Presentation
Sandvik

Utveckla framtidens industri med Sandvik

Publicerad 18 februari 2022
Foto: Henrik Mill / Sanvik
Johanna Alkberg, director enterprise architecture and digital transformation services på Seco Tools. Foto: Henrik Mill
Johanna Alkberg, director enterprise architecture and digital transformation services på Seco Tools. Foto: Henrik Mill

Med sin ledande position på marknaden och revolutionerande teknik är Sandvik med och leder utvecklingen av den moderna industrin. Här smälter det fysiska och det digitala samman och skapar nya värden.

På Sandvik produceras såväl maskiner och verktyg som tjänster och tekniska lösningar för bland annat tillverkande företag och gruv- och anläggningsindustrin. Det anrika företaget, som grundades i Sandviken utanför Gävle för 160 år sedan, är idag en global koncern och en ledande aktör i digitaliseringen av industrisektorn.
Inte långt från Sandviken, i Ockelbo, sitter Johanna Alkberg. Som director enterprise architecture and digital transformation services på Seco Tools, en division inom Sandvik Machining Solutions, har hon ett globalt ansvar för att bidra till ditaliseringen inom företaget men också att ta fram nya digitala lösningar för kunder. Det sistnämnda inkluderar bland annat att ta fram lösningar som bidrar till förbättrade processer, ökad lönsamhet och mer hållbara lösningar.
– En av våra innovationer som nu mynnat ut i ett flertal projekt har potential att revolutionera hela tillverkningsindustrin – riktig industri 4.0, säger Johanna.
Innovationen kallas Data matrix och är en satsning på att möjliggöra en hög grad av spårbarhet och datainsamling på individnivå genom hela livscykeln hos deras produkter. Tekniken används internt för att identifiera förbättringsmöjligheter i den egna produktions­cykeln, optimera outputen och minimera spill. Och även externt för att säker­ställa att deras kunder kan optimera sina tillverkningsprocesser och få ut maximal nytta av sina verktyg.
– Genom denna spårbarhet och datainsamling har vi öppnat en port till helt nya möjligheter och användningsområden. Exempelvis bidrar det till utökad och förbättrad kapabilitet för omslipning och återanvändning och enklare och renare återvinning för båda parter, säger hon.
I ett annat projekt används advanced analytics och machine learning för att förutspå marknadens efterfrågan på Sandviks verktyg och lösningar.
– Ett jättelyft och ett bra exempel på hur teknik kan appliceras på vår industri för att förbättra genom hela kedjan för nöjdare parter, framför allt kunderna i slutändan.

Bli en av oss. Klicka här föra att se våra lediga tjänster

Smälter samman it och produktion
På divisionen Sandvik Coromant i Gimo ansvarar Björn Molin, manager digital platform, för att utveckla digitala plattformar för produktion. Det sker till stor del i en internationellt uppmärksammad teknikpark där industri 4.0-teknik testas i olika tillämpningar, genererar information och skapar nya värden. Anläggningen har beskrivits som ett lighthouse för den globala utvecklingen av World Economic Forum.
– Vi arbetar i gränslandet mellan OT och it, kan man säga. Vi arbetar både maskinnära och med enterprise architecture för att föra samman det fysiska med det digitala. Vi använder mycket templates och modeller för att simulera arbeten på fabriksgolven, generera information och göra den begriplig. Därigenom kan vi skapa nya applikationer, utöka användandet av molnet, med mera, säger Björn.
– Utmärkelsen från World Economic Forum var såklart en fjäder i hatten, men det finns fortfarande mycket att göra inom det här området, säger Björn.

Utvecklar både individ och omvärld
It-arbetet inom Sandvik är alltså både stort och brett och globalt sett arbetar idag 1000 personer med it. Och fler behöver de bli. Bland annat efterfrågas kompetenser inom automation, integration, systemutveckling, arkitektur och säkerhet.
– Vi behöver personer och kompetenser som förmår koppla ihop allting. Vår kunskap och information ska hänga ihop med andra företag och det kräver människor som har förmågan att tänka större, säger Johanna.
– Det finns stora möjligheter att utvecklas inom många nya områden, som till exempel digitalisering, vilket är under utveckling och uppbyggnad, säger Björn.
Koncernen har också en tydlig ambition att göra skillnad, med engagemang kring människan och vår omgivning. Även här finns stora möjligheter att påverka, menar Johanna och Björn.
– Vi vill ligga i framkant även här. Vi är bland annat med i Science Based Targets Initiative som handlar om att reducera växthusgaser med faktabaserad approach, säger Johanna.
– Vi kan sätta press på våra leverantörer och ta fram lösningar som får en enorm spridning i världen. Så det man gör här kan få en enorm slagkraft, säger Björn.

Björn Molin, manager digital platform på Sandvik Coromant.
Björn Molin, manager digital platform på Sandvik Coromant.

Bli en av oss. Klicka här föra att se våra lediga tjänster

Sanvik

Sandvik är en högteknologisk och global industrikoncern med omkring 37000 anställda. Verksamheten är baserad på unik kompetens inom materialteknik, omfattande kunskap om industriella processer och nära samarbete med kunder. Vi är världsledande inom verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning, lösningar och tjänster för gruv- och anläggningsindustrin samt avancerade produkter för industriell värmning. Sandvik grundades 1862 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

www.home.sandvik