Industri

Digitalisering är avgörande för industrins konkurrenskraft

Publicerad 18 februari 2022
Text: Annika Wihlborg Foto: Henrik Gustafsson Nicander
Dan Ekholm, Vice President och CIO på Sandvik Machining Solutions. Foto: Henrik Gustafsson Nicander

Kombinationen av att arbeta med fysiska produkter och digital framtidsteknologi är unik för industrin, som storsatsar på digitalisering. Inom verkstadsindustrin finns goda möjligheter att vara med och utveckla framtidens uppkopplade spjutspetsteknologi på en global arena, ofta i kombination med ambitiösa hållbarhetsmål.

– Digitaliserings- och automationsutvecklingen är generellt sett långt framskriden i de svenska industribolagen. Många som kommer till oss blir förvånade över hur långt vi kommit och hur mycket spjutspetsteknologi som används i produktionsprocessen och inkluderas i våra produkter. Digitaliseringsutvecklingen är helt klart avgörande för att vi ska bibehålla vår globala konkurrenskraft. Industrin fokuserar förstås mycket på fysiska produkter, men för att vara konkurrenskraftig krävs digital intelligens kopplat till våra produkter, säger Dan Ekholm, Vice President och CIO på Sandvik Machining Solutions.

”Industrin kommer genomgå snabba och stora förändringar.”

Snabb AI-utveckling
Teknikutvecklingen är också ett viktigt verktyg i arbetet med att tackla industrins hållbarhetsutmaningar. Med smarta digitala verktyg kan industriföretagen även generera ringar på vattnet genom att hjälpa sina kunder att optimera sitt hållbarhetsarbete. Digitaliseringen öppnar för en ökad spårbarhet, så att energieffektiviseringsmöjligheter kan identifieras i hela kedjan från produktion till dess att produkten används ute hos kund.
– AI-utvecklingen bidrar till att optimera industrins produktutveckling via så kallad closed loop manufacturing, som ger snabb feedback och accelererar hela produktutvecklingsprocessen. RPA är ytterligare en teknologi som bland annat används för att automatisera enklare och repetitiva moment, säger Dan Ekholm.

Efterfrågan på automationsingenjörer
De svenska industribolagen fortsätter att investera stort i digitaliserings- och automatiseringsutveckling, vilket bland annat innebär att de har ett stort behov av utvecklare, data scientists och automationsingenjörer som automatiserar alltifrån produktionsflöden till testautomation. It-arkitekter och säkerhetsexperter råder det för närvarande brist på i många industribolag, så även där är efterfrågan hög.
– Andra kompetenser som behövs för att utveckla framtidens industri är specialister inom integration och förflyttning till molnet. Eftersom digitaliseringsutvecklingen berör hela industrins verksamhet är det också attraktivt med systemvetare och dataingenjörer som lägger kompetens inom exempelvis ekonomi eller Leanproduktion till sin examen. Industrin kommer att genomgå snabba och stora förändringar de kommande åren. Det kommer helt klart att vara en bransch som attraherar duktiga och drivna personer inom digital utveckling, säger Dan Ekholm.