Samordnad digitalisering driver utvecklingen framåt

Publicerad 13 februari 2019
Text: Peter Johansson

Anna Eriksson, generaldirektör på Myndigheten för digital förvaltning. Foto: Petra Berggren/DIGG
Anna Eriksson, generaldirektör på Myndigheten för digital förvaltning. Foto: Petra Berggren/DIGG
När myndigheternas digitalisering samordnas kommer utvecklingen inom det offentliga att få en ordentlig skjuts, vilket kommer att gynna även näringslivets sektorer. Det menar Anna Eriksson, generaldirektör på Myndigheten för digital förvaltning.

Sett till var och en, har myndigheterna kommit väldigt långt inom verksamhetsutveckling och utveckling av medborgartjänster. Men digitaliseringen av det offentliga har skett isolerat inom respektive instans. Det offentliga måste bli bättre på att hantera data gemensamt för att bli bättre, fungera bättre och skapa bättre tjänster för medborgarna. Informationsutbytet mellan myndigheter och medborgare, men även mellan det offentliga och branscher som bank, industri och it, är en knäckfråga.
– Medborgare ska inte behöva lämna samma uppgifter flera gånger till olika myndigheter, säger Anna Eriksson.
Svaret är en samordnad digitalisering, menar hon.

Minskat avstånd
På vägen ska inte säkerheten glömmas bort. För att de digitala tjänsterna ska ge samhällsnytta, krävs det att medborgarna känner tillit till tjänsterna. Idag är förtroendet för myndigheterna högt, och det offentliga behöver behålla det förtroendet.
I utvecklingen växer också nya tekniska roller fram, framförallt inom datahantering och AI. Men det kanske viktigaste behovet, åtminstone på kort sikt, är att stärka den allmänna förståelsen av vad digitaliseringen innebär. Det innebär att verksamheten behöver förstå digitaliseringens möjligheter, men också att teknikerna måste förstå hur verksamheten fungerar. Om avstånden minskar mellan verksamhet och teknik, mellan myndighet och myndighet samt mellan det offentliga och näringslivet, då kan Sverige digitaliseras gemensamt, menar Anna Eriksson.
– Dagens nätverks- och co-operationskultur, där samarbeten över yrkesgruppsgränser är självklart, är ett första steg i detta.

Allt fler vill bidra
Idag kan 76% av de it- och dataingenjörer samt systemvetare Framtidens Karriär – It & Data tillfrågat, tänka sig att jobba inom en statlig myndighet, något Anna Eriksson ser som en del av en växande trend på arbetsmarknaden.
– Jag tror att allt fler vill bidra med något, och det är därför, säger hon.