Digitalisering i industrin

Digitalisering ger hållbara lösningar i industrin

Publicerad 9 mars 2021
Text: Cristina Leifland Foto: Jonas Bilberg
Björn Jonsson, Regional Division Manager på ABB:s division Process Industries i Sverige. Foto: Jonas Bilberg

Inom den svenska högteknologiska industrin pågår ett omfattande skifte, mot digitaliserade, automatiserade och elektrifierade produktionssystem. Omställningen ger enorma avtryck i arbetet mot ett hållbart samhälle.

– Man ska inte förringa något hållbarhetsarbete; alla insatser behövs. Men det finns nog ingen annan sektor där omställningen ger så stora positiva effekter som inom industrin. Här finns den viktigaste nyckeln till det fossilfria samhället, och elektrifiering och automation är två viktiga parametrar att fokusera på för att öka hållbarheten, säger Björn Jonsson, Regional Division Manager på ABB:s division Process Industries i Sverige.
Björn Jonsson är civilingenjör i elektroteknik med telekominriktning, och hamnade på ABB efter krisen i telekombranschen vid millennieskiftet. Han började som trainee och har haft flera olika roller i Sverige och internationellt. Idag är han regionalt ansvarig för automations-, elektrifierings- och digitaliseringsleveranser inom bland annat gruvnäringen, pappers- och massaindustrin och stålindustrin.
– Efter 18 år på ABB är arbetet fortfarande oavbrutet roligt och det har nog aldrig varit mer intressant än nu. Vi är inne i en spännande tid, där utvecklingen går snabbt, med svensk industri i bräschen för hållbar, högteknologisk produktion.
Med ny digital teknik kan vi idag knyta ihop alla system genom hela värdekedjan och samla in och dra nytta av all data som genereras för att kunna ta bättre och smartare beslut, säger han.

”Vi rekryterar kontinuerligt och behöver en blandning av erfarna personer och individer med nya idéer och den senaste kunskapen.”

Arbetar i partnerskap
Ett exempel är den svenska gruvindustrin, där LKAB tillsammans med ABB och andra ledande leverantörer i det svenska gruvklustret skapar en ny världsstandard för fossilfri, effektiv och autonom underjordisk gruvdrift. Tillsammans med andra satsningar hos LKAB kommer detta att minska LKAB:s globala CO2-avtryck motsvarande 2/3 av hela Sveriges CO2-utsläpp.
De innovationer som krävs för att nå ända fram är inget som en enskild aktör har möjlighet att ta fram. Därför är en stark trend idag att industriföretag arbetar i partnerskap. Det ger ett agilt arbetssätt, där nära samarbete ersätter den traditionella kund-leverantörsrelationen, som ofta bygger på specifikationer som snabbt hinner bli föråldrade i dagens dynamiska, högteknologiska industriproduktion.
– De nya, väldigt komplexa teknologierna kräver nya arbetsformer. ABB arbetar i nära allians med kunder och andra aktörer för att ta fram hållbara konkurrenskraftiga lösningar till industrin. Digitaliseringen möjliggör de här nya formerna för värdeskapande, säger Björn Jonsson.

Karriärmöjligheter
Den tekniska utvecklingen ger spännande karriärmöjligheter för ett brett spektrum av personer med it-expertis.
– På ABB finns utrymme för all sorts it-talang, från mjukvaruutvecklare till molnplattformspecialister och it-arkitekter. Med dessa kompetenser, tillsammans med den domän­kunskap som finns inom ABB, skapar vi morgondagens lösningar. Vi rekryterar kontinuerligt, och behöver en blandning av erfarna personer och individer med nya idéer och den senaste kunskapen, säger Björn Jonsson.
Han märker av ett ökande intresse, inte minst bland unga it-talanger, för att arbeta inom industrin och bidra till de värden som skapas där.
– Om man brinner för att skapa nya lösningar och en bättre mer hållbar värld så är det inom industrin man ska jobba. Här kan man göra skillnad, på riktigt.