för digitalisering på SKR.

Representativ bemanning
Hon påpekar att samhällets digitalisering, som it- och techbranschen i allra högsta grad spelar en central roll i, är ett samhällsövergripande paradigmskifte som ritar om kartan för framtiden. Det ställer krav på att det finns en representativitet inom branschen så att olika perspektiv beaktas när man bygger framtidens samhälle. Utöver affärsmässiga fördelar gör ett framgångsrikt jämställdhetsarbete också branschen roligare, mer attraktiv och utvecklande att verka i.

Långsiktigt och systematiskt
Hennes råd till it- och techföretag som vill vässa sitt jämställdhetsarbete är att ta frågan på allvar genom att agera och betrakta det som en möjlighet och affärskritisk ledningsfråga som bör genomsyra hela organisationen.
– Var beredd att arbeta systematiskt, integrerat och långsiktigt med jämställdhetsfrågan i er organisation. Dra lärdom av de företag som kommit långt och verkligen lyckats. Det finns verkligen stora möjligheter och hopp, säger Åsa Zetterberg.

Nystart för Womentor i år
Womentor, som är ett förändrings- och ledarskapsprogram för företag i it- och telekombranschen som vill åtgärda snedfördelningen mellan andelen kvinnor och män, är ett initiativ från IT&Telekomföretagen som har drivits sedan 2006 och som efter ett års uppehåll har nystartat i år. Initiativet har mottagits väldigt väl av branschen och många företag är engagerade.
– Womentors huvudsakliga syfte är att öka hela branschens, och de enskilda företagens, förmåga att attrahera och behålla de bästa talangerna oavsett om de är män eller kvinnor. Inom ramen för Womentor sätter alla deltagande företag upp årsvisa jämställdhetsmål som sedan följs upp, säger Åsa Zetterberg.
Huvudfokus ligger på att öka andelen kvinnor på chefsposition, och utvecklingen är positiv om än fortsatt långsam. Andelen chefer i branschen som är kvinnor har på tio år gått från 26 till 30 procent.
De företag som deltagit i Womentor har i snitt en betydligt mer positiv utveckling än branschen i övrigt – företag som deltagit varje år från starten har ökat andelen kvinnor totalt i sina bolag från 25 till 34 procent.