Jobb
Jobba statligt

Hitta drömjobbet inom IT i staten!

Publicerad 10 mars 2021

Statliga arbetsgivare är myndigheter, affärsverk och övriga verksamheter med anknytning till det statliga området.

Mot bakgrund av digitaliseringen av statsförvaltningen behöver många myndigheter anställa fler IT-specialister som kan bidra till att driva IT-utvecklingen framåt. IT-verksamheten är på ständig tillväxt och under de senaste åren har de som arbetar med IT-utveckling och IT-stöd i staten ökat med 40 procent och uppgår idag till cirka 11 000 personer.

Klicka här för att läsa mer om hur det är att jobba med IT i staten.

Jobba statligt

Jobba statligt är ett initiativ av Arbetsgivarverkets cirka 250 medlemmar för att visa på karriär- och utvecklingsmöjligheter i statlig verksamhet.

Arbetet med Jobba statligt drivs av Arbetsgivarverket, de statliga arbetsgivarnas arbetsgivarorganisation. Syftet är att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke som kan bidra till att fler vill jobba inom staten. Målgruppen är dels Arbetsgivarverkets medlemmar, dels studenter och unga akademiker som söker intressanta och utvecklande jobb som kan bidra till samhällsnytta för alla som bor och verkar i Sverige.

arbetsgivarverket.se/jobba-statligt