Presentation

Ett logistikföretag i framkant

Publicerad 13 februari 2019

Mikael Qvist, Automation Analyst på PostNord i Stockholm och Alma Söderqvist, Business Analyst på PostNord i Köpenhamn. Foto: Gonzalo Irigoyen
Mikael Qvist, Automation Analyst på PostNord i Stockholm och Alma Söderqvist, Business Analyst på PostNord i Köpenhamn. Foto: Gonzalo Irigoyen
PostNord är världsledande på digitalisering i sin bransch och många spännande utmaningar väntar framöver. Bland annat kommer Artificiell Intelligens (AI) att bidra till att potentiella problem upptäcks och åtgärdas i tid.

För att ytterligare effektivisera utvecklingsarbetet inom PostNord har de samlat arbetet med digitalisering och automation på en central avdelning, och där jobbar Alma Söderqvist.
– Jag sitter på kontoret i Köpenhamn och jobbar idag som Business Analyst. Tidigare var jag på HR-avdelningen, men i samband med att jag gick det nordiska Mentorsprogrammet inom PostNord så blev jag erbjuden det här jobbet. Det är ett exempel på den positiva utvecklingskultur som finns inom företaget. Man får mycket uppmuntran i att söka sig nya vägar och utvecklas i den riktning som känns intressant, konstaterar hon.

Ökad digitalisering till nytta för kunderna
På hennes avdelning har de över 60 automationsprocesser igång, som innebär att tidigare rutinmässiga göromål robotiseras. Det ger tid till att jobba med mer komplicerade uppgifter som i sin tur skapar en bättre service för kunderna.
– Ett exempel på en process som automatiserats med goda resultat är eftersökning av värdepaket som kommit på avvägar. Det går idag betydligt snabbare, till stor glädje för kunderna, och bara den automationsprocessen sparar dessutom ca 24 miljoner per år, förklarar Alma Söderqvist.
Hennes kollega Mikael Qvist jobbar som Automation Analyst på kontoret i Stockholm och har jobbat på PostNord i tre år.
– Tidigare jobbade jag bland annat på IBM i många år och kan konstatera att arbetet här på PostNord är betydligt mer dynamiskt, något som kanske kan förvåna. Men det finns en stor förändringsvilja inom företaget och det bedrivs ett mycket strukturerat utvecklingsarbete som det är otroligt kul att vara en del av.

Uppmuntras till personlig utveckling
Som en del i hans personliga utveckling har han just bytt till automationsavdelningen, tidigare var han Service&Delivery Manager på avdelningen för Logistics and Mail Systems.
– Bytet är en följd av att jag var inblandad i ett implementeringsprojekt inom AI och maskininlärning och blev då så intresserad av det nya området att jag bad att få jobba vidare med utvecklingen av det inom PostNord. Och då det är ett nytt område för mig så går jag nu genom jobbet två on-lineutbildningar, en på Helsingfors universitet och en på Stanton University i Kalifornien.
Att använda AI och maskininlärning för processer inom PostNord är än så länge i ett tidigt skede, men de ser stor potential för nya användningsområden.
– Det vi kommer att kunna använda maskininlärning och AI till är bland annat att i tidiga faser kunna upptäcka att något inte fungerar normalt i IT-systemen. Det kan vara att ett system börjar indikera onormalt stora mängder data en tisdag, något som vanligen inte inträffar en tisdag. Då kollas det upp och om det blivit något fel i systemet så åtgärdas det innan problemet orsakar en störning i produktionen.
Därigenom kommer deras incidenthanteringen att bli betydligt mer effektiv och lösningstiderna sjunka ordentligt.

Kul att gå till jobbet
Både Alma Söderqvist och Mikael Qvist vittnar om ett mycket öppet och inkluderande arbetsklimat, något som båda uppskattar.
– Vi har stora friheter inom ramen för våra jobb. Ett exempel är att vi kan jobba hemifrån ibland. Det viktiga för våra chefer är att jobbet blir gjort; var och hur vi gör det väljer vi själva. Det är ett stort förtroende de visar oss, något som i sin tur stärker oss och gör att vi får ännu mer energi på jobbet. Det är en skön känsla att vakna upp på morgonen och se fram emot att få gå till jobbet, konstaterar Alma Söderqvist med ett leende.
Det innebär också att det finns många medarbetare som varit länge inom företaget, men i olika roller.
– Många byter relativt ofta arbete internt och får därigenom en stor personlig utveckling. Vi är även inne i en föryngringsprocess då det är många pensionsavgångar, så det är en härlig blandning av äldre erfarna medarbetare och yngre som bär med sig nya impulser, avslutar Mikael Qvist.

Jobba på PostNord! Se våra lediga tjänster och ansök här

PostNord
PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. 2017 hade koncernen 31000 anställda och en omsättning på 37 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna.

www.postnord.se

PostNord logotype