Presentation
Svenska kraftnät Teknikens framkant

Samhällsuppdraget ger en extra dimension till allt vi gör

Publicerad 13 februari 2024
Foto: Fredrik Hjerling
Svante Sjöblom, enhetschef och Elin Viberg, data engineer hos Svenska kraftnät. Foto: Fredrik Hjerling
Svante Sjöblom, enhetschef och Elin Viberg, data engineer hos Svenska kraftnät. Foto: Fredrik Hjerling

Ett it-jobb på Svenska kraftnät är inte bara ett arbete i teknikens framkant, det är också ett sätt att bidra till en hållbar energiframtid.
– Att medverka till att Sverige inte slocknar ger en extra och meningsfull dimension till allt vi gör, säger Elin Viberg, data engineer.

Elin Viberg var nyutexaminerad elkraftsingenjör från KTH när hon började som trainee på Svenska kraftnät.
– Jag började som verksamhetsspecialist på anläggningssidan med uppdrag att bygga upp Svenska kraftnäts Business Intelligence-system. Under mina åtta år i verksamheten har jag lärt mig massor och provat på en rad olika roller.
Idag arbetar Elin som data engineer med den Business Intelligence-plattform hon själv varit med och byggt upp. Att hon stannat kvar i alla år bottnar i samma anledning som en gång fick henne att söka sig till verksamheten.
– För mig är det viktigt att ha ett djupare syfte med det jag ägnar mig åt. Den breda verksamheten inom it gör också att det går att rotera internt och testa olika roller. Man blir verkligen stöttad och motiverad till att ta ansvar vilket skapar goda utvecklingsmöjligheter.
Även kollegan Svante Sjöblom började på Svenska kraftnät direkt efter avslutade studier.
– Jag är utbildad elektroingenjör och började på myndigheten som systemutvecklare, men blev ganska snabbt intresserad av ledarskap vilket fångades upp av mina chefer. Under mina sju år i verksamheten har jag arbetat både som scrum-master/teamlead, systemansvarig och tf. enhetschef. Idag är jag enhetschef för Kraftsystemapplikationer med fokus på egenutvecklade system för simulering och analys av kraftsystemet.

Många karriärspår
Svenska kraftnät erbjuder även möjlighet att arbeta internationellt i olika samarbetsprojekt, framför allt på nordisk basis.
– Om man är intresserad av internationellt samarbete så finns det goda möjligheter både på europeisk och på nordisk nivå, säger Svante.
På frågan om de två kollegorna kan rekommendera andra att söka sig till Svenska kraftnät kommer svaren snabbt.
– Absolut! Här finns många spännande utmaningar och en väldigt hjälpsam arbetsmiljö. Därför är det lätt att testa nya saker, man behöver inte kunna allt från början, säger Elin.
– Ja, säger Svante. Och det finns alltid roliga projekt att ta tag i, oavsett vilket it-område du vill jobba inom. En stor fördel är också de flexibla arbetstiderna, och att vi inte lägger möten tidigt på dagen eller sent på eftermiddagen, vilket underlättar hämtning och lämning på förskolan. Som småbarnsförälder är det guld värt.

Svenska Kraftnät

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk som är systemansvarig myndighet för kraftsystemet i Sverige och som förvaltar och utvecklar Sveriges transmissionsnät för el. Svenska kraftnät är också elberedskapsmyndighet och tillsynsvägledande myndighet i frågor om dammsäkerhet samt tillsynsmyndighet för elförsörjningens säkerhetsskydd.

www.svk.se