Presentation
Handelsbanken

Handelsbanken går in i molnet

Publicerad 9 mars 2021
Foto: Johan Marklund
Evelita Zakaityte, ställföreträdande chef för Automation and Processes och Björn Fagerstedt, avdelningschef för Cloud and Innovation. Foto: Johan Marklund
Evelita Zakaityte, ställföreträdande chef för Automation and Processes och Björn Fagerstedt, avdelningschef för Cloud and Innovation. Foto: Johan Marklund

Handelsbanken är inne i en spännande digitaliseringsresa som innebär en omfattande migration av befintliga system till molnbaserade driftlösningar. En omställning som inte bara handlar om att implementera ny teknik i verksamheten – att införa nya tankesätt är minst lika viktigt.

– Handelsbanken har drivit sin egen ITverksamhet i egna datacenter i decennier. Att lägga drift någon annanstans innebär en stor mental omställning, även om det bara handlar om en ny fysisk plats. Vi kommer fortfarande att sköta om driften själva, säger Björn Fagerstedt, avdelningschef för Cloud and Innovation.
Björns avdelning är också i full gång med att bygga upp ett Cloud Center of Excellence som ska stötta koncernen och bygga kunskap om drift och utveckling i cloud-miljö.
– Vi söker folk som är kunniga inom områdena molnbaserade infrastrukturoch drifttjänster, utvecklingsmiljöer och containerplattformar. Men till viss del handlar det även om transformation av befintlig organisation, att vidareutbilda medarbetare som arbetat med dessa frågor i traditionell miljö och är sugna på att utveckla sin kompetens åt molnhållet.
En stor fördel med Handelsbanken IT, menar han, är de stora utvecklingsmöjligheterna.
– Eftersom Handelsbanken har en stor IT-verksamhet med mer än 2 000 medarbetare och stor bredd finns det många olika utvecklingsvägar. Verksamheten satsar också stort på fortbildning av medarbetarna i syfte att hålla jämna steg med teknikutvecklingen och möta de olika behoven utifrån bankens strategi, säger Björn.
Just nu pågår arbete med att välja en huvudsaklig cloud service provider.
– När det är klart inleder vi migrationen av befintliga system till drift hos vald leverantör vilket kommer att vara ett av Sveriges största migrationsprojekt genom tiderna. Är man tekniker och intresserad av cloudtransformation är det här en chans man inte ska missa!

Jobba med oss på Handelsbanken. Klicka här för att se våra lediga tjänster!

RPA
Evelita Zakaityte, ställföreträdande chef för Automation and Processes, är inne på samma linje. Hon hade arbetat några år som konsult i verksamheten när hon för tre år sedan var med och startade upp Handelsbankens Robotic Process Automation-område.
– Jag tog fast anställning och blev Scrum Master med uppgift att utveckla teamet inom RPA-enheten.
Avdelningen består i dag av 25 medarbetare som befinner sig mitt i händelsernas centrum.
– Bankens digitala omställning går allt snabbare vilket ställer ständigt nya krav på vår avdelning. Vi har till exempel precis avslutat ett projekt som handlat om att bygga en automatiserad tjänst för att hantera blankettflödena inom Handelsbanken Liv och Pension. Ett spännande uppdrag som bland annat innebar att vi byggde en lösning som kan tyda handskriven text.
NLP och Machine Learning är något som kommer in allt mer i arbetet.
– Vi ser också allt större behov av ”hyper automation” där olika typer av automatiseringstekniker används och samverkar för att skapa en automatiserad helhet. I stället för att bygga isolerade automatiseringslösningar strävar vi efter att automatisera och effektivisera hela processen.
Den främsta utmaningen, menar hon, är områdets förändringstakt.
– Det gäller att hålla koll på nya tekniker och sortera ut vad som är tillämpligt och användbart för oss. Vi arbetar agilt, provar småskaligt, utvärderar och när det visar sig att något genererar nytta så skalar vi upp det.

Stora kontaktytor
Evelitas avdelning ansvarar också för Center of Excellence Automation i Handelsbanken, vilket innebär att verksamheten servar hela koncernen med automationslösningar.
– Det är spännande, en beställare kan befinna sig var som helst inom Handelsbankssfären. Vi har till exempel ett nära samarbete med Handelsbanken i Storbritannien som startat upp ett separat automatiseringsteam som vi stödjer.
Ett jobb inom Handelsbanken innebär förutom stora kontaktytor även stora karriärmöjligheter.
– Den digitala omställningen öppnar helt nya, spännande möjligheter att växa, utvecklas och lära nytt inom de senaste teknikerna; en drömtillvaro för alla IT-intresserade, fastslår Evelita.

Jobba med oss på Handelsbanken. Klicka här för att se våra lediga tjänster!

Handelsbanken

Handelsbanken präglas av en decentraliserad struktur med korta beslutsvägar. Ett arbetssätt som gör det möjligt för våra medarbetare att själva påverka sitt arbete och sin utveckling i banken. Det ska vara lätt att våga ta nästa steg i karriären oavsett om det är mot en chefsroll, ett annat verksamhetsområde eller att utvecklas som specialist.

www.handelsbanken.se/karriar