Elöverföring

Mer förnybar energi ger nya utmaningar

Publicerad 9 mars 2021
Text: Anette Bodinger Larsson Foto: Tomas Ärlemo
Foto: Tomas Ärlemo

– Övergången till förnybar energi har skapat ett ännu större behov av it-systemstöd för att klara balansen mellan produktion och förbrukning. Verksamheten är på väg in i en helt ny teknikfas, säger Lars Jansson, CIO på Svenska Kraftnät.

Svenska kraftnät har i uppdrag att underhålla och utveckla det svenska transmissionsnätet för el. I uppdraget ingår även att balansera produktion och förbrukning i systemet, ett arbete som förr i tiden skedde analogt och numera sköts med hjälp av it-system. Men i takt med att allt mer sol- och vindkraft kommer in i systemet krävs nya och mer sofistikerade åtgärder för att hålla elnätet i balans.
– Elnäten är komplicerade system där man i förväg måste veta hur produktions- och förbrukningssidan kommer att se ut. Vi arbetar med prognoser som är uppdelade i korta intervaller. Utmaningen är bland annat att veta hur vinden kommer att blåsa kommande period, hur förbrukningen kommer att se ut och samtidigt säkerställa produktionstäckningen. I utmaningen ingår även att få de som levererar el att förstå när de behöver leverera. Vi på SVK har ju bara hand om själva stamnätet, förklarar Lars Jansson.

”Vi arbetar med it-säkerhet i allt vi gör, från start till överlämning och utifrån en mängd olika infallsvinklar.”

Ny digital teknik
För att kunna ställa rätt prognoser och säkerställa behoven även i framtiden driver SVK flera spännande utvecklingsprojekt med inriktning på ny teknik.
– Ett stort projekt är Den nordiska balanseringsmodellen som sker i samarbete med norska Stattnet, och handlar om att säkerställa övergången till förnyelsebarbar el och korta ner prognoscyklerna till 15-minutersintervaller. Projektet omfattar ny digital teknik och komponenter som AI, Mesh Learning och RAW.

Ny generation it-stöd
Energiomställningen har fört med sig att Svenska Kraftnät är på väg in i en ny generation av it-stöd, vilket inneburit en stor omställning för hela it-organisationen.
– För ett år sedan var it uppdelat på två avdelningar under en stödfunktion; idag är vi en egen division som växer kraftigt. Många organisationer skalar ner i dessa tider, men vi fortsätter att rekrytera även kommande år. Vi behöver personal på alla håll och kanter även om vissa områden som är kopplade till det prognosmässiga arbetet, till exempel it-säkerhet, data-science och data-engineering, är mer kritiska än andra.
Eftersom it är en förutsättning för balansering av elnätet är det också it som numera är den största säkerhetsrisken i verksamheten.
– För 20 år sedan var hackarna dataintresserade tonåringar som tyckte det var coolt att försöka ta sig in i näten. Idag är det en helt annan skala på brottsligheten, och hotet har flyttat sig väldigt långt. För vår del innebär det att vi arbetar med it-säkerhet i allt vi gör, från start till överlämning och utifrån en mängd olika infallsvinklar, avslutar Lars Jansson.

Lars Jansson, CIO på Svenska Kraftnät. Foto: Johan Alp