Presentation
Svenska kraftnät

Bli en del av samhällsviktig IT på Svenska kraftnät

Publicerad 9 mars 2021
Foto: Johan Marklund
Tina Stödberg, avdelningschef för IT-utveckling och Victor Larsen, Change Manager på Svenska kraftnät. Foto: Johan Marklund
Tina Stödberg, avdelningschef för IT-utveckling och Victor Larsen, Change Manager på Svenska kraftnät. Foto: Johan Marklund

På Svenska kraftnät är du inte bara med och utvecklar dagens och framtidens IT-lösningar för Sveriges elöverföring. Du är också en del av en verksamhet som ser till att lamporna alltid lyser och som skapar förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling.

– Det ger en extra dimension till arbetet när man vet att det man gör är avgörande för hela samhället. Det var nog detta som lockade mig allra mest med Svenska kraftnät, säger Tina Stödberg, som är avdelningschef för IT-utveckling.
Tina är systemvetare i botten och hade erfarenhet från flera olika företag när hon kom till Svenska kraftnät för elva år sedan. På Svenska kraftnät har hon arbetat i en rad olika roller, bland annat som förvaltningsledare för datakommunikation, enhetschef för datakommunikation och gruppchef inom systemutveckling.
– Det är en organisation under förändring, vilket innebär att det finns väldigt goda möjligheter att utvecklas professionellt och pröva nya roller. Här finns en lyhördhet för nya idéer och utrymme för att driva initiativ utanför ens eget ansvarsområde. Det är väldigt varierande och man får hela tiden möta nya utmaningar, säger hon.

Jobba med oss på Svenska kraftnät. Klicka här för att se våra lediga tjänster.

Brett spektrum
Kollegan Victor Larsen, Change Manager, instämmer. Han är civilingenjör i industriell ekonomi, med inriktning mot energisystem, och började på Svenska kraftnät 2019. Då hade han arbetat inom flera olika branscher och han sökte sig till Svenska kraftnät därför att han ville arbeta just inom energisektorn.
– Energibranschen är otroligt spännande och dynamisk. Den är så viktig för hela samhället och väldigt framtidsfokuserad. Vi är med och bidrar till samhällsomställningen, säger han.
Victor lyfter fram att Svenska kraftnät arbetar över ett brett spektrum.
– Många kanske inte riktigt känner till Svenska kraftnäts verksamhet, men vi är så mycket mer än elledningar. Svenska kraftnät har en viktig roll i den svenska elmarknaden och aktivt på många arenor, inte minst internationellt i utvecklingen av en gemensam europeisk elmarknad. Vi balanserar kraftsystemet så att det alltid finns rätt mängd el att tillgå. Myndigheten är också en central aktör i samhällets omställning till förnybar energi. IT-avdelningen är en grundläggande och drivande del av verksamheten och det är riktigt kul att få bidra till det.

Starka team
Som medarbetare på IT-sidan är du med och skapar förutsättningarna för allt detta, i sammansvetsade, tvärfunktionella team.
Vi gör mycket ”in-house” och tar ett helhetsgrepp om IT-verksamheten, ansvarar själva för nästan all drift och förvaltning, samt bedriver utveckling av egna lösningar i allt högre utsträckning.
– Det finns en tydlig fokus på teamarbete och den kollektiva förmågan. Vi löser utmaningarna tillsammans, och tar vara på alla de olika perspektiv som våra medarbetare bidrar med. Trots att Svenska kraftnät har vuxit från cirka 300 personer när jag först började till cirka 800 medarbetare idag så är sammanhållningen lika stark som när jag först kom hit, säger Tina.

Söker talanger
Nu växer IT-organisationen kraftigt och det finns behov av en bredd av olika ITtalanger, som vill vara med och utveckla framtidens energilösningar. Här får du ett spännande arbete med goda möjligheter till kompetensutveckling genom såväl interna som externa utbildningar och ledarskapsprogram. Som statlig myndighet erbjuder Svenska kraftnät bra förmåner, med friskvårdsbidrag, en aktiv fritidsförening, flexibel arbetstid, löneväxling och annat. Det finns en genuin omtanke om medarbetarna, så att de ska må bra och hitta balans mellan arbete och fritid.
– Som småbarnsförälder upplever jag att det verkligen går att få ihop livspusslet här. Det betyder oerhört mycket, säger Victor och Tina håller med.
Inte minst – på Svenska kraftnät kommer du till en kreativ, stöttande och välkomnande miljö, där du snabbt blir en i gänget och växer professionellt.
– Det är verkligen en varm kultur, med engagerade, tillmötesgående kollegor, menar Tina och Victor. Här är det lätt att trivas!

Jobba med oss på Svenska kraftnät. Klicka här för att se våra lediga tjänster.

Svenska kraftnät

Svenska kraftnät är den myndighet som ansvarar för att elöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt – i dag och i framtiden. Vi ansvarar för att handeln med el kan ske så smidigt som möjligt i Sverige och med andra länder i Europa, övervakar och styr kraftsystemet och bygger ut transmissionsnätet för att möta samhällets behov av el. Här finns en rad spännande karriärmöjligheter för IT-specialister som vill vara med och utveckla lösningar i framkant.

Läs mer på www.svk.se