Etikettarkiv: Jobba kommunalt

Vi arbetar med flera av Sveriges mest spännande byggprojekt

Henrik Andersson och Frida Nordvall på Regionfastigheter. Foto: Freddy Billqvist
Henrik Andersson och Frida Nordvall på Regionfastigheter. Foto: Freddy Billqvist
– Om man vill jobba i en professionell byggorganisation med stora utvecklingsmöjligheter och några av Sveriges mest spännande och påkostade byggprojekt, då ska man börja hos oss, säger Frida Nordvall, enhetschef byggproduktion på Regionfastigheter.

Frida Nordvall arbetade tidigare som byggprojektledare inom privat sektor och ledde bland annat arbetet med bygget av den nya onkologiavdelningen vid universitetssjukhuset i Lund.
– När uppdraget var slut fick jag ett jobberbjudande från Regionfastigheter och tackade ja, ett beslut jag inte har ångrat.
Det är nu drygt två år sedan Frida tog steget över till beställarsidan. Första utmaningen blev uppdraget som byggprojektledare för ombyggnaden av sjukhuset i Helsingborg. Sedan ett par månader tillbaka är hon enhetschef för verksamhetens byggprojektledare.
– Jag har tidigare erfarenhet av arbete i ledande positioner, så att bli chef kändes som ett naturligt steg i utvecklingen.
Henrik Andersson har en lite annorlunda bakgrund. Efter många år som ingenjör inom kraftverksindustrin började han för två år sedan som projektledare inom VVS på Regionfastigheter.
– Det kan låta som ett stort hopp men faktum är att du som projektledare inom Regionfastigheter arbetar med en mycket högteknologisk industri, den medicintekniska utrustningen på regionens sjukhus är toppmodern. Inom kärnkraftsteknologin tummar du inte på någonting när det gäller säkerhet, och det är lite utav samma tänk här.

Helhetsbild
En av de stora fördelarna med jobbet, menar Henrik, är att han får vara med i projekten från start till mål.
– Här får jag under resans gång komma med nya idéer, lösa olika saker och ha kontakt med konsulter inom olika specialistområden. Arbetet sker i nära samarbete med entreprenören och allt vad det innebär, samtidigt som du har vården som kund. I praktiken fungerar jag som en slags medlare mellan beställare, entreprenör och kund för att vi i slutänden få fram en så bra produkt som möjligt. Det är ett enormt stimulerande och utvecklande jobb som jag verkligen kan rekommendera.
Frida nickar instämmande.
– Just nu söker vi fler projektledare till några av våra spännande uppdrag. Den som vill jobba i en professionell byggorganisation med stora utvecklingsmöjligheter ska absolut söka sig hit. En fördel är att vi inte styrs av vinstintresse utan av att åstadkomma god kvalitet. Det är en viktig skillnad mot den privata sektorn, och som för med sig ett stort mandat att styra och påverka sina projekt.

Regionfastigheter
Region Skåne genomför just nu de största satsningarna någonsin på sjukhusområdena i Helsingborg, Malmö, Lund och Ängelholm. Regionfastigheter ansvarar för den samlade planerings- och byggprocessen från behovsanalys till idrifttagande. Arbetet sker i nära samverkan med berörd verksamhet där Regionfastigheter har en samordnande och stödjande roll.

Regionfastigheter
Region Skåne
291 89 Kristianstad
Tel:040-675 38 18
www.regionskane.se

www.regionskane.se

”Det är hos oss det händer i 25–30 år framåt”

Anna Nordén, utvecklingschef, Magnus Uhrberg, projektledare och Thomas Johnsson, kommunikatör. Foto: Patrik Bergenstav
Anna Nordén, utvecklingschef, Magnus Uhrberg, projektledare och Thomas Johnsson, kommunikatör. Foto: Patrik Bergenstav
Göteborg står inför den största och mest omfattande stadsutvecklingen i modern tid. Här ska investeras 1 000 miljarder kronor de närmsta 20 åren. Nu behöver staden rusta upp med en av de viktigaste byggstenarna – arbetskraften.

– Det är här det händer och det kommer att hända i tjugofem, trettio år framåt. Göteborg ska växa med nära en tredjedel till 2035. Det är roliga saker, vi bygger inte bara bostäder utan även en linbana och en ny bro över älven och helt nya stadsdelar. För att klara det måste vi vara innovativa och hitta nya kreativa sätt, säger Magnus Uhrberg, projektledare på fastighetskontoret i Göteborg.
Bland annat handlar det om att bygga på platser som tidigare användes till annat, men som nu har avvecklats och därmed har frigjort stora ytor för bostads- och stadsbyggande istället.
– Vi har haft många gamla varvs- och industriområden som legat otroligt centralt. Tittar vi på de bostadsprognoser vi har ser vi att det ska bli 53 000 färdigställda bostäder under den närmsta tioårsperioden och nationellt sett pratas det om att det behövs 710 000 bostäder. Då är vi nästan uppe på ett nytt miljonprogram, säger Magnus Uhrberg.

Sofia Ymén, projektledare.
Sofia Ymén, projektledare.
Teknisk kompetens och kreativitet sökes
De enorma byggprojekten kommer att kräva en löpande och säker kompetensförsörjning för att hålla planeringen och uppnå resultat. Sofia Ymén är projektledare för ett unikt samarbete mellan de tekniska förvaltningarna och några av de kommunalt ägda bolagen som gemensamt berörs av Göteborgs Stads stadsutvecklingsuppdrag.
– Vi vill och behöver tillsammans hitta nya vägar till kompetensförsörjningen. Göteborgs Stad arbetar redan på flera fronter med att locka fler att studera till tekniska yrken. I det här projektet ligger fokus på att attrahera och behålla yrkesverksamma och på att säkerställa att vi har en stor bredd av arbetsplatser med utmanande, spännande och varierande arbetsuppgifter att erbjuda, säger hon.
Som arbetsgivare blir det viktigt för Göteborgs Stad att skapa ytterligare fler hållbara och innovativa arbetsplatser där alla medarbetares kreativitet tas tillvara, arbetsplatser som tillgodoser både en god arbetsmiljö och balans i livet.
– Vi ser att den inhemska kompetensen inte kommer att räcka till utan vi kommer på olika sätt att behöva bredda oss på arbetsmarknaden och till exempel ta tillvara teknisk kompetens även hos medarbetare som ännu inte behärskar det svenska språket, projektet har ett sånt fokus också, säger Sofia Ymén.

Hela staden samarbetar
För att klara av den snabba byggtakten har Göteborgs Stad startat bolaget Framtiden Byggutveckling som för allmännyttan ansvarar för all nyproduktion av hyreslägenheter.
– Vårt uppdrag är att kraftigt öka byggtakten och att bygga över hela staden. Det kan vara i våra ytterområden långt från stadskärnan, men det handlar också om att låta staden växa ihop, säger Anna Nordén, utvecklingschef på Framtiden Byggutveckling.
– Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare och det är något som vi jobbar aktivt med. Till oss kommer de som vill vara med och bidra till samhällsutvecklingen och de stora utmaningarna vi har framför oss, säger hon.

Följ utvecklingen på ny webb
Invånarna kommer att märka av och beröras när Göteborg växer. All information om byggprojekten och Göteborgs stadsutveckling kommer att finnas tillgänglig på Stadsutvecklingswebben.
– Ett av syftena med webbplatsen är att göra processen begriplig där flera aktörer är inblandade under långt perspektiv. Stadsutveckling handlar inte bara om att bygga hus och nya vägar utan om hur livet ska vara för dem som bor, besöker och jobbar i Göteborg när det är färdigt, säger Thomas Johnsson, kommunikatör och redaktionsledare för webbplatsen.

Göteborgs stad
I Göteborg pågår ett antal olika stadsutvecklingsprojekt. Målet är att skapa en grön och nära storstad för alla. Flera av projekten tar sikte på stadens 400-årsjubileum år 2021. Då är målet att en linbana och nya Hisingsbron ska vara på plats och binda samman staden över älven. Då ska också 7 000 extra bostäder, utöver ordinarie produktion, stå inflyttningsklara, som en del i innovationsprojektet BoStad2021. www.bostad2021.se

Bolaget Framtiden Byggutveckling bildades 2016 och ska gå från 0 kronor till 3 miljarder kronor i omsättning på tre år. Framtidenkoncernen omfattar bostäder, fastighetsförvaltning och produktion av nya bostäder. www.framtiden.se

Stadsutvecklingswebben informerar om byggprocessens olika faser. Här kan du följa Göteborgs resa mot framtiden och se en del av de projekt som du skulle kunna arbeta med i Göteborgs Stad. www.stadsutveckling.goteborg.se

Vill du arbeta med stadsutveckling i Göteborg?
Lediga jobb hittar du på www.goteborg.se/ledigajobb

www.goteborg.se/ledigajobb

Nytänkande och mod skapar dynamik i Uppsalas samhällsbyggnadsprocess

Anna Sander (t.h.), projektledare. Foto: Stewen Quigley, www.qimage.se
Anna Sander (t.h.), projektledare. Foto: Stewen Quigley, www.qimage.se
– Uppsala är en innovativ kommun som vågar anta utmaningar och testa nya grepp i sina samhällsbyggnadsprocesser. Ett förhållningssätt som både stimulerar medarbetarna och gynnar boendemiljön, säger Anna Sander, projektledare på kommunens stadsbyggnadsförvaltning.

Uppsala kommuns stadsbyggnadsförvaltning ansvarar för hela samhällsbyggnadsprocessen, från planering och genomförande till drift och underhåll. Här finns en bra mix av den lilla kommunens fördelar, i form av mycket samarbete mellan avdelningar, i kombination med stora resurser som bidrar till att skapa en dynamisk och utvecklande arbetsplats.
Anna Sander, huvudprojektledare för det nya centrala bostadsområdet Rosendal i Uppsala, började arbeta på kommunens mark- och exploateringsavdelning i vintras. Om sju år ska den nya stadsdelen med cirka 5 000 bostäder vara redo för inflyttning.
– Jag trivs fantastiskt bra. Uppsala är en mycket innovativ kommun när det gäller planering av bostadsområden. Genom att öppna dörrar för externa aktörer, och anordna många tävlingar skapas finurliga lösningar i boendemiljön som är stimulerande att arbeta med.

Nytänkande
Just nyfikenheten och viljan att vrida och vända på saker för att hitta lösningar är en inställning i kommunen som Anna Sander verkligen uppskattar.
– Verksamheten präglas av en framåtanda som bidrar till att stadsbyggnadsförvaltningen utgör en kreativ arbetsplats och en förvaltning som erbjuder ett modernt och hållbart boende för sina kommuninvånare.
Parallellt med rollen som projektledare har hon även ett regeringsuppdrag att utreda Boverkets byggregler.
– Uppsala kommun är en arbetsgivare som uppmuntrar både nyexaminerade och personer som mig, med lång erfarenhet av bygg- och planfrågor, att utvecklas. Att jag fått möjlighet att sköta utredningsuppdraget parallellt med min anställning värdesätter jag högt.
Staden växer och verksamheten har just nu behov av att rekrytera fler projektledare.
– Eftersom vi arbetar med hela samhällsbyggnadsprocessen behövs många olika kompetenser och erfarenheter. Här finns spännande uppgifter för såväl nyexaminerade som välmeriterade medarbetare, fastslår Anna Sander.

Uppsala kommuns stadsbyggnadsförvaltning
Välkommen till Uppsala kommun! Hos oss får du 13 000 kollegor inom 200 olika yrken. Varje dag jobbar vi för Uppsalas kommuninvånare: Vi lär barn att läsa, vårdar äldre, sopar gatorna, planerar fler bostäder och mycket mer. Kom och jobba med oss och få en hel kommun att fungera. Du är med och skapar ett mer rättvist och jämställt Uppsala för alla, oavsett behov och bakgrund. Det du gör på jobbet gör skillnad för någon annan.

Uppsala kommun
753 75 Uppsala
Tel: 018-727 00 00
www.uppsala.se

www.uppsala.se

Palett av möjligheter inom stadsbyggnad i Västerås

Tomas Persson, chef för strategiska avdelningen, Anna Jägvald och Ingrid Legrell Crona, planarkitekter på strategiska avdelningen. Foto: Per Groth
Tomas Persson, chef för strategiska avdelningen, Anna Jägvald och Ingrid Legrell Crona, planarkitekter på strategiska avdelningen. Foto: Per Groth
På stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås stad finns många spännande utvecklingsmöjligheter för ingenjörer som trivs med att arbeta i kompetensöverskridande projekt, ha många omvärldskontakter och vara delaktiga i utvecklingen av en av Sveriges mest snabbväxande städer.

På Stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås stad samverkar man mycket över enhets- och professionsgränserna. För varje projekt handplockas en kompetensöverskridande projektgrupp, ofta med medarbetare från olika förvaltningar. Dessutom pågår intensiv samverkan med byggherrar, entreprenörer och andra externa parter.

Visionsarbete och medborgarkontakt
På den strategiska avdelningen utvecklas Västerås stad vad gäller mark- och vattenanvändning, energi- och klimatrådgivning och strategiska framtidsfrågor. Medarbetarna har många omvärldskontakter, inte minst med Västerås invånare, som de har en löpande dialog med kring den framtida stadsutvecklingen.
– Det är intressant att arbeta med projekt som är politiskt styrda. Det innebär att vi har en nära samverkan med stadens politiker och får insyn i hur de politiska beslutsprocesserna fungerar, säger Tomas Persson, chef för strategiska avdelningen.
– Det är en förmån att få arbeta med breda stadsutvecklingsprojekt som hanterar många aspekter, alltifrån fastighetsexploatering till skolfrågor, avfallshantering och räddningstjänst. Jag har själv påverkat min karriärutveckling och inriktningen på mitt arbete, det känns bra, säger Anna Jägvald, planarkitekt på strategiska avdelningen.
– Jag trivs jättebra med mitt jobb, det känns meningsfullt varje dag att arbeta med frågor som verkligen berör Västeråsborna. Vi gör verkligen skillnad och kan påverka hur staden utvecklas. I mitt arbete får jag verkligen vara med och påverka Västerås framtid, säger Ingrid Legrell Crona, planarkitekt på strategiska avdelningen.

Kombinerar fält- och kontorsarbete
– Jag har jobbat i Västerås stad i ett år och trivs jättebra. Jag trivs med kombinationen av att handlägga bygglov och att genomföra byggnadsinspektioner ute på fältet. Varje bygglovsärende är unikt, vilket ger mig mycket variation under min arbetsdag. Det är också roligt att arbeta i en kommun som präglas av en stark tillväxt och framåtanda. Samtidigt är Västerås stad en trygg och stabil arbetsgivare som verkligen satsar på medarbetarnas utveckling, säger Iwan Abuiraham, byggnadsinspektör och civilingenjör med inriktning mot samhällsbyggnad.
– Jag pluggade vid Högskolan i Gävle och flyttade till Västerås för att jag sökte en ny utmaning. För mig passar kombinationen av kontorsarbete och att göra mätningar ute i fält väldigt bra. Här får jag vara med från planskede till avslutat projekt, vilket är väldigt givande. Jag gillar också de många externa kontakter som jag har i mitt arbete. Vi får jättebra stöd från våra chefer och sammanhållningen är mycket god. Vi har dessutom ett fint kontor i stadshuset mitt i centrala Västerås, säger Karl Nilsson, lantmätare och högskoleingenjör med inriktning mot förrättningslantmäteri.
– Jag utvecklar en 3D-strategi för stadsbyggnadsförvaltningen och bistår med 3D-visualiseringar i olika skeden av planprocessen. Jag har arbetat som konsult tidigare och kom till Västerås stad hösten 2016. Det här är en arbetsplats där det är högt i tak och där jag får arbeta självständigt med mycket frihet under ansvar, vilket jag verkligen gillar, säger Elisabeth Ledin, 3D-visualiserare och designingenjör.

Lotta Lindstam, förvaltningschef på stadsbyggnadsförvaltningen.
Lotta Lindstam, förvaltningschef på stadsbyggnadsförvaltningen.
En offensiv och expansiv kommun
– Västerås är en växande stad med en god arbetsmarknad och hög inflyttning. Vi är en offensiv kommun, här byggs, bland annat handel, kontor, industrier, hotell och mycket bostäder. Vi är involverade i samtliga stora utvecklingsprojekt i staden, bland annat i omvandlingen av det stora centrala området runt stationen, där bostäder, kontor och ett nytt resecentrum planeras. Vi arbetar både med förtätningsprojekt och nybyggnation på jungfrulig mark och vi söker nu ännu fler medarbetare, bland annat söker vi duktiga trafikplane­rare, säger Lotta Lindstam, förvaltningschef på stadsbyggnadsförvaltningen.
– Vi satsar mycket på våra medarbetares kompetensutveckling, vi ger dem möjlighet att delta i utbildningar, åka på seminarier, studiebesök och liknande för att hämta inspiration från branschkollegor i andra städer. Hos oss är varje projekt unikt, vilket verkligen ger möjlighet till variation och utveckling, fortsätter Lotta Lindstam.


Sahel Strömberg, Iwan Abdulrahman, Elisabeth Ledin och Karl Nilsson trivs hos Västerås stad. Foto: Per Groth
Sahel Strömberg, Iwan Abdulrahman, Elisabeth Ledin och Karl Nilsson trivs hos Västerås stad. Foto: Per Groth

Stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås stad
Stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås stads ambition är att planera och utveckla en attraktiv, levande, trygg och säker stad i samarbete med västeråsarna. Det ska var en miljö som fungerar för olika människors behov och som underlättar vardagslivet. Västerås är en expansiv stad med drygt 145 000 invånare. Vi satsar på att anställa medarbetare med olika bakgrund, vilket främjar kompetensöverföring och mångfald.
www.vasteras.se

www.vasteras.se

Umeå kommun utvecklas med medborgaren i fokus

Mattias Lönn, förrättningslantmätare och Marie Frostvinge, trafikplaneringschef hos Umeå kommun. Foto: EdelPhoto
Mattias Lönn, förrättningslantmätare och Marie Frostvinge, trafikplaneringschef hos Umeå kommun. Foto: EdelPhoto
I Umeå utvecklar och bygger Samhällsbyggnadskontoret en attraktiv stad enligt hållbara och certifierade metoder. Här arbetar medarbetarna kring ett medborgarfokus med snabba beslutsvägar och nära samarbeten.

Inom Samhällsbyggnadskontorets organisation finns en mängd olika kompetenser vilka tillsammans skapar ett brett och kompetent arbetsklimat med stora möjligheter till intressanta arbetsuppdrag samt personlig utveckling i yrkeslivet. Förrättningslantmätaren Mattias Lönn arbetar i lantmäteriprocessen på den kommunala lantmäterimyndigheten (KLM) i Umeå kommun och sökte sig till kommunen för att det var en intressant arbetsgivare med många verksamheter i kärnan av samhällsbyggnadsprocessen.
– Min bild av Umeå kommun är att det finns spännande arbetsuppgifter och att vi är i uppstartsfasen för många intressanta projekt, till exempel för Norrbotniabanan, Västra länken och VA-utbyggnaden inom kommunen. Kompetensutveckling uppmuntras och man får ta stort eget ansvar utifrån vad tjänsten kräver. Inom KLM erbjuds till exempel nyutexaminerade att ta del av ett större utbildningspaket som är framtaget i samarbete med statliga lantmäteriet. Nyanställda inom lantmäteriprocessen tilldelas exempelvis en handledare för att snabbt komma in i processerna. Förutom detta är kommunen dessutom en stor arbetsgivare så det finns goda chanser att prova nya roller. Jag trivs verkligen, betonar han.

Direktkontakt med invånarna
Mattias berättar att ett av kommunens mål är att växa till 200 000 invånare och att expansionen sker med ett tydligt medborgarfokus. I arbetet beaktas vad som är bäst för medborgarna, såväl på näringslivsnivå som för en attraktiv stad och ett gott samhälle.
– Inom Lantmäteri arbetar vi med en mängd olika samhällsbyggnadsuppdrag. I verksamheten finns delprocesserna Geodesi, Geografiska data, GIS och KLM. Vår huvuduppgift inom KLM är att besluta i fastighetsbildningsärenden och det uppdraget omfattar allt från inmätning och markering av fastighetsgränser, framtagande av förrättningskartor, till uppdatering av fastighetsregistret och registerkartan. I mer omfattande förrättningar krävs vanligtvis att vi håller sammanträden med sakägare, samråder med andra myndigheter och eventuellt behandlas vissa värderingsfrågor. Förutom detta erbjuder vi även viss fastighetsrättslig service.

Unik arbetscertifiering
Det händer mycket i Umeå – förutom arbetet med Norrbotniabanan och Västra länken arbetar kommunen med bland annat bostadsbebyggelse och har som mål att bostadsbyggandet ska öka till 2000 enheter per år. Arbetet vid kommunen spänner från ax till limpa och omfattar allt från översiktsplaner till detaljplanering, godstrafik, trafiksäkerhetsplanering och mycket annat.
– En grundpelare för arbetet är att varje projekt ska drivas på ett funktionellt, estetiskt, hållbart och säkert sätt i en klok, väl avvägd kombination, en inställning som har lett till att kommunen är certifierade enligt kvalitetsledningssystemsstandarder. Jag känner inte till en enda kommun som på ett liknande sätt arbetar systematiskt med sin stadsbyggnad, framhåller trafikplaneringschefen Marie Frostvinge vid Gator och parker, vars verksamhet ansvarar för planering, uppbyggnad, utveckling och förvaltning av kommunens offentliga utomhusmiljöer.
– På många andra håll är kompetensen beroende av medarbetarna, vilket kan medföra utmaningar vid exempelvis pensionsavgångar, men vi har rutiner och checklistor över våra arbetsuppgifter. Det gör att introduktion av ny personal förenklas avsevärt. Tack vare detta kan vi på ett effektivt sätt sköta fler och fler ärenden varje år och i större utsträckning hantera förfrågningar direkt från allmänheten, fortsätter hon.

Skapar en hållbar utveckling
Det systematiska kvalitetsarbetet är nära knutet till att skapa en hållbar utveckling för Umeå vilket hittills inkluderar ett mängd olika satsningar. De olika satsningarna drivs bland annat inom ett flertal program för att på bästa sätt hitta de åtgärder som är nödvändiga för att uppnå uppsatta mål. Det kan röra sig om att öka andelen cyklister, skapa bättre förutsättningar för godsleverantörer eller helt enkelt skapa en attraktiv stadsbild.
– Några exempel på program som Gator och parker ansvarar för är cykeltrafikprogrammet, godstrafikprogrammet, parkeringsprogrammet och trafiksäkerhetsprogrammet. Just trafiksäkerhet har varit en kärnfråga för oss i många år; vi ligger långt framme inom det området och säkerhetstänket genomsyrar även övriga program och planeringsskeden, berättar Marie.
– Satsningarna inom programmen är mångfacetterade och de visar hur varierad vår uppgift här faktiskt är och hur den ligger nära hela samhällsbyggnadsprocessens kärna. Vi bygger Umeå för medborgarna, avslutar Marie.

Umeå kommun
Umeå kommuns tillväxtmål om 200 000 invånare senast 2050 är utgångspunkt i stadsplaneringen. Med det invånarantalet blir Umeå norra Sveriges självklara huvudstad med ett rikt och spännande stadsliv. Det är en spännande utmaning att planera för en kraftig tillväxt och samtidigt styra utvecklingen mot en långsiktigt hållbar stad ur ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv.

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
Tel. vxl: 090-16 10 00
E-post: umea.kommun@umea.se
www.umea.se

www.umea.se